Immagini della pagina
PDF
ePub

Ariminum 21, 51. 24, 44. 31, 10, 20. a Placentia Arimi

num viam perduxit M. Æmilius cor. 39, 2. Arimini non mine provincia Gallia indicatur 28, 38, 46. 29, 5. oC

cupatur a Cæsare 109, 39. Ariobarzanes a senatu Cappadociæ rex constituitur 70, 440

48. in eum Tigranem concitat Mithridates 49. Áriobar. zanes Romam fugit, ibid. reductus a Sulla rex appellatur 50. & in regnum reducitur 74, 12. denuo ab Ariarathe, filio Mithridatis , regno expellitur 76, 41. in regnum restituitur a Sulla 83, 29. ejus adversa & profpera 101, 16. ei partem Armeniæ minoris, ademtam Dejotaro , dat

Cæfar 113, 8. ab equitibus Caflii occiditur 121, 28. Ariorum sedes 104, 20. Arioviftus , Suevorum rex, conciliatur Cæfari 103, 97. af

fectat imperium Galliæ 104, 1. Cæfari fuperbe respondet 2. ad eum ducit Cæsar 3. colloquium Ariovisti & Cæsaris 31. dirimitur 32. vincit legatos Cæfaris 33. oppugnat caftra Rom. 35. proelium committit 36. vincitur

37. Aristanus, 'prætor Achæorum 32, 19. ejusque ad Achæos

oratio 20 & 21. comitacur Quinctium in colloquio cum rege Philippo 32. suadet Bæotis, ut fe Romanis adjungant 33, 2. castigat Ætolorum vaniloquentiam 34, 24. occurrit Quinctio cof. cum decem millibus Achæorum

& equitibus mille 25. Aristarchus Tarentinus suspectus Pyrrho, & in Epirum na

vigare jussus, flectit iter Romam, ibique recipitur in fidem

12, 25. Aristarchus Colchis a Pompejo rex datus 102, 8. Arístias vocat Pyrrhum ad opprimendos inimicos 14, 42. Arislidis pictoris opus pretiofum 52, 18. Arisio, fophifta , ab Atheniensibus legatus ad Mithridatem

mittitur 78, 40. benigne exceptus cum magno fastu Athenas redit 41 & 42. concionem ad populum habet 44. ab Atheniensibus prætor creatur 48. arripit tyrannidem 49. ipse accusator & judex 50. Athenis a Sulla obsessus familiares fuos de pace mittit ad Sullam 81, 29. stolida eorum oratio 30. expugnatis Athenis fugit in arcem

45. extractus a Sulla venenum bibere cogitur 82, 21. Aristippus vocat Antigonum ad opprimendam adversam fa.

étionem 14, 42. Arifto, actor tragicus 24, 24

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Aristo Tyrius mittitur ab Hannibale Carthaginem ad con

bitandum Ponos ad bellum 34, 61. deprehenditur &

aufugit, ibid. Aristobulus, Joannis Hyrcani filius, Antiochum Cyzicenum

fuperat fugatque 63, 43. primus poft inftauratam urbem

rex Judæorum 68, 85. moritur , ibid. Ariftobulus contendit cum fratre Hyrcano coram Pompejo

102, 56. irritat Pompejum 59. eumque Hierofolyma tra. hit 60, & advenienti urbs deditur 61. cum filiis & filia. bus, a Pompejo vinctus abducitur 96. in triumphum ducitur 103, 48. e custodia elapsus redit in Palæstinam 105, 37. cæsus captusque remittitur Romam, ibid. a Cæ

fare cum duabus legionibus in Syriam miffus, consilia -Pompejanorum turbat 110, 7. veneno necatur 49. Ariftodemus, tyrannus , retinet naves Romanorum pro bonis

Tarquiniorum 2, 34.
Ariftomachus, princeps plebis, Crotone ad Hannibalem trans-
:fugit, eique urbem prodit 24, 1, 3.
Aristonicus poft Attali mortem regnum fibi vindicat 59, 15.

