Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors][merged small]

I N D E X

IN

T IT I L I V I I

HISTORIAR UM

ET SUPPLEMENTORUM

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

,15.

ABACÆNINI 16, 16.
Abaci cum aliis luxus instrumentis priimant Komam ad-

vecti 39, 6.
Abba, urbs Africæ 30, 7.
Abbassus, oppidum 38, I
Abdera , oppidum 45 , 29.
Abderita queruntur apud fenatum de crudelitate Hortensii,

& in integrum reftituuntur 43,6. Abderitarum ager 38,41. Abgarus, Édesfæ princeps, confilia adversus Craffum lo

ciat cum Parthis 106, 21. simulata amicitia prodit Craf.

sum 34. proficiscitur ad Parthos 37. eofque juvat 48. Abelox , nobilis Sagunti Hifpanus, obsides Hispanorum Sa.

gunto eductos tradit Romanis 22, 22. Aborigines junguntur fædere Trojanis 1, 1. petuntur bello,

ducemque Latinum amittunt 2.. Abrupolis regno expellitur a Perseo 42, 13, 40. Abfalomus, Aristobuli focer, fecuri percutitur a Pompejo

102, 67. C. Aburius , legatus ad Masiniffam & Carthaginienfes 42,

35. M. Aburius , tribunus plebis , moram affert M. Fulvio

triumphum petenti 39, 4. prætor 41, 18. jurisdictionem inter peregrinos fortitur 19.

و

1

Abydus, Hellesponti urbs 32% 33. 33, 30, 38. oppugnata &

Philippo 31, 14, 16. eique dedita 17. oppugnatur, &
relinquitur a Romanis 37, 9, 12. Abydeni non admit-
tunt legatos Philippi 31, 16. in rabiem versi fe occi-
dunt 17, 18.
Academia , gymnasium Athenis 31; 24;
Acanthus, urbs , vi capitur , ac diripitur 31, 45.
Acarnanes direpti ab Ætolis 26, 24. ab Ætolis victi Philip,
pum adversus eos arcėssunt 25. conjurant, se, nisi vi-
ctores, ex acie non rediturps, ibid. fæderi, cum Roma.
nis inito, ab Philippo, Macedoniæ rege, adscribuntur 29,
12. ob duos juvenes, religionis imprudentes, ab Athe-
nienfibus interfectos, Atticam depopulantur auxilio Ma-
cedonum 31, 14. eorụm concilium Leucadem indicitur
-33 16. resppunt. focietatem Rom. ibid. in deditionem
pop. Rom. veniunt-17 a Romanis äversi 36, 11. ten-
tantur ab Antiocho , ibid. Acarnanum factiones 43,

19 eorum concilio, Leucas eximitur 45, 31.
Acuradnia 26, 24, 36. ejus fitus 33, 17.
Acarnanuth portus 28, 7. 110 ..
Accensi milites 1, 43. 8,8.
Accius f. Attus Navius, augur cotem novacula discidit 1,

36.
L. Accius, poeta 59, 28.
P. Accius Varus , post brevem pugnam cum Cæsaris mili-

tibus deferitur a suis 109, 55. Accon, Senonum princeps, defectionisque auctor Cæfari

panas dat 107, 13. Accua oppidum, vi captum 24, 20. Acerræ, direptæ & incenfæ a Pænis 23, 17. reftituuntur

27, 3. Acerranis civitas sine fuffragio data 8, 17. Achaja 25, 15. 31, 26. Achæi auxilium impetrant a Philippo contra Machanidam r;& Ætolos 27, 29. Philippo ad Dymas occurrunt 31. cum

tolis Eleisque ad Meffenem prospere pugnant 32. eosrum, concilium Ægii 28, 2. & Argis, ubi de bello con. sultant adversus Nabin 31, 25. Achæi pepigerunt, se quotannis juraturos in verba Philippi 32, 5. iis quædam urbes redduntur , ibid. eos a focietate Philippi avertere conatur T. Quinctius cof. 19. expellunt Cycliadem, ibid. cum Attalo & Rhodiis adversus Philippum focietatem

[ocr errors]

