Immagini della pagina
PDF
ePub

cum audisset, Seleucum filium et quosdam amicorum Apameam prægressos,8 et ipse quarta vigilia cum conjuge ac filia petit Apameam, Zenoni tradita custodia urbis, Timone Lydiæ præposito: quibus spretis, consensu oppidanorum et militum, qui in arce erant, legati ad consulem missi sunt.

45. Sub idem fere tempus et ab Trallibus, et a Magnesia, quæ super Mæandrum est,' et ab Epheso legati ad dedendas urbes venerunt. Reliquerat Ephesum Polyxenidas, audita pugna, et, classe usque ad Patara Lyciæ pervectus,14 metu stationis Rhodiarum navium, quæ ad Megisten erat,'s in terram egressus, cum paucis itinere pedestri Syriam petiit. Asiæ civitates in fidem consolis ditionemque populi Romani sese tradebant. Sardibus jam consul erat. Eo et P. Scipio ab Elæa, cum primum pati' laborem viæ potuit, venit. Sub idem fere tempus caduceator ab Antiocho per P. Scipionem a consule petiit impetravitque, ut oratores mittere liceret regi. Paucos post dies Zeuxis, qui præfectus Lydiæ fuerat, et Antipater fratris filius venerunt. Hi, prius Eumeno convento, quem propter vetera certamina aversum maxime a pace credebant esse, et placatiore eo et sua et regis spe invento, tum P. Scipionem, et per eum consulem, adierunt ; præbitoque iis petentibus frequenti consilio ad mandata edenda, ' Non tam, quid ipsi dicamus, habemus,'16 inquit Zeuxis, ' quam ut a vobis quæramus, Romani, quo piaculo expiare errorem regis, pacem "?

14 Veit. codd. variant ; alii enim exhibent provectus ; alii prætervectus.15 Erant Crev.-16 · Non tam quid ipsi cet. Aliquid scabri in oratione esse videtur, et nescio utrum placere possit non tam habemus, quid dicamus, quam ut quæramus ; Drak. Forte leg. jam pro tam.' Rupert.-17 · Desidero ante pucem copulam et, quæ in duobus membris rarius omitti solet.' Doering.–

NOTÆ & Apameam prægressos] Plures sunt Tralles, sive Trallis, inter Caistrum Apameæ: bæc Cibotos cognomine, et Mæandrum Auvios; hodie Chora. id est, arca, in Phrygia Combusta "A Magnesia, quæ super Maandrum sen meridionali erat, olim Celenæ, est] Jam diximus Cariæ urbem esse ad Marsyam amnem, qui Mæandro in Minori Asia, Epheso ad orientem: commiscetur, a Seleuco rege Syriæ est enim in loniæ confinio, et vulgo primo condita: hodie Apamis. Mangresia dicitur.

Ab Trallibus] Lydiæ fuit urbs

veniamque impetrare a victoribus possimus. Maximo semper animo victis regibus populisque ignovistis. Quanto id majore et placatiore animo decet vos facere in hac victoria, quæ vos dominos orbis terrarum fecit ? Positis jam adversus omnes mortales certaminibus, haud secus quam Deos, consulere et parcere vos generi humano oportet.' Jam ante, quam legati venirent, decretum erat, quid responderetur: respondere Africanum placuit. Is in hunc modum locutus fertur: 'Romani ex iis, quæ in Deum immortalium potestate erant, ea habemus, quæ Dii dederunt. Animos, qui nostræ mentis sunt, eosdem in omni fortuna gessimus gerimusque; neque eos secundæ res extulerunt, nec adversæ minuerunt. Ejus rei, ut alios omittam, Hannibalem vestrum vobis darem testem, nisi vos ipsos dare possem. Postquam Hellespontum trajecimus, priusquam castra regia, priusquam aciem videremus, cum communis Mars et incertus belli eventus esset, de pace vobis agentibus, quas pares paribus ferebamus conditiones, easdem nunc victores victis ferimus. Europa abstinete, Asiaque omni, quæ cis Taurum montem est, decedite. Pro impensis deinde in bellum factis quindecim millia talentum Euboicorum" dabitis ; quingenta præsentia, duo millia et quingenta, cum senatus populusque Romanus pacem comprobaverint, 18 millia deinde talentum per duodecim annos.

