Immagini della pagina
PDF
ePub

plerumque consentit. Et cum, ut supra dixi, mutationes orthographicas in adn. crit. singillatim indicandas non putaverim, has infinitivorum emendationes particulaeve av adiectiones suo quamque loco commemoravi notata ubique codicum scriptura.

In ceteris paulo tenacior fui librorum scriptorum memoriae minimeque hoc adnitendum duxi quo in genere persaepe Cobetum et Herwerdenum, aliquoties etiam Madvigium, Meinekium, Stahlium peccasse censeo ut receptis incertis coniecturis aut deletis quae minus placuissent asperitates sermonis vel tollerem vel lenirem. In quibus quidem naevos ipsius scriptoris, non librariorum vitia agnosco. Nempe si Thucydidis dictionem, contempta librorum auctoritate, ad aliorum Atticorum, Lysiae, Isocratis, Platonis elegantiam revocare propositum esset, multo etiam plura essent mutanda ac denique Thucydidem e Thucydide expulisse videremur recteque argueremur tanquam in vili corpore, sic in gravissimo. scriptore urendi secandique experimentis grassari.

Ergo codicum scripturam servavi ubicunque aliqua eius tolerabilem in modum interpretandae facultas esset; iis vero locis, haud sane paucis, quos corruptos esse satis constaret, si certae vel probabiles emendationes coniectura inventae essent, eas recepi, plerasque aliorum, paucas meas, indicato quidem in adn. crit. suo cuiusque auctore; aliquoties tamen, etiamsi librorum scripturam corruptam esse mihi persuasissem, quod nulla propositarum emendationum placeret, satius duxi quod codd. darent interim conservare quam corruptorum in locum dubias coniecturas substituendo obscura reddere obscuriora. In talibus locis subinde eas virorum doctorum coniecturas commemoravi quae probabilitatis quadam specie commendari viderentur, reliquas omnes tacui. Contra utile duxi in adn. crit. indicari, quibus rebus a novissimis Thucydidis editionibus, Classeniana, Stahliana, mea scholast. 3, haec editio discreparet.

[ocr errors]
[ocr errors]

ADNOTATIO CRITICA*).

et Ullr.

1, 1, 1 oav codd. quasi omnes. Alterum et veteres lexicogr. agnoscunt et post Dukerum probarunt complures. – 2, 6 μετοικίας ἐς codd. Emendavimus ipse 3, 5 ¿vvežñidov Cl. St. de coniectura Cob. – 7 ἀνῳκισμέναι Cl. de coni. — 9, 3 καὶ ναυτικῷ τε codd. (praeter unum qui te omittit) Cl. xai vavtiză dè St. de coni. Rsk. 10, 5 yovv codd. (praeter duo qui ovv habent). Emendavit Bk. — 11, 1 exeidń tɛ Bh. de ἐπειδή coni. Bk. 2 post άvrεixov cum Cl. comma posui pro maiore interp., ut sequentia pars essent enunciati relativi. St. seclusit prius sllov de coni. — 12, 3 axioav Cl. Bh. cum perpaucis codd. 13, 1 γενομένης Cl. – 16 βασιλεία pro ἐξουσία Cl. Δαρεῖός τε St. -- 17 τύραννοί τε St. εἰ μή τι St. Seclusa cum aliis pro interpolatione habeo. 22, 2 лɛρi Tv άllov Cl. de coni. Linwood. 24,3 ἡ τῶν Ἐπ. πόλις seclusit St. de coni. 5εldóvtes St. de coni. Haasii. — 25, 4 xai zonμátov codd. Bh. St. Emend. Huennekes. - ὁμοίᾳ St. de coni. 1 - πολεμεῖν parenthesin fecit St., quem secutus sum cum Cl. Sic sententia, ávaxólovdos facta ob interiecta, continuatur per epanalepsin verbis návτov οὖν κτέ. 26, 3 πidεixvývres Cl. St. cum cod. Vat. 27, 3 ένμлоолéμyev Cl. Bh. cum optt. codd. Vide quae supra diximus de horum infinitivorum ratione. 28, 4 άñáywoι St. — 29,4 άvravajóμevol codd. Emend. Cl. — 30, 3 лεQuóvτi Cl. St. cum uno cod. 33,1 κατάθησθε vel καταθῆσθε codd. Εmend. Kr. - 3 καὶ ante προκαταλαμβάνοντας secl. St. de coni. — 5, 3 et te pro sita St. de coni. Kr. 36, 3 καὶ τῶν Κορινθίων Cl. – 37, 2 οὔτε παρακαλοῦν

-

―――――――――

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

=

[ocr errors]

=

[ocr errors]

=

=

=3

*) Compendiis nominum usus sum his: Bk. Bekker, Bh. Boehme (edit. schol. 3), Cl. Classen (libr. I et II ed. 2, III et IV ed. 1), Cob. Cobet, Dobr. Dobree, Herw. = = van Herwerden, Kr. Krueger, Mdv. Madvig, Mnk, Meineke, Pp. Poppo, Rsk, Reiske, St. Stahl, Jllr. Ullrich. Ubi non diserte additum est lectionem sola coniectura niti, intellegi volo in parte codicum eam inesse.

