Immagini della pagina
PDF
ePub

T. LIVII PATAVINI

L I BER OCT A V US.

1. Jam consules erant C. Plautius secundum, L. 1 Aemilius Mamercinus; quum Setini Norbanique Ro

unum

f. 1. Jam consules erant C. Plau. Hypsaeus potius appellandus sit. tius secundum] C. Plautius bis an. Dc Procuio scriptum est in Catea consul fuit, anno cccxcvii. pitolinis tabulis : de Hypsaeo in et covin. [7, 12, 6, et c. 27, 3.) nummis argenteis. Hic enim C. hic igitur 111. Sed id ita qui. Plautius Privernum in hoc condam defendunt, quod, qui anno sulatu cepit, auctore Livio : itacccxcvir. consul' fuerit, Procu- que est apud And. Lauredanum lus dicitur: qui vero anno cpvul. nummus cum his literis. Ab una atque hoc anno, Venox. Haec parte C. IPSAEVS COS. PRIV. nominum confusio a quibusdam, CEPIT. Ab altera parte P. IPut exigua nihilque ad rem per- SAEVS S. C. Videtur autem P. tinens, ridetur: mibi etiam non Hypsaeus is fuiffe, qui nummum prorsus agelasto facile ad eum cudendum curavit: qui, nobi. modum erat ridere. Sed interim "litandae familiae causa , cum tot loca depravata viderem, ex suis majoribus clarislimi ti. non potui non dolere Latinorum tuli virum ab altera, ut fiebat, auctorum tantam jacturam. Vo. parte nummi inciderit. SIG. Er. luislem abese prorsus magiftra- rores Glarcani recte refellit Si. tuum nomina ab hiftoria Roma. gonius. Qui enim anno cccxcvii. na, plus enim lucis illi adellet. consulatum geflit,C. Plautius Pro. Sed quomodo id posibile ? Pone, culus dictus fuit; qui vero anno qui IIII. consul fuit, iterum, coviii. et hoc, C. Plautius HypDii boni quantum flagitii admi. saeus, adeoque recte consul se. seris etiamnum nostra aetate? cundum dicitur. Cognomen auquid faceres Livii tempore,quan- tem Venocis gens Plautia demum do vivebant adhuc familiae, qua. adepta est, quum C. Plautius rum majores in magistratu fuere? censuram cum Ap. Claudio Cae. Sed judicet lector. GLAR. Gla. co gereret. Frontin. de Aquaed. reanus C. Plautius tertium legit, 1. 1. in princ. Collegam habuit C. atque hunc C. Plautium Venocem Plautium, cui ob inquisitas ejus effe censet, in quo multiplex er. aquae venas Venocis cognomen da. ror eft. Primum quod č. Plau. tum est. In faftis 'etiam Capitotii Proculi consulatuin, quem ille linis hoc par censorum ita degesit anno cccxcvii, huic C. Plaua scribitur:'CENSS. AP. CLAV. tio tribuit: deinde quod hunc DIVS. C. F. AP. N, CAECUS. Venocis cognomine afficit; cum

C. PLAVTIVS. C. F. C. N. QVI.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

mam, nuncii defectionis Privernatium, cum queri2 moniis acceptae cladis venerunt. Volscorum item ex

ercitum, duce Antiati populo, consedisse ad Satri

cum, adlatum est. utrumque bellum Plautio sorte e3 venit. Prius ad Privernum profectus extemplo acie

conflixit. haud magno certamine devicti hostes: op

IN. HOC. HONORE. VENOX. vernatum, pro Privernatium, Leid. APPELLAIVS EST. V. etiam 2. Male. V. supra ad 5, 15, 11. Pighiuin in Annal. ad ann. Coxil. et 7, 16, 3. p. 307. Ceterum Cor. pro C. est in Lovel. 2. Plutatius,

pro

Cum querimoniis acceptae cladis Plautius,in Florent. Vol. 1. Leid. venerunt ) cunque mimoniis Lovel. utroque, et Lovel. 1. ac 5. Ite. 3. Tum accede cladis Vol. 2. acrati autem consulatus notam o. cepta cladis Leid. 1. Denique va. mittunt Vol. 2. Leid. 1. Lovel. 3.

niunt Leid. 2. Fragm. Hav. et Hearnii Oxon. C.

