Immagini della pagina
PDF
ePub

non ostante i più disparati pareri. Ecco la nota che anche al Mercati parve assai curiosa per la sua barbarie e piú ancora per il contenuto apocalittico, secondo cui il finimondo doveva venire sessantadue anni dopo, cioè nel 1176, se pure si parla d'anni e non di mesi o di giorni o d'altro spazio di tempo.

« XIII kal. mai. et domini an. mil. CXIII. Quod dicetur, ostensor ipse testetur. Cuidam nec omnino vigilanti nec prorsus dormienti visione sibi tali ostenditur. Aspiciebat plane quendam sacerdotem cum angelo lucis veluti novum (da novo) Iacob conluctari (Gen. 32, 24), et inter multa alia quae vocis strepitu resonabant, quorum agnitionem verborum [e]minus ipse sepositus ab illis capere nequibat, haec sola procul dubio avidissima indagatione cordis et aurium praefato sacerdoti angelo nuntiante (da nuntiabat) memoriae omni mandabat. Nam sive inquisitus a sepius praelibato sacerdote angelus sive alio aliquo casu ista sibi retulerit, corde vel aure concipere longe semotus minime valuit. hoc tantum oris (da ore) assertionibus asserit, quod angelus ita sibi conluctancti (praedixerit cancellato) de mundi fine praedixerit : « Exple, inquit, quem habes, quattuor quindecim numerabis: his additis dumtaxat duobus consumptio erit cunctorum » . Licet infelix hoc stipulanter (stupidamente?) oculis, ceu somniatoris est, nesciens. quibus mediatim obstaculis retunsis alternanter visioni infixis, se affirmat vidisse necnon auribus, supplosis ambiguitatibus, audisse» (1).

Il secondo testo ambrosiano recante la medesima nota a c. 1557 « hō librũ adqsiv Dõn' Damianus. s. », è il Vatic. lat. 4242. L'antico catalogo ms. cosí lo descrive:

4242. S. AMBROSIUS EPISCOPUS super Lucam. Scripturi in Euang.lj. Eiusdem de Paradiso. De Paradiso.... (128).

Iz Homilia in illud Luca'. Homo quidam nobilis abijt in regionem. Anon. Homo nobilis ille est.... (15).

Forma absolutionis et excommunicat."is Dñus ñr Jesus Christus.... (148). Leo ad Dioscorum Alexandrinum Episcopum Epła. Quod a patribus ñris.... (149).

Gelasius omnibus episcopis. Ordinat." presbiteroru'.... (149).

Pelagius Petro Episcopo Potentino de ordinatione in Sabato sancto post Baptisma. Dilect.mus tua scripta.... (149).

Ex Perg. c. s. n.o 149 ant. vet. in quarto.

Abbiamo avuto occasione di esaminare il codice: al foglio 166r, dopo alcune noticine, è tracciato un rozzo ritratto con poche linee, quindi la nota seguente: Ego scriptor & pseolus respexi peccatricis mulieris audacia. ideo me scripsi in ista cartula; Qua ppt rogo ūram frărnitatẽ ut p me non relinquatis primă uel scum caritate.

(1) L'importanza della nota è ancor più vivida qualora si pensi che Pier Damiani aveva anch'egli predetto il finimondo. Scrivendo ai cardinali, deplora che il mondo si abbandoni ai vizi e dice loro che ben si vede quanto fini suo jamjam vicinus appropinquat. (Opera, I, 27). Ad Olderico, Vescovo di Fermo, inviò una lunga lettera la quale principia con un quadro desolante del mondo al suo tempo: nunc in fine mundi, abbiamo, dice il santo, procelle, dissidî, discordie. (Opera, I, 51).

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

1

Cod. Vaticano-Latino, 622 - f. 7 r S. Gregorii M., Epistolarum libri VIII-XIV. [Sec. X. È scritto nella minuscola dello << Scriptorium » di Nonantola e contiene in fine un calendario con la festa di S. Silvestro in lettere massime. Cfr. gli scritti di Hartmann e di Ewald].

S. Pier Damiani parla, oltre dei testi ambrosiani, anche delle opere di San Gregorio, donate all'Avellana. Ecco appunto il codice (Vat. lat. 622), il quale potrebbe identificarsi in quello damiano, benché rechi sottoscrizione diversa dai precedenti.

