Immagini della pagina
PDF
ePub

I

6

auctore 5. urbem C. || singulis] cf. visset Ww. 6. sic uti iis C sic uti c. XIII,7: binis Kieserlingius de rer. his c. ut in] et aut in I. F. Gr. et in R. script. quibus Liv. usus est diss. 5 (Lov. 3) in Cant. || 8. inde est uenBerol. 1858 thes. 5. || 6. alia] fort. tum ad uolcianos C. || ad Vescitaarma I. F. Gr. 8. Alorco] Cs: alorci nos Doujatius || 9. Saguntinos 5. M Cant. 5. XIII, 1. condicionis C 11. ita] itaque. Gallias Kreyssim. pr. conditionis M. venissem] gius Galliam ad ** populi alicuius veni. Sed Madvigius ap. Ing. 3. nomen excidisse censens praeeunte nec cum ullius Cant. nec causa ul- Glareano Sigonius || XX, 1. In his c5 lius Otto div. Liv. p. 18 sq. || 5. au- fort. In Arvernis Ï. F. Ġr. || In his dietis] I. F. Gr.: audiatis, ad prae- etc.] Ruscinone terribilis species cedens ut sc. adaptatum libri et] I. Gr. | quod Arverni armati HeuW cf. ann. ph. 31, 194: sed MC singerus 4. (censere) I. F. Gr., Cant. (Harl.) et si 5 (Lov. 4) si 5. Madvig teste Ing. | 6. in italiae M 7. binis] singulis c. XII, 5 privis in Italia secundum 1. F. Gr. ex M reLipsius 8. potestas ei facta erit fert et tueri conatur Wt. || pendere] vel potestatem ei feceritis coni. I. F. ? Aldus: pendi || 8. omnia] omni Gr. quam ut trucidari Herwerden re ac deinde cognitum I. F. Gr. || obs. crit. in fr. com. Gr. thes. LXIV, p.|a [cu]ius auidissima inc. P. || 9. po139. XIIII,2.imperatori] mg. Oxon. pulisq. P m. pr. terris (vel gentiN, Valla: imperator || XV, 4. Ti.] bus) populisque Wt. in exspe5 et sic MC §. 5 et 6: t. || XVI, 2. es- ctione Ms in exspectationem s exset] CM m. tert. 5: eet M m. pr. es- spectatione Hf, Ingerslevius || XXI, sents (Gaertn.) 5. trium et viginti] 2. divenditis] scripsi: diuidentitis XVIII. Sigonius | XVII, 1. uenit Pp diuidentisq. M diuidendisq. Cm Mm. pr. || 3. ducentae viginti quin- diuenditisque (ni et ipse voluit diqueremes] : CCXXV. remes (riemes venditis) Laur. Valla divenditisve C) quinque MC; fort. ducentae vi- Wa. || reliquis PMC cf. Lachmanni vinti quinque quinqueremes Alsch. ad Lucr. V,85 comm., Linkeri emend. 16. Ti.] 5 v. c. XV, 4: t. 9. decem Sall. p. 16 adn. 1. || conuocant P m. milia] i. e. CCIɔɔ I. F. Gr.: CCLCC pr. 3. cernere] genere P m. pr. МС хоон с. || eodem [dein] versa] audfiniendam P m. pr. || 4. haec Pm. scripsi: eodem uersa libri, eo dein pr. cf.adn.ad lib.1,30,5. || 5.ab MCp. || versa Lipsius v. Kreyssigium Sall. modo P.m. pr. | quae] p que' P. 6. lib. III. p. 70 sq. mel. II, 13 et ea primo vere] ex promoueri corr. P. || deinde vel et ea dein W nondum praedaeque ex praedequae corr. P. versa I. F. Gr. eodem anno versa 8. aut iam] 5: aut et iam PMC fort. edd. aliquot vett. || in Punicum bel- aut ante iam Wt. || exaustos C. | exlum] Merell.: in punicum C|| XVIII, auriendos P cf. Lachmannum ad 3. Romanis, postquam I. H. Vossius Lucr.V,516.|| primo vere WexiusTac. 1.1.p.268. || 4. verbis lenior est, re ad- Agr.p.85, at cf. W epist.p.8. || 9. votis huc asperior Crevierius || 8. itaque om. 5 (Recan.), del. A. Perizonius || quoniam] itaque non iam Lipsius prospere uenissent M prospere eve at quoniam H. Sauppius ap. Ww nissent . || 10. in add. I. F.Gr. || aditaque quod non iam coni. Ww; fort. que P. || Galliasque] ex galliamsitaque quoniam non iam || quoniam

