Immagini della pagina
PDF
ePub

rimās possunt, cogunt. Socios sibi ad id bellum Osismös, Lexovios, Namnetēs, Ambiliātos, Morinos, Diablintēs, Menapios adsciscunt; auxilia ex Britanniā, quae contrā eās regiõnēs posita est, arcessunt.

Caesar's reasons for this campaign.

Divide and conquer.IO Erant hae difficultātēs belli gerendi quās suprā

ostendimus, sed tamen multa Caesarem ad id bellum incitābant: iniūria retentorum equitum Romānorum, rebellio facta post dēditionem, dēfectio datis obsidibus,

tot civitātum coniūrātio, in primis, nē hāc parte neIo glēctā reliquae nātiones sibi idem licēre arbitrārentur.

Itaque cum intellegeret omnēs ferē Gallos novīs rēbus studēre et ad bellum möbiliter celeriterque excitārī, omnēs autem hominēs nātūrā lībertāti studēre et con

dicionem servitūtis õdisse, priusquam plūrēs civitātēs 15 conspīrārent, partiendum sibi'āc lātius distribuendum

exercitum putāvit.

II

Lieutenants sent to different parts of the country. Brutus

commands the fleet. Itaque T. Labiēnum lēgātum in Trēveros, qui proximi fūmini Rhēnā sunt, cum equitātū mittit. Huic

mandat Rēmās reliquosque Belgās adeat atque in offi20 cio contineat, Germānosque, qui auxilio à Gallis arces

sītī dīcēbantur, si per vim nāvibus fūmen trānsīre conentur, prohibeat. P. Crassum cum cohortibus le

. gionāriīs xii et māgno numero equitātūs in Aquitā

niam proficisci iubet, nē ex his nātionibus auxilia in 25 Galliam mittantur ac tantae nātiānēs coniungantur.

Q. Titūrium Sabīnum lēgātum cum legionibus tribus in Venellős, Coriosolitas Lexoviõsque mittit, qui eam manum distinendam cūret. D. Brūtum adulēscentem classi Gallicisque nāvibus, quas ex Pictonibus et Santonīs reliquisque pācātīs regionibus convenire iusserat, praeficit, et cum primum possit in Venetos proficisci iubet. Ipse eõ pedestribus copiis contendit.

The strongholds of the Veneti. Erant ēius modi ferē sitūs oppidorum, ut posita in 12 extrēmīs lingulīs promuntūriīsque neque pedibus aditum habērent, cum ex alto sē aestus incitāvisset, quod [bis] accidit semper hõrārum xii spatio, neque nāvibus, quod rūrsus minuente aestū nāvēs in vadīs adflīctārentur. Ita utrāque rē oppidorum oppūgnātio 10 impediēbātur. Ac sĩ quando māgnitūdine operis forte superātī, extrūsē marī aggere āc mõlibus atque his oppidi moenibus adaequātīs, dēspērāre fortūnīs suis coeperant, māgno numero nāvium adpulso, cüius rei summam facultātem habēbant, sua dēportābant omnia 15 sēque in proxima oppida recipiēbant; ibi sē rūrsus isdem opportūnitātibus locī dēfendēbant. Haec eo facilius māgnam partem aestātis faciēbant, quod nostrae nāvēs tempestātibus dētinēbantur summaque erat vāstā atque aperto marī, māgnīs aestibus, rārīsāc 20 prope nūllīs portibus difficultās nāvigandī.

Comparison of their ships with Caesar's. Namque ipsorum nāvēs ad hunc modum factae 13 armātaeque erant: carīnae aliquanto plāniores quam nostrārum nāvium, quo facilius vada āc dēcessum aestūs excipere possent; prorae admodum ērectae 25 atque item puppēs ad māgnitūdinem fluctuum tempestātumque accommodātae; nāvēs tōtae factae ex robore ad quamvis vim et contumēliam perferendam; țrānstra ex pedālibus in altitūdinem trabibus confixa

clāvis ferreis digiti pollicis crassitudine; ancorae pro fūnibus ferreis catênis revinctae; pellēs pro vēlis alūtaeque tenuiter confectae, [hae] sive propter inopiam līni

atque eius ūsūs īnscientiam sive eo, quod est magis vēri 5 simile, quod tantās tempestātēs Oceani tantosque im

petūs ventorum sustineri ac tanta onera nāvium regi vēlis non satis commodē posse arbitrābantur.

Cum his nāvibus nostrae clāssi ēius modi congressus erat ut ūnā celeritāte et pulsū rēmõrum praestāret; 10 reliqua pro loci nātūrā, pro vi tempestātum, illis essent

aptiora et accommodātiora. Neque enim eis nostrae rõstrā nocēre poterant, tanta in eis erat firmitūdo, — neque propter altitudinem facile tēlum adigēbātur

et eādem dē. causā minus commodē copulis continē15 bantur. Accēdēbat ut, cum saevīre ventus coepisset et

sē vento dedissent, et tempestātem ferrent facilius et in vadīs consisterent tūtius et ab aestū rēlictae nihil saxa et eādem dē causā minus commodē cõpulis continebus cāsus erat extimēscendus.

The first naval battle on the Atlantic. 14 Complūribus expūgnātīs oppidīs Caesar, ubi intel

lexit frustrā tantum laborem sūmi, neque hostium fugam captīs oppidis reprimī neque eis nocērī posse, statuit exspectandam classem. Quae ubi convēnit āc

primum ab hostibus visa est, circiter ccxx nāvēs eorum 25 parātissimae atque omni genere armorum õrnātissimae

profectae ex portū nostris adversae constitērunt; neque satis Brūtő, qui classi praeerat, vel tribūnīs mīlitum centurionibusque, quibus singulae nāvēs erant

attribūtae, constābat, quid agerent aut quam rationem 30 pūgnae insisterent. Röstro enim nocērī non posse

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

CAMPAIGN AGAINST THE VENETI, B.C. 56.

« IndietroContinua »