illum plures respuunt 16. quod jure & potentia esset in.
ferior 17. vincitur ab Ephesiis 20. vires cum successu re.
parat 21. fundit fugatque Romanos 49. ejus fecuritas ex

victoria 5o. & ex fecuritate clades 51. in Perpernæ cof. • poteftatem redigitur 56. ejus fupplicium 70. Aristoteles , præfectus regis Antiochi Chalcide 36, 21. Arma quinque claffibus varia imperata 1, 43. de publico

data 3, 15. arma & tela Romæ in muros congefta 10, 4. templis detracta 22, 57. 24, 21. ad arma conclamatio in re crepera 29, 9. arma hoftium, Marti, Minervæ & Luæ matri dicata, face fubdita imperator succendit 45, 33. cf. 8, 1, 30. 38, 23, 41, 16, 'arma Samnitium mili

tum auro & argento cælata 9, 40. 10, 18. Armamentarium Chalcidis' 31, 23. Armatura levis , promtislima res ad lacefsendum certamen

44,. 4. Armenes, Nabidis filius, ante currum triumphalem T. Quin.

ctii ductus 34, 52. Armenia 41, 24. ab Antonio occupatur 131, 40. fpoliatur

a Romanis 63. Armeniæ multæ partes se dedunt Roma.

nis 98, 64. Armeni, fuppetias ferentes Tigrani, magna strage Cappa

docia expelluntur a Sulla 70, 50. fpernunt copias Lu

+

culli 98, 43, 44. cæduntur & fugantur 47. eorum fagito

[ocr errors]
[ocr errors]

Armes', Penys 26, 49.
Armilla aurea ,

11. dona militaria 10, 44. Armiluftrum 27, 37 Arnus, f. 22, 20 Arpi 9, 13. 22, 9, 12. 24, 3.25, 15. Arpos prodit Altis nius 24, 45. aggreditur & capit Q. Fabius cof. 46 sq. Arpinales Romanis favent 9, 13. iis datą civitas 10, 1.

latio fuffragii 38, 36. Arpini 24, 47, 34, 45. Arpinum receptum a Samnitibus 9, 44. Arretini 9, 32. meditantur defectionem ; sed metu adve. nientis Marcelli cof. quiescunt 27, 21. coguntur dare obhides 24. triginta millia fcutorum, & alia pollicentur Sci. pioni 28, 45. Arrerium , urbs e præcipuis Etruriæ 9, 37. 22, 2 & 3. 28, 46. 31, 21. laborat seditionibus 10, 3. petit pacem 37, obsidetur a Gallis Senonibus II, 30. a Bononia Arre

tium viam perduxit C. Flaminius cos. 39, 2. C. Arius, prætor, Crixum, fugitivorum ducem cum vi.

ginti millibus hominum cædit 96, 1, 2. vincitur a Spartaco, altero fugitivorum duce L. Arruntius L. F. L. N. cos. 136, 7. Arfaces, Parthorum rex, legatos ad Sullam mittit 70, 50. Arsacide discordiis & parricidiis vexantur 1o5, 38. Arfia, filya 2, 7 Arfinoe, foror Cleopatræ, ad Achillam transfugit, occupandi regni causa 112, 46. jullu M. Antonii occiditug

126, 11.

Artabazes, Armeniæ rex, frustra monet Crassum 106, 36. Araphernes, filius Mithridatis, ducitur ante currum trium

phantis Pompeji IO3, 48. Anlatus, amnis in Penestia 43, 21. Artavasdes, Armeniæ rex, vocat M. Antonium contra regem Medorum 130, 1. deserit Antonium 5. Antonio re

novandi belli cupiditatem injicit 131, 2. dolo capitur ab Artaxata petit Lucullus 98, 71. urbis conditor Hannibal

76. ad Artaxata proelium Luculli cum Tigrane 130, 5. Arcaxias, Armeniæ rex, capitur ab Antiocho 41, 24. Artemidorus , -Gnidius, Cæfari offert libellum , indicem con. T. Livii Pol, XIII,

D

Antonio 39

sium 5, 33:

spirationis 116, 50. Artena capta , & diruta a Romanis 4, 61. Artes militares non eædem & imperatoriæ 25 , 19. artium

Græcarum opera mirandi initium apud Romanos 25, 40. Artetarus, Illyrius , interfectus a Perseo 42; 13, 40. Artifices fcenici 5, 1. 25, 40. Årvacci pacem petunt a Romanis 48, 13. eorum oratores

audiuntur, ibid. pacta non servant 54; 2. Arverni, populi 5, 34. recipiunt Hafdrubalem 27, 39. ex

cursiones faciunt in agros Æduorum 61, 8. cæduntur a Domitio

9 & 10. alia eorum clades 45. iis pax datur 48. eos contra Romanos follicitat Vercingetorix 107, 51.

