Immagini della pagina
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

John S. Lawrence Estate

gt 5-5-1986 6-Vols.

LIBER VI.

R

Ε ΡΙ ΤΟ Μ Ε.
I, &c.

12 ES adversus Æquos dos Volscos de

Præneftinos profpere gestas continet. V. Quatuor tribus addita, Stellatina,

Sabatina, Tromentina, Narniensis. VI. Diis Gratia adta quòd Camillus in magiftratu fuerit. VII, VIII. Volscos superat. IX, X. Eos Ò Sutrio do Nepete expellit. XI, XII, XIII. A. Cornelius Coffus Di&tator creatus caftra Volfcorum diripit. XIV, &c. XX. M. Manlius; qui Capitolium à Gallis defenderat, quum obftrictos are alieno liberaret, nezos exfolveret, crimine affen Hati regni damnatus, de faxo Tarpejo dejectus eft. in cujus notam senatusconsultum factum, ne cui de Manlia gente Marco cognomen eslet. XXI. Circeii, Velitra, Lanuvini do Præneftini deficiunt. XXII, &c. Exacte jam ætatis Camillus Trib. Mil. hoftis dolo ferè viðtos Romanos increpat, eo caftra capit Volfcorum. XXV, XXVI. Tusculani conftanti pace vim Romanam arcent. XXVII, XXXI, &c. Ob as alienum seditio oritur. XXVIII, XXIX.T. Quintius Cincinnatus oppida novem diebus totidem capit, decimo Præneste in deditionem accipit. XXXIV, XXXV, &c. C. Licinius 9. L. Sextius tribuni pl. legem promulgârunt, ut confules etiam ex plebe fier rent, qui ex Patribus creabantur. eamque leger cum magna contentione, repugnantibus Patribus, quum idem tribuni pl. per quinquennium foli man

giftratua

A 2

[ocr errors]

4
giftratus fuiffent, pertulerunt, don primus ex plebe
conful L. Sextius creatus eft. Lata est altera lex,
ne cui plus quingentis jugeribus agri liceret possi-
dere.

387.

1.

UÆ ab condita urbe Ante Chr.

Roma ad captain ean-
dem urbem Romani

V.C. 3650 fub regibus primùm, consulibus deinde ac dictatoribus, decemvi

risque ac tribunis consularibus gesere foris bella, domi seditiones, quinque libris exposui; res cum vetuftate nimia obscuras, veluti quæ magno ex intervallo loci vix cernuntur ; tum quòd & raræ per eadem tempora literæ fuere, una custodia fidelis memoriæ rerum geftarum ; & quòd etiam, fi quæ in commentariis pontificum aliifque publicis privatisque erant monumentis

, incensa urbe pleræque interiere. Clariora deinceps certioraque ab fecunda origine, velut ab ftirpibus betiùs feraciúfque renatæ urbis, gesta domi militiæque exponentur. Ceterùm quo primò adminiculo erecta erat, eodem innixa M. Furio principe Itetit : neque eum abdicare se dictatura, nisi anno circumacto, pafli funt. Comitia in insequentem annum tribunos habere, quorum in magistratu capta urbs esset, non placuit : res ad interregnum rediit. Quum civitas in opere ac labore alliduo reficiendæ urbis teneretur, interim Q. Fabio, fimul primùm magiftratu abiit, ab C. Marcio tribuno plebis dieta dies eft, quòd legatus in Gallos, ad quos miffus erat orator, contra jus gentium pugnäffet, cui judicio eum mors, adeò opportuna,

ut

ut voluntariam magna pars crederet, fubtraxit. interregnum initum. P. Cornelius Scipio interrex, & poft eum M. Furius Camillus iterum.

Ante Chr. Is tribunos militum consulari poteftate

386. creat, L. Valerium Poplicolam iterum,

V. C. 366. L. Virginium, P. Cornelium, A. Manlium, L. Æmilium, L. Poftumium. Hi ex in. terregno quum extemplo magistratum iniffent, Dulla de re priùs, quàm de religionibus, senatum confuluere. in primis fædera ac leges (erant autem ex duodecim tabulæ & quædam regiæ leges) conquiri, quæ comparerent, jusserunt. alia ex eis edita etiam in vulgus. quæ autem ad facra pertine-. bant, à pontificibus maximè, ut religione obftrietos haberent multitudinis animos, suppreffa. Tum de diebus religiofis agitari coeptum, diemque a. d. xv. Kalendas Sextiles, duplici clade intignem, (quo die ad Cremeram Fabii cæsi, quo deinde ad Alliam cum exitio urbis foedè pugnatum) à pofteriore clade Alliensem appellarunt, infignemque rei nulli publicè privatimque agendæ fecerunt. Quidam, quòd poftridie Idus Quintiles non litâffet Sulpicius tribunus militum, neque inventa pace Deùm poft diem tertium objectus hofti exercitus Romanus esset, etiam poftridie Idus rebus divinis fuperfederi juffum : inde, ut poftridie Kalendas quoque ac Nonas eadem religio esset, traditum, putant. · II. Nec diu licuit quictis confilia erigendæ ex tam gravi cafu reip. fecum agitare. Hinc Volsci, veteres hostes, ad exftinguendum nomen Romanum arma ceperant : hinc Etruriæ principum ex omnibus populis conjurationem de bello, ad fanum

Vol

A 3

« IndietroContinua »