S

discerni non placet vel quoniam se- que corr. P galliamque fort, archet. cerni non placet Dobraeus animadv. cf. c. XVIIII, 11. || firmaret P.m. pr. II, 381. 10. fecit] Alsch.: iecit MCs firmare et I. F. Gr. || 11. pitiit P. || icit s. 11. fecit] Alsch.: iecit MCs Hispani] om. P m. pr., h. l. add. 5 W icit . 14. îs] iis M. || XVIIII, 1. cf. act. ant. 1847, 1011 sqq., post Africa derecta] Alsch.: decreta MC directa C Cant. pm, post melior M. || 13. in 5. excisos Madvigius obss. ad has copias partim expl. P fol. 1 v. c. gramm. Lat. p. 21 sq. 3. esset] est XXVIIII, 6 [in]tegro bello || conM sit Wat censuisset] fort. sci-l scripti Cant. | XXII, 1. id eo] Doeringius: ideo voc. sq. eraso C m. pr. | Cnassonem M. || 5. sint an] (5 cum
ideo I.F. Gr., Lipsius id eo (velideo) Cant.?) Bas. a: sint incertum an ||
haud Ms F cf. quaest. Liv. dec. p. 9. praecipitatur vel cum edd. vett.
12 sq. ideo aut vel ideo et haud vel multa I. F. Gr. ad cecidisse]
ideo quod haud ideo hanc Heu- adcecidisse M Cant. exc. Pith. adce-
singerus || 2. D] ex Polyb. III, 33 cisse C ad c. cecidisse 5 (Gud.), de
add. Sigonius, quingentis Glareanus rell. v. Drak. ad D cecidisse I.F. Gr.
3. cccc et Mc Cant. 5: ccc et ad DC cecidisse Strothius, Heusinge-
CCCCL ex Polyb. l. l. I. F. Gr. qua-rus ad ∞ cecidisse Drak.; maiorem
dringenti quinquaginta et Alsch. |||numerum excidisse merito statuere vi-
quod] s? edd. ante Iac. Gr.: quid dentur Ww et H. O. Simon fast. Rom.
XXI cum Polyb.l.l. ex XIIII. Xm. pr. spec. Berol. 1857. p. 10. || 11. paten-
corr. C: XIII. M XIIII 5 XXIIÍIs tia] 5? edd. vett.: inpactentia M in-
(Lov. 5) || 4. ad tuendā maritumā pacientia C. | apparuit] altera ar-
ora pr. m. corr. in C: adtuende ma- chetypi lectio (Sigonius, Glareanus),
ritume orae C ante corr. adtuenda altera comparuit, quod recte perspe-
maritumae ora ✶ M tuendae mariti-xit Drak.: cum apparuit || 12. dec
mae orae ; al. v. ap. Drak. || 5. re- Cs: dcc * (c) M dece ? vg. || 14.
dit C. praeter maritimam oram coni. Brixèllianorum adversatur
Etovissam urbem ad Hiberum H. Ww2. || XXVI, 3. erat, scripta] W,
Sauppius ap. Ww: praeter Etovis- qui olim (Wa) erat, conscripta: tra-
sam urbem maritimamque (mariti- scripta C transcripta M. || 6. amnis
mamque pleraeque edd.) oram ad armis] 'utrum v. l. est an scribendum
