Immagini della pagina
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

LONDINI:
CURANTE ET IMPRIMENTE A. J. VALPY, A. M.

1828.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

CAP. 1. Hannibal in agro Tarentino æstatem consumit: et in Bruttiis Con

sentini ac Thurini in fidem populi Rom, redeunt ; sed T. Pomponius Veientanus præfectus sociorum ab Hannone vincitur. Religio externa, novi sacrorum ritus, librique vaticini Romæ abolentur ab senatu. 2. Sacerdotibus aliquot mortuis alii sufficiuntur, et novi creantur magistratus ; in his P. Cornelius Scipio ædilis cnrulis ante legitimam ætatem. Matronæ quædam accusantur probri, et ludi Romani diem unum, plebeii per biduum instaurantur. 3. Q. Fulvius Flaccus nii, et Ap. Clandius Pulcher consulatum inennt. Prætores sortiuntur provincias, summaque xxiii. legionum eo anno efficitur. Carvilii tribuni pl. M. Postomio Pyrgensi aliisque publicanis ob fraudem factam in iis, quæ portarentar ad exercitns, dicunt mulctam, et hi in concilium plebis cuneo irrumpunt. 4. Vim eam contra remp. factam decernit senatus, et Carvilii rei capitalis diem dicunt publi. canis ; qui vel in carcerem conjiciuntur, vel in exilium abeunt. 5. P. Licinins Crassus juvenis pontifex max, creatur: et ob inopiam juventutis militaris conscribuntur etiam minores XVII, annis et ingenui per agros conquisiti. 6. Residui Cannensis exercitus, in veterem quietamque provinciam in Sicilia relegati, ad Marcellum, in nova ibi provincia bellum gerentem, legatos mittunt petentes, ut sub eo militare liceat, et pugnando quærere libertatem. 7. A Marcello ad senatum Rom. et ab hoc ad illum rejicinntur. Creantur v. viri muris turribusque, et ini. viri templis reficien. dis, aliique 111. viri sacris conquirendis donisque persignandis. Tempestates fædæ et prodigia. Obsides Tarentini Roma aufugiunt; sed comprehensi virgisque cæsi de saxo dejiciuntur. 8. Propter atrocitatem hujus pænæ Tarenti nobiles conjurant juvenes, quorum principes Nico et Phile. menus, nocte per speciem venandi urbem egressi, ejus prodendæ modum

ac tempus cum Hannibale componunt. 9. Is, opera illorum usus, con. cubia nocte Tarentum ingreditur. 10. Præsidium Romanum in arcem confugit, et Tarentini benigne a Penis tractantur. 11. Arcem, in peninsula positam, et muro fossaque ingenti divisam ab urbe, Hannibal alio ab ea muro ac vallo intersepire, at frustra oppugnare conatur. Ut tamen illa et mari et terra obsideatur, Tarentini naves suas, portu inclusas, inde

per mediam urbem ad mare plaustris transvehunt. 12. Religionem novam Romanis objiciunt duo Marcii vatis carmina, qno

rum altero cladem Cannensem, altero finem belli Punici prædixeral, si quotannis Apollini comiter fierent ludi, et decemviri Græco ritu hostiis majoribus sacra facerent. Utrumqne Patres decernunt: et hæc est origo ludorum Apollinarium, quos populus spectavit coronatas. 13. Capnam circumsidere parant consules, eodemque Hanno ex Bruttiis cum exercita mittitur, ut frumenti prius copiam faciat Campanis. Qua de re a Beneventanis certior factus Fulvius consul Boviano proficiscitur in Campaniam, et castra Hannonis paulo ante lucem aggreditur. · 14. Quæ, etsi arduo posita loco, capiuntur, et Hanno cum paucis in Bruttios redit. 15. Hannibal Campanis duo millia equitum auxilio mittit: Romani autem Tarentinam arcem frumento præsidioqne, quod Metaponti fuerat, instrnunt. Itaque Metapontini, metu, quo tenebantur, liberati, deficiunt ad Hannibalem, eorumque exemplum eadem ora maris et Thurini sequuntur. Con. sules Ti. Gracchum ex Lucanis Beneventum venire jubent, et inde in Campanum agrum legiones ducunt ad Capnam oppugnandam. 16. Graccbus, prius quam ex Lucanis movet, sacrificans tristi terretur prodigio, et mox, a Flavio hospite suo Lucano deductus in insidias, a Magone paratas, cum

suis perit. 17. Mortis funerisque ejus varia est fama. 18. Consules ad Capuam pugna incaute inita funduntur, et Campanis cres

cit animus ; sed mox minuitur singulari certamine inter Badium Campa. num et T. Quintium Crispinum, perfamiliari hospitio junctos. 19. Hanvibal, Capuam profectus, æquo ibi Marte cum Romanis confligit, et Appium consulem, abeuntem in Lucanos, sed alio itinere redeuntem, secutus, obviam venit M. Centenio Penulæ, stolido homini, et insigni olim inter priini pili centuriones et corporis et animi magnitudine, qui, accepjis a senatu octo hominum millibus et duplicato prope exercitu, conserit pugnam atque cum plerisque suorum cadit. 20. Capua a consulibus iterum summa vi obsidetur: in Lucanis antem volonum exercitus, mortuo Gracchio, ab signis discedit; et Hannibal in Apuliam castra movet, oblata nova occasione inscii ducis exercitusque opprimendi. 21. Co. Fulvius Flaccus prætor, stultitia et temeritate Ceptenio par, non animo, Pæno adventante, in aciem educit copias, cæco impetu ruentes, suoqne arbitrio tum consistentes, tam deserentes locum, et, ubi confestim rem inclinatam videt, cum paucis equitibus effugit. 22. Reliquiæ duorum exercituum desertoresque de exercitu volonum conquiruntur; et Capua a consulibus ac Claudio Nerone prætore duplici fossa valloque cingitur. Hannibal arcem Tarentinam Brundisiumque frustra tentat, et, precibus legatorum

Campanorum adductus, regreditur Capuam. 23. Interea Syracusarum oppugnatio ad finem venit, adjuta proditione intes

« IndietroContinua »