=

=

=

=

=

[ocr errors]

κοινωνήσαντας

-

cum Vat.

τιμωρήσονται

Emend. Pp.

TES αloxúvεodaι secl. St. de coni. ut interpretamentum, quod unde involare potuerit vix divinaveris. 4 alterum őлшs secl. St. de coni. Cob. Toode codd. Emend. Hertlein. 38, 4 έxiotoatεvoμev codd. Emend. Ullr. — 39, 3 novovýбavras Cl. 47, 1 Miniάons St. cum volg. 49, 3 πооoßállоiεv codd. Emend. Bk. 6 of Κορίνθιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι secl. St. idemque scripsit ἡσσῶντο τότε pro ἡσσῶντό τε de coni. – 7 ἐγίγνετο Cl. St. 50, 4 άvτÉTLεov codd. praeter unum. 52, 1 ẞovlóμeval St., deceptus errore typogr. editionis Bh. - 56, 2 twońσovτa Cl. St. 57, 6 déxa codd. Emend. Kr. dúo Cl. de coni. G. Hermanni. 58, 1 Engaooov primus secl. Kr. de coni. — ai ante ni eiecerunt Cl. St. cum Vat. et paucis aliis. 61, 1 ἐπιπαρóvτas codd. Emend. Ullr. 4 is Boćav St. de coni. Bergkii. iorqέyavτes codd. Emend. Pluygers. 62, 1 'Olúvio Cl. cum volg. et multis codd. τῶν Ποτειδαιατῶν St. 63, 1 γοῦν codd. 64, 1 Tεixos secl. Cl. de coni. 68, 1 comma ante s Tous posuit St. 69, 2 vvv tε codd. Emend. Steph. τοὺς 4 novμάtete yag St. 70, 2 a av Cl. de coni. - 4 ἡσυχάζετε γὰρ elev St. de coni. Ullr. 72, 2 άñоxwhúŋ Cl., perἀποκωλύῃ peram me iudice. Vid. ad 6, 21, 1. 73, 2 ὄψεις St. cum volg. προβαλλόμενα Cl. de coni. 74, 1 τριαxoolas St. cum paucis deterioribus. τῶν parum firmum est a codd. Fortasse duo uoioas recte a quibusdam intelleguntur ducentae e quadringentis. 78, 3 8 pro & Cl. de coni. 4 εἰ δὲ μή pro ἤ Cl. St. cum codd. plerisque, sed glossemati similius est si de un. — 80, 1 of rolloi codd. quasi omnes (praeter Vat.) et Bh. 4 Tour St. de coni. Kr. 82, 1 τὰ αὐτῶν Cl. St. 2 ἐσακούσωσι Bh. 5 πράξομεν Cl. St - 87, 1 ΛακεSapovíav secl. St. cum Kr. 6 τοῦ λελύσθαι tacitus secl. St. de coni. 90, 2 ξυνειστήκει Bh. cum codd. plerisque. 3 alooov codd. Emend. Bk. 91, 2 ἀναγγελοῦσι Cl. cum aliquot codd. – 4 προδιαγιγνώσκοντας ex Vat., commate post ξύμμαχοι translato et léva deleto, Cl., quem sequitur St. - 100, 2 χρόνῳ

-

,

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Kr.

Tε Cl. cum codd. plerisque. - 3 ξυμπάντων codd. Cl. St. Emend. Pp. e Diod. 11, 70, 5. aî 'Evvéa ódoi secl. St. auctore Cob. 103, 1 TεTάoto Cl. de coni. 105, 6 quépais codd. Cl. Bh. Emend. Mdv.; accusativum interpretari,,per duodecim dies" non siverit ὕστερον. 112, 4 αἱ post πάλιν secl. Cl. de coni. 118, 2 of Aỡ. St. cum aliquot codd. et Dionys. Hal. 120, 5 tvzóvτa Cl. cum paucis codd. non optt. ὁμοίᾳ Cl. St. de coni. Rsk. 121, 3 post lovtas commate distinxi cum St. 124, 1 Tautα codd. (unus ex optt. yo. ταυτά). Εmend. Rsk. - εἶναι post ξυμφέροντα transtulit St. de coni. – 126, 6 θύουσι πολλὰ οὐχ ἱερεῖα, ἀλλ' [ἁγνὰ] Dúμara dedit St.; vide ipsum in adn. crit. Bouois secl. St. auctore Dobr. – 127, 1 ῥᾷον σφίσι codd. Cl. Bh. Vide supra dicta. 128, 3 τῆς post ἐφιέμενος excidit apud Bh. per errorem typogr. coni. Bk. οἳ ἑάλωσαν ἐν αὐτῷ τότε) Cl.

