Immagini della pagina
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

HISTORIARUM

[ocr errors]

A B URBE CO N D II A
LIBRI, QUI SUPERSUNT,OMNES,

CUM NOTIS INT E GRIS
LAUR.VALLAE,M. ANT.SABELLICI,BEATI RHENANI,
SIGISM.GELENII, HENR.LORITI GLAREANI,CAR.
SIGONII, FULVII URSINI,FRANC.SANCTII,J.FR.
GRONOVII, TAN. FABRI, HENR. VALESII,
JAC. PERIZONII, JAC. GRONOVII;

EXCERPTIS
PETR, NANNII, JUSTI LIPSII, FR. MODII, JANI GRUTERI;

NEC NON INEDITIS
JANI GEBHARDI, CAR. AND. DUKERI, & aliorum :
Curante A R N. DRAKENBORCH,

Qui & suas adnotationes adjecit.
Accedunt Supplementa deperditorum T.LIVII Librorum

a a JOH. FREINSHEMIO concinnata.

TOMUS QUARTU S.

AMSTELAEDAMI, Apud J. WETSTENIUM & G. SMITH
LUGD BATAVOR S Apud SAMUELEM LUCHTMANS.

.

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

M

T. LIVII PATA VINI

HISTORIARUM

LIBRI VIGESIMI SEPTIMI
Ε Ρ Ι Τ Ο Μ Ε.

1 TOM

N. Fulvius proconsul cum exercitu ab Hannibale ad Herdoneam caesus eft. Meliore eventu a Claudio Marcello consule adversus eumdem ad Numi/tronem pugnatum est. inde Hannibal noctu recellit. Marcellus

insecutus est, & subinde cedentem prellit, donec confligeret. priore pugna Hannibál superior fuit, Marcellus insequenti

. Fabius Maximus pater com Jul Tarentinos per proditionem recepit. In Hispania ad Baeculam Scipio cum Hasdrubale Hamilcaris conflixit, vicit, inter alia captum puerum regalem

eximiae.

Cn. Fulvius proconful] Eutropius ait (lli, xiv.) NIUS. Ita & omnes mei. Hearnii Norv. folus alAnnibal in Italia Cn. Fulvium consulem fubito ago teram lectionem tuetur. Mox fuit non adpagresus, cum octo millibus hominum cepit. Quo lo- ret in Leid. Voff. Berg. Boend. & Exc. Pithoei. co aut eft reponendum Cn. Fulvium proconsulem ; Hinc Marcellus sequenti iidem codd. nisi quod fe

. aut confu! sumitur pro proconsule , quemadmodum quenti Marcellus legat Berg. nonnumquam praetor pro propraetore. DELRIUS. Fabius Maximus pater consulis ] Emenda pater Praenomen omittitur in Boend. Gajus Nerinus Ful- consul, ut infra [cap. vu.] Maximus filius. Sivius perperam legit Voff.

GÓNIUS. Maximus deest in Boend. vox fequens Cum exercitu ab Hannibale caefus eft ] Vet. lib. in Leid. Voff. & Berg. iesus ad Herdloneam eft. Recte. ita enim quoque Tarentinos per deditionem accepit] Vet. lib. per Livius. SIGONIUS. Tu cum exercitu desunt in proditionem recepit. egregie : ut enim amissum fueLeid. qui praeterea ab Hannibale ad Aceroneam cae- rat, sic receptum proditione Tarentum est. Plut. fus eft praefert. ab Hannibale ad Ieroneam caesus eft in Fabio (pag. 186.] The Se Tupzvtívwv Tónov Voil. & Boend. ab Hannibale ad Hieroneam caesus é o Xev zawxuízy én podosíss. SIGONIUS. Conest Berg. ab Hannibale caesus ai Heroneam eft Exc. sentiunt Leid. Voff. & Berg. per deditionem recePithoei. Voces ad Herdoneam, ut in vett. edd. ple- pit Boend. per deditionem accepit Nory. Vide mox risque , ita etiam desunt in Norv.

ad lib. xxvII, 1, 1. A Claudio Marcello consule adversus eumdem ad Nø- In Hispania ad Baeculam Scipio cum Hafdrubale mistronem pugnatum eft] ab Claudio Marcello Leid.a Homilcaris conflixit, ego vicit] ad Besulam Berg. ad C. Lucio Marcello VofT. Voces consule adverfus eum- Bretuliam Nory.cum edd. antt. ad Ventuliam Boend. dem desunt in Boend. Hinc Anumirisio pugnatum Deinde Hasdrubale do Hamilcare Leid. Voff. Berg. Voff. ad Numisonem pugnatum est Leid. ad Numi- Boend. Norv. & priores edd. Praeterea conflixit e fionem pugnatum eft Exc. Pithoei. ad Missanem pum vicit Exc. Pithoei

. In sequentibus cum donis remi. gnatum est Boend. ad Munistonem pugnatum ejt Berg. fit Boend. cum donis misit Leid. Norv. & cdd. ufMox nocte recefit Vofl. & Berg.noche excesit Boend. que ad Grut. qui in ultima èxdoosi dedit dimisit ,

Donec effugeret) Vet. lib. donec confligeret. SIGO. confentientibus Vofl. & Berg. Ceterum hacc poIV. PARS.

А

riodu

« IndietroContinua »