Iberum Kleinius l. 1. p. 12; maritu- amnis armati?' I. F. Gr. (amnis ar-
mam oram (v. l. v. infra) post Hibe- mis) praeeunte Drak. Büttnerus obs.
rum collocant libri et edd. ante Ww; Liv. p. 49, Cobetus mnemos. I, 98
fuit cum conicerem praeter Etovis- (amnis) armis I. H. Vossius Anm. u.
sam urbem ad Hiberum (maritumam Randgl. p. 268. || 7. eorum] Volca-
oram) || maritimam oram Ms mari- rum Büttnerus l.l.p.48 sq. || XXVII,
tima ora Iac. Gr. praeter mari- 4. Galli edocent] m: galliae docent
timam oram 5 (Havn. Haverc.) per MC. || Galli, inde transitum
maritimam oram Wt, act. ant. 1847, ostendere I. F. Gr. Galli educunt
1006 maritima inde ora Wa. || Eto- (sic 5) - ferme. Supra-ostendêre
vissam] Bas. a: omissam MC. || 7. Büttnerus l. 1. p. 49 sqq. Galli, edu-
cura: caussa 5 (Lov. 5) more A. Pe- centes ferme, supra-ostendêre
rizonius natura Walchius em. Liv. p. idem p. 51. || 5. superimpositis W
212. | nequiuisse. tum uidisse act. ant. 1837, 1204. || 6. . Ĉastris Li-
edd. ante Alsch. || XXIII, 2. Bargu-psius || fessi, cui in sqq. respondere
siosque] Moguntini: bargutosque debet reficiuntur, (v. Kreyssigium
Mcbarguntosque C. | Lacetaniam] mel. II, 15) Lipsius || 7. ex loco prae-
Sigonius: aquitaniam M aquitanoa dicto (prodicto : Berol. m. alt.)
C. subigit] Ms (Berol.): subegit Kleinius progr. gymn. Wetzlar. a.
6. ipsos Muretus at v. F l. 1. p. 1849 p. 13 Osannus ann. phil._77,
sqq. militias M m. pr. militiam 215 sq. ex loco edito (debitos: Lov.
I. F. Gr. XXIIII, 3. et om. 5 (num 5) Clericus e loco, ex praedicto
M? cf. Alsch.) XXV, 3. C. Servi- Kreyssigius mel. II,
15 ex praedicto
lius] coll. XXX, 19,7 et fast. Cap. ad ci. Wt, ex edicto Brandstaeterus
a. u. Cap. 550 Sigonius: a. || Annius] philol. VIIII, 710 ex loco propin-
5: annilus 4. pro Annio Servilio- quo I. F. Gr. | ex loco prodito fumo]
que M. Acilium] W act. ant. 1847, i. e. ex loco, prodito fumo cf. Wal-
1011 et sic Wtw, nisi quod M'. pro chium em. Liv. p. 21 sqq. et F, non ex
M.: pro aulo seruilio quem acilíum loco prodito (= edito), fumo cum
(acilio M m. pr.) || P. Papirium Ma- Alsch. 8. virgulam post lintres pro
sonem vocat Asc. in Cic. Pis. p. 3,20 distinctione maiore posuit Madvigius
Or. | Masonem] Bas. a: nasonem ap.Ing. || 'dele propter equos nantes'

