Immagini della pagina
PDF
ePub

21,

ut unus cod. in marg. dowv doxnous pecuniarum acceptarum existimatio s. suspicio recte dicitur; cf. 3, 43, 1 της ού βεβαίου δοκήσεως των κερδών. . 18, 1 και ιέναι seclusi cum Kr. et St. 2 Mégava St. Vid. ad 4, 45, 2.

8 Eɛquvkõv St., cuius vid. adn. 1, 65, 2. 9 Êxáotns rólews codd. et Bh. Emend. Üllrich. Vid. Bh.

εμμένω cod. . Emend. F. Portus. 11 'Icfus codd. Emend. idem. ’A9n not unus cod., ut voluit Haack. Bh. ut volg. 19, 2 Πλειστοάναξ, 'Αγις add. Arnold. 24, 1 coll. 23, 4. 20, 2 την απαρ. των όν. St. transposuit post onpaiv. de Arnoldi coni, ut audaciori, ita durissime statuente accusativum a xarà suspensum. 3 Xareuhnuuévas codd. Emend. plures. — 22, 1 détar al codd. Vid. praef. – 2 violentissime St. vouloavtas – oú secl. et quae sequuntur infra repòs yao χωρεϊν in parenthesin redacta transposuit post δεινούς είναι. Ipse conieceram μόλις pro μάλιστ'. Mdv. ante επειδή inseri νult επιτίθεσθαι.

23, 1 και Αθηναίοι post Λακεδαιμόνιοι addi voluit F. Portus. ñv TIVES codd. Emend. ipse coll. 5, 47, 3. 8, 18, 1. 37, 1. 25, 1 post äran add. ta et ante xal õua lenius interp. St. coni. inutili. — 26, 5 albertat optt. codd. et Bh. dubia forma. — 27, 1 5 tuuuazia hic et 48, 1 pro αι ξυμμαχίαι et 79, 1 τάς ξυμμαχίας pro Tãv &vuuaxıāv dedit St. ob ceteros locos contra codd., illud de coni. Herw., hoc de Bk. et Cob. At ferimus õoxos et όρκοι in eadem re posita (ut taceam Πλάταια et Πλαταιαι, Olsen et "Oliai), et in hoc simus difficiliores? Scilicet non oportet uno omnia pectine subigi. – atrès St. de coni. Cf. tamen 6, 10, 2. 2, 96, 1. 2 noi ante oi secl. St. de coni. Kampii. Sed vix poterat librario, qui sic scriptum invenisset, in mentem venire a priore xai apodosin incipere et alterum addere. 31, 2 και λυσάντων codd. καταavsávrov St. de Kr. coni., qua accepta, quod lúelv ròv tróleuov non dicitur, xai tamen servandum putavi. 6 περιορώμενοι υπό corruptum videtur, quia usitata in passivo contemnendi notio ab h. I. aliena est. Haas. coni.

[ocr errors]

τα από, St. secl. υπό των Λακ. 32, 5 toútov secl. St. auctore Dobr. Ego non offendo. 35, 1 Θυσσόν. Vid. ad 4, 109, 1. — v tñ "Afm dixtidiñs codd. paene omn. Emend. Didot. et Bergk., fort. etiam melius Mnk. 'Afoidi 'Axtñ diñs, quod ap. Steph. Byz. extat 'Afwis. — 4 ÚTETÓTevov codd. et Bh., quam formam ter redeuntem confusam esse Θx υπετόπουν et υπόπτευον vidit Mnk. 6 Mɛoonvious te codd. Emend. Rsk. — 7 T8 xai secl. Kr. de coni., Ellmtas quoque St.; unde talia addi potuerint, neuter docere conatus est. 36, 1 taūta codd. Emend, Rsk. Utrumque av additum cum St. Vid. praef. Prius iam Pp. suppleverat. 'Aonvalmv de coni. secl. St., quo sublato tota sententia friget. ηγουμένους idem de coni., quae ita demum necessaria esset, si ephori ipsi non idem sensissent ac populus. Nunc cf. 8, 32, 1 et alia.

2 post Bocotoùs lacunam notavit St., excidisse posse dicens tapaGreváčalv. Ego, ut 3, 51, 2, duas structuras in unam coniunctas esse statuo. 38, 1 duóveiv codd. Emend. Bk. 3 metà tõv codd. et Bh. Emend. St. coll. 36, 1. 40, 1 ñxovro aut exovro codd. Emend. Kr. 41, 2 Κυνουρίας St. Vid. ad 4, 56, 2. — 44, 1 tnv xarà Sólaosav secl. St. de coni. non necessaria. 45, 1 taūta codd. et Bh. Emend. St. 46, 1 των ñratnuévwv secl. St. de infelici Herw. coni. 47, 2 öntha un codd. Emend. Kr.