1

jungunt 23. poft longam & ancipitem deliberationem Romanis fe adjungunt 20 & feqq. prælio fundunt An. drosthenem 33, 14. omnem eorum oram valtant copiæ Philippi, ibid. iis fuæ redduntur urbes 34. & Acrocorin. thus traditur 34, 50. bellum adversus Nabin decernunt 35, 25. eos tentat Antiochus 47. oblident Meslenen in Peloponneso 36, 31. tradunt Zacynthum Romanis 32. depopulantur oram maritimam Ætolorum 37, 4. mittunt auxilium Attalo Pergami obseslo 20. Seleucum ex agro Pergameno caftra movere cogunt 21. decernunt bellum in Lacedæmonios 38, 32. eosque Achaico concilio con.. tribuunt 34. eos fibi reconciliare ftudet Perseus 41, 27, 28. Macedonibus interdicunt finibus fuis, ibid. eorum ad Romanos legatio 46, 7. odium in Callicratem aliosque Romanæ factionis. 8. de exsulibus suis interpellant, frua, ftra 43. exsulum eorum caufa tractatur in senatu 47, 26, 43. exsules remittuntur 49, 3. suis auxiliis defendunt Thessaliam contra Andriscum 50, 2, 3. eorum fic dem implorant Oropii contra injurias Athenienfium 51, 28. Spartanorum cum ipsis controverfia 29. legati Rom. ab Achæis male habentur 37, 60. Achæi de bello La cedæmonico decretum faciunt 65. eorum magna vis cæditur 52, 3. de Achaicorum præliorum numero disfenfus auctorum 4. ducenta talenta pendere jubentur Lacedæmoniis 19. deficiunt ad Archelaum , prætorem Mithriadatis 78, 51. Achæi funditores 38, 29. Achæorum & Spartanoruin diversi mores 16, 41. Achæi Phthiotæ liberi esse jubentur 33, 32.. vid. & 36. 15. Achæo

rum portus 37, 9, Acharre, oppidum 32, 13. Achelous, amnis 43, 21 [4. Acheron, fluvius 8, 24. Acherufia aqua, ibid. Achillas occidit Pompejum 112, 16. a Pothino. Alexan

driam accedere jubetur cum exercitu 31. Cæsarem in maximum periculum conjicit 41. ad eum transfugit Are

sinoe 46. ei mortuo succedit Ganymedes 62. Achivi 1, I. Acholta 33, 48. Achradina 24, 21. 25, 24. circumfidetur a Marcello: 252 26. deditur Romanis 31.

21,

L. Acilius 40, 31.

Aciei Romanæ defcriptio 8, 8. ejus cum phalange Mace.

donica collatio 9, 19. acies quomodo structa ap. Romanos & Latinos 8, 8. 13, 39. 21, 55. 22, 45. 27, 14. 30, 8,33. 33, 8. 37, 29. 42, 58. 44, 40. Antiochi

37, 40. Hasdrubalis 23 , 29. 27, 48. Cimbrorum 68, 61. Gallorum 38, 26. Hannibalis 55. 22, 4, 46. 30, 33 & 35. Hifpanorum 29, 2. Macedonum 33, 18. Perfei 42, 58. 44, 40. Punica 18, s. 21, 55.23, 29. 28, 14.30,8,33. Pyrrhi 13, 39. Rhodiorum

33,

18. Aciliani libri Græci 35, 14. in Latinum versi a Claudio

25, 39. C. Ácilii virtus 110, 20. C. Acilius, tribunus plebis 32, 29. M. Acilius legatus ad Ptolemæum 27, 4. in fententiam

ejus senatusconsultum fit 25. M. Acilius Glabrio, tribunus plebis, 30, 40. decemvir fa

crorum 31, 50. ædilis pfebis 33 , 25. prætor 33, 24. fortitur jurisdictionem inter cives & peregrinos 26. fervos vincit in Etruria 36. ambit consulatum 35, 10. consul creatur 24. fortitus Græciam, ludos magnos Jovi vovet 36, 1, 2. paludatus urbe egreditur 3. in Theffalia capit Limnæam & Pellinæum, urbes 14. proficifcitur ad Thermopylas 16. ejus ad milites oratio 17. instruit aciem 18. cædit Antiochum 19. expugnat Heracleam 22, 23, 24. ab eo pacem petunt Ætoli 27, 28. obsidet Naupactum, & Herculi sacrificium facit 30. corona cingit Lamiam 37, 4. triumphat de Antiocho & Ætolis 46. petit censuram , fed, accufatus a duobus tribunis, petitione desistit 57. duumvir Pietatis ædem dedicat 40, 34. ftatuam auratam, omnium in Italia primam, ponit patri Glabrioni , ibid. ædilis curulis ludos Megalenses edit

46, 5. consul, successor Luculli cunctatur 98, 100, 102. M. Acilius L. F. C. N. Balbus cof. 48, 29. 62 , 54. Q. Acilius, triumvir coloniæ deducendæ 21, 25. Acillæ obfidio foluta 114, 20. Acillani recipiunt præsidium Cæfaris 114, 17. Considio portas claudunt,

, ibid.
Acræ 24, 36.
Acræa, promontorium Junonis 32, 23.
Acraphia , oppidum 33, 29.,
Acræus Juppiter 38 , 2.

« IndietroContinua »