Immagini della pagina
PDF
ePub

vocant, posuit castra. Eo Seleucus ab Apamea postero die venit. Ægros inde et inutilia impedimenta cum Apameam dimisisset, ducibus itinerum ab Seleuco acceptis, profectus eo die in Metropolitanum campum, postero die Dinias "7 Phrygiæ' processit. Inde Synnada venit, metu omnibus circa oppidis desertis. Quorum jam præda grave agmen trabens, vix quinque millium die toto itinere profecto, ad Beudos, 18 quod vetus appellant, pervenit. Ad Anabura inde, et altero die ad Alandri '9 fontes," tertio ad Abbassum 20 posuit castra. Ibi plures dies stativa habuit, quia perventum erat ad Tolistoboiorum fines.

16. Galli,'y magna hominum vis, seu inopia agri, seu

p. 669. Rupert. Acaridos comen Kreyssig.–17 Plerique Mss. Dymas, vel Dimas, Lov. 3.5. 6. et edd. ante Frob. a. 1535.–18 Ad Beundos edd. ante Sigon.-19 Vet. lib. apud Sigon. ad Alexandri. Glarean. ad Mæandri resti. tuit.—20 • Alii Abassum, Abbasum, Abbasium, Abassium, Babasum, Alcasum.' Rupert. Mox Tolistobogiorum al.

NOTE

9 Metropolitanum campum] Ab urbe Livins in Tolistobojis meminit. Metropoli dictum. Sunt autem pla * Ad Tolistoboiorum (Tolistobogiores eo nomine urbes: hæc in Phrygia rum] fines] Galataram, sive GalloMagna fuit, haud procul Mæandro, græcorum, qui e Gallia nostra in A. circa fines Pisidiæ et Galatiæ. siam profecti, tres erant gentes præ

r Dinias Phrygiæ] Non longe a cipuæ : Tectosages, Trocmi, et To. Galatiæ confinio fuit Phrygiæ oppi. Jistobogii: quos Appianus et Steph. dum : forte a Dinia Galliæ Narbo. Tolistobvios appellant ; forte quasi ex nensis nomen mutuata.

Tolosatibus et Boiis mixtos: nisi ma• Inde Synnada) Phrygiæ qnoque lis, detorto nomine ex sermone Illyurbs est e primariis Syonada; unde riorum, inter qnos diu habitaverant marmor Synnadicum : non procul hi Galli, dictos esse quasi · Tolosates Hypso oppido, pugna inter Alexan. Dei' seu divinos. Est enim illorum dri duces et successores claro. lingua Boge idem quod Deus, Strabo

Ad Beudos, quod vetus appellant] tamen Tolistobogios et Trocmos a Quidam codices habent Beundos; sed ducibus suis nomen habuisse scri. Beudos tuentur Glar. et Sigon. ex bit. Ptolemæo.

Ý Galli] Hosce Gallos verisimile " Ad Alandri fontes) Vulgo lege- est progeniem fuisse eorum, qui Tarbatur, ad Mandri fontes : unde Glar. quinii Prisci temporibus in Germafecerat Mæandri, qnod stare non pot. niam, Sigoveso duce, transgressi fuest; sic enim regressus esset Manlias erant: qua de re dictum ad lib. Volso ad loca quæ jam transierat, v. cap. 34. Hinc facilis in Illy. non progressus. Recte Sigon, resti. ricum Græciamque transitus fuit ; tuit Alandri, cujus fumipis postea quam perpopulati, in Thraciam sese

prædæ spe, nullam gentem, per quam ituri essent, parem armis rati, Brenno duce' in Dardanos pervenerunt. Ibi seditio orta, et ad viginti millia hominum, cum Leonorio 2 * ac Lutario regulis, secessione facta a Brenno, in Thraciam iter averterunt. Ubi cum resistentibus pugnando, pacem petentibus stipendium imponendo, Byzantium cum pervenissent, aliquamdiu oram Propontidis vectigalem habendo, regionis ejus urbes obtinuerunt. Cupido inde eos in Asiam transeundi, audientes ex propinquo, quanta ubertas terræ ejus esset, cepit; et, Lysimachia fraude capta, Chersonesoque omni armis possessa, ad Hellespontum descenderunt. Ibi vero exiguo divisam 3 freto cernentibus Asiam molto magis animi ad transeundum accensi; nuntiosque ad Antipatrum, præfectum ejus ora, de transitu mittebant. Quæ

1 Hi Galli Gron. Donjat. Crev.--2 Lomnorio et Lonorio Mss. Mox, Cæsari Luterius, Agathiæ Avóápios et novdapıs. Utrumque nomen Germanis etiam nunc in usu, Leonhartus et Lotarius vel Luderus.' J. F. Gron.—3 Divi.

