Immagini della pagina
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

10. τς αυτόθεν *

[ocr errors][ocr errors]

12. τε είναι, και 31, δι' αυτό τούτο ?

με των εγκλημάτων ήδη αφίει. : φασί γάρ την δαίμονα ταύτην τα μεν άλλα χαλεπήν είναι τοις έχoυσι, παραιτείσδαι δε των αμαρτημάτων αυτούς, ώσπερ διδάσκαλον ή παιδαγωγον τούτων αναδεχομένην εις αυτήν τας αιτίας

[ocr errors][ocr errors]

31. σμικρά δε τους αληθή 34, μετέχοιμεν 35. πάνυ ώς

σύστημα εκ καταλήψεων συγγεγυμνασμένων πρός τι τέλος εύχρηστον των εν τω βίω. τηx. ορδώς εκείνός τε είπεν, όστις ήν, σύ τε απεμνημόνευσας ΣΙΜ. ει δε μετέχει τούτων απάντων η παρασιτική, τί αν άλλο 3ή και αυτη τέχνη είη; ΤΥΧ. τέχνη γάρ, είπερ ούτως έχει. ΣΙΜ. φέρε δή καθ' έκαστον τοίς της τέχνης είδεσιν εφαρμό. ζοντες την παρασιτικήν, ει συνάδει σκοπώμεν και ο περί αυτής λόγος, καδάπερ αι πονηραι χύτραι διακρουόμεναι, μη σαπρόν υπο10φθέγγωνται, δεί τοίνυν είναι και ταύτην, ώσπερ και πάσαν τέχνην, σύστημα εκ καταλήψεων, πρώτον μεν το δοκιμάζειν και διακρίνειν όστις αν επιτήδειος γένοιτο τρέφειν αυτόν, και ότω παρασιτείν αρξά, μενος ουκ αν μεταγνοίη, ή τον μεν αργυρογνώμονα τέχνην τινά φήσομεν έχειν, ήπερ επίσταται διαγινώσκειν τά τε κίβδηλα των 15νομισμάτων και τα μή, τούτον δε άνευ τέχνης διακρίνειν τούς τε κιβδήλους των ανθρώπων και τους αγαθούς, και ταύτα ουχ ώσπερ των νομισμάτων, και των ανθρώπων ευθύς φανερών όντων, αυτά μέντοι ταύτα και ο σοφός Ευριπίδης καταμέμφεται, λέγων «ανδρών δ' ότω χρή τον κακόν διειδέναι, ουδείς χαρακτήρεμπέφυκε σώματι» 2οώ δή και μείζων ή του παρασίτου τέχνη, ή γε και τα ούτως άδηλα 5 και αφανή μάλλον της μαντικής γνωρίζει τε και οίδεν, το δέ γε επίστασδαι λόγους λέγειν επιτηδείους, και πράγματα πράττειν δι' ων οικειώσεται και ευνούστατον εαυτόν τώ τρέφοντι αποδείξει, αρ' ου συνέσεως και καταλήψεως ερρωμένης είναι σοι δοκεί, 25 ΤΥΧ. και μάλα. ΣΙΜ. το δέ γε εν ταις εστιάσεσιν αυταίς, όπως παντός απέλδοι πλέον έχων και παρευδοκιμών τους μή την αυτήν αυτό κεκτημένους τέχνην, άνευ τινός λόγου και σοφίας πράττεσδαι οίει; ΤΥΧ. ουδαμώς. 30 ΣΙΜ. τί δέ, το επίστασδαι τας αρετάς και κακίας των σιτίων και των όψων πολυπραγμοσύνη ατέχνου τινός είναι σοι δοκεί, και ταύτα του γενναιοτάτου Πλάτωνος ουτωσι λέγοντος, «του μέλλοντος εστιάσεσδαι μή μαγειρικού όντος, σκευαζομένης δοίνης ακυροτέρα 6 ή κρίσις.» ότι γε μην ουκ εκ καταλήψεως μόνον αλλά συγγεγυμνα, 35σμένης εστίν η παρασιτική, μάδοις αν ενδένδε βαδίως αι μεν γαρ των άλλων τεχνών καταλήψεις και ημέρας και νύκτας και μήνας και ενιαυτους πολλάκις ασυγγύμναστοι μένουσι, και όμως ουκ απόλ,

3. είπεν ούτος συ 9. διακρούονται ? αποφθέγγωνται 31. πολυπραγμοσύνην *

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

4. αι δε - καταλήψεις 4, είη 46. ουδ' ουτος *

« IndietroContinua »