victi pacem petunt 108, 8. eorum opes 61, 7. Aruns, Lucumonis frater, moritur 1, 34. Aruns Tarquinius', mitis ingenii juvenis, clam ab uxore tol

litur i, 46. Aruns Tarquinius L. F. Delphos missus portenti causa 1,

56. cum M. Junio Bruto pugnat utriusque exitio 2, 6. Aruns , Porsenæ filius 2, 14. Aruns Clufinus , Gallis dux & auctor est oppugnandi CluAruntius, a triumviris proscriptus, filii pietate servatur 120,

78. Arx Albana 7, 24. Artenæ 4, 61. Carventana 4, 53. Co

rinthi 45, 28. Fregellana 9, 28. Romana, a Tito Tatio, Sabinorum rege, occupata dolo 1, 1. Tarentina, oppugnata ab Hannibale 25,'11. Vejentana, capta cu

niculo 5, 21. Afarder occidit Pharnacem 113, 24, Ascanius , Æneæ filius, five ex Lavinia, five ex Creusa na

tus, Albam Longam condit. 1, 1 & 3. Asclepiodotus, præfectus armatorum Gallorum in exercitu

Persei 42, 51. 44, 2. Ascordus , f. 44, 7: Asculum , urbs Apuliæ; & alia in Picentibus 13, 36. pugna ad Asculum 42. deditur Romanis 15, 10. eo venit Q. Servilius 72, 2. a Cn. Pompejo oblidetur 64, 3. capitur

66, 4. deditur Cæsari 109, 57. Asculani graviter corripiuntur a Q. Servilio 72, 3. eum,

aliofque Romanos occidunt 4. eorum ftratagemata 6. Asculanus ager vastatur a Cosconio 75, 23. Afcuris palus 44, 2.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

9,

44.

P. Afellio æquitate & abstinentia administrat Siciliam 70,

13, 14. Asena, urbs in Hispania 23, 27. Áfia imbellis , 19. amænitate urbium & copia terrestrium maritimarumque rerum ditiores, quam fortiores facit exercitus 39 , 1. Alia tota inania parit ingenia 45, 23. in Aliam transgrediuntur Romani 37, 33. vastatur a pi. ratis 83, 43. opprimitur ufuris 98, 2. Luculli æquitate & prudentia liberatur 3. terræ motibus conflictatur 137, 2. Afiæ aditus Romanis patefactus per Eumenem 37, 33. civitates multæ fe dedunt L. Scipioni cal. & legatos mittunt Romam 45. Aliam Galli inter fe divisi vectigalem

faciunt 38, 16. Afarici principes graviter increpantur a Sulla 83, 38. iis ingratus animus exprobratur 39. & mulcta imponitur 41. Afiatici mitiflimum genus hominum 38, 17. Asiatici Græci levislima sunt genera hominum, & servituti nata

36, 17. Afiaticus exercitus invehit luxum Romam 39, 6. Afiaticus

cognominatur L. Scipio 37, 58. idem & Afiagenes 39, Afinius Dento, primi pili centurio, cæditur cum cohorte

prætoria ab Amaniensibus 108, 42. C. Afinius Pollio, amicus Cæfaris, ejufque ad Pollionem

verba 109, 40. pugnam Pharsalicam Græcis literis con. texuit 111, 70. ejus in Africa res geftæ 114, 5. vincitur a Sex. Pompejo 117, 34. eum follicitat Octavius 119, 39. consul 126, 15. fugit ex Italia 32. Domitium transducit ad partes, ibid. fundit Illyrios 127, 51. triumphat 52. bibliothecam publicat, ibid. nec' Antonio nec

Cæfari se addicit 132, 3. C. Asinius C. F. Gallus, cof. 140, 15. Asnaus, mons 32, 5. Asopus f. 36, 22. Aspendii, Pamphyliæ populi 37, 23. 38, 15: Afta, oppidum Hifpaniæ, capitur a Romanis 39, 21. de.

ditur Cæsari 115, 58. Astapa, urbs 28, 22. Astapenses in obsidione urbis fe fuofa que interficere ftatuunt, ibid. trucidant" fese in urbe

& cum armis injiciunt fe medio incendio 23. Aftenfis ager 39, 21. Affii, Thraciæ populi 38, 40.

« IndietroContinua »