Immagini della pagina
PDF
ePub

mūro in fossam quae erat ante oppidum iactā, sīc ut t prope summam mūrī aggerisque altitūdinem acervī ar

mõrum adaequārent, et tamen circiter parte tertiā, ut

posteā perspectum est, cēlātā atque in oppido retentā, 5 portis patēfactis eo diē pāce sunt ūsī.

[ocr errors]

Making a sally, they are repulsed with great loss. Over 50,000

are sold as slaves. 33 Sub vesperum Caesar portās claudi militēsque ex

oppido exire iussit, nē quam noctū oppidānī ā mīlitibus iniūriam acciperent. Illi ante inito, ut intellēctum est,

consilio, quod dēditione factā nostrās praesidia dēduc10 tūros aut dēnique indiligentius servātūros crēdiderant,

partim cum eis quae retinuerant et cēlāverant armis, partim scūtis ex cortice factis aut viminibus intextis, quae subito, ut temporis exiguitās postulābat, pellibus

indūxerant, tertiā vigiliā, quā minimē arduus ad nos15 trās mūnītiānēs ascēnsus vidēbātur, omnibus copiis repente ex oppido ēruptionem fēcērunt.

Celeriter, ut ante Caesar imperāverat, ignibus sīgnificātione factā, ex proximīs castellīs eo concursum

est, pūgnātumque ab hostibus ita acriter est ut ā viris 20 fortibus in extrēmā spē salūtis iniquo loco, contrā eos

qui ex vāllo turribusque tēla iacerent, pūgnāri dēbuit, cum in ūnā virtūte omnis spēs consisteret. Occīsīs ad hominum mīlibus iii reliqui in oppidum reiecti sunt.

Postridiē ēius diēi refrāctis portīs, cum iam dēfende25 ret nēmo, atque intromissis militibus nostris, sectio

nem ēius oppidi üniversam Caesar vēndidit. Ab eis qui émerant capitum numerus ad eum relātus est milium LIII.

Crassus subdues several tribes along the coast. Eodem tempore à P. Crasso quem cum legione ūnā 34 miserat ad Venetos, Venellos, Osismos, Coriosolitas, Esuvios, Aulercos, Redonēs, quae sunt maritimae cīvitātēs Oceanumque attingunt, certior factus est omnēs eās civitātēs in diciónem potestātemque populi Ro- 5 mānī esse redăctās.

The army goes into winter quarters. Thanksgiving at Rome

for Caesar's victories. Hīs rēbus gestīs, omni Galliā pācātā, tanta hūius 35 belli ad barbaros opinio perlāta est, uti ab eis nātionibus, quae trāns Rhēnum incolerent, lēgāti ad Caesarem mitterentur qui sē obsidēs datūrās, imperāta factūrās 10 pollicērentur. Quās lēgātiānēs Caesar, quod in Italiam Illyricumque properābat, initā proximā aestāte ad sē reverti iussit. Ipse in Carnutēs, Andēs Turonos, quaeque civitātēs propinquae eis locis erant, ubi bellum gesserat, legionibus in hiberna dēductīs in Italiam pro- 15 fectus est. Ob easque rēs ex litteris Caesaris diērum XV supplicātió dēcrēta est, quod ante id tempus accidit nūllī.

LIBER TERTIUS.

CAESAR'S THIRD CAMPAIGN; OPERATIONS IN VARIOUS

PARTS OF GAUL, B. C. 56.

I

IO

Galba is set to guard the passes of the Alps. Cum in Italiam proficiscerētur Caesar, Ser. Galbam cum legione xii et parte equitātūs in Nantuātēs, Veragros Sedūnāsque mīsit, qui à finibus Allobrogum et

lacū Lemanno et flūmine Rhodanö ad summās Alpēs 5 pertinent. Causa mittendi fuit quod iter per Alpēs, quo

māgno cum perīculo māgnīsque cum portoriīs mercātörēs ire consuērant, patēfieri volēbat. Huic permisit, sī opus esse arbitrārētur, uti in his locīs legiónem hiemandi causā conlocāret.

Galba secundis aliquot proeliis factis castellīsque complüribus eorum expūgnātīs, missis ad eum undique lēgātīs obsidibusque datis et pāce factā, constituit cohortēs duās in Nantuātibus conlocāre et ipse cum reli

quis ēius legionis cohortibus in vico Veragrorum, qui 15 appellātur Octodūrus, hiemāre; qui vicus positus in

valle non māgnā adiectā plānitiē altissimis montibus undique continētur. Cum hic in duās partēs flumine dividerētur, alteram partem ēius vici Gallis [ad hie

mandum] concessit, alteram vacuam ab his relictam 20 cohortibus attribuit. Eum locum vallo fossāque mū

nivit.

[graphic][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small]
« IndietroContinua »