Immagini della pagina
PDF
ePub

Acrilla , urbs 24, 35.
Acrocorinthus 33, 31. 34, 49, 50.
Astania infula domatur a Druso 137,7.
Aštiacum bellum 1, 19.
Aetium, A carnaniæ portus 44, 1. cf. & 132, 30. ad Actium

victus Antonius 133 , 1-8.
M. Acurius, tribunus plebis 5, 10.
Addicti in vinculis a patriciis habiti 6, 34 899.
Adherbal cum novis copiis Lilybæum mittitur 19, 7. ejus

cum Lælio navalis pugna & fuga 28, 30. Adiatorix, quod colonos Rom. occiderat, cum filio inter.

ficitur 133, 85 Adin Regulus obsidet 18, 17. Adolescentes Rom. conjurant de regibus revocandis 2, 3.

in vincula conjecti dant pænas 4, 5. anno xvii al.

lecti ¡n militiam 22, 57. Adoreus', mons 38, 18. Adramyttenorim in trucidandis Romanis fævitia 78, 10, Adramytteum, urbs 37, 19. Adria 24, 10. Tuscorum colonia 5, 33. 11, 22. Adriani 34, 45. ob servatam fidem a Romanis laudantur

27, 10. Adrianus ager 22, 9: Adrianus, Cæfar, refici repurgarique jubet tumulum Pom

peji 112, 18. 'Adriaticum mare 5, 33. 10, 6. 11, 22. 40, 21. 44, 31.

45, 14.
Adriaticus sinus 1, 1. 10, 2.
Adrumetani mulctantur a Cæsare 114, 65.
Adrumetum 30, 29.
Adulteria coercentur 136, 41. adulterii pena pecuniaría

10, 31.
Æbura, oppidum 40, 30.
Æbucia , anus honefta ex Aventino 39, 11.
L. Æbutius cos. moritur

3:

6. M. Æbutius, tribunus militum fecundæ legionis 41, 5. M. Æburius Elva, triumvir creatus ad coloniam Ardeam

deducendam 4, 11. creatur prætor 44, 17. sortitur Si

ciliam, ibid. Poftumus Æbutins Cornicen, cof. 4, 11. Poftumus Æburius Elya, magister equitum 4, 21.

Adverta 45, 19.

'P. Æbutius 39, 9. eum pupillum Bacchis initiari vult ma.

ter , ibid. rem aperit consuli 11. ei præmia dantur a few natu ob detecta bacchanalia 19. T. Æbutius cof. & magister equitum 2, 19. T. Æbutius Carus, triumvir 39, 55. prætor 41, 2. de tụ.

multu Sardiniæ fenatui scribit 10. decemvir agris divi.

dundis 42, 4:
Æcæ, urbs Appulorum , oppugnatæ 24, 20,
Ædepfum, Herculis lavacrum 83 , 46.
Ædes Æsculapii Carthagine 41, 27. Alba Capuæ 32, 9.

40, 45. Apollinis 3 , 63. 4, 29. 7, 20. 27, 37. 34,
43, 37, 38. 39, 4. Bellona 10, 19. 26, 21, 28, 9:30,
21, 31, 47. 33, 24. 41, 10 Castoris 2, 20, 42. 8, 11,
9., 43. Cereris 3 , 55.28, 11. 41, 33. 132, 24. Cloa-
cinæ 3, 48. Concordiæ 9, 46. 22, 33. 26, 23. 113 - 3:
Deorum Penatium 45, 16. Dianz 39, 2. 61, 25. Fauni
33, 42. 34, 33. Feroniæ 33, 26. Fidei 58, só. Forty.
næ 23, 19. 25, 76 27, 11. 33, 27. 43 , 15. 68, 78
Fortis Fortune 10, 46. 27, 11. Fortunæ Equestris 40,
40. 42, 3. Fortunæ Primigeniæ 29, 36. 34, 53. 43,
3. 113, 29. Herculis 21, 62. 32, 1,9. 38, 35. Herculis
rotunda 10, 23. Honoris 27, 25. Honoris & Virtutis
68,78. Jovis Acræi 38, 2. Jovis Ariciæ 24, 44. Cære 27,
23. Cumis, ibid. Formiis 32, 1. Lanuvii 32, 9. Minturnis
27, 39. 36, 37. Oltiæ 32, 1. Satrici 28, 11. Tarracinæ
ibid. & 40. 45. Jovis in Campo 48, 10. Jovis Capitolini
1, 55..2, 8. 4, 20, 27, 4, 32, I. 35, 41. 41, 25, 32,
Feretrii 1, 10, 33, 4, 20. Opt. Maximi 7. 3. 36, 354
Statoris 1 , 12. 27, 37. Tonantis 136, 13. Vícilíni 24,
44. Junonis 5, 21. 10, 2. 21, 62. Junonis Laciniæ 28,