S. 2. Utrumque bellum Plautio

sorte evenit), sorte venit Florent. L. Aemilius Mamercinus] Con. Voll. 1. Leid. 1, Lovel. 1. et e. junctionem et inter duorum con.

diti usque ad Jac. Sobium, qui sulum nomina interponit

Haverk.

anno 1525. evenit reposuit.UtrumV. ad 2, 17, 1. Deinde T. Aemi. vis admitti potest, praesertim lius Leid.

2. Lovel. 4. Haverk. et quum optimi codd. 'illud sorte Hearnii Oxon. N. ac B. Titus venit firment. V. supra ad 7,6, Aemilius Florent. Lov.1.5. Klock. 8. Paullo ante Volscorum quidem et Gaertn. Sed devkios etiam vo- exercitum , pro item exercitum, catur Diod. Sic. 1. 16. p. 553. Klock. Deinde tú est exsulat á Et recte ita vocari, patebit er Lovel. 4. illis, quae infra dicentur ad c. 30,3. Praeterea Mamercus codd. S. 3. Prius ad Privernum proscripti et editi usque ad Gro- fectus] Vet. lib. Prius Privernum. nov. qui anno 1665. Mamercinus SIG: Sigonius, nescio quo ex dedit. v. infra hoc lib. ad c. 12, codice, Prius Privernum profe. 4. Ceterum haec et praccedontia ctus legere se aït, contradicenomnia verba decrant in Harlej. 1. tibus omnibus nostris

qua

scri. ptis, qua

usis, nisi quod secun. Quum Setini Norbanique Romam] dus a manu interpolatoris Prius cum Ardeates , Consentini , Nor- autem ad Privernum profectus. banique Romani Haverk. cum Ar. GEBH. Sigonius delet praepodeates, Consentini, Norbanique Ro- sitionem, quam vindicant om. mam Portug. et Gaertn. Consen. nes noftri, Helm, etiam ac Rott. rini Norbanique Romam Lovel, 5. ad Privernum bellum profectus. 1 cum Sentini Norbanique Romam Unde suspicor, fuiffc quondam : Fragm. Hav. cum Sedini Norba. utrumque' bellum Plautio sorte enique Roinam Florent. Sentini et venit. Prius ad Privernas profe. Sedecini se in Oxon. N. invenifle, ctus. Cui superposuit aliquis er: Hearne teftatur. [cumn Setini Nor. plicandi gratia bellum : quod banique Veith.] V. ad lib. praec. dein alius cum voce corrupta cap. ult. J. 8. Deinde mox Pric inscruit contextui. Infra (c. 19,

pidum captum redditumque Privernatibus , praesidio valido inposito: agri partes duae ademtae. In-4 de victor exercitus Satricum contra Antiates ductus, lbi magna utrimque caede' atrox proelium fuit: et quum tempeftas eos, neutro inclinata

spe,

dimi. cantes diremillet, Romani, nihil eo certamine tam

2, 4.

4.) Eodem anno Privernas bellum duceret legiones. Similia plura initum. J. FR. GRON. Praeposi. coacervari poffent, nisi res fotionem vindicant etiam omnes ret notiflima. Idem et alios fe. Dofiri, nisi quod Prius autem Pri- cise, docet Sanctius in Minerva vernum sit in Portug. Gaertn. 4, 6. quod est de Elipsi Praepos. Haverk. et Hearnii Oxon. B. Un- ct Perizon. ad eum locum, Vos. de patet in Palat. 2. apud Geb. sius etiam 7. Gramm. 42. Deinde hard. qui ex interpolatione le. provectus Leid. 1. et Fragm. Hav. gebat Prius autem ad Privernum, ex vitiosa pronunciatione verba duplicem lectionem junctam efle, praeeuntis nato errore. V. ad 21, ut saepe fieri solet. Si codd. con. sentirent, Gronovii conjectura Prius ad Privernas non displice.

Agri duae partes ademptae) ad. ret. Ita bellum Fidenas 1, 15, 1. Bel, eptae Lovel. 1. sollemni scriba. li Fidenatis contagione irritati Vocati exempla supra v. ad 2, 56,

rum errore. Alia ejusdem pee. jentium animi. bellum Capenas 5, 16. 4, 2, 14. c. 24, 3. infra 9, 2, 24, 3. Corneliis Faliscum bellum, Valerio ac Servilio Capenas sorte

12. (* 10, 32, 6.) aliisque locis. emendandum in Valer. Max. 2, fert Fragm. Hav. V. ad 10, 25, 7. everit. Ita Arpinas municipium In verbis praecedentibus redi.

tumque, pro redditumque , prae. 2, 3. existimat doctill. Torren. Quum tamen Privernum in omni.

