Immagini della pagina
PDF
ePub

jussis proficisci Romam ad senatum, permissoque, ut et Rhodii, et Athenienses 18 deprecatores irent, dato, qui simul cum iis proficisceretur, C. Valerio fratre, ipse in Cephalleniam trajecit. Præoccupatas aures animosque principum Romæ criminibus Philippip invenerunt, qui, per legatos, per literas, Dolopas Amphilochosque et Athamaniam ereptas 19 sibi querens, præsidiaque sua, postremo etiam filium Persea ex Amphilocbis pulsum, averterat senatum ab audiendis precibus eorum. Rhodii tamen et Athenienses cum silentio auditi sunt. Atheniensis legatus Leon, Icesiæ filius, 209 eloquentia etiam dicitur movisse; qui vulgata similitudine, mari tranquillo, quod ventis concitaretur, æquiparando multitudinem Ætolorum, usus, cum in fide Romanæ societatis mansissent, insita gentis tranquillitate quiesse eos' aiebat : 'postquam flare ab Asia Thoas et Dicæarchus,' ab Europa Menestas? et Damocritus coepissent; tum illam tempestatem coortam, quæ ad Antiochum eos, sicuti in 3 scopulum, intulisset.'

11. Diu jactati Ætoli tandem, ut conditiones pacis convenirent, effecerunt. Fuerunt autem hæ: Imperium

batur.' Doering.–18 Et Athenienses et Rhodii Gron. Doujat. Crev.-19 • Pro ereptas ratio grammatica postulabat certe ereptam, sed cum tò ereptas con. stanter servent vett. codd. id Livio, pro Dolopas Amphilochosque se Dolopiam Amphilochiamque scripsisse opinanti, excidisse videtur.' Doering. Nisi leg. ereptos vel ereptam, ut Livius respexerit ad dignius vel propias.' Gron. — 20 * Adquis, 8 Kixnolwr Mss. et edd. vett. Polyb. pro quo Ursinus edidit & 'Ike olov et Schweigh. Ó ’lknolov. In Mss. Polyb. 'Ikéoios, nisi leg. 'Ikéolos vel 'Ixeolas vel 'Ikeolas. Utrum autem verum hujus legati nomen Leon, isque idem fuerit, qui xxxv. 50. memoratur, nemo facile dicat.' Rupert.-1 Dum mavult Gron.—2 Menetas Gron. Doujat. Crev.—3 Sicut in Gron. sicut ad Crev.

NOTÆ

P Criminibus Philippi) Crimina di. sæpius dictum lib. xxxv. capitibus cit pro criminationibus seu accusa. scilicet 12. 32. 42. 45. De Dicæartionibus Philippi adversus Ætolos. cho ejus fratre, eodem lib. XXXV.

9 Leon, Icesiæ filius] Hic Athenien. cap. 12. et lib. XXXVI, cap. 18. de sium legatus Damis a Polybio Legat. Menesa Epirota Naupacti præfecto XXVIII. dicitur, ut potat amicus nos. lib. XXXVI. cap. 28. de Damocrito ter, dum viveret, Henricus Vale. prætore Ætolorum lib. XXXI. cap. sius.

32. lib. XXXV. cap. 12. 25. et 33. lanr Thoas et Dica archus] De Thoante dem lib. XXXVII. cap. 36.

[ocr errors]

majestatemque populi Romani gens Ætolorum conservato sine dolo malo. Ne quem exercitum, qui adversus socios amicosque eorum ducetur, per fines suos transire sinito, neve ulla ope juvato. Hostes eosdem habeto, quos populus Romanus, armaque in eos ferto, bellumque 4 pariter gerito. Perfugas, fugitivos captivosque reddito Romanis sociisque; præterquam si qui capti, cum domos redissent, iterum capti sunt; aut si qui eo tempore ex iis capti sunt, qui tum hostes erant Romanis, cum intra s præsidia Romana Ætoli essent. Aliorum qui comparebunt, intra dies centum Corcyræorum magistratibus sine dolo malo tradantur: qui non comparebunt, quando quisque eorum primum inventus fuerit, reddantur. Obsides quadraginta arbitratu consulis Romani’ dato, ne minores duodecim annorum, neu majores quadraginta. Obses ne esto prætor, præfectus equitum, scriba publicus; neu quis, qui ante obses fuerit apud Romanos. Cephallenia extra pacis leges esto.'. De pecuniæ summa, quam penderent, pensionibusque ejus, nihil ex eo, quod cum consule convenerat, mutatum. Pro argento si aurum dare mallent, darent, convenit; dum pro argenteis decem aureus unus valeret. 'Quæ urbes, qui

4 Bellum Gron. Donjat. Crev.-5 Inter Gron. Donjat.-6. ' Pro tradantur, et paulo post pro reddantur, bene ad fæderis formulam et accommodate ad ceteram orationem J. Fr. Gron. malit traduntor ... redduntor.' Doering. Reddatur Gron. Doujat. Crev.—7 Vet. lib. apud Sigon. Romanis ; quod ei