11 ἐν τοῖς

5 of seclusi de 6 Bh. cum multis et bonis codd. 132, 2 ante tά tɛ inseruit xal St. de coni. Ullr. 3 xai rót Cl. St. auctore Struvio. -5 píɣveta. De interpunctione vid. Bh. - 133 [Tε] primus secl. Pp. 136, 3 xaviteodaι codd. Emend. Kr.

4 άodEvεOTέgov Cl. St. cum codd. paene omn., quod quibus tolerabile videtur, nihil eis durum videri debet.

-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

-

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

―――

137, 2 άлоμvηodnoεodaι St. de coni L. Dindorf. 3 as faoiléa St. cum Bk. ex uno quidem cod., sed satis bene, quoniam ceteri codd. fluctuant inter és et noòs. 141, 4 лingoυv St. de leviori quadam coni. Herw. 144, 2 Tois Aanɛdaioviois secl. St. auctore scholiasta. 2, 2, 1. dúo μñvas codd. Emend. Kr. 4 nai avEinεvőлla in parenthesin redegerunt Cl. St. — 3, 2 εἶπεν xoarňoαι codd. Cl. Bh. Vide s. d. · 4 κατ ̓ αὐτὸ St. de levicula quorundam coni. 4, 2 toʊ μǹ Expoεiv St. de · τοῦ ἐκφρεῖν coni. haud probabili. 3 Tav de Cl. St. cum volg. 5, 4 to haustum proxima syllaba supplevit Baumeister, quem secutus sum cum Cl. St. Ut volg. Bh. - 7, 2 daκεδαιμονίοις — Enετázdnoav codd. quasi omnes, structura nulla. Cl. eumque secutus St. vaus pro vies, manente insigni duritie duplicis dativi. Λακεδαιμόνιοι Vat., ἐπέταξαν

[ocr errors]
[ocr errors]

ipse ausus sum. 8, 1 Tótε d codd. Emend. Haackius. 5 v supplevit Rsk. - 9, 2 лαQεiуоν secl. St. auctore Herbst. 4 Kuxládes seclusi de Pp. sententia, St. etiam πᾶσαι αἱ ἄλλαι cum Dobr. 10, 3 παρεῖναι τοιάδε ἔλεξε codd. Emend. Sintenis. 11, 7 of secl. St. auctore Usener. 13, 4 élácσovos v codd. Emend. Abresch. 15, 1 xovoa codd. Bh. Emend. Bloomfield. — 2 tỷv xogav secl. St. de coni. 4 post or Cl. de coni. interposuit καὶ τὰ τῆς ̓Αθηνᾶς. Etiam alia post ἀκροπόλει omissa esse putat St. Ty dadenáτn secl. St. de coni. Torstrik. 5 Exeivn codd. Emend. Bk. 16, 1 tỷ d'ovv Cl. St. auctore Kr.

τὴν

μετεῖχον delevit Driessen.

22, 2

2 natalinóvtes codd. Emend. ipse. 19, 1 tav ¿oεldóvτwv Onßaíov codd. Emend. Kr. Secluserunt haec verba Cl. St. 21, 3 εis Exαotos St. de coni. ¿yéveto pro ¿veyéveto St. cum volg. contra optt. codd. 3 Παράσιοι seclusi auctore Pp. Παγασαῖοι substituit St. de coni. ἀπὸ ExάτEpos de coni. secl. Cl. eumque secutus est St. 23, 3 Пεıqαïxηv codd. Verum servavit Steph. Byz. 25, 2 лошτос codd. Bh. Emend. Herw. 29, 3 de ovde cum Vat. Cl. St., deleto proximo tɛ. 4 žuveleiv Cl. St. cum codd. plerisque. πέμψειν codd. fere omnes Cl. Bh. Vide s. d. ̓́Αστακον hic et 33, 1 codd., at 102, 1 'AoTaxov et sic Strabo. Cl. Bh. ut volg. лооолLεúбαντεs codd. (praeter Jt. et Vat.) Bh. 31, 1 yao ndn St. cum volg. contra optt. codd. лoшτшv St. de coni. Cob. — 36, 4 лólεμоv codd. Bh. Emend. Haasius. Cl. secl. vocem. 39, 2 καθ ̓ ἑαυτούς St. ex Valla. 3 avgóa dè St. de coni., commate antea posito. -- 40, 2 rɛpa St. de coni. Cl. 42, 4 άpiɛἀφίεoda Cl. St. de coni. Pp., ab autore ipso derelicta. v avt codd. Cl. Bh. Emend. H. Sauppius. 43, 6 ἐν τῷ delevit Bk. – 44, 1 εὖ τελευτῆσαι St. de coni. Pp. TELOασάuevos Вh. cum codd. plerisque. pedein Cl. cum codd. plerisque.

34, 1

v

--

terum volg. neri sententia.

48, 3 δύναμιν

ἀφαιἰδίᾳ γάρ τε codd. Aloxsiv secl. St. de Gesquod volgo fuit post Mdv.

- 5 σῶμα secl. Cl.

[ocr errors]

-

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

49, 3 comma, пávτæv, transposui cum St. auctore

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« IndietroContinua »