Immagini della pagina
PDF
ePub

T. LIVII PATAVINI

HISTORIARUM

AB URBE CONDITA.

LIBRI

EPITOME LIBRI NONI.

T. Veturius et Sp. Poftumius apud Caudinas Furdeducto in locum artum exercitu, quum nulla spes evadendi effet, foedere cum Samnitibus facto, et sexcen

cas,

T. Veturius et Sp. Poftumius] In Ms. consules additur. DELRIUS. Copula et inter duorum consulum nomina omittitur in Voff. Berg. et Boenderm. quam Livius etiam non agnoscit infra hoc lib. c. 1, 1. V. äd 2, 17, 1. Deinde Postumius cons. Boenderm. et Exc. Pi. thoei. Poftumius consul Berg. Mox. apud furcas, neglecta voce media, Boend. apud furcas Caudinas, trajectis dictionibus, Berg.

Deducto in locum iniquum exercitu] Barber. in locum arctum. Re. ete, nam propter hoc ipsum iniquus erat. Juftinus 1, [8.] Cyrum ad anguftias usque perduxit. Ibi, compositis in montibus insidiis, du. centa millia Persarum cum ipso re ge trucidavit. Idem 11, [8.] de A. lexandro. Itaque timens anguftias magna celeritate Taurum transcendit. Nofter hoc lib. [c. 23, 9.] LoLiv. Tom. V. P. 1.

cis anguftis, milites, deprehensi‚ nisi quam victoria patefecerimus, viam nullam habemus. J. FR. GRON. Fortaffis etiam plures Mfti habent artum. Sed non video, cur vir summus, tantum unius auctoritate nixus, vulgatam scripturam matandam putaverit, Neque enim dubium eft, quin loca arta etiam iniqua dici poffint, Et non tam ipse locus, in quem exercitum deduxerant consules, artus erat, ut quem satis paten tem campum, in quo etiam caftra posita fuerint, habuiffe dicat Li vius c. 2. quam aditus et exitus illius. DUK. Juvandae lectioni, quam Gronovius ex cod. Barber. in contextum recepit, inservire poteft, quod Livius e. 2, 7. furculas Caudinas vocet saltus duos altos anguftos, mox anguftias, deinde saltum artiorem. Vo rum scripturam illam in uno tan.

1

A

[ocr errors]

tis equitibus Romanis obsidibus datis, ita exercitum abduxerunt, ut omnes sub jugum mitterentur. iidemque, auctore Sp. Postumio consule, (qui in senatu suaserat, ut eorum deditione, quorum culpa tam deforme foedus ictum erat, publica fides liberaretur) cum duobus tribunis plebis et omnibus, qui foedus spoponderant, dediti Samnitibus, non sunt recepti. nec multo poft, fusis a Papirio Cursore Samnitibus et sub jugum missis, rece

ca.

tum meorum Leid. reperi; at in 4. et infra obcurret hoc lib. c. 40, locum tacitum in Vox. Berg. Exc. 18. Sigonii vet.lib.consentit Leid. Pithoei, et Norvic. in locum ini. quum Boend. ac reliqui. Gellius Nec etiam multo poft ] Vet. lib. 17, 21. Consules T. Veturius et Sp. nec multo poff. SIG. Sigonio to Poftumius in locis iniquis apud Cau. eriam delenti favent omnes mei: dium a Samnitibus circumvallari

ex quibus Voll. et Boend. cum ac sub jugum misi. Et ita in lo. edd. vett. praeferunt insuper poft. co a Gronov. laudato Livius 9, 23, 9. quum dictator se locis an.

Pudor prioris flagitii abolitus]pu. guftis deprehensum dixisset, ad. dor flagitii prioris Berg. et Boend. dit: si komines juvare velint , ini. Tum oblitus Vol.ablatus Berg. Dequa loca sunt. In verbis sequen: inde addunt omnes scripti mei, et tibus alio ordinc spes nulla Tor Hcarnii Norvic, cum edd. ante evadendi legunt Leid. Vol. Berg. Moguntinam verbum eft, quod re. et Boend.

cepi. Ila exercitum abduxerunt, ut om. Ufentina et Falerina ) Ex Festo nes sub jugum mitterentur ) obdu. et lapidibus Oufentina scriben. xerunt Voll. et Boend. Tum vocu- dum. DELR. Offentina Voff. Leid. lam ut ignorat Leid. Tandem sub et Hearnii Norvic.Offenima Boend. juga Boend. Praeterea mor idem- Ofentina Berg. Exc. Pitboei, et que, pro iidemque, Berg. Boend. edd.antt. Deinde Falernia Boend. et antt. edd. V.ad 40,22, 14. item. Falerna Voff. Faloria Leid. Berg. que Voff. V. ad Epit. Liv. 69. Hearnii Norvic. et edd. vett. V.

infra ad hujus lib. c. 20, 6. In Quorum culpa tam doforme for- verbis praecedentibus sunt adj.. dus ictum erai, publica fides libe. ctae Berg. raretur) Vocula tam exsulat a Boend. et Hearpii Norvic. In.