eodem peccato paflim aditus et

additus confundi solent; de quo bus omnino scriptis et editis con.

v. ad 4, 57, 11. stanter supersit, nihil nunc mu. tandum puto, et ad Privernum S. 4. Magna utrimque caede aa intelligo ad urbem Privernum. trox proelium fuit] utrique magna CI. etiam Jac. Perizonius rece. caede Lovel.3. utrimque magna care ptam scripturam tuebatur, ad des Vol. 2. sed ultimae literae yo. marginem cod. sui adscriptis cis caedes adjecta erat nota, quali. seqq. locis, ut Livium nomini. brarius eam delendam ac perpe. bus urbium praepositionem ad. ram scriptam indicatum voluit. dere solitum fuiffe probaret. Ita magna utrimque caedes Fragm.Hav. infra hoc lih. c. 12, 6. Ad Pedum a m. 1. Deinde atrox bellum fuit exercitum duxit. c. 16,6. Ad Cales, Leid. 2. et Lovel, 1. Sed v. ad 3, unde bellum ortum erat, profectus. 61, 3. 9, 12, 9. Ad Luceriam pergit. et Nec ad Luceriam ire, nec manere, Eos, neutro inclinata spe, die satis audebant. c. 13, 9. Profectos micantes diremisset, Romani nihil inde ud Luceriam inopia vexavit. eo certamine tam ambiguo feli) eos c. 37, 2. Exercitus ad Sutrium ve. numen neutro inclinata spe dimi. nit. c. 39, 1. Ad Longulam per. cantes deremised Florent. tos neu. venit. 10,35, 1. Quum ad Lucoriam ire inclinata spe dimicatas diromira

[ocr errors]

ambiguo felli, in posterum diem proelium parant. 5 Volscis, recensentibus quos viros in acie amisissent,

haudquaquam idem animus ad iterandum periculum fuit. nocte pro victis Antium agmine trepido,

sauciis ac parte impedimentorum relicta, abierunt. 6 Armorum magna vis tum inter caesa corpora ho

stium, tum in castris inventa eft. Ea Luae matri da.

rum

set Lovel. 3. Deinde nihil Romani re Romani ut victores, Etrusci pro co certamine Leid. 2. et Lovel. 1. victis. 4, 39, 6. Ut, relictis sauciis Romani eo nihil certamine Haverk. et magna parte inpedimentorum , Romani nihil ex certamine Lovel.5. ambo pro victis exercitus se in mon

tes proximos reciperent. 21, 9, 1. . 5. Quos viros in acie amisis. Poenus , quia non vicillet, pro vi. sent ) Vet. lib. quot viros. SIG. cto esset. pro victis eodem modo, Non est vera lectio , quam pro.

ut pro perfuga infra 27, 15, 11. duxit Sigonius, servatque solus Properfuga jussus Tarentum transe Pal. sec. quot viros in acie ami. ire. ubi vide. pro victis Antiumsissent. quippe quum non nume. agne trepido Florent. in quo u a

amissorum recensitum a manu altera mutatur in o, ut sit Volscis velit Livius, sed virtu. Antiomagne trepido; ad vocem tem desideratam. GEBH. quot autem magne adscripta est glosa viros in acie amisisent etiam Lo. maxime. agmine trepidos Leid. 1. vel.5. Haverk. et Hearoii Oxon. Harlej. 1. Gaertn. et Fragm. Hav. L. 1. N. et B. (Veith. ) neque a

Sed ultima litera voci trepidos liter Gaertn. a m. 2. qui antea adcrevit ex initio vocis sequenhabuerat quod viros. Sed quos in tis. V. infra ad 28, 25, 2. "Mox acie viros amisissent alio ordine saucii ac parte impedimentorum Lovel. 4. Mox haud quamquam Lo. relicta Vol. 1. et Leid. 2. Deinvel. 2. 3. 5. Fragm. Hav. et ed. de abirent, pro abierunt, HaParm. Tum ad iterandum id peri. verk. culum, addita tertia voce, Vol. 2.

