Immagini della pagina
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors]

Ιam φuartum volumen, in φuo insunt poetica Luciani scripta, scholia, index et rerum et verborum, prelum reliquit. Αd poetica illa φuod attinet, in his non eodem, φuo in pedestribus scriploris libris , prospero fortunae flatu usi sumus, φuum unum tantum codicem scriptum Windobonensem, ab mobis litera Κ insignitum, in Τragodopodagra emendando in auxilium vocare potuerimus. Αt hoc non magnum rei attulit detrimentum; meque enim, ut multis edocti indiciis scimtis, multum ab libris seriptis in Τragodopodagra et 0cypode auxilii exspeetari potest, φuum iis in locis, ubi vel maxime ex illis libris medicina petenda est, nos destituant. Εpigrammata, perpancis exceptis locis, typis descrihenda curavimussecundum Αnthologiam Palatinam. Inveniunturin his decem ab Luciani manu non profecta, φuae, φuum in editione Reitziana legerentur, eiicere noluimus; at est dehis in adnotationihus dietum. Νοva antem addita sunt φuinφue exeadem Anthologia.

Ιn scholiis emendandis φuid praestiterimus, et juantοpere haec ex libris scriptis ab mobis sint aucta, ipsa, siinspexeris, satis docebunt. Illa scholia, φuae primum a Clerico in editione Αmste1odamensi vitiosissime edita in omnibus fere circumferuntur editionibus, emendatiora dedimus adiuti collatione eorum cum excerptis Spanhemianis ex libro scripto Isaaci Vossii (V), φuam amico debemus. Αι multo maiorem praestiterunt utilitatem aliilibri scripti, in quibus prae ceteris nominandus est egregius ille Windobonensis litera Β insignitus, ne de aliis, ut Guelferbytano Ι

(F), Parisino illo, φuem Βachmannus in Αnecdotis publici feeit
iuris, dicam, φuibus eflectum est, ut scholia, φualia nos dedimus,
prioribus multo et emendatiora et auctiora essent. De siglis, φuae
scholiis sunt apposita, non est φuod hoc loco dicamus, φuum illis
in locis, ubi primo reperiuntur, satis sint explicata.
Νon minus indicem rerum pnene dissimilem Reitziano illi
fecimus, φuem permultisinlocis correximus et auximus. Inseruimus
ei etiam ea, quae in scholiis leguntur. Indicem verborum, ηuem
adiunximus, multo ampliorem copiosioremque, φuam φualis nune
est, dare nobis in animo fuerat, at extra fines, qui erant constituti,
ogredi non licuit. Quo factum est, ut multa, φuae literis iam
essent mandata, deleremus, et neque omnes cuiusque verbi locos
neque verha illa, φuae omnibus sunt frequentata scriptoribus af-
ferre, sed illa tantum commemorare possemus, φuae φuidem
Luciani magis sunt propria. Αt vel sic index hic Reitziano , φui
φuot qualibusqne peceatis vitiisque scateat, sciunt omnes, multo
praestat. Sunt φuidem nonnulla, φuae nunc mallemus addita essel;
brevitas enim illa, cui tantopere studere coacti eramus, effecit, ut
res omitterentur, φuas iam aegre desideramus. Ηic commemo-
randa est etiam disquisitio de duahus codicum familiis, φuam huic
volumini adiίcere constitueramus; at hanc, φuum omnia, φuae ad
eam pertineant, sint literis consignata, non possumus non quin
alibi cum viris doctis communicemus.
Coniecίuras, si modo sunt verisimiles, et emendationes
virorum doctorum, φui post nos ad Luciani scripta perpοlienda
accesserunt, commemorabimus in volumine quinto. Spes enim,
de φua loφuuti sumus in praemonito ad volumen tertium, ad
irritum redacta non esί. Continebit illud volumen quintum,
buius nostrae editionis ultimum, virorum doctorum adnotationes

selectas, Hemsterhusii integras, φuibus multa de meis addam.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Αίφue has adnotationes unicuiφue, qui hac editione τιtatur, exoptatissimas fore, eo magis spero, φuum illis adiectis neque Reitzii neque Lehmanni neque Βipontina editione opus sit; omnia enim, φuae ad Luciani scripta illustranda faciunt, inerunt in illo volumine, resectis , ut par est, iis, φuae sunt inutilia neque φuidquam ad explicandum seriptorem conferunt, φualia malta Bourdelotius, Reitzius, alios attaceam, protulerunt.

Αd finem non possumus non, quin mentionem faciamus de Dindorfiana illa Luciani editione, φuae prodiit anno superiore Ρarisiis hoc titutulo: ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΙΜΟΣΑΤΕΩΣ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝ.Α. Luciant Samosatensίς opera er recensione Guilielmι Dindorfiί. Graece et Latine cum Ιndicίbus *). Ρarιείis , editore Αmbrosio Fϊrmin Dίdot. Ιn praefationé haic editioni praemissa scripta sunt inter alia baec: »in ornando et expοliendo volumine nec impensae nec labori parsimus. Νam in ea editione, φua Iacobitzius Lipsiensis praeclaro instituto totum Lucianum primus ad optimorum codicum μraescriptionem revocavit, multa leguntur φuae a tali scriptore, atque adeo illa aetate sic scribi non poterant"). Quare literis appellavimus Guilielmum Dindorfium, virum celeberrimum, nί ηuae eum scibamus parata habere ad emendandum Lucianum, ea nobiscum pro sua in nos benevolentia communicaret. Μisit autem exemplum editionis Iacobitzianae, cuius vix una alterave pagina non esset manu ipsius notata. Νeque ex codicibus modo et coniecturis criticorum protraxit

[merged small][ocr errors]
« IndietroContinua »