46. 42, 2, 3. Junonis Monetæ 7, 28. 42, 7. Regina 1 27, 36. 39, 2. Sospitæ 8, 14. 34, 53. Juventatis 36,

36. Larium Permarinûm 40, 52. Liberi & Liberæ 3,
55. 41, 33. Libertatis 24, 16. cf. Libertas. Lunæ 40,
2. 61, 27. Martis 6, 5:7, 23. 10, 23, 27, 23, 35, 9,
38, 28. Matris Magnæ 29, 37. 36, 36. Matris Matuta
5, 19. 7, 27, 25, 7, 28, 11, 33, 27. 41, 33. Mentis
22, 10. 23, 31. 65, 21, Mercurii 2, 21, 27. Minerva
35, 36. Monetæ 4, 7.6, 20. 33, 26. Opis 39,:22. Pe-
natium 46, 4. Pietatis 40. 24. 49, 3. Quirini 4, 21,
8, 20.10, 46. 28, 11. Salutis 9, 43, 10, 1. 15, 5. 28,
11. Saitci 32, 1. Saturni 2, 21. 22, 1. 41, 25, 32. Spei

[ocr errors]

21, 62, 25, 7. 40, 51. 132, 24. Summani 32, 29. Telluris 2, 41. Veneris 10, 31. 29, 37. 41, 2, 32. Veneris Erycinæ 22, 10. 23, 31. 30, 39. 40, 34. Veneris Genitricis 116, 10. Veftæ 26, 27, 28, 11. Victoriæ 10, 33. 29, 14. Virtutis 27, 25. 29, 11. Vulcani 32, 29. 126, 30. Caflii publice dirutæ 2, 41, item Sp. Mælii 4, 15. & Vitruvii 8, 20. Adicula Victoriæ Virginis 35, 9. Ædiles plebei 3 , 6. ædilibus qui nocuisset, ejus caput

Jovi facrum 55. senatusconsulta in ædem Cereris ad eos deferri jubentur , ibid. eos leges decemvirales in æs incifas in publico propofuifle, sunt qui fcribant 3, 57 iis negotium datum , ut animadverterent, ne quí, nili Romani, Dii colerentur 4, 30. inftaurant ludos plebejos 38, 10. cf. Ludi. ædilis plebei effe non poteft, cujus pater, qui curuli sella sederit, vivit 27, 21. 30, 19. ædiles ex Patribus , five curules 6, 42.7, 1. per quatriduum ludos scenicos faciunt 24, 43. instaurant ludos Romanos 27, 6. 28, 19. unde initium fumferint fori ornandi 9, 40. dicunt plerifque diem, quia plus, quam lege finitum erat , agri pofsiderent 10, 13. diem dicunt pecuariis 33, 42. 35, 10. incusantur ab senatu , quod non prohiberent novos ritus facrificandi precandique Deos 25, 1. ædiles Cereales 116, 20. Curules, ludis maximis faciendis primum creati 7, 1, 2. vitio creati refi

ciuntur 136, 59. Ædilirii scribæ & viatores 30, 39. Ædilium comitia 6, 35. Æditui ædes facras omnes tota urbe aperire jubentur

30, 17, Ædui, populus Galliæ 5, 34. Romanorum focii primi trans

Alpes 61, 6. in eorum agros incursiones faciunt Arverni 8. equites, occiso eorum duce, ad Cæsarem veniunt 105, 65, deficiunt a Cæfare 107, 61. victi pacem petunt

108, 8. Ægæum mare 44, 28, 29. Ægates, insulæ 21, 10, 49. 22, 54.. 23, 30, 32. Ageleos, urbs, opprimitur ab Attalo 31, 46. Ægesta, urbs Siciliæ 13, 49. Ægeflaus campus 27, 33. Ægestani deficiunt a Carthaginiensibus ad Romanos 142

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

10. a Selinuntiis presli, auxilium implorant Carthagi.

niensium 16, 8. Ægimurus, insula 29, 27. sinum Carthaginienfem claudit

30, 24. a cof. Marcio in poteftatem redigitur 49, 44. Ægina , insula 27, 30, 33. 28, 5, 7. 31, 14. 33, 30.

36, 42.
Æginienfes 44, 46. 45, 27.
Æginium , oppidum 32, 15. 36, 13. 44, 46. diripitur a

Romanis 45 , 27.
Ægitna, Oxybiorum oppidum 47, 30.
Ægium 38, 29. ibi Achæorum concilium 28, 7. 35, 48.