622. Saec. X, membran. mm. 265X185, ff. I, 120.

S. GREGORII M. epistularum libri VIII-XIV (M. G. H., Epistulae II, Ewald-Hartmann), praeviis capitulis.

1. (f. 7). <Liber VIII, Indictio I. 2. (f. 18). Liber IX, Indictio II. Continet epistulas 1. 11. 12. 18. 23-27. 41. 42. 44. 45. 49. 51-53. 58. 60. 79-82. 86. 87. 93. 101-104. 107-112. 129. 134. 135. 137-142 147-149. 152-156. 164. 166. 167. 173. 175-178. 180. 181. 183-186 195-197. 203-208. 213-216. 218-220. 222-224. 226. 227. 228, cui subnectitur (f. 47, lin. 25) 229. 232. 234. 235. 3. (f. 48 v). <Liber X, Indictio III>. 4. (f. 55). <Liber XI, Indictio IV>. Continet epistulas 1. 3-38. 40-42. 44. 45. 47. 46. 48-56. 57-59. 5. (f. 80) <Liber XII, Indictio V. Continet epistulas 1-16; (f. 85 v III, 66. 67. 6. (f. 86 v). <Liber XIII>, Indictio VI (in ms. Incipit ex registro domini Gregorii papae mensis septembris. indictione VI). Continet epistulas 1. 2 (praemissis capitibus 23-25 lib. III Pauli Diaconi). 3-45 (repetita) 46-50. 7. (f. 107). <Liber XIV, Iudictio VII > sequitur (f. 11) fragmentum epistulae 147, lib. IX inde a v. Imagines quas tibi dirigendas per dulcidum (!) diaconum (M. G. H., Epist. II, pag. 147, lin. 37-149).

F. 114. Passios. Petri Alexandri (ni) praesulis. VII kal. dec. Inc. Regnante impio et iniquo diocliciano in nicomediensium illustrissima ciuitate. Des. quippe cum sit coronam martyrii consecutus. et fiduciam magnam habeat apud uniuersorum dominatorem deum et dominum nostrum ihesum christum. cui etc. (graece ed. Combefis, Illustrium Christi martyrum lecti triumphi, Parisiis, 1660, pag. 189-221). Ff. 118-120. Kalendarium liturgicum.

Codicem quattuor librarii characteribus pressis descripserunt, quorum: a) ff. 1-26, 28-57; b) ff. 58-113; c) ff. 114-117 exaravit; d) f. 27 supplevit. Folia insiticia 118-120 non una manus scripsit. Superscriptiones numerique capitum singulis epistulis praefixi minio depicti; litterae autem initiales rubro illitae flavo colore deturpatae sunt. Textus passim correctus. Notulae marginales praesertim saec. XV in. raro occurrunt. Quaterniores sunt numero 14 et singuli in margine ultimi folii notis romanis signati: post quaternionem XIV adduntur folia 114-120 nullis notis distincta. Iv quaedam calami probationes et nota codicis 6 u. | 622 n. manu saec. XV (perperam Ewald-Hartmann saec. XII), notula Iste liber est monasterij sancte Crucis fontis auellane Eugubine diocesis. Ff. 27 v 117 v, vacua. Codicem recensuerunt Ewald in Neues Archiv, 3, 1877, pag. 459-460 et Hartmann ex schedis Ewald in M. S. H., Epist. II, pag. xIII collectioni tribuentes.

In tegumenti dorso tesserae gentiliciae Pii VII e F. X. de Zelada card, bibliothecarii.

Il codice contiene alla fine (f. 120 v) un calendario, che reca in lettere massime la festa di San Silvestro, e: XII Kal. dec. « Translacio Sci Siluēri papa in Nonant ». Il codice, nella chiara minuscola dello scriptorium » di questo monastero sta a provare le relazioni di esso con Fonte Avellana. Anche il

Bannister lo riconobbe per tale: mons. Mercati ebbe la cortesia di mostrarmi la scheda dell'illustre studioso.

Codex Nonantulensis saec. X-XI.
fragment. Kalendarii Nonantulensis

saec. XI.