Eumeni quoque reddi quadringenta talenta et quod frumenti reli

18 Vet. lib. apud Sigon. comprobaverit. Mox pro millia, edd. vett. mille. A

NOTÆ k Quindecim millia talentum Euboi- senatus ab Antiocho postea exegit, corum] Talentum Euboicum ex Festo ut videbimus lib. XXXVIII. cap. 38. erat quatuor millium denariorum, sen Quindecim millia talentum Euboidrachmarum Atticarnın, et sic tertia corum] Talentum Euboicum fuit 700 . parte minus talento Attico. Si plene denariorum ex calculo Ed. Bernardi, per denarios numeres, talentum Eg- hoc est 700 Philippeorum, seu floreboicum æquabit mille sexcentas lie norum bis mille centenorum. J. Clebras nostrates : ita quindecim millia ricus. efficient vicies quater centena millia m Reddi quadringenta talenta] Eulibrarum Francicarum, vint quatre boica an Attica, non exprimitur: sed millions. Sed majorem quantitatem videlicet ea ejusdem generis cum su

quum ex eo, quod patri debitum est, placet. Hæc cum pepigerimus, facturos vos ut pro certo habeamus, erit quidem aliquod pignus, si obsides viginti nostro arbitratu dabitis: sed nunquam 19 satis liquebit nobis, ibi pacem esse populo Romano, ubi Hannibal erit. Eum ante omnia deposcimus. Thoantem quoque Ætolum," concitorem 20 Ætolici belli, qui et illorum fiducia vos, et vestra illos in nos armavit, dedetis, et cum eo Mnasilochum' Acarnanao et Chalcidenses Pbilonem et Eubulidam.P In deteriore sua fortuna pacem faciet rex, quia serius facit, quam facere potuit. Si nunc moratus fuerit, sciat, regum majestatem difficilius ab sommo fastigio ad medium detrahi, quam a mediis ad ima præcipitari.' Cum bis mandatis ab rege missi erant legati, ut omnem pacis conditionem acciperent. Itaque Romam mitti legatos placuit. Consul in hyberna o exercitum Magnesiam ad Mæandrum et Tralles Ephesumque divisit. Ephesum ad consulem paucos post dies obsides ab rege adducti sunt; et legati, qui Romam irent, venerunt. Eumenes quoque eodem tempore profectus est Romam, quo legati regis. Secutæ eos sunt legationes omnium Asiæ populorum.

46. Dum hæc in Asia geruntur, duo fere sub idem tempas cum triumphi spe proconsules de provinciis Romam redierunt, Q. Minucius ex Liguribus, M'. Acilius ex Ætolia. Auditis utriusque rebus gestis, Minucio negatus triumphus, Acilio magno consensu decretus; isque triumphans de rege Antiocho et Ætolis Urbem est invectus. Prælata sunt in eo 3 triumpho signa militaria ducenta

Mss. fere omnibus vox abest. Millena talenta conj. Budæus.--19 Nusquam Gron. Doujat.—20 Concitatorem edd. ante Gron.-i Ita pro vulg. Mnasimachum, quod habeot Gron. Donjat. Crev. reposuit Rupert. præeunte Crev. et prob. Drak.—2 Verba in hyberna ignorat Polyb.

c. 12.

NOTÆ perioribus fuisse credibile est. Fient ergo 640000. libraram nostratium. • Mnasilochum [Minasimachum) A

Thoantem quoque Ætolum] De hoc carnana) Videtur idem esse qni MneÆtolorum prætore supra lib. xxxv. silochus lib. XXXVI, c. 11.

triginta, et argenti infecti tria millia pondo, 9 signati tetradrachmum 'Atticum centum tredecim millia, cistophorum ducenta quadraginta octo, vasa argentea cælata multa magnique ponderis. Tulit et supellectilem regiam argenteam ac vestein magnificam ; coronas aureas, dona sociarum civitatium, quadraginta quinque; spolia omnis generis: captivos nobiles, Ætolos et regios duces, sex et triginta duxit. Damocritus Ætolorum dux paucos ante dies, com e carcere nocte effugisset, in ripa Tiberis consecutis

3 Eo del. Gron. Doujat. Crev.-4. Numerorum notas, invitis Mss. erroris -suspectas babet Pigh. in Aon. ad a. 563. Sup. cap. 3. legitur principes

NOTÆ p Philonem et Eubulidam) Hi Chal. tem cistophoros cum semisse valent, cidenses ut Romanis dederentar fæ. quemadmodum ex Festo idem Turnedere deinde comprehensum est. lib. bus ratiocinatur. Scribit enim FesXXXVIII. C. 38.

tus talentum Euboicum, nummo 9 Argenti infecti tria millia pondo] Græco,' septem millium et quingenGall, la valeur de 108000. lit. en lin torum cistophorum' fuisse; Romagots.

po vero quatuor millium denariorum. Tetradrachmum, &c.] Tetradrach- Videtur itaque cistophori pretium mum Atticun est circiter 24. stuvero. concurrere cum quatuor nostris assirum Hollandicorum. Cistiphori 5. bus ac denariis tribus et quinta de. ferme tetradrachmum æquant. J. narii parte. Quo posito, horum duClericus.

centorum quadraginta millium cistoTetrudrachmum Atticum centum phorum æstimatio aquaret libraram tredecim milliu] Gallice, la valeur de Francicarum quinquaginta millia et cent quatre vints mille huit cens livres sexcentas. Scio rationem aliam seen pieces de quatre drachmes.