S. 6. Armorum magna vis tum Nocte

pro victis Antium agmine inter caesa corpora hoftium, tum trepido] Fuldenses membranae in caftris inventa est ] Mutili hic nocte profecti Antium agmine tre. sunt Pall. pr. ac tert. Videtur ta. pido etc. MOD. nocte pervinctis men legere primus copia, non

vis, Antium Vom. 2. et Lovel. 3. No- quod irrepsit ex gloda, 31, 4. Fru. cte profecti Antium Lovel. 5. et menti vim ingentem etc. diviserunt. Portug. in contextu. nocte deve. 35,3.Cum coacta magna vis pecorum ctis in agmine trepido Klock. nocte praedaeque esset. GEBH. 1, 51, 2. praevecti Antium Haverk. nocte "Ut in deversorium ejus vim magnam provecti Antium Lovel. 3. Salvi- gladiorum inferri clam sineret. nius in ora Livii legendum con- 29, 36, 1. Ingentem vim frumenti jiciebat nocte provectis Antium advexit. et alibi saepe. Magna agmine trepido sauciis. Mihi vul. vis armorum trajectis vocibus, gatum pro victis non displicet. praefert Leid. 2. Deinde cum in. Supra 2, 7, 3. Ita certe inde abii. ter caesa hoftium corpora Lovel.

re se, consul dixit: finesque hoftium usque ad oram maritimam est depopulatus. Alteri consuli Aemilio, 7 ingresso Sabellum agrum, non castra Samnitium, non legiones usquam obpositae. ferro ignique vastantem agros legati Samnitium pacem orantes adeunt, a quo rejecti ad senatum, poteftate facta 8 dicendi, positis ferocibus animis, pacem sibi ab

4. et Haverk. cum inter caesa ho. Lua matre infra v. ad 45, 33, 2. stium, omilla voce corpora , Lo. Mox fines hoftium Lov. 5. hoftium. vel. 2. cum inter caesa corpora ho. que fines Lovel. 2. fineque hoftium stium Exc. Pithoei apud Hear- Florent. in quo, suprascripta nium. V. supra ad 6, 23, 3. tum litera m, emendatum est finem. inter caesa hostium corporum Vol. que hoftium. 2. tum inter caesa hoftium corpora Lovel. 1. Harlej. 1. Portug. 9. 7. Ingredo Sabellum agrum ] Gaertn. et Fragm. Hav. tum in- ingrejos ad bellum agrum Leid. 1. ter caesa corpora , voce hostium ingreso ad bellum agrum Vofl. 2. omisla, Leid. 2. Quod vero de Lovel. 3. Gaertn. et Haverk. inPalat. 1. et 3. Gebhardus questus greload Sabellum agrum vett, edd. est , eos mutilos ese, id quibus. usque ad Froben. qui anno 1535. dam meorum etiam accidit. Sex praepositionem ad omisit. De enim priora vocabula Armorum Sabellis v. Cluver. 3. Ital. Ant. magna vis tum inter caesa, cum 9. p. 1061. et 4, 7. p. 1191. duobus ultimis periodi praecedentis relicta abierunt, desunt Legati Samnitium pacem orantes in Leid. 1. Eadem ut et duo se. adeunt] legati Samnitum Haverk. quentia corpora hoftium non ad. quomodo praeferunt paullo ante parent in Lovel. 3. vox hoftium non modo idem cod. scd et Por. etiam exsulat a Leid. 1. Praeter. tug. Lovel. 1. et Harlej. 2. V. inea tum caftris inventa est sine prae. fra ad 23, 11, 11. legati Samni. positione in Portug; Haverk. et tium ad consulem pacem orantes multae veterum edd. copiatum adeunt Fragm. Hav. et Hearnii quae in castris inventa est post Oxon. N. Vox orantes deest in voces omillas legit Lovel. 3. Leid. 1. ademit, pro adeunt, prae.

fert Gaertn. Ea Luae matri dare se, consul dixit] Ea luce matris dare se edd. . 8. Pacem sibi ab Romanis, Rom. anni 1472. et Parm. Ea Luae bellique jus adversus Sidicinos pe. Marti dare se Vol. 1. Leid. 2. Lo. tierunt] Sex priores voces inertia vel, 1. et Fragm. Hav. Ea Luae librarii desunt in Haverk. a Ro. mari dare se Florent. a m. 2. Ea manis habent Voll. 2. Lovel. 3. Lude Marti se, omilla voce dare, Portug. et Gaertn. quemadmo. Lovel.5. Ea Marti dare se Port. dum contra ab quo rejecti, pro Marti dare se Gaertn. et Haverk.

a quo, Portug. et Haverk. Deinde Calvae Matri dare se Voff. 2. et bellique sibi jus adversus Sidici. Lovel. 3. Ea luco Martis consul nos Voll. 1. Leid. 2. et Lovel. 1. se dare dixit Lovel. 2. Verum de ac 5. bellumque vis adversus Se.

« IndietroContinua »