Sues'a et Pontia coloniae deductae super publica fide Berg. publice fi. et Hcarnii Norvic. Pontiae ejus.

sunt ] Pontias Voll. Leid. Berg. de Boend.

dem Oxon. B. et edd. Ascens. Qui per foedus spoponderant) anni 1513. 1516. aliacque omnes Vet. lib. qui foedus spoponderant. usque ad Gruter. qui in ed. postSIG. qui per fidem spoponderant uma voces Ufentina et Falerina. Boend. qui fidem spoponderant Suela et Pontiae coloniae deductae Vos. et Berg. Sed foedus et fides sunt perperam omisit errore 1v. in Mstis etiam alibi commutantur. pographorum, quibus inposuit. Exemplum supra habuimus 4, 7, repetitio verbi sunt. Eas reftituit

ptisque sexcentis equitibus Romanis, qui obsides dati erant, pudor prioris flagitii abolitus eft. Tribus duae adjectae sunt, Ufentina et Falerina. Sueffa et Pontiae coloniae deductae sunt. Ap. Claudius censor aquam perduxit: viam ftravit, quae Appia vacata eft: libertinorum filios in senatum legit. Ideoque, quoniam is ordo videbatur inquinatus indignis, sequentis anni consules in senatu legendo observaverunt, quemadmodum ante per

Gronov. anno 1665. cujus loco
poftea Jac. Gronov. eumque secu-
ti Hearne, J. Clericus et nuper
Londinenses dederunt Pontia.
Sed numero plurali Pontiae etiam
vocantur Livio infra hoc lib. c.
28, 7. Suella et Pontiae eodem an.
no coloniae deductae. Suesa Aurun-
corum fuerat. Volsci Pontias insu.
lam sitam in conspectu litoris sui
incoluerant. ubi v.
quae notantur.
Poffet_quidem videri, codices
velle Suelamet Pontias; potius ta.
men Suela et Pontiae, ut olim e.
debatur, revocavi.

Aquam Claudiam perduxit] Hearnius adnotat, in Livio c. 29, 6. elle aquam in urbem duxit. Si hoc rectius dici putavit, non adsentior illi. Frontino in libro de Aquaeductibus frequens eft utrumque. Suet. in Aug. 42. Perductis pluribus aquis. Sic idem in Claud.20. et Inscript. Grut. p. 176. n. 1. p. 177. n. 1. DUK. Media vox non adparet in Voff. Leid. Berg. Boend. et Exc. Pithoei: neque in edd. etiam antiquis conspicitur ante Ascensium. Eorum itaque fide induxi, quum etiam Livius omiserit hoc lib. c. 29, 6. Viam munivit, et aquam in urbem duxit; eaque unus perfecit. Sane aqua, quam Ap. Claudius censor in ur. bem duxit, Appia vocatur, et diftinguitur ab aqua Claudia, quam Cajus Caesar, qui Tiberio succes. sit, inchoavit, et Claudius im.

perator magnificentiffime consummavit, apud Frontin. 1. de Aquaed. Eam tamen, quam Appius perduxit, aquam Claudiam vocarunt etiam Pomponius Jctus 1. 2. §. 36. ff. de Orig. jur. et Eutrop. 2, 9.

Libertinorum filios in senatu legit] Vet. lib. in senatum. SIG. Eamdem lectionem servant non tantum omnes codd. mei, verum etiam typis descripti Aldo antiquiores. Praeterea elegit Voss. et Boend. sollemni errore, de quo v. ad 2, 1, 10.

Ideoque, quoniam is ordo vide batur inquinatus indignis] Ideo, quoniam is ordo Leid. Ideoque is ordo Berg. Sed in priori que a proxime sequenti quoniam, in pofic. riori quoniam a praecedenti que intercipiuntur. Deinde indignis inquinatus videbatur Leid. et Berg.

Sequentis anni consules in senatu legendo observaverunt] sequertis anni censores perperam antt. excusi. Tam vox legendo exsulat a Voff. Leid. Boend. Hearnii Norvic. et Exc. Pithoei. tres vero in senatu legendo a Berg. qui etiam praefert observarunt.

