Immagini della pagina
PDF
ePub

unam circumsistunt; et primum ab utroque latere remos detergunt; deinde transcendunt armati, et, dejectis cæsis. que propugnatoribus, navem capiunt. Una, quæ compari Marte concurrerat, postquam " captam alteram navem vidit, priusquam a tribus simul circumveniretur, retro ad classem refugit. Livius, indignatione accensus, prætoria nave in hostes tendit. Adversus quam eadem spe duæ, quæ Punicam unam navem circumvenerant, cum inferrentur, demittere in aquam remos ab utroque latere remiges stabiliendæ navis causa' jussit, et in advenientes hostium naves ferreas manus injicere, et, ubi pugnam pedestri similem fecisset,'3 & meminisse Romanæ virtutis, nec pro viris ducere regia mancipia. Haud paulo facilius, quam ante duæ unam, tunc una duas naves expugnavit cepitque. Et jam classes quoque undique concurrerant, et passim permixtis navibus pugnabatur. Eumenes, qui extremus commisso certamine h advenerat, ut animadvertit lævum cornu hostium ab Livio turbatum, dextrum ipse, ubi æqua pugna erat, invadit.

45. Nec ita multo post primum ab lævo cornu fuga coepit. Polyxenidas enim, ut virtute militum haud dubie saperari se vidit, sublatis dolonibus effase fugere intendit :

Confregerunt remos. • Ad nacem (intermisso cursu) firmandam.

Omnes Kreyssig.-12 · Una cum pari multi Mss. una compari Lov. 2. una quæ pari Lov. 5. et primæ edd. Una, cum pari Marte concurreret conj. Drak. Possis et una compari M. concurrerat, et, postquam cet.' Rupert.-13. Similem fecisset Livius ; nisi cum Gron. leg. fecissent, sc. remiges.' Rupert. Feciso sent Kreyssig.

NOTÆ

6 Pedestri similem fecisset] Legen. choato, non pro perpetrato : Gallice dom ait Gronovius fecissent, præfecti diceremus, le combat étant déjà engagé: nempe et propugnatores navium: sed ut cum dicantur committi paria glaLivii boc erat inventum: neque præ diatorum : et apud Velleium.comfecti, sed remiges, Livii jussu, stata missa proscriptio sanguine tribuni,' riam hanc efficiebant pugnam.

id est, cæpta : ita Virgil. v. Æneid. h Commisso certamine] Certamen • Et tuba commissos medio capit ago commissum hoc loco sumitur pro in- gere ludos.'

mox idem et,"4 qui prope terram cum Eumene contraxerant certamen, fecerunt. Romani et Eumenes, quoad sufficere remiges potuerunt, et in spe erant extremi agminis vexandi, satis pertinaciter secuti sunt. Postquam celeritate navium, utpote levium, suas commeatu onustas eludi frustra tendentes viderunt, tandem abstiterunt; tredecim captis navibus cum milite ac remige, decem demersis. Romanæ classis una Punica navis, in primo certamine ab duabus circumventa, periit. Polyxenidas non prius, quam in portu Ephesi, fugæ finem fecit. Romani eo die, unde 15 egressa regia classis erat, manserunt: postero die hostem persequi intenderunt. Medio fere in cursu obviæ fuere iis quinqne et viginti tectæ Rhodiæ naves, cum Pausistrato præfecto classis. Iis adjunctis, Ephesum hostem persecuti, ante ostium portus acie instructa steterunt. Postquam confessionem victis satis expresserunt, Rhodii et Eumenes domos dimissi: Romani, Chium petentes, Phoenicuntem primum portum Erythrææ terræ prætervecti, nocte ancoris jactis, postero die in insulam' ad ipsam urbem trajecerunt. Ubi paucos dies remige maxime reficiendo morati, Phocæam transmittunt. Ibi relictis ad præsidium urbis quatuor quinqueremibus, ad Canas m classis venit; et, cum jam hyems appeteret, fossa valloque circumdatis naves subductæ. Exitu anni comitia Romæ habita, quibus creati sunt consules L. Cornelius Scipio et C. Lælius,* in

Naves deductæ ex alto mari, et munilæ, adjectis circum fossa et rallo.