NOTÆ

effuderunt, atque inde trajecerunt in vidimus hoc quoque sæculo inter Asiam. Has Gallorum expeditiones alios Leonorium d'Estampes archiepis. narrant Polybius lib. 11. Strabo lib. copum Remensem. Estque hoc vopræsertim XII. Justin. lib. xxiv. cap. cabulum diversum a Germanorum 4. et seqq. lib. item xxv. capp. 1. et Leonharto, quod nos in Leonardum 2. Pausanias in Phocicis, Dexippus inflectimus. in collectaneis Scaligeri, Suidas in b Ac Lutario regulis] Legitur et voce radarai: ex quibus constat sub. apud Cæsarem Luterius Cadurcorum actas ab iis Asiaticas cis Taurum dux: videturqne ab origine Galligentes, aut tributum pendere coac cum esse nomen, ex antiqua migratas ; ipsos vero in parte Phrygiæ in- tione Gallorum in Germaniam illater Bithynos et Cappadociam sedes tum : ubi deinde duriori aspiratione fixisse.

Chlotarii vocabulum, qui Agathiæ · Brenno duce] Plures fuere hoc Awidpos et Aeútapis : inde et Caroli nomine doces Gallorum : is sane di. Magni nepos aliiqne successores, soversus sit oportet ab eo, quo duce di Teutonici asperitate ad pristinum capta a Sedonibus Roma ante annos Gallicismum mollita, Lotharii dicti : ferme ducentos.

sic ex Litavicis Gallis, (cujus appel• Leonorio] Scripti et olim editi lationis Cæsar Æduum ducem mehabent Lomnorio : sed Straboni Aeo. morat lib. vii.) ortum apud Germa. rópios est, Memnoni apud Photium nos Chlodovici nomen, et nobis redAfavvoplos: et manet adhuc inter no. dita Ludovici felix nomenclatura. biles Gallos Leoporii nomen. Sic Delph. et Var. Clas. Livius.

9Z

res cum lentius spe ipsorum traheretur, alia rursus nova inter regulos orta seditio est. Leonorius retro, unde venerat, cum majore parte hominum repetit Byzantium: Lutarius Macedonibus, per speciem legationis ab Antipatro ad speculandum missis, duas tectas naves et tres lembos adimit. His, alios atque alios dies noctesque transvehendo, intra paucos dies omnes copias trajecit. Haud ita multo post Leonorius, adjuvante Nicomedec Bithyniæ rege, a Byzantio d transmisit.+ Coëunt deinde in unum rursus Galli, et auxilia Nicomedi dant, adversus Ziboetam, partem tenentem Bithyniæ, gerenti bellum. Atque eorum maxime opera devictus Ziboeta est, Bithyniaque omnis in ditionem Nicomedis concessit. Profecti ex Bithynia in Asiam processerunt. Non plus ex viginti millibus hominum, quam decem armata erant. Tamen tantum terroris omnibus, quæ cis Taurum incolunt, gentibus injecerunt, ut, quas adissent quasque non adissent, pariter ultimæ propinquis, imperio parerent. Postremo, cum tres essent gentes, Tolistoboii, Trocmi, Tectosagi, in tres partes, qua cuique populorum suorum vectigalis Asia esset, diviserunt. Trocmis Hellesponti ora' data ; Tolistoboii Æolida

ocoroasennos

sis Gron. Doujat. Crev.-4 Thuan. tramisit. Mox Zybeam Gron. Doujat.

NOTÆ • Adjuvante Nicomede] Zypetæ ne. Nunc Turcis decurtato nomine Thracis, qui, dissidentibus inter se Stambol. Alexandri successoribus, Lysimacho e Adversus Zibætam [Zybeam] Mopræsertim bellis varie distracto, Bi- gnpt. codex habet Zyvætam : Diodothyoiam occupaverat, duo filii fuere, ro Siculo Zibútns vocatur; Memnoni bic Nicomedes 1. cognomento Mag. vero Zitoitus, quem Thraciæ Thyniæ. nas, et Zybæas sive Zypetes, qui que imperasse ait. Hic frater erat cum fratre ejusque filio majori Ziela Nicomedis, ut paulo ante dictum. de regno contendit.

f Trocmis Hellesponti ora] Si hæ A Byzantio] Byzantium Thraciæ Galatarum gentes initio in ora habitapota urbs ad Bosporum, e regione runt, certe non diuturna earum ibi Chalcedonis, a Byzante Spartano commoratio fuit; neque hoc vult Licondita ; postea mirum in modum vius; sed has ipsis regiones assignaaucta a Constantino, qui caput orien. tas quæ cuique genti pendereot tritalis imperii esse voluit, sub Constan- butum. tinopolis et Novæ Romæ appellatio

atque Ioniam, Tectosagi mediterranea Asiæ sortiti sunt, et stipendium tota cis Taurum Asia exigebant. Sedem autem ipsi sibi circa Halyn flumen ceperunt; tantusque terror eorum nominis erat, multitudine etiam magna sobole aucta, ut Syriæ quoque ad postremum reges stipendium dare non abnuerent. Primus Asiam incolentium abpuit Attalus, pater regis Eumenis;' audacique incepto, præter omnium opinionem, affuit fortuna, et signis collatis superior fuit. Non tamen ita infregit animos eorum, ut absisterent imperio. Eædem 7 opes usque ad bellum Antiochi cam Romanis manserunt. Tum quoque, pulso Antiocho, magnam spem habuerunt, quia procul mari incolerent, Romanum exercitum ad se non perventurum.

