Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors]

armis certo die (qui dies futurus esset ante diem VI. Calendas Novembris) C. Manlium, audaciæ satellitem atque administrum tuæ ? Num me fefellit, Catilina, non modò res tanta, tam atrox, tam incredibilis, verùm (id, quod multò magis est admirandum) dies ? Dixi ego idem in senatu, cædem te 5 optimatum contulisse in ante diem V. Calendas Novembris, tum, cùm multi principes civitatis Româ, non tam sui conservandi, quàm tuorum consiliorum reprimendorum, causâ profugerunt. Num inficiari potes, te illo ipso die, meis præsidiis, meâ diligentiâ circumclusum, commovere te contra 10 rempublicam non potuisse; cùm tu, discessu cæterorum, nostrâ tamen, qui remansissemus, cæde contentum te esse dicebas?

Quid ? cùm tu te Præneste Calendis ipsis Novembris occupaturum nocturno impetu esse confideres; sensistine, illam 15 coloniam meo jussu, præsidiis, custodiis, vigiliisque, esse munitam? Nihil agis, nihii moliris, nihil cogitas, quod ego non modò non audiam, sed etiam non videam, planèque sentiam.

IV. Recognosce tandem mecum noctem illam superiorem: jam intelliges multò me vigilare acriùs ad salutem, 20 quàm te ad perniciem, reipublicæ. Dico te priori nocte venisse inter falcarios (non agam obscurè) in M. Læcæ domum; convenisse eòdem complures ejusdem amentiæ scelerisque socios. Num negare audes ? Quid taces ? convincam, si negas: video enim esse hîc in senatu quosdam, qui tecum 25 unâ fuêre.

O Dii immortales ! ubinam gentium sumus? in quâ urbe vivimus ? quam rempublicam habemus ? Hîc, hîc sunt, in nostro numero, Patres Conscripti, in hoc orbis terræ sanctissimo gravissimoque consilio, qui de meo nostrûmque omni- 30 um interitu, qui de hujus urbis, atque adeò orbis terrarum, exitio cogitent. Hosce ego video consul, et de republicâ sententiam rogo: et, quos ferro trucidari oportebat, eos nondum voce vulnero. Fuisti igitur apud Læcam illâ nocte, Catilina : distribuisti partes Italiæ : statuisti, quò quemque 35 proficisci placeret : delegisti, quos Romæ relinqueres, quos tecum educeres: descripsisti urbis partes ad incendia: confirmâsti, te ipsum jam esse exiturum : dixisti paululum tibi esse etiam tum moræ, quòd ego viverem. Reperti sunt duo equites Romani, qui te istâ curâ liberarent, et sese, illâ ipsâ 40 nocte, paulo ante lucem, me in meo lectulo interfecturos pollicerentur. Hæc ego omnia, vix dum etiam cætu vestro dimisso, comperi : domum meam majoribus præsidiis munivi atque firmavi : exclusi eos, quos tu manè ad me salutatum

miseras, cùm illi ipsi venissent, quos ego jam multis ac sum mis viris ad me id temporis venturos esse prædixeram.

V. Quæ cùm ita sint, Catilina, perge, quò cæpisti: egredere aliquando ex urbe : patent porta: proficiscere. Nimi5 ùm diu te imperatorem illa tua Manliana castra desiderant.

Educ tecum etiam omnes tuos ; si minùs, quàm plurimos : purga urbem. Magno me metu liberabis, dummodo inter me atque te murus intersit. Nobiscum versari jam diutiùs

non potes: non feram, non patiar, non sinam. Magna Diis 10 immortalibus habenda est gratia, atque huic ipsi Jovi Statori,

antiquissimo custodi hujus urbis, quod hanc tam tetram, tam horribilem, tamque infestain reipublicæ, pestem toties jam effugimus. Non est sæpius in uno homine salus summa pe

riclitanda reipublicæ. Quamdiu mihi, consuli designato, 15 Catilina, insidiatus es, non publico me præsidio, sed privatâ

diligentiâ, defendi. Cùm, proximis comitiis consularibus, me consulem in Campo, et competitores tuos, interficere voluisti; compressi tuos nefarios conatus amicorum præ

sidio et copiis, nullo tumultu publicè concitato. Denique, 20 quotiescunque me petîsti, per me tibi obstiti ; quanquam vi

debam, perniciem meam cum magnâ calamitate reipublicæ esse conjunctam. Nunc jam apertè rempublicam universam petis : templa Deorum immortalium, tecta urbis, vitam omnium civium, Italiam denique totam, ad exitium et vastitatem

25 vocas.