14 Td et, quod, quia jam latet in idem, putide abundat, aut delendum, aut in ei vel ii mitandum videtur.' Doering.–15 Crev. satis probabilites ante unde, nomen loci, v. c. Cyssunte, excidisse suspicatur; quanquam ad unde ad

NOTÆ • Quinque et viginti] Septem et vi m Ad Canas] Canæ oppidum est ginti fuisse Appianus ait.

Mysiæ majoris, Elææ ad austrum, in Cum Pausistrato) Idem Appianus Æolidis confinio, ad promontorium bunc Rhodiæ classis præfectum Pau. Maliæ, promontorio Lesbi insulæ opsimachum vocat.

positum, intermedio sinu Elaitico. "In insulam] Chium.

A. U. C. 563.

tuentibus cunctis 160 ad finiendum cum Antiocho bellum. Postero die prætores creati, M. Tuccius, L. Aurunculeius, Co. Fulvius, L. Æmilius, P. Junius, C. Atinias Labeo.

omissum ibi recte quoque referri posse videtur.' Doering.–16 · Intentis conj. Gron. C. Lælius Africanus vel Č. Lælius. Africanum intuentibus, vel Africa. nus legitur annuentibus vel ruentibus vel imminentibus cunctis Mss. et edd. ante Mogunt.' Rupert. Mox ad die abest ab edd. ante Sigon.

NOTÆ Intuentibus cunctis] Intuentes dicit tantibus. pro intentis atque ad udum id spec

[blocks in formation]

CAP. 1. A senatn Rom. infecta pace dimittuntur legati Ætolorum, et L.

Scipioni cos. provincia Græcia datur, quia P. Scipio Africanus frater dixerat, se legatum cum eo iturum. 2. Ceteris magistratibus decernuntur legiones et provinciæ. 3. Prodigia procurantur, et P. Scipio fornicem ponit in Capitolio. Ætolorom XLIII. principes in Lautamias conjiciantur, et munera dantur legatis Ptolemæi et Cleopatræ. 4. L. Scipio et L. Æ. milias Regillos, classi præfectus, ab Urbe proficiscuntur, et L. Aurunculeias povas parare naves jubetur, Ætoli occupant Coracem montem, et M'. Acilins præter eorum opinionem Lamiam corona aggreditur. 5. Qua urbe intra paucas horas capta, Amphjssam operibus oppugnat. 6. Eodem mox L. Scipio consul ducit exercitum ; in cujus castra legati Ætolorum Atheniensiumque, pro his deprecantium, veniunt, qui durius ab eo responsum ferunt, clementius ab Africano. 7. Per hunc tamen redeuntes inducias impetrant; et consul, solata obsidione Amphissæ, per Macedoniam Thraciamque, prosequente et præparante omnia Philippo, ad Hellespon

tum pervenit. 8. Antiochus per hyemem terrestres maritimasque reparat vires. Classis

Rom. ad Canas hybernat; et Eumenes magnam ex agris circa Thyatira prædam agit. 9. Phocææ seditio oritur, quibusdam ad Antiochum plebis animos avocantibus. Vere autem ineunte et Rhodia et Romana classis vela dat in altum. Illi præest Pansistratus, huic C. Livius ; qui profectus Hellespontum, ut transitum exercitus consularis præpararet, ante omnia fances ejus et castella, Sestum Abydumqne, occupat. 10. 11. At Polyx. enidas, regius præfectus, ad Panormum Samiæ terræ, totam pæne Rhodiorum classem fraude capit, et Pausistratus impigre pugnans interficitur. Phocæa quoque, Cyme aliæque ejnsdem oræ urbes ad Seleucum, Antiochi

« IndietroContinua »