qui Budæum lib. iv. de Asse, qui i Cistophorum ducenta quadraginta præfecturarum Persicarum sub Da. octo] Græcorum nummi argentei mi- rio tributa ex Herodoto computans nores erant hi cistophori, ex eo sortiti Euboicum talentum tribus tantum miappellationem quod signati essent nis ac triente talento Attico cessisse forma Kiotopópov, sen cistam ferentis : vult: et sic 7500. cistophori responinsculptas enim habebant imagines derent drachmis Atticis seu depariis eorum qui cistis inclusa gerebant ar Romanis 5667, ita ut bis illi minores cana sacrorum mysticorum, quod fie non multum ultra quintam partem ri solitum in Cybeles mysteriis, Bac. invenirentur: et pro hodiernis assi. chi orgiis, Cereris initiis, Isidis sa bus nostratibus octo, quibus dena. cris, ut observat Turneb. lib. III. rios Romanos æqniparamus, cistophoAdversar. c. 5. et 21. itemque lib. ri seu drachmæ Euboicæ 6. assibus XVI. C. 4. Habebant autem hi ann. et 4. ferme denariis Turonensibus vimi rationem ad denarium subsesqui- derentur æstimandi. Verum in enuquartam, quatuor enim deparii sep. meratione tributorum viginti provin.

custodibus, priusquam comprehenderetur, gladio se transfixit. Milites tantum, qui sequerentur currum, defuerunt: alioqui magnificus et spectaculo et fama rerum triumphus fuit. Hujus triumphi minuit lætitiam nuntius ex Hispania tristis, adversa pugna in Vastetanis, su ductu L. Æmilii proconsulis, apud oppidum Lyconem* cum Lusitanis sex millia de exercitu Romano cecidisse; ceteros, paventes intra vallum compulsos, ægre castra defendisse, et in mo

Ætolorum 43. inter quos Damocritus et frater ejus, &c. Rupert.—5 Sic primum pro Vacetanis, vel Vascetanis, vel Vasceranis, ex vet. libr. reposnit Sigonius. Kreyssig. habet Bastetanis. Vid. Not. Delph. inf. Mox 'cum L milias Paullus, ut constat ex Xxxvi. 2. prætor in Hispaniam missus sit, Glareanus pro proconsulis legendum esse opinabatur proprætoris.' Doering. Vid.

NOTÆ ciis impositorum apud Herodot, faci nunc Vouga, cum ejusdem nominis lius, quam in duobus apud Festum pago, inter Mondam ac Durium flunumeris irrepere mendum potuisse vios. verisimile est : et Festi rotundior * Apud oppidum Lyconem] Jac. Delratio.

gado Lyconi existimabat respondere " In Vastetanis (Vascetanis] Quidam oppidum Estremaduræ Lobon ad me. veteres habent in Vastetanis. Fuere ridiem Emeritæ; quod quidem in porro in Hispania et Bastetani, seu Lusitania veteri, sed procul a pug. Bastitani circa fontes Bætis, sic dicti næ hujus loco, sive commissa fuerit ab urbe primaria Basti, nunc Baiça, in Vaccæis, sive in Bastetanis, (quæ ia Andalusiæ orientalis et Castellæ majorum populorum nomina sunt,) Novæ confinio ; et Vaccæi inter Ta- sive in Vaccetanis aut Vescitaois, gum ac Dorium, nunc in regno Le. qui populi minores. Conjicerem Ly. gionis; qui a Livio aut a librariis conem esse, Ptol. Laconimurgi, cui Vaccetani scribi potuerint. Præter respondet Francavilla in regno Legi. ea a Vesci, Turdulorum in Bætica onis circa Tormesis fontes, oppidum urbe apud Ptol. deduci possent Ves- olim Vettonum, qui et ipsi in Lusicitani, non moltam diverso a Vasce- taniæ parte : sed Vettonum vocabutanis nomine. Fuere quoque Vesci. lum a Vascetanis nimium distat. tani Ilergetum populi a Vesci oppido, Nam quod ad Laconimurgi attinet, nunc Viescas in Aragonia, quorum Laconem quoque dictum suspicor, et urbs Osca. Sed huc penetrasse Lu. Td murgi nominis additamentum fuis. sitanos, ut prælio cum illis confli. se; quemadmodum brigå, quod lingua gendam prope sub Pyrenæis fuerit, Celtica pontem significat, ut in La. nemini puto probari posse. Cum cobriga, Segobriga; aut eri vel uris, itaque adversus eos commissum hic quod Hispanis veteribus urbem deprælium memoretur, facile adducor signabat; ut adhuc Basculis iri, unut credam scribendum esse Vaccetani, de Eliberi, Calaguris, &c. Certe a flumine Lusitaniæ, quod Plinio Vac. Murgis per se nomen urbis fuit in ca, Straboni Vacua, Vacus Ptol. vulgo Bætica.

« IndietroContinua »