...

13

-

Dobraeus adv. II, 381. || naves;] Ing. esse exercitibus libri (inuias Madvigius 1.1. (H teste Ww): nantes add. in mg. Pal. tert.) esse, non exnantes navium agmine coni. Hf. ercitibus? I. F. Gr. esse XXVIII, 2. terrebant M Alsch., citibus? Alsch. esse et exercitibus Welzius adn. cr. p. 16: terrebat || 4. | Ww cf. act. ant. 1837, 1204 esse, non utroque Cant. Iac. Gr. cf. Fl. 1. p. esse exercitibus ci. Wt esse, [per15 sq. ultroque MC ultroc || 5. va- vias esse] exercitibus H nunt. d. riat memoria Mehlerus mnemos. I, Mon. XXIV, 807 sq. esse, [pervias] 98. refugientem et in aqua nutan- exercitibus de Leutsch phil. X, 218 sq., tem I. H. Vossius l. 1. p. 268. || nando Ww2 esse nec exercitibus invias sequeretur Bauerus nando inse- Strothius esse; nec invias esse exqueretur Walchius em. Liv. p. 81 sq. ercitibus Heusingerus || 8. cernant] at cf. Büttnerum l. 1. p. 53 sq. et F 7.7. mc: certant || 9. exaustum PM m. p. 17 sq. inde nantem sequeretur pr. exautum C. 11. in Gallos ea olim W v. WII, 21, n.7 act. ant. 1837, expl. P fol. 2 cf. c. XXXXI, 13. || 1204. altitudine Vossius l. 1. 8. desperet.] non desperet? v. Madvi(ut cum) ex vel cum, v. l. ad ubi fort. gium opusc. acad. alt. p. 213 sq. || de ortum uncis inclusi: ut cum MC ut cederent-sperent non inmutandis quum 5 (Oxon. N) et Ingerslevius v. Nipperdeium qu. Caes. p. 84. || cf. eiusdem adn., ut quum ** (fort. XXXI, 4. ibi Isara] Cluverius Ital. coll. Pol. III, 46, 4 add. opus facto es- ant. 1, 33, 367 cf. Cramerum et Wickset, facile posset solvi) Hf; vel utique balico p. 52 sq. 104 vers. Germ. Berol. hamium de Alp. transgressu Hannivel utrimque vel aliud quid quod ad co- 1830 Rauchensteinium der Zug Hanpulata pertineat inesse quaerens cor- nibals üb. d. Alpen p. 8 n. 4: ibisarar ruptum esse censet Ww. | 11. ubi Mm. M bisarar Cant. ibi ara 5 (Lov. 3) pr. trepidationis] : trepidationi ibi arar Cm Isara Iac. Gr. | mediis] M trepidacioni C. XXVIIII, 3. ads: in mediis MCs inde mediis Iac. centum quadraginta coll. Pol. III, Gr. || 6. (et) qui A. Perizonius qui et 45 I. F. Gr. cf. Lipsium ap. Kreyssi- Crevierius | poterant 5 (Lov. 5) I. F. gium l. 1. p. 16. || pars Galli Dukerus Gr. || 7. delata esset] M m. tert. 5: 5. Scipioni]" (Hav.) Sigonius: delatasset m delectasset M delecta scipionis sententiam M. 6. ab esset C delicta esset c deiecta esset [integro bello iterum inc. P (fol. 2) reiecta esset 5. || 8. quam] 5: quod XXX, 1. ire] iter I. H. Vossius l. 1. 9. sedatis hannibal certaminibus adque P. aduocatam PM. || ua- C. | iter instruit C. || ad laevam] cf. riae PM. || 2. terrae] sic vel terre c: Rauchensteinium 1. 1. p. 9: a laeva terrase (i. e. vel terras vel terrae' Lipsius ad dextram Glareanus obliAlsch.) P terras eas MC. || 3. traie- quâ I. H. Vossius l. 1. p. 269. || ad cisset PMC m. pr. || 5. partem] mc: laevam-flexit post Rhodani §. 2 partem in pyrineum PMC. || rho-collocant Cramerus et Wickhamius l. dani C. tantum] 5 Laur. Valla: l. p. 107 sq. || 11. est via] M m. iam tum milibus] c: militibus || via_est || glömerosa 5 (?) Sigonius Italia I. H. Vossius 7. l. 6. pyrenei globosa s glareasve vel glareasque PMC. 7. inexsuperabiles] m in- I. F. Gr. || XXXII, 2. praegressos 5 exuperabiles c: exsuperabiles M (Oxon. Nm. alt., Voss. in mg.?) I. F. exuperabiles PC. || paucis esse, ex- Gr. progressus M m. pr. || ad naues ercitibus invias ed. Mediol. paucis, Cant. 7. prius, qua incerta in maius esse exercitibus invias Sigonius vero ferri solent] edd. vett.: prius paucis, et exercitibus esse F. C. qua incerta in maius omnino uero Wolffius (obss. et emend. Liv. p.I.II. ferri solent 5 (Gaertn.) priusquam Flenopoli 1826 sq., quas non vidi) incerta (in cetera M) inmanis vero teste Kreyssigio 1.7. faucis (i. e. fau- ferri solet MC (prius?) quae incerta ces) esse exercitibus Hf. esse, inmanis uero ferri solet m quae in[esse et] exercitibus] Madvigius ap. certa in maius vero ferre solet