Pier Damiani parla anche delle opere di Sant'Agostino: alcuni opusculi si trovano nel Vatic. lat. 602, già descritto; ma noi dobbiamo intendere piú propriamente altri codici provenienti pur essi dall'Avellana, e recanti la segnatura tradizionale, cioè i Vatic. latt. 455, 483, 509.

455. saec. XI, membran,, mm. 366×246, ff. 266 († ff. 124a, 205a, 124a - f. 261 librarii neglegentia omissis).

S. AUGUSTINI enarrationes in psalmos CI-CL (M. 37, 1293-1966, lin. 4). Subsequuntur (f. 269) duo excerpta ex Cassiodori praefatione in psalterium, quorum prius inc. Tunc ad Augustini, des. trina sum divisione partitus (M. 70, 9, A, lin. 11-C, 10) et alterum inc. Psalmi sunt denique, des. preconia comprobentur (M. ibid., 10, B, lin. 11-C. 10).

Codex binis columnis non una manu perscriptus duobus constat voluminibus, quorum prius folia 1-150, alterum reliqua complectitur. Tituli, pariter atque litterae maximae, minio depicti. In marginibus et inter lineas correctiones et addimenta passim occurrunt. Quinterniores in imis foliorum marginibus numeris romanis fere semper supputati sunt. In angulis superioribus externis complurium foliorum initium legitur psalmi, cuius enarratio illis in foliis continetur. Inter folia 193 et 194, 203 et 204, 206 et 207, frustula membrana inserta sunt in quibus addimenta reperiuntur, F. 269 v Hunc librum adquisiuit domnus Damianus sanctae †. In tegumento tesserae gentiliciae Pii IX et A. Mai card. bibliothecarii.

483. Saec. XI, membran., mm. 395X258, ff. I, 305.

S. AUGUSTINI. In evangelium S. Ioannis tractatus I-CXXIV (M. 35, 1379, 19873). In f. 82 r eiusdem S. Augustini sermo 125 insertus est (M. 38, 688-698). Liber duabus columnis non una manu exaratus litteras initiales titulosque minio habet depicta. Tractatus ut si duobus codicibus praecedentibus in libros duos divisi sunt, quorum utrique (ff. 1, 214 v) capita proponuntur. Correctiones in textu et inter lineas, additionesque quamplurimae praesertim altera saec. XI manu in marginibus occurrunt. Ff. Iv, 236 v, 270 v vacua. F. 270 mm. 258×167. F. 305 v, libro expleto, litteris capitalibus rubris Hunc librum acquisivit (manus recentior correxit adquisivit) domnus Damianus sanctae crucis < Avellanae >.

In tegumenti dorso stemmata Pii IX et A. Mai card. bibliothecarii.

509. Saec. XI, membran., mm. 249X174, ff. 99.

S. AUGUSTINI. Contra Faustum Manichaeum libri I-XXXIII (in ms. in hoc corpore continentur Aurelii Augustini episcopi catholice ecclesie ipponensis ciuitatis provincie africane contra faustum manicheum disputationes XXXIII. (M. 42, 207-518). In duas partes disputationes dividuntur. Prima pars (ff. 1-63) libros I-XXI complectitur secunda, quae (f. 65 v) inscribitur Incipit aduersus eum uel aduersus

eius heresem. de uita patriarcharum uolumen secundum, reliquos comprehendit. Praeit (f. 1) caput 6, libri II Retractationum (M. 32, 632-633).

[graphic][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

Cod. Vaticano-Latino, 455 - f. Ir

[ocr errors]

S. Augustini enarrationes in psalmos. [Sec. XI. Contiene in fine la nota segnatura].

Litterae initiales, tituli, numeri romani et nomina Augustini et Fausti minio depicta sunt. In marginibus rarae correctiones. F. 99 v Hunc librum adquisivit domnus damianus S. † (Scil. Sanctae Crucis) uncialibus nigris; cf. G. MERCATI, D'alcuni nuovi sussidi per la critica del testo di S. Cipriano, Roma, 1899, pagg. 92-95.

In tegumenti dorso stemmata Pii VI e F. X. de Zelada card. bibliothecarii.

« IndietroContinua »