NOTÆ * Majestatemque populi Romani gens i Dum pro argenteis decem aureus Ætolorum) Formula est fæderom in unus valeret] Apud veteres decapla ter inæquales, ut Cic. scribit in Orat. fuit plerumque argenti ad anrum pro Cornel. Balbo : 'adjunctum il. proportio: noli tamen aureum Rolod etiam est, quod non est in omni. manam, (qui, si Plinio fides, vix ante bus frederibus, majestatem populi annos septem cudi cceperat,) cum deRomani comiter conservent. Id ha cem drachmis comparare ; nam ex bet hanc vim, ut sit ille in fædere maxime probabilibus Villalpandi, et inferior. Nam cum alterius populi aliorum rationibus, pondus duarum majestas conservari jubetur, de alte. drachmarum ac dimidiæ hoc tempore ro siletur : certe ille populus in su aureus æquabat : et, prout aurum periori conditione causaqne ponitur, defæcatum nunc apud nos æstimatur, cujus majestas fæderis sanctione de libras Francicas quatuordecim snpe. fenditur.'

raret. Accipiendus itaque hic locus

[ocr errors]

u

[ocr errors]

agri, qui homines Ætolorum juris aliquando fuerunt, qui eorum T. Quintio,8 Cn. Domitio consulibus, postve eos consules, aut armis subacti, aut voluntate, in ditionem populi Romani venerunt, ne quem eorum Ætoli recepisse velint. (Eniadæ cum urbe agrisque Acarnanum sunto.' His legibus foedus ictum cum Ætolis est.

12. Eadem non æstate solum, sed etiam iisdem prope diebus, quibus hæc a M. Fulvio consule in Ætolia gesta sunt, consul alter Cn. Manlius in Gallogræcia bellum gessit, quod nunc ordiri pergam. Vere primo Ephesum consul venit," acceptisque copiis a L. Scipione, et exercitu lustrato, concionem apud milites habuit; qua, collaudata virtute eorum, quod cum Antiocho uno prælio debellassent, adhortatus eos ad novum cum Gallis suscipiendum bellam, qui et auxiliis Antiochum juvissent, et adeo indomita haberent ingenia, ut nequicquam Antiochus emotus 10 ultra juga Tauri montis esset, nisi frangerentur opes Gallorum, de se quoque pauca, nec falsa, nec immodica, adjecit. Læti milites" cum frequenti assensu consulem audiverunt, partem virium Antiochi fuisse Gallos credentes; rege su

placet.—8 • Sic omnino ex historicis rationibus pro L. Quintio, quod est ex emendatione Sigonii, scribendum esse, erudite probatum ivit Perizonius in Animadv. Doering. L. Quint. Gron'. Donjat. Mox to aut del. Gron. Dou. jat. Crev.-9 'Id. qd. præcisum recipiant vel recipiunto, sed blandius esse vulgo creditur, certe aptins est, quam vulg. recepissent, quod Gron. probat et exponit per recipereot.' Rupert. Mox Æniadæ edd. ante Sigoo.

NOTÆ de Græca pecunia, ut nempe auri corrupto Galatiæ nomine. talentum pro decem talentis argenti * Ephesum consul venit) Ioniæ caambularet.

put Ephesns, creditur ab Amazoniu In Gallogræcia bellum] Gallo- bus condita. Ea urbs Dianæ templo græci sive Galatæ e Gallia nostra celebrata, quod upam e septem orbis per Græciam Thraciamque victoriis miraculis habitum est. Adhuc Efeso in Asiam Minorem delati, sedes in circa ostia Caystri, 40. ferme milliariPhrygiæ finibus fixerant, ac de suo bus a Smyrna, meridiem versus, pornomine provinciam appellaverant tum habet non incommodum com Galatiam sive Gallogræciam, quod arce; diversa a Figena oppido, quo inter Græcos, aut in regionibus ubi nomine eam a Turcis dominantibus Græci sermonis usus, agerent. Ho- vocari volt Sophianus. die Turcis tractus ille dicitur Gelas,

perato, nullum momentum in solis per se Gallorum copiis fore. Eumenem haud in tempore abesse (Romæ tunc erat) credere consul, gnarum locorum hominumque, et cujus interesset frangi Gallorum opes. Attalum igitur fratrem ejus 12 y arcessit a Pergamo, hortatusque ad capessendum secụm bellum, pollicentem suam suorumque operam domum ad consparandum "3* dimittit. Paucos post dies profecto ab Epheso consuli ad Magnesiam occurrit Attalus cum mille peditibus, equitibus ducentis, Athenæo fratre jusso cum ceteris copiis subsequi, commendata iis custodia Pergami, quos fratri regnoque fidos credebat. Consul, collaudato juvene, cum omnibus copiis ad Mæandrum progressus, castra posuit, quia vado superari amnis non poterat, et contrahendæ naves erant ad exercitum trajiciendum. Transgressi Mæandrum ad Hieran comena pervenerunt.

