Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

majorum, ex levium gestorum successu summos adipisci

honores properaret. Dio. 19. Nec enim quicquam præterea cruentum aut hos

tile tota ea expeditio habuit, sponte ad eum deficientibus

multis. Neque dubitabatur, quin magnum operæ pretium Plut.

fecisset, si eodem impetu inter terrorem barbarorum ad
Babylonem et Seleuciam, urbes nunquam diuturna fide
pacatas Parthis, signa Romana promovisset. Sed ille,
contentus sponte oblatis, ne illa quidem tueri pro magni-
tudine periculi curæ habuit. Septem millibus peditum,
equitibus mille per præsidia distributis, recessit in Sy-
riam, spatiumque dedit hosti comparandi sese, et recupe-
randi amissa.

20. Ne armis quidem parandis aut exercendo milite
consumsit hybernorum tempus; sed pecuniæ cogendæ in-
tentus, imperabat auxilia, quæ mox pretio remitteret,

civitatumque reditus, et donaria templorum computabat. Joseph. Hierosolymis etiam auream trabem ex templo sustulit, Ant. xiv. Eleazaro dante, ne quid præterea de sacro thesauro tol12.

leret. At Crasso potior pecunia fide jurisquejurandi reJoseph, ib.

ligione fuit. Igitur et duo millia talentorum, quæ Pomet de B. Jud. 1. 6. peius reliquerat, et quicquid præterea auri inventum in Hegesipp. fano est, detraxit.

21. In Cava Syria urbs fuit multis nominibus. Nam Plin, v. 23. et Strabo, et Bambycen et Edessam' appellant; et ab Syris Ma

gog, a Græcis propter celebritatem delubri Hierapolis
748. et 785.
Plin. vocabatur. Deam Syriam ibi colebant prodigiosa forma.

Lucian. de Superne mulier, inferiore parte corporis in piscem desine-
Strabo.

bat. Derceto aut Atergatis vocabatur. Semiramidis Ovid. Met. matrem fuisse quidam fabulantur. Græci Venerem eo

nomine, aut Junonem, pars Naturam coli putabant. In Plut.

antiquissimis Hebræorum libris Dagon est, piscem signifiDiod. II. 4. Reg. 1. 5. cante vocabulo.

In hujus æde Crasso factum omen Plut. ferunt appropinquantis interitus. Erat cum eo Publius

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

1. 21.

XVI. pp.

Syr. Dea.

[ocr errors]

IV. 45.

[ocr errors]

Lucian.

k

h Duo millia talentorum] Mar Superne mulier, inferiore parte cas argenti 187500. Creo.

corporis in piscem desinebat) Lu. 1 Bambycen et Edessam] Ita cianus de Syria Dea testatur quidem scripsit Strabo. Sed hanc Deam sub illa quidem for vtrum recte, dubitant docti. ma in Phænicia cultam esse. At Vid. Cellar. Geogr. Ant. I. 11. in Hierapolitana æde tota, in. c. 15. Crev,

quit, mulier est. Crev.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

filius, qui nuper a Cæsare lectos equites mille adduxerat,
donis militaribus propter virtutem ab eo multis honoratus.
Cum exirent fano, primum ad fores' impegit adolescens,
mox pater super corpus jacentis provolutus est. Nec
omen tantum mortis ea ædes Crasso, sed etiam causam
dedisse videtur : quod hac maxime injuria credibile
est' commotum Edessa principem Abgarum, exitiali
Romanis legionibus proditione, consilia cum Parthis so-
ciasse.

22. Idem annus crebras illustrium virorum accusatio- Cic. ad Q. nes habuit, et, præter memoratos antea, M. Cælius apud Fratr. 1!.

13. et 16. et Cn. Domitium, C. Messius apud P. Servilium prætores, ad Att. iv. itemque Drusus et Vatinius a Cicerone defensi sunt. 15. 16. et

ad Fam. 1.9. Præterea C. Cato, Sex. Sufenas, qui in tribunatu, sublatis comitiis, magnas turbas dederant, A. D. III. Nonas' Quintiles favore triumvirorum absoluti sunt. L. Proci. lium, qui patremfamilias domi suæ occiderat, cum multi absolverent, paucis suffragiis major pars judicum condemnavit.

