Immagini della pagina
PDF

φέρε δή εξ απασών ήδη τούτων ώς οιόν τε συναρμόσας μίαν σοι εικόνα επιδείξω, το εξαίρετον παρ' εκάστης έχουσαν. ΠΟΑ. και τίνα αν τρόπον τουτί γένοιτο, ΛΥΚ. ου χαλεπον ώ Πολύστρατε, ει το από τούδε παραδόντες 5τάς εικόνας τό λόγω επιτρέψαμεν αυτό μετακοσμείν και συντιδέναι και αρμόζειν, ώς αν ευρυθμότατα δύνατο, φυλάττων άμα το συμμιγές εκείνο και ποικίλον. ΠΟΛ. ευ λέγεις, και δη παραλαβών δεικνύτω εδέλω γαρ ειδέναι ότι χρήσεται αυταίς, ή όπως εκ τοσούτων, μίαν τινά συνδείς ουκ 10απάδουσαν απεργάσεται. 6 ΛΥΚ. και μην ήδη σοι οράν παρέχει γινομένην την εικόνα, ώδε συναρμόζων, της εκ Κνίδου ηκούσης μόνον την κεφαλήν λαβών ουδεν γαρ του άλλου σώματος γυμνού όντος δεήσεται, τα μεν αμφι την κόμην και μέτωπον οφρύων τε το εύγραμμον εάσει έχειν ώσπερ 15ο Πραξιτέλης εποίησεν, και των οφθαλμών δε το υγρόν άμα τό φαιδρό και κεχαρισμένω, και τούτο διαφυλάξει κατά το Πραξιτέλει δοκούν τα μήλα δέ, και όσα της όψεως αντωπά, παρ' Αλκαμένους και της εν κήποις λήψεται και προσέτι χειρών άκρα και καρπών το εύρυδμον και δακτύλων το ευάγωγον, ες λεπτον απολή20γον, παρά της εν κήποις και ταύτα, την δε του παντός προσώπου περιγραφήν και παρειών το απαλόν και βίνα σύμμετρον η Λημνία παρέξει και Φειδίας. έτι και στόματος αρμογήν ο αυτός και τον αυχένα παρά της Αμαζόνος λαβών. · η Σωσάνδρα δε και ο Κάλαμις αιδοί κοσμήσουσιν αυτήν, και το μειδίαμα σεμνόν και λεληδός 25 ώσπερ το εκείνης έσται και το ευσταλές δε και κόσμιον της αναβολής παρά της Σωσάνδρας, πλην ότι ακάλυπτος αύτη έσται την κεφαλήν της ηλικίας δε το μέτρον ηλίκον αν γένοιτο, κατά την εν Κνίδω εκείνην μάλιστα και γαρ και τούτο κατά τον Πραξιτέλην μεμετρήσθω τί σοι ώ Πολύστρατε δοκεί, καλή γενήσεσθαι η εικών, 30και μάλιστα επειδαν ες το ακριβέστατον αποτελεσδή; 7 ΠΟΛ. έτι γάρ, ώ πάντων γενναιότατε, καταλέλoιπάς τι κάλλος έξω του αγάλματος, ούτω πάντα ες το αυτό συμπεφορηκώς, ΛΥΚ. ου το μικρότατον ώ φιλότης, ει μή σοι δόξει ολίγα προς ευμορφίαν συντελείν χρώμα το εκάστω πρέπον, ως μέλανα μεν είναι 35 ακριβώς δπόσα μέλανα, λευκά δε όσα τοιαύτα. χρη και το ερύδημα επανδείν, και τα τοιαύτα: κινδυνεύει του μεγίστου έτι ημίν προσδείν. πόδεν ουν και ταύτα πoρισαίμε5' άν, ει παρακαλέσαμεν δηλαδή τους γραφέας, και μάλιστα oπόσοι αυτών άριστοι εγένοντο

33. τούτο μικρότατον * 34, χρόα και το * 35, αλλά χρή? * 37. ή *

[graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

10. αν είρηκε * 20. και αυτοίς κύκνοις? *

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« IndietroContinua »