5

pr.:

- et exer

[ocr errors]

et In 3. praecipitesque Lipsius I C = = = epizes Crevierius Missus 1.1 praegunum: pcedebant C I vales calles For, ian' 1 H. summor. I. F. Gr.: publica emment et hoIV. 1 recais saxis, Tzla: rectis &c Sage M: post ras.

(199

0

be excam qud segre e Ses rectis ut De Tentantes manisce over a. Keinius L. 1 m pecam mile) Lour. De M impemedius cum ille

sacar De M m.

mackerus La exerained II, Petead. vett.: me.com M ueluti

acta cf. --121 5: insher: Lipsü gussigtum l. 1. bem : Mm. tert. 5 Saurpius ap. 1 pedes Drak. FGlaevi

• sq. varia Teleres mipp. a

chris em. Liv. cens. Lips. act. lit. ain Beusingeri, 57894 F. C. Kreyssi L. 21 sq. 25 & Wa o éxem Ŵ 221 1887, 294 34. | S. etiam ace keserta temptari: et an an his eam tamen Cs prob. Erato TursË can 554 etiam tum

532

I

perasi nee Lea mamopere impetebant I F primper Savers can F et etiam 4. depemandum rarus] C: asper- W. tabe trei per tabem) ci. indirman Tarnetus; med Mad*** neomposite Curry 78 a. u.. 5. scilicitus et ea. gersternus, connitendo 5o cf. Manng ese Ingersieriv "S. Tin Fiber: continetto | XXXVII, 4. Kreyssigrum L. L. p. 22 Vertinere 9. inter- 3. apricesque quosdam W: apriGaretros. L. F. Gh: erupto cos quosdam M sprices *** qum permoto at Shenius (una quo eras Capricos magis quam m. Xap. XXXV, 2 praegressi è et apricos quosdam Cant. §. ] 6.