13. Fanum ibi augustum Apollinis et oraculum: sortes versibus haud inconditis dare vates dicuntur, Hinc alteris castris ad Harpasum flumen ventum est: quo legati

Ferunt sacerdotes ejus loci responsa edere carminibus non inconcinnis secundum ea quæ jactæ sortes videntur significare.

10 Cod. Mog. amotus.-11 Milites del. Gron. Donjat. Crev.-12 Td ejus omittunt edd. ante Sigon.-13 Vid. Not. Delph, inf.

NOTE ; Attalum igitur fratrem ejus] At dem loquendi forma utitur: 'nt ne si tali primi Pergamenorum regis filius cogitasset quidem quispiam, daretur natu minor, hic Attalus Philadelphi spatian comparandi,' pullo nomine cognomen meruit: Eumeni enim fra addito quo res comparaoda significetri postea snccessit ; cujus filium At. tur. Subintelligi potest, vel ad se, talum ill. ab illo postpositum ut de vel ad necessaria, aut ad alias res generem, ipse nihilominus hæredem comparandum. postea instituit, ejusdem insidiis de Ad Hieran comen] Pagus est Camedio sublatus.

riæ; nomen significat sacrom vicum, 2 Domum ad comparandum] Volga sen castellum. tæ editiones ad comparandum copias : 0 Ad Harpasum flumen] Ad id sised has copias ignorant membranæ : ta fuit Harpasa urbs Cariæ : juxta et Livius alias quoque dicit tempus quam cautes stabat horrenda, uno ad comparandum habere:' et Cornel. digito mobilis, eadem si toto corpore Nepos, tempore ad comparandum impellatur, resistens, auctore Plinio dato :' Cicero ipse pro Plancio ea lib. 11, c. 96.

ab Alabandis venerunt, ut castellum, quod ab ipsis nuper descisset, aut auctoritate, aut armis, cogeret jura antiqua pati. Eodem et Athenæus, Eumenis et Attali frater, cum Cretensi Leuso et Corrago Macedone venit. Mille pedites mixtarum gentium et trecentos equites secum adduxerunt. Consul, tribuno militum misso cum modica manu, castellum vi captum 14 Alabandensibus reddit. Ipse, nihil via digressus, ad Antiochiam super Mæandrum damnem posuit castra. Hujus amnis fontes Celænis 's oriuntur. Celænæ urbs caput quondam Phrygiæ fuit. Migratum inde haud procul veteribus Celænis, novæque urbi Apameæ nomen inditum ab Apamea,16 sorore Seleuci regis. Et Marsyas amnis, haud procul a Mæandri fontibus oriens, in Mæandrum cadit: famaque ita tenet, Celænis Marsyam cum Apolline tibiarum cantu certasse. Mæander, ex arce summa Celænarum ortus, media urbe decurrens, per Caras

14 Vi receptum Gron. Doujat. Crev. Mox quidam Mss. et edd. antt. de. gressus.--15 Celenis et mox Celena edd. ante Sigon.—16 ‘Salmas, ad Solin. p. 580. non male emend. ab Apama 8. Apame uxore Seleuci. Sic et Apamæ di. cebantur aliæ mulieres, nulla, quod sciam, 'Anduela. Rupert. Apama Kreys.

NOTÆ c Ab Alabandis] Alabanda urbs eti. rum. Ab eo non modo gyri quilibet, am Cariæ fuit in Asia Minori, haud sed etiam figurate vafra et obliqua procul Magnesia ad Mæandrum : ho consilia velut proverbio "Mæandri' die Turcis Eblebanda, teste Leuncla. appellantur: hodie dicitur Madre. vio.

| Celænis oriuntur] Solino hac in d Ad Antiochiam super Maandrum] parte convenit cum Livio: ille eteInter tot Asiæ urbes, quibus Selenicus nim cap. 43. *ex arce,' inqnit, .CeNicator Syriæ rex in Antiochi patris lænarum Mæander amnis capnt tol. memoriam nomen imposuit, hæc in lit. Celænæ autem urbs fuit magnæ Caria fuit, sita ad Mæaodrum Aavi. Phrygiæ primaria : eam obscuravit um, infra Laodicæam et supra Mas. Apamea Cibotus : Celænarum quippe taura; Turcis vulgo Tachiali, ex Mi. cives transtulit Antiochus Soter in

hanc urbem, cui a matre Apama no. Super Maandrum] Sinuosum hunc men, filia Artabazi, quæ nuptum data Phrygiæ, Cariæ, et Ioniæ fluvium fuerat Seleuco Nicatori, teste StraStrabo refert, cum prorutis agrorum bone. Supra est palus ex qua Mæ. limitibus fines mutare solitus esset, andrum et Marsyam scaturire aiunt, in jus a confinibus vocatum, mulctam quem ad locum referunt Apollinis et que ab eo exigi, quæ sumeretur ex Marsyæ certamen : hodie Apamis a portoriis seu vectigalibus portorio. Turcis appellatur.

ræo.

« IndietroContinua »