23. Sed hic ludus et jocus erat præ judiciis, quæ ad summum impudentiæ provectus ambitus pepererat. Candidati consulatus quatuor fuerunt: totidem ambitus sunt Cic. ad Q. postulati. C. Memmius Cn. Domitium, C. Memmium 2.ets.e: Q. Curtius reos fecerant: a Q. Pompeio M. Messalla, a ad Att. iv.

15. 16. 17. C. Triario vetere inimico M. Scaurus accusabantur. Consules quoque flagrabant invidia, quod turpissimam cum Memmio ac Domitio pactionem fecerant, 'ut ambo sestertia quadringena' consulibus darent, si essent ipsi consules facti.' Dederant operam consules, ut quamprimum comitia haberi senatus decerneret. Sed comitiorum singuli dies quotidianis obnuntiationibus tollebantur. Sub Dio, xh. finem hujus anni, cum peregrinas religiones invalescere

[ocr errors]

et 18.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

I Quod hac maxime injuria cre- bis, qui supra cap. 3. Gabinium
dibile est] Hæc Freinshemii con. accusasse memoratur, et diver-
jectura in irritum callit, si qui. suis est a C. Memmio consulatus
dem Bambyce et Edessa duæ candidato. Crev.
diversæ nrbes sunt. Crev.

n Sestertia quadringena) Mar.
C. Memmius) Tribunus ple- cas argenti 1562. uncias 4. Crev.

[ocr errors]

VII. 11.

[ocr errors][ocr errors]

senatus comperisset; uti fana Serapidis Isidisque a pri

vatis in Urbe facta diruerentur,' decrevit. Cic. ad Q. 24. Inter hæc, exacto consulum magistratu, neque deet ad Fam: signatis dum aliis, res ad interregnum rediit. Sex et

triginta interreges fuerunt, continuatis ad septenum usque Dio.

mensem interregnis.* Per tantum igitur spatium neque Dio et

consules Romæ, neque prætores ulli fuerunt. AuspicioJul. Obseq.

rum enim et ostentorum intervenerant moræ. Bubones
lupique in Urbe visi, canum ululatus flebiles auditi erant:
simulacrum Martis sudaverat: fulmen tota Urbe perva-

gatum signa Deorum tetigerat, homines permultos exaniDio.

at. Sed hæc quidem portenta quibus aut terris, aut hominibus minarentur, ambiguum multiplex terror faciebat. Nam et in Urbe turbatum erat, et Gallia rebellabat, et cum Parthis, ignorante populo Romano, bellum extiterat. Sed quæ objecta Crasso Euphratem transeunti mox memorabimus, ipsi exercituique haud dubium interitum portenderunt.

25. Hæc ergo cum impedimenta comitiis objicerentur, longe majus atque difficilius tribunorum plebis contumacia afferebat. Illi enim præcipue turbis his delectabantur, per quas multis se rebus ad suum officium non pertinentibus ingerebant, cum alii magistratus nulli essent: adeo ut ludos quoque facerent prætorum loco, quorum

comitia, priusquam consules essent creati, haberi non poAsc.in Mil. terant. Sed offensus hac audacia senatus Q. Pompeium Dio. Rufum tribunum plebis, quanquam dictatoris Syllæ ne

potem, in carcerem duci jussit:o eadem pæna et aliis
turbatoribus præstituta, Pompeioque Magno tradita ejus
rei potestate. Sed Rufus, uti socium ejus ignominiæ ha-
beret, paulo post M. Favonium ædilem plebis in carcerem

