The Lithuanian Millenium: History, Art and Culture

Copertina anteriore
Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė, Marius Iršėnas, Adomas Butrimas
VDA leidykla, 1 giu 2015 - 692 pagine

Dall'interno del libro

Cosa dicono le persone - Scrivi una recensione

Nessuna recensione trovata nei soliti posti.

Sommario

Preface
16
3
20
6
21
List of illustrations 661
27
DARIUS BARoNAS
35
ARTūRAS DUBoNIS
45
ARTūRAS DUBoNIS
57
RIMVYDAS PETRAUSKAS
63
and Their Communities
195
JoLITA LIŠKEVIČIENė
213
REGIMANTA STANKEVIČIENė
223
DALIA VASILIūNIENė
231
RASA BUTVILAITė
241
ALEKSANDRA
253
ALEKSANDRA
265
DALė PUoDŽIUKIENė
275

WoLoDYMYR ALEKSANDRoWYCz
73
DALIA KLAJUMIENė
99
DALIA KLAJUMIENė
109
DALIA KLAJUMIENė
119
VIDAS PoŠKUS
127
VIDAS PoŠKUS
135
DAINoRA PoCIūTė
145
IRENA VAIŠVILAITė
155
JoLITA LIŠKEVIČIENė
163
DAINoRA PoCIūTė
173
MINDAUGAS PAKNYS
183
RūTA JANoNIENė
285
and Science 297
297
DAINoRA PoCIūTė
305
JūRATė KIAUPIENė
317
DARIUS BARoNAS
327
ADoMAS BUTRIMAS
335
ADoMAS BUTRIMAS
343
EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
351
and the Catholic Church
363
Copyright

Parole e frasi comuni

Informazioni bibliografiche