36, 35:
Ægus, Allobrogum dux, fugit ad Pompejum 111, 45.
Ægyptus 8, 24. Ægypti opes divisæ inter Philippum Ma-

cedoniæ & Antiochum Syriæ reges 31, 14. Ægypti reges Romanis gratulantur 37, 3. Ægyptiorum regum discordiæ 46, 21. sublatæ 26. Ægypti ftatus miferabilis ob scelera Physconis 53, 17. Ægyptiorum legati Romam veniunt regem petituri 89, 23. turbæ in Ægypto 62, 42. ubi in rege constituendo voluntas populi valet 43. Ægyptii a Ptolemæo Pergameno profligantur 112, 8. Egypto excedere jubent Antiochum Epiphanem Romani 45, 12. Ægyptum ordinat C. Octavius 133, 66. Ægyptiaca magnitudo 69. ex Ægypto annona urbis 70.

2 Ælius Gallus, eques Rom. primus in Arabiam felicem figna

infert 135, 20. in Aretæ regnum pervenit 23. hostes vin

cit 24. morbis fatigatus recedit 25. Ælius Lamia , legatus, violatur ab Achæis 51, 60. C. Ælius, tribunus militum tertiæ legionis 41, 5. ejus res

gestæ 8.
C. Ælius Pætus, cos. 40, 27.
L. Ælius Pætus, ædilis plebejus ludos facit ex mulctaticia

pecunia 10, 23.
L. Ælius Lamia, eques, relegatur 103, 115.
P. Ælius inter primos quæstores de plebe creatos 4, 54.
P. Ælius, legatus ad Antiochum 34, 59.
P. Ælius triumvir coloniæ deducendæ 41, 17. consul 42,

IC.

P. Ælius, conful Bojos jubet vastari 31, 2.
P. Ælius Ligur, prætor 41, 2. consul 42, 9. legatus in

Illyricum 45 , 17

[ocr errors]

P. Ælius Ligur reftit Mummio de reditu Ciceronis refe

renti 103, 126. P. Ælius Pætus , cos. 8, 15. P. Ælius Pætus , magister equitum vitio creatus, abit ma

gistratu 9, 7. augur 10, 9. P. Ælius Pætus, augur 27, 36. moritur pestilentia 41, 26. P. Ælius Patus, ædilis plebis, creatur prætor 29, 38. fortitur jurisdictionem urbanam 30, 1. escendit cum L. Lælio roftra, & Carthaginienfium exercitus fufos exponit 30, 17. magifter equitum 39. consul 40. decemvie 31, 4. triumvir rebus coloniæ Narniensis ordinandis 32,

2. censor 7. P. Ælius Tubero, ædilis plebis vitio creatus, abdicat fe

magistratu 30, 39. prætor creatus fortitur Siciliani 40. legatus in Afiam 37, 55. prætor iterum fortitur juris, dictionem urbanam 41 , Q. Ælius, tribunus plebis 41, 10. Q. Ælius Pætus, augur 22,35. cadit in proelio Cannenfi 23,21. l. Ælius Pætus in locum P. Flii Pæti fufficitur augue

41, 26. prætor 43, 4. conful 45, 14. fortitur Galliam provinciam 17 l. Ælius Tubero, tribunus plebis, fert ad plebem de dua. bus coloniis Latinis deducendis 34, 53. triumvir crea

I 2.

tur 35,9

Q. Ælius Tubero obviam mittitur Perseo 45, 7. cura tuen.

di regis ei mandatur 8. Q. Ælius Tubero, annalium scriptor 4, 23, 10, 9. Q. Ælius Q. F. Tubero , cof. 137, 9. Sex. Ælius Pætus, ædilis curulis 31 , 50. triumvir rebus co

loniæ Narniensis ordinandis 32, 2. consul 7. in Capitolio senatum habet 8. proficiscitur in Galliam 9. nihil

memorabile gerit 26. cenfor 34, 44. 35, 9. 7. Ælius, tribunus militum tertiæ legionis 41, 5. ejus res

gesta 8. Æmilia porticus refecta 41, 32. Æmilia tribus 38, 36. Æmilia, uxor P. Scipionis Africani 38, 57. Æmilia, virgo Veftalis, incesti damnatur 63, 7, 8. C. Æmilius, tribunus militum confulari poteftate 5, 26. imperator contra quos, obtinet præfidio Verruginem 28. tribunus militum confulari potestate iterum, Vol.

finienses vincit 32.

« IndietroContinua »