17. Cum hoc hoste, tam terribili omnibus regionis ejus, quia bellum gerendum erat, pro concione milites maxime in hunc modum allocutus est consul: 'Non me præterit, milites, omnium, quæ Asiam colunt, gentium Gallos fama belli præstare. Inter mitissimum genus hominum ferox natio, pervagata bello prope orbem terrarum, sedem cepit. Procera corpora, promissæ et rutilatæ comæ, vasta scuta, prælongi gladii : ad boc cantus ineuntium & prælium et ululatus et tripudia et quatientium scuta in patrium quendam modum horrendus armorum crepitus: omnia de industria composita ad terrorem. Sed hæc, quibus insolita

Crev. Zybætam Drak. Doer.—5 All. Tectosages et Tectosaga.–6 Sibi del. Gron. Doujat. Crev.-7 Eisdem edd. apte Gron.

8 Inchoantium Gron. Doujat. Crev. Mox eæd. pro modum habent morem.

NOTÆ 5 Tectosagi mediterranea Asiæ] Ho. dum Tusci, antequam in mediam Ita. rum pomen a patria seu natali regio. llam a Gallis compellerentur. ne deductum constat, quod a Galliæ h Circa Halyn) Flumen est PhryCelticæ parte, quæ post Narbonensis giæ, Asiam Minorem dividens in oridicta, in Asiam intulere. Hæ tres entalem et occidentalem : nunc vulgo Gallicæ in Asia nationes a toparchis Lali. regebantar, singulis gentibus in qua | Attalus, pater regis Eumenis] Hic tnor populos divisis, ut duodecimi Attalus se regem Pergami primus omnino tetrarchiæ essent, quemad- dixit, Attalo natus Pbiletæri eunuchi modum Strabo testatur. Sic et pris. fratre, qui Pergamum invaserat corcis temporibus regebantur circa Pa. tra Lysimachum.

atque insueta sunt, Græci et Phryges et Cares timeant : Romanis, Gallici tumultus assuetis, 9k etiam vanitates notæ sunt. Semel primo congressu' ad Alliam olim fuderunt majores nostros: ex eo tempore per ducentos jam annos pecorum in modum consternatos cædunt fugantque;et plures prope de Gallis triumphi, quam de toto orbe terrarum, acti sunt. Jam usu hoc cognitum est, si primum impetum, quem fervido ingenio et cæca ira effundunt, sustinueris, fluunt sudore et lassitudine membra, labant arma: mollia corpora, molles, ubi ira consedit, animos sol, pulvis, sitis, ut ferrum non admoveas, prosternunt. Non legionibus legiones eorum solum experti sumus, sed vir unus cum viro congrediendo, T. Manlius," M. Valerius, quantum Gallicam rabiem vinceret Romana virtus, docuerunt. Jam M. Manlius unus agmine scandentes in Capitolium Gallos detrusit. Et illis majoribus nostris cum haud dubiis Gallis in terra sua genitis res erat. Hi jam degeneres sunt, mixti, et Gallogræci vere, quod appellantur; sicut in frugi

-9 Vid. Not. Delph. inf.-10 • Consternatos Gallos cædunt fugantque, qui. nam ? majores nostri? Sed ita Livius dixisset ceciderunt fugaruntque ; nec bene ita transmutantur subjecta. Forte leg. consternati cadunt fugiuntque, vel potius consternati caduntur fuganturque. Syllaba finalis tur etiam sola literat uncinata designatur; et, hoc compendio scripturæ deleto aut non animad. verso ant parum intellecto, docta indoctave manus scripsit consternatos, ne prorsus inepta prodiret sententia. Ad Alliam eos olim fuderunt majores restri et nostri c. Mog. Voss. et Lov. 1. unde Modius non male conj. eos olim fuge. runt majores nostri, non improb. Drak. Sed ita quoque mox dicendum erat ceciderunt fugaruntque sc. majores nostri. Rupert. Ad Alliam eos olim fuge. runt majores nostri Kreyssig.-11 Congrediendo. T. Manlius Gron. Crev.

NOTÆ k Gallici tumultus assuetis] Cum Semel primo congressu] Apparet dandi et auferendi casu, aut etiam Manlii consulis, aut ipsius Livii Galcum accusativo et præpositione ad, lis infensi vanitas, unicam Gallorum vel in, lego assueti vocabulum : an de Romanis ad Alliam amnem victo. cum genitivo Liv. hoc loco, non alibi riam agnoscentis; et tum captæ at. facile usurpatum. Fallor, nisi assue que incensæ urbis obliti, tum cæsotis hic absolute dicitur, et illa Gallici rum sæpius exercituum ducumqne: tumultus ad vanitates referenda ; ut sed mirum non est causæ suæ ad velit Gallici tumultus vanitates Ro- confirmandos militum animos favere manis jam assuetis notas esse.

Vulsonem.

« IndietroContinua »