A

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

data. triduo inde Ww. | et iam] M, [lentis || veniebant] : ueniebat || 5. I.F. Gr.: eciam C iam et Crevierius et iunxisset] Alsch.: iunxisset MC, | XXXVIII, 3. me moveret M m. iunxissetques ac iunxisset coni. Wt. tert. 5. || 4.—in Italia magis] Conr. || 6. incertos] Bas. a: incertus || Hermannus obss. crit. Lips. 1839 p. presentes M m. tert. praesentem se 27 sq., Alsch.: in italia magis C in Cant. 5. 7. sicut Wexius ad Tac. italiam magis M in Italiam: magis Agr. p. 97. || 9. Hannibali, Hanniedd. ante Ålsch. || verisimile est] bal] I. F. Gr.: hannibali MC hanLaur. Valla: uerissimu ē MC; cogi- nibals. || 10. (adhortandorum militavi de verisimilius est le Taurinis] tum causa) Lipsius || XXXX, 1. GalLipsius et sic olim W cf. act. ant. liam M m. pr. 4. voluntarius Kieh1837, 1205 sq. Rauchensteinium l. 1. p. lius mnem. 1,98. || 7. (duabus-amis15 n. 3: taurinis MC taurini c tau- sis) Kleinius l. 1. p. 20 sq. quo] Hf rinisque M m. tert. || Taurini cf. nunt. Mon. XXIIII, 808 sq.: qui proxima gens erat in Italiam de- MC al. quum (sic vel cum s) et quod gresso. Id quum post Taurini voc. I. F. Gr. quia Alsch. || (qui plures Semigalli excidisse censens Madvi- supersint) Gruterus (qui censet ad gius ap. Ing. Taurinis, quae Gallis oram scriptum fuisse quod plures proxima gens erat, in Italiam de- Poeni etc.) et sic post alios multos gresso. Id quum I. F. Gr. Taurini veluti F. C. Wolffium prob. KreyssiGalliae proxuma gens erat in Ita-gio l. 1. p. 24 et W v. act, ant. 1837, liam degresso. id cum Ww. In 1206 sq., Cobetus mnem. I, 98 nov. Taurinis, quae Gallis p. g. e., in Ita- lect. p. 69. || duplo ante plures fort. liam degresso-id quum-montani excidisse censet Strothius || (paene) appellant.-peropportune ad princi- vel plane (hoc certe secundum Lippia rerum, Taurinis, (c.sq.§.1) Heu- sium v. Kreyssigium 1. 1. p. 24) Ph. singerus (ne Galli proxuma gens Rubenius, I. F. Gr. sane I.H. Vossius erat)] scripsi: ne galli proxuma gens . . || (hominum) Lipsius, qui per sqq. erat M. (certe ne eras.) galli proxi- frequenter passim insiticia codd. mss. ma gens erat in gallie proxima gens ope expungens, passim genuina immeerat mut. C gallis proxima gens rito abiciens obelo utitur v. Kreyssierat M. m. tert. quae Galliae pro- gium l. 1. p. 24 sqq. || torpida Lipsius, xima gens erat Cant. ea aut haec ut taceam impostorem Rubenium || Galliae proxima gens erat coni.Wt. 10. habetis M Wat. || quam ne] s degressum] Drak.: digressum (Lov. 5 Gaertn.) Drak.: ne cum Lipsius digresso libri || 6. ei] I. F. quam ne Cant. nec umquam MC Gr.: et 7. dicere transisse] Lip-necuiquam M m. tert. || XXXXI, 4. sius, Bekkerus: diceret transisse C immodum CM. || neque] atque coni. diceret transisset M. | Salyes] ci. Drak. om. 5 Sigonius || [progresso Ww: Salyas vel Salassos Lipsius ulterius]] ulterius progresso add. saltos M saltus CM m. tert. rell. || proposuit Ww, ni alterum membrum si duxerīt С deduxerunts deduxis-or. post erat exciderit cf. Hf: om. libri sents? edd. vett. deducturi erant Hf. erat om. 5 Sigonius || 5. declinaret 19. ulli Seduni vel Veragri I. H. Eichhoffius animadv. gramm. et crit. Vossius 1. 1. Seduni Veragri] vel III, 3 sqq. || 9. qui decedens Sicilia] Sedunoveragri vel Seduni et Vera- mcs: qui decedens sicilia (m.eras.) gri I. F. Gr., Seduni vel Veragri M qui decedens sicilia qui Cant. Lipsius: sed uno uel acri || a deo] qui decedens siciliam quí C qui deGisb. Cuperus: ad eos (Lov. 5) ab eo cedere Sicilia, qui s (Lov. 1)? edd. MCrell. ab deo Drak. || XXXVIIII, vett. || 13. inde a salute esset iam in2. erat om. 5: erat || erat... tabeque, teger est P. || 14. possione P. || 15. quae...movebant Wa. || 3. et ut in est obtandum PC est optandum M. lenickius ap. Wt. || 4. volentes] I. F. Gr., cf. W act. ant. 1837, 1017 Bött. p.77 (vocantis Bött. a p. 9 sq.): uo-si]

*

16. agitet] M: agitetet PC. || XXXXII, 1. exercitum P. || ecquis, (Pal. pr.): etquis || equ P. || 2.

[merged small][ocr errors]
« IndietroContinua »