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

* A. U.C. 699. A.C. 53. annos magistratum, quod tunc

• Q. Pompeium Rufum tribuinsolitum erat, et a Pædiano an. num plebis ... in carcerem duci notari debuisset. Secundo, id jussit) Hoc utrum Dioni soli tes. quod longe majus est, tribuni ti credere debeamus, dubitandi plebis sacrosancti erant, nec locus est. Primo enim hic Pom- quisquam in eos jus prehensiopeius tribunus fuisse anno seq. nis habebat: nec tota in bisto, memoratur a Pædiano in Orat. ria reipublicæ Romanæ ullum pro Milone. Itaque necesse occurrit exemplum tribuni in esset ut continuasset per duos carcerem conditi. Crev.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

conjecit, M. Catonis unicum admiratorem, et ejus con- Plat. Cat. tentissimo studio ædilitatem adeptum.

26. Inter hæc moventem ex hybernis Crassum legati Dio. regis Orodis adierant, cum his mandatis : “si quidem Plut. Cras. jussu senatus populique Romani arma intulisset, nullum finem bello nisi internecione partis alterutrius fore. Sin vero privato consilio Crassus ea fecisset, misereri senectutis ejus. Magnum Regem, et percussorum cum Sylla, Flor.11.11.

Oros. vi.13. Lucullo, Pompeioque fæderum memorem, milites Roma

Plut. Cras.
pos, qui potius in captivitate sint apud Mesopotamiam,
quam in præsidio, remissurum.' Crassus ad hæc Seleu-
ciæ se responsurum esse' cum diceret, arridens Vagises, Oros. Plut.
is legatorum erat ætate maximus, volamque sinistræ ma- Dio.
nus percutiens dextra, · Prius hic, inquit, pili nascen-
tur, Crasse, quam tu Seleuciam videas.'

27. Hæc ubi renuntiata Partho sunt, Surenam præ- Plut.
fectum ad recipiendas Mesopotamiæ civitates misit; ipse
in Armeniam signa illaturus, ne Tigranis filius Artabazes Dio.

opem Romanis ferendam vacuus esset. Is enim ad Plut.
Crassum cum sex equitum millibus venerat, alia decem
millia cataphractorum equitum, et triginta peditum millia,
stipendiumque in has copias pollicitus.

28. Hæc res mirifice excitavit Crassum, sponte festi-
nantem, et diversa suadentibus iniquum. Quod enim qui-
dam ex Mesopotamia milites per magna pericula reversi,
vim Parthorum experti nuntiabant, cataphractorum om-
nia perrumpentem molem, levis equitatus inevitabilia
tela, inopinatos superventus, et nocentiorem prælio fugam,
nulla humana ope sustineri; quidam tribunorum præfec-
torumque, et cum his C. Cassius Longinus quæstor, is
qui paucos post annos, occiso Cæsare, magnam, sed am-
biguam* famam nactus est, de integro .consultandum de
præsentibus censebant. Nam exercitum his sermonibus
percelli animadverterant : et haruspices semper tristia
exta nuntiabant. Sed festinabat ad interitum Crassus ;
repudiatoque Artabazis consilio, qui per Armeniæ colles
ducere jusserat, necessaria ex regno suo affatim præbitu-
rus, in Mesopotamiam duxit.

ctades

pert

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

4 In edd. ante Crev. legitur antiquam.

[ocr errors]

c. 16.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Dio, 29. Ad Euphratem Zeugma est oppidum, ex eo appel

Plin. XXXIV. 15.

latum, quod ibi bello Persico pontem Magnus Alexander Paus. I. x. struxerat. Nam quod alii de patre Libero narrant, faSex. Ruf. bulam puto. Ibi transducente exercitum Crasso, aquiPlut. lam quæ prima sublata ab aquilifero erat, sponte fuisse

Val. Max. 1. 6.

conversam in contrariam, ac ferebatur, partem aiunt: Dio. aliam vix convelli potuisse, tanquam adnata terræ foret.

Aureum aquilæ simulacrum legionis Romanæ signum
erat. Id inter proficiscendum exiguo velut sacello in-
clusum hastæ imponebatur, in acutam cuspidem desinenti,
ut in solