Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors]

.

.

L. Æmilius, cof. vincit Æquos & Volscos 2, 42. iterum consul, Vejentes pacem petere fupplices cogit 49. ter

tium consul 54. L. Æmilius, tribunus militum consulari potestate 6, 1. ite

rum 5. tertium 21. quartum 22. quintum 32. fundit Volscos & Latinos, ibid. creatur interrex 7, 17. magister equitum & legatus 21. quartus decimus interrex 8, 23.

dictator vincit Samnites 9, 21. L. Æmilius, legatus Carthaginem mittitur 21, 18. Censor

23, 23. L. Æmilius, candidatus consulatus 39, 32. I. Æmilius Barbula cof. infert bellum Tarentinis 12, 10,

16. ejus ftratagema 20. de Tarentinis, Samnitibus & Salo

lentinis triumphat 13, 14. L. Æmilius Mamercinus, cof. 7, 1. secundum cof. 3. ma

gister equitum 21 & 39. tertium consul Sabellam agrum vastat 8, 1. dictator 16. consul scribit exercitum sine ulla

vacationis venia 20. dictator iterum 9, 21. L. Æmilius Papus cof. 20, 36. triumvir mensarius 23, 21, L. Æmilius Papus, decemvir facrorum, moritur 42,

28. L. Æmilius Papus, prætor creatus fortitur Siciliam 28, L. Æmilius Paullus, cof. 20, 59. triumphat 63. accusatur

& ambuftus vix evadit, ibid. cof. iterum 22, 35. occi.

ditur in pugna Cannenli 49. fuerat pontifex 23, 21. L. Æmilius Paullus, triumvir coloniæ deducendæ 34, 45.

ædilis ex pecunia damnatorum pecuariorum clypea inaurata in faftigio ædis Jovis posuit 35, 10. prætor 24. fortitur Hifpaniam ulteriorem 36. 2. legatus 37; 55. proconful cæditur a Lusitanis 46. Lusitanos fundit 57. legatus resistit Cn. Manlio triumphum petenti 38, 44, 45. legatus in decem ad res Aliæ disceptandas componendasque 37, 55. creatur consul 39, 56. in Ligures Ingaunos exercitum ducit 40 , 25. oppugna tur ab Ingaunis, ibid. erumpit castris 27. vincit Ingaunos Ligures 28. deque iis triumphat 34. nominatur patronus ab Hifpanis ulterioribus 43 , 2. consul iterum fortitur Macedoniam 44, 17. ejus, antequam in Macedoniam iret, ad populum oratio 22. multa ab eo inftitutorum militarium in melius mutata 33. explorat transitus Enipei A. ib. ejus oratio ad milites 34. per Perrhæbiam it ad hoftes 35. ejus prudens ad Naficam oratio 36. instructo exercitu munit caftra 37. differt

38.

pugnam , ibid. ejus de pugna dilata oratio 38. vincit Macedonas 41. acceptis a Perseo literis , illacrimatur forti humanæ 45, 4. ad eum adducitur Perseus 7. benigne excipit Perseum, eumque tacentem alloquitur 8. peragrat Græciam 27. Amphipoli componit res Macedoniæ 29. fuccendit arma hoftium 33. trajicit in lta. Liam 34. triumphus ei decretus impeditur a Ser. Sul. picio Galba, tribuno militum 35, 36. triumphat de Perseo 39, 40. amittit duos filios 40. ejus de fua for. tuna oratio 41. censor Minervam in æde Fortunæ ponit 46, 16, 17. ejus mors & elogium 40. amor apud

cives 41. funus 42. 1. Æmilius M. F. Paullus cof. magnam pecuniæ vim ac

cipit a Cæsare 109. 2.' L. Æmilius Regillus, prætor 36, 45. ei evenit navalis. provincia 37, 294, 14. Epicratem secum in Afiam reducit, ibid. ad eum caduceatores ab Antiocho milli, qui de pace agerent 18. habet conlilium 19. invadit agros Tejorum 28. contendit ad hoftem 29. vincit claffenz Antiochi 30. oppu guat Phocæam 32. ejus triumphus

navalis 58.

L. Æmilius Scaurus Hellefpontum mittitur 37, 31.
Mam. Æmilius, tribunus militum consulari poteftate 4,

16. dictator dicitur 17: Vejentes & Fidenates prælio
vincit 18, 19. triumphans urbem ingreditur 20. ite-
rum dictator. 23. censuram minuit 24. a cenforibus tri-
bu movetur, ibid. dictator creatur , paulo ante motus
tribu 31. ejus oratio ad populum 32. ejus ad milites
adhortatio 33. Fidenas capit & triumphat 34. conful

creatur, 53:

M. Æmilius Mamercinus, tribunus consularis 4, 61. ite

rum 5, 1. tertium 10. præest castris ad Vejos 12. M. Æmilius, tribunus militum consulari poteltate 5, 32.

conful 10, 1. in fugam vertit Græcos cum Cleonymo

in Italiam advectos classe 2, M. Æmilius, prætor Siciliæ 21, 49. 22, 9. creat duumvi. ros 22, 33. prætor peregrinus 24, 44. urbanus 22, 9,

33. 27 , 33. M. Æmilius , frater L. Emilii Regilli, prætoris, decedit

37 , 22. M. Æmilii Lepidi bis consulis atque auguris, tres filii L.

[ocr errors]

M. & Q. ludos funebres patri & gladiatorum paria duo

& viginti per triduum in foro dant 23, 30.
M. Æmilius, M. Lepidi filius, tribunus militum 37, 43.
M. Æmilius', cof. Vaccæis inferre bellum prohibetur 55,

27. non paret senatus legatis 28.
M. Æmilius Lepidus cof 11, 29.
M. Æmilius Lepidus patricius 22 35.
M. Æmilius Lepidus, ædilis curulis 24, 43. prætor, for.

titur jurisdictionem inter cives & peregrinos, ibid. de.

cemvir facrorum 26, 23. M. Æmilius Lepidus legatus ad Ptolemæum 31, 2. fero

citer cum Philippo agit 18. pontifex fufficitur 32, 7. ædilis 35, 10. prætor 24. fortitur Siciliam 36, 2. consul 38, 42. & quidem poft duas repulsas 39, 56. 40, 46. cum ædem Dianæ vovisset, devincit Ligures 39, 2. viam ab Placentia Ariminum perducit, ibid, triumvir coloniæ deducendæ 55. pontifex maximus 40, 42. 41, 2. princeps senatus 40, 42. 41, 3. censor 40, 45. in gratiam reconciliari se cum collega M. Fulvio patitur 46. conful iterum 41. 22, lectus secundo princeps senatus 32. tertio 43, 15. decemvir 42, 4. legatus 43, 7. moritur 47, 1, 2. vetat se sumtuoso funere

efferri 48, 10. M. Æmilius Lepidus, cof, ob fpoliatam Siciliam metuit

judicium 90, 1 9. spe restituendorum agrorum conciliat populos Italicos, ibid. cum exercitu venit ad urbem 11. repellitur 12. L. Philippi fententia contra Æmilium Lepidum 13. Lepidus fugit in Sardiniam 15. ibique mo

ritur 16. mortis ejus causa 17. M. Æmilius Lepidus interrex creatur 107, 23. negat, fe

comitia habiturum 24. domus ejus oppugnatur, lectulufque conjugis Corneliæ frangitur, ibid. a Cæsare præficitur urbi 110, 7. Cæsarem dictatorem dicit 40. pacem facit Marcellum inter & Cassium 112, 49. triumphat 113, 56. cum Cæsare cos. creatur , ibid. & ab eo magi. fter equitum asciscitur 116, 19. occiso Cæsare milites in campum deducit 6o. cum eo per internuntios agunt · Cassius & Brutus 66. in foruin descendit 74. ejus dicta & perplexa responsa 76, 77. ab Antonio pontifex max. renuntiatur. 117, 9. Pompejum reconciliat fenatui 35. ei ftatua equeftris inaurata in roftris polita, ibid. a fenatu ex Gallia vocatur ad auxilium consulibus &

1

Bruto ferendum 118, 13. eum sollicitat Octavius, 119, 39. ad Lepidum venit Antonius 45. Lepidi inconftan. tia & temeritas, ibid. Antonium patitur corrumpere mi. lites 48. Antonium in caftra accipit 50, 51. Lepidi ftatua subversa, judicatur hoftis, ibid. Senatui reconciliatur 120, 9. ejus ingreflus in urbem & imprudens voluntatis dissimulatio 26, 27. triumphat ex Hispania 100. de. victo. Bruto , eum excludere societate imperii student Antonius & Octavius 125, 1. Lepidi ignavia 4. L. Antonio Romam occupante ad Octavium fugit 29. eum a se amovet Octavius & in Africam mittit 127, 7, 8. auxilium laturus Octavio, claflis ejus tempeftate corripitur 128, 47. in Siciliam exscendit 48. ejus legiones male mulctantur 129, 5. criminatur Octavium 27. corruptis copiis in caftra ejus venit Octavius 28, 29. Lepidus venit in potestatem Octavii 30. Pontificatum Lepido non vult eripere Octavius 41. ejus contemtus 133, 74. eum inclementius tractat Augustus 136, 70. M. Æmilii Lepidi juvenis confpiratio opprimitur 133, 72. M. Æmilius M. F. M. N. Lepidus cof. 47, 3. prætor 53,

7. ei decemviri nuntiant, quoties bellum Gallis inferendum, in eorum finibus sacrificari oportere , ibid. col. iterum 55, 9. accusatur a L. Cassio, tribuno pl. ob vila lam altius ædificatam 12. Vaccæis bellum inferre prohibetur 27. non paret senatus legatis 28. proconsul oblidet Pallantiam 56, 8. quam repente relinquit 9. unde ma

xima turba in ejus caftris 10. tertium consul 60, 5. M. Æmilius Numida , decemvir facrorum, moritur 26, 23. M. Æmilius Papus, dictator 9, 7. maximus curio, mo

ritur 27, 6. M. Æmilius Paullus, magister equitum, male rem ge

rit 10, 3.

M. Æmilius Regillus cof. cteatur 24, 7. irrito eventu 8

& 9. flamen Quirinalis 8. flamen Martialis , moritur

29, II.

Man, Æmilii Scauri oratio contra Jugurtham 62, 18. crea.

tur consul 26. coercet P. Decium prætorem, ibid. fero legem fumtuariam 27. legitur princeps fenatus 28. legatus corrumpitur pecunia a Jugurtha 64, 20, 21. consentit cum Rutilio 66, 16, princeps senatus 70, 16. in tumultu percutitur lapide 26. a Cæpione poltulatus re

[ocr errors]

petundarum, abfolvitur 71 , 24. accufatur lege Varia 40.

se defendit 42. M. Æmilius Scaurus cum Areta bellum gerit 103, 54.

ejus theatrum, ludorumque magnificentia 104, 42, 43. poftulatus repetundarum abfolvitur 106, 7. damnatur

ambitus 107, 46. M. Æmilius M. F. M. N. Scaurus cos. de Gallis Karnis

triumphat 62, 51. ad Parmam vias munit 52. disciplinam militarem exercet egregie 53. ejus in filium feve

ritas 68, 50. P. Æmilius Lepidus, Marci frater , a triumviris profcribitur

120, 36. P. Æmilius L. F. M. N. Lepidus, cof. fuffectus , Veneri

Genitrici ludos facit 131, 49. porticum privatis im.

pensis perficit, ibid. censor 136, 8. Q. Æmilius Barbula cos. creatus 9 , 20. secundum cof. 30. 2. Æmilius M. F. Lepidus col. probat ex SC. por. em Fa.

bricium 136, 19, 21. Q. Æmilius Papu's cof. Etruscos & Bojos vincit 12, 5.

legatus captivorum redimendorum causa ad Pyrrhum

13, 14. col. iterumn 44. censor severus 14, 33.
Ti. Emilius cos. 2, 61. ejus, res geitæ in Sabinis 62.

cof. iterum, dandi agri plebi auctor 3, I.
Ti. Æmilius , quinquevir mensarius 7, 21. prætor 8, 2.
Ti, Æmilius Mamercinus cos. ejusque cum senatu rixæ 8, 12.
Æmus, mons 40, 21. ex eo monte creditum vulgo fuit,

Ponticum fimul & Adriaticum mare & Istrum amnem
& Alpes conspici pofle, ibid. eum confcendit Philip
pus, & degressus nihil vulgatæ opinioni detrahit 22.
Ænaria insula 8, 22.
Ænea, oppidum 40, 4. eadem Ænia 44, 16, 32. ftatum

Æneæ facrificium , quod conditori Æneæ quotannis fit
40, 4. Æneates, ibid.
Ænea, mons, seu' Athos 45, 33.-
Æneæ portus ad montem Atho, ibid.
Æneas, Anchifæ & Veneris filius 1, 1. profugus venit in

Macedoniam , Siciliam & Italiam , ubi Lavinium condit,
ibid. ut animos Aboriginum tibi conciliaret; -Latinos

utramque gentem appellat 2. ejus mors, ibid.
Æneas Silvius rex tertius Albæ 1, 3.
Ænesidemus Dymaus, præfectus prælidii Achæorum 32, 24.
Ænianus linus 28, 2,

« IndietroContinua »