Quemadmodum ante per proximos censores observatum fuerat] quemadmodum ante proximos censores fuerat Voff. Boend. et Hearnii Norvic. quemadmodum per proxi

proximos censores observatum fuerat. Res praeterea contra Apulos, Etruscos, Umbros, Marsos, Pelignos, Aequos et Samnites, quibus foedus erat reftitutum, prospere geftas continet. Flavius scriba, libertino patre natus, aedilis curulis fuit per forensem factionem creatus: quae quum comitia et campum turbaret, et in iis propter nimias vires dominaretur, a Q. Fabio censore in

[ocr errors]

mos censores fuerat Berg, in quo tamen etiam per non nisi a m. 2. exftat. quemadmodum ante per censores inftitutum fuerat Leid.

*

Contra Apulos, Etruscos, Umbros, Marsos, Pelignos, Aequos et Samnites] Ex vet. lib. Appulos. DELR. Melius tamen per unicum p scribi, docuit Dausquej. in Or. thogr. part. sec. ea voce. Ceterum contra Apulos, et Etruscos, et Umbros, et Marsos, et Pelignos, et Aequos et Samnites legunt Berg. et Leid. V. ad Epit. 1. 13. Praeterea Umbrios eft in Boend. qui etiam non agnoscit vocem Marsos. In verbis sequentibus foedus reftitutum, omissa media voce, Voff. foedus reftitutum eft Leid. Berg.

Berg. et Boend. Praeterea Q. Fabio, omilla praepositione, Volf.

Eaque res Fabio Maximo nomen dedit] Vet. lib. Maximi. id eft, ex Livius [c. 46, 15.] Porro autem ea re Maximus appellatus eft. Sic adde haec verba ex manuscriptis.

99

""

Badius haec habet in exemplari suo.,,† In hoc libro mentionem habet Alexandri, qui temporibus his fuit, et, aeftimatis populi Romani viribus, quae tunc erant, colligit; si Alexander in Italiam trajeciffet, non tam facilem ei victoriam de populo Romano fore, quam de gentibus, quas ad Orien tem imperio suo subjecerat. SIG. Ea res Berg. Codices autem mei vel per compendium Fabio Max. vel a Sigonii vet.lib. diffentientes Fabio Maximo praeferunt; quod eodem sensu, quo illud Sigonii, accipiendum erit. Fabio dedit nomen Maximo, simili conftructione, ac supra ex Mftis reftitui in Epit. 1. 2. Servo indici, cui Vindicio nomen fuit, libertatem dedit. Quae autem Sigonius ex Matis ad. di juffit, non modo exftant in scriptis omnibus, quibus usus sum, sed etiam in edd. vett. usque ad Aldum, qui primus omi. serat.

et Boend.

Flavius scriba, libertino patre matus] C. Flavius scriba Exc. Pithoei. Fabius scriba corrupte Voff. et Boend. Pari modo etiam aliis locis scribae aberrarunt. V. ad 8, 22, 2.

A Q. Fabio censore in quatuor tribus redacta eft. Eaque res] MS. auctius Q. Fabio censore in quatuor tribus redacta eft, quas urbanas appellavit. J. FR. GRON. Trigam hanc vocum, quas Gronovius in contextum recepit, agnovifse etjam videntur Voff. et Leid. quam. vis enim comparati fuerint cum ed. quae illas exhibebat, nihil tamen ex iis notatum in excerptis video. Contra vero omittunt

In hoc libro mentio Alexandri magni] Gruterus, qui in poftrema ed. ultima haec verba, quae Aldus resciderat, iterum recepit, ita edidit; cui vix convenire pot

quatuor tribus redacta eft, quas urbanas adpellavit. Eaque res Fabio Maximo nomen dedit. In boc libro mentio Alexandri Magni, qui temporibus bis fuit; et, aeftimatis populi Romani viribus, quae tunc erant, colligitur, si Alexander in Italiam trajeciffet, non tam facilem ei victoriam de populo Romano fore, quam de iis gentibus, quas ad Orientem imperio suo subjecerat.

eft, quod sequitur, colligit. Omnes scripti, etiam Hearnii Norvic. et edd. ante Aldum cum Sigonio legunt In hoc libro mentionem habet Alexandri, ultima voce Magni omila: nimirum mentionem habet Livius. Id autem recipiendum videtur, nisi forte mox cum Boend. et edd. vett. pro colligit legendum sit colligitur. quod recepi.

Non tam facilem ei victoriam de populo Romano, quam de iis gentibus] non tantam ei victoriam de po. Ro. fore, quantam de his gentibus Boend. non tantam ei victoriam Voll. non tam ei' victoriam Berg. non tam facilem victoriams Leid. qui cum praecedenti Berg. mox legunt sinè pronomine quam de gentibus.

« IndietroContinua »