[ocr errors]

Quare, quoniam id, quod primum, 'atque hujus imperii disciplinæque majorum proprium est, facere nondum audeo; faciam id, qu est ad severitatem lenius, et ad communem

salutem utilius. Nam, si te interfici jussero, residebit in re30 publicâ reliqua conjuratorum manus; sin tu (quod te jamdu

dum hortor) exieris, exhaurietur ex urbe tuorum comitum magna et perniciosa sentina (reipublicæ. Quid est, Catilina? num dubitas id, me imperante, facere, quod jam tuâ sponte

faciebas? Exire ex urbe consul hostem jubet : interrogas me, 35 num in exsilium ? Non jubeo : sed, si me con

onsulis, suadeo. VI. Quid enim, Catilina, est, quod te jam in hâc urbe delectare possit ? in quâ nemo est (extra istam conjurationem perditorum hominum), qui te non metuat; nemo, qui non oderit.

Quæ nota domesticæ turpitudinis non inusta 40 vitæ tuæ est ? quod privatarum rerum dedecus non hæret [in

famiæ] ? quæ libido ab oculis, quod facinus a manibus unquam tuis, quod flagitium a toto corpore, abfuit? Cui tu adolescentulo, quem corruptelarum illecebris irretîsses, non aut ad audaciam ferrum, aut ad libidinem facem, prætulisti?

Ca

ovce

[subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed]

28. Nondrem audeo-8:29, 15:22–36.

34. faciebas. 3.

36. in hac. 12:38

I advise you to go into exile, for what motii

home remains to the game whis question is shown by all that follows, down to 12:2

can you

[ocr errors]

nunc oppored to illa partenta) maritime

rita' tom present reputation

e

ove.

.

Quid verò ? nuper, cùm, morte superioris uxoris, novis nuptiis domum vacuefecisses, nonne etiam alio incredibili scelere hoc scelus cumulâsti ? quod ego prætermitto, et facile patior sileri, ne in hâc civitate tanti facinoris immanitas aut exstitisse, aut non vindicata esse, videatur. Prætermitto 5 ruinas fortunarum tuarum, quas omnes impendere tibi proximis Idibus senties: ad illa venio, quæ non ad privatam ignominiam vitiorum tuorum, non ad domesticam tuam difficultatem ac turpitudinem, sed ad summam reipublicæ, atque ad omnium nostrûm vitam salutemque, pertinent.

10 Potestne tibi hujus vitæ lux, Catilina, aut hujus cæli spiritus esse jucundus, cùm scias, horum esse neminem, qui nesciat, te, pridie Calendas Januarias, Lepido et Tullo consulibus, stetisse in comitio cum telo? manum, consulum et principum civitatis interficiendorum causâ, paravisse ? sceleri 15 ac furori tuo non mentem aliquam, aut timorem tuum, sed fortunam reipublicæ obstitisse ? Ac jam illa omitto: neque enim sunt aut obscura, aut non multa pòst commissa. Quoties tu me designatum, quoties consulem, interficere conatus es ? quot ego tuas petitiones, ita conjectas ut vitari non posse 20 viderentur, parvâ quâdam declinatione, et (ut aiunt) corpore, effugi ? Nihil agis, nihil assequeris, nihil moliris, quod mihi latere valeat in tempore : neque tamen conari ac velle desistis. Quoties jam tibi extorta est sica ista de manibus ? quoties verò excidit casu aliquo, et elapsa est ?

Tamen eâ carere 25 diutiùs non potes : quæ quidem quibus abs te initiata sacris ac devota sit, nescio, quòd eam necesse putas consulis in corpore defigere.

VII. Nunc verò, quæ tua est ista vita ? sic enim jam tecum loquar, non ut odio permotus esse videar, quo debeo, 30 sed ut misericordiâ, quæ tibi nulla debetur. Venisti paulo antè in senatum. Quis te, ex hâc tantâ frequentiâ, ex tot tuis amicis ac necessariis, salutavit? Si hoc, post homi

, num memoriam, contigit nemini, vocis exspectas contumeliam, cùm sis gravissimo judicio taciturnitatis oppressus ? 35 Quid, quòd adventu tuo ista subsellia vacuefacta sunt ? quòd omnes consulares, qui tibi persæpe ad cædem constituti fuerunt, simul atque assedisti, partem istam subselliorum nudam atque inanem reliquerunt? Quo tandem animo hoc tibi ferendum putas? Servi (mehercule) mei si me isto 40 pacto metuerent, ut te metuunt omnes cives tui, domum meam relinquendam putarem : tu tibi urbem non arbitraris ? Et, si me meis civibus injuriâ suspectum tam graviter atque offensum viderem; carere me adspectu civium, quàm infestis

« IndietroContinua »