5 undè xarà sálarsav seclusi cum St. auctore Kr. 7 αυτή codd. Emend. Duker. αυτής Βh. cum. Kr. – 8 εμμένω codd. Emend. F. Portus. — ai dptūval codd. et St. Emend. Duker. και ÉZOVTES seclusi cum St. de coni. Kr. 12 6 8 đv code. Emend. Bk. - 48, 1 m kuuuda St. Vid. ad 27,

1. εγένετο idem de coni. . 49, 1 σφάς pro 69őv codd. Emend. Goeller. Quamquam scrupulus residet; v. Bh. - 50, 2 Juolas xal éyávov secl. St. cum Kr. - 9 Xv Aiyívn St. de coni. Michaelis. – ÚNÉuevov cum exspectandi notionem non habeat, conieci Értéusvov. 53 ÚTÈO Botaulov St. cum codd. plerisque optt., ipse conicienς υπέρ βοτανών. - 55, 4 avgóusvou dè codd. Emend.

59,

F. Portus. 58, 4 'Agyelov codd. (praeter duo deter.) et St. Sed cf. 2, 19, 2. 20, 3. 21, 1. 102, 2.

3 TT00081Sóvres codd. optt. et Bh. — 61, 1 tūv 'Agyelov secl. St. de coni. Herw. commoda quidem, modo origo interpretamenti monstrari possit. ξυμμάχων seclusi cum St. de coni. Kr. 3 xäv äran St. de coni. Rsk., qua non videtur opus esse. 61, 1 nov ï codd., quod ap. Thuc. alibi non invenitur. Emend. Haas. 2 naplóvros St. coni. probabili, „cum procul dubio verba pro Atheniensibus Alcib. fecerit", quod idem Pp. et Kr. aliis coni, adsequi voluerunt. 62, 2 Τεγεατών seclusi

cum St.

de coni. Herw. 63, 3 στρατευσόμενος aut -σάμενος codd. (hoc Bh.). Emend. Herw. 4 noleuías coni. Lindav. et Haas. Aut hoc probandum fuerit ob dráyelv, aut id ipsum mutandum in εξάγειν. . 65, 2 Bovlóuevov St. e Plutarcho. Mihi alterum exquisitius videtur. — 3 secl. St., alii aliter emendabant. Recte Pp.: „aliud quiddam quam quo sibi constaret“. 4 tous švupózous secl. St. de coni. Badham. et Herw. sine idonea causa. 66, 2 locus sine dubio corruptus. St. de coni. scripsit uliota dè et post žterthóynoav signum lacunae posuit. Mnk. ás ante 69061 cum Kr. inserto et commate ante μάλιστα δη posito coni. έξεφάνησαν („die Lak. zeigten sich mehr denn je als Lak.“). Mdv. Maxedatuoviovs (,,sie, d. Feinde, staunten die Lak. an“). 68, 2 duvaunu codd. et Bh. Emend. St.

τα ante Tenan inseruit St. de coni. Cl. Alii añon deleverunt. — 71, 1 noveữ – toūro secl. St. de coni. Ego neque yao offensioni esse adsentior neque 6, 36, 2 (sic enim scribendum erat) egere mutatione. 72, 2 περιγιγνόμενοι St. de coni. Pp. - 4 Te, in plerisque optt. omissum, secl. St. 77. 79. Dialectuin horum capitum, in summa codd. fluctuatione admodum controversam, reliqui talem qualis est in ed. mea schol. Codd. scripturas adferre inutile duxi. St. in reliquis consentit, sed ubique terminationem in -os et 06601 posuit. 77, 4 aluèv añv sté. Dedi haec verba, in quibus codd. misere titubant, de coni. Ahrens.,

79,

quam cum cupidius quam verius impugnasset St.-nimirum Ahrens. putavit Epidauriis optionem dari, utrum sibi deferri ius iurandum (de onere sacrificii iniuste sibi imposito) an Argivos ipsos iurare vellent (esse illos sacrificio obligatos) - St. igitur de sua coni. scr. Méhny τοίς Έπιδαυρίοις, όρκον δόμεν δε αύτώς [ομόσαι]. 1 xoivàv ¿óvtwv codd. Emend. Valckenaer. τας ξυμμαvías St. Vid. ad 27, 1. - 3 otpatiãs codd. Emend. A. Portus. 4 rois étais codd. et Bh. Alterum dubitantius coni. Pp. – 80, 3 övras codd. Emend. Abresch. - ppoúplov codd. (praeter aliquot deter.), quod revocavit St., non recte usus ad probandam notionem „praesidii“ Xen. Anab. 1, 4, 15, ubi nihil prohibet „castella“ intellegi. 82, 3 post relovos lacunam esse statuit St. Ego codd. scripturam ferri posse credo, si quidem oủx ñasov fere est ,,frustra exspectati sunt". - 4 αγγέλων iam Porti delendum censuerunt. 5 méyiotov äv codd. (unus postea meañoal) et Bh. Emend. Mnk. Tɛ — oqeligeLV secl. St. de coni. - 6 guvýdecav adeo languet ut pro corrupto habendum sit, sed de propositis coni. nulla placet. – 83, 4 Maxedovias 'A9. Tepdixxav codd. Emend. Goeller, cuius interpretationem confirmat St. coll. 1, 117, 2. 3. Manɛdoviav cum duobus codd. deter. Bh. απάραντος suspectum est omnibus, certam emend. nemodum invenit.

84 1ɛoßlais codd. plerique. Sed recte volg. Vid. Bh. – 85 ļv ólíyo codd. quasi omn., sed aliquot yo. évi lóyo.

90 dinara secl. St. de coni. G. Hermann. πείσοντα codd. praeter duo deter. – 94 déaloge primus Bk. Volg. dé£o16fe. Optt. codd. quid praebeant non liquet. — 98 XxBidoavtec codd. optt. et Bh. Sed cum idem vitium in codd. recurrat 6, 64, 1. 7, 60, 2, revocavi nunc volg. μελλήσοντας codd. Emend. Rsk. – 99 των ελευθέρων St. de coni. Volg. sic interpretor: libertate sua freti multum cunctabuntur a nobis cavere, i. e. non opus esse putabunt contra nos sese munire. noleuiov codd. praeter unum. - 105, 1 napos tò felov a multis temptatum bene vin

dicavit St. 2 åv taúró St., motus schol. et Vallae interpretatione, quos sic legisse minime praestiterim. - 106 αυτών St. 108 és secl. St. Pp. tamen quod olim id expunctum maluit, postea retractavit. xivduvov Babalótepov dixit Th. 3, 39, 6. 110. Seclusa del. Pp.

111, 1 γένοιτο, και υμίν και ουκ St. In duobus codd. και post úuiv omissum est. v Ertal corrupta esse consentiunt; emendandi labor parum successit. St. scripsit ńs, quod. schol. legisse putat, et Bovlevoaogal ad žrtal intellegi licere opinatur, hic quidem plane discedens ab instituto suo contortas interpretationes fugiendi. Dobr. coni. ή μιάς επί ροπής - ίσταται (unus cod. γρ. ίσταται). - 112, 2 xal tax. secl. St. praeter necessitatem; cf. 1, 80, 2. — 115, 4 Xoń uaol codd. praeter duo. Verum legisse vi. detur Valla et coni. Wass. — 116, 1 legd xv rois dolous seclusi cum St. de coni. Cob. - ÚnotoTÝCAvres codd. Emend. Mnk. propter necessariam hic notionem „suspectandi“, cum illud sit „suspicari“. – 3 ás taūta žylyveto et ob languorem et ob insolitam collocationem merito vituperavit Pp., secl. St.

6, 1, 2. ούσα pro είναι codd. Hoc primus recepit Pp., conservatum a Demetr. Phal. et compluribus imitatoribus. De inf. cf. 3, 1, 1. 2, 1 ode St. cum volg. Codd. plerique de, pars ñon, quod recepi cum Haack. – 5 årtéotelhav codd. Emend. Bk. 6 ξυνοικήσαντες St. Sed &vvoixcoi factam esse similem atque quae narratur 2, 15, 2. 3, 2, 3, ostendunt êxhITTÓVtes nelw. – 3,1 TITOL St. cum volg. contra optt. codd. Cf. 1, 53, 2.2, 34, 1. - 2 nepixlvfouévn codd. Emend. Bk. - 4, 2 oixioal St. de coni. Ullrich. ές Ελινούντα (vel ες Έλ.) optt. codd. Emend. Duker. – 6 aŭtois codd. Emend. Bk. - ajtò avouage cum plerisque optt. St. auctore Mnk. 5, 1 ξυνώκησαν Βh. Si verum est ξυνώκισαν, hic non dicitur ut ll. ad 6, 2, 6 adlatis, sed ut 1, 24, 2 de sociis condendae coloniae. - 6,1 @ofelv codd. Vid. praef. Tapoyayevnuévous St. contra optt. plerosque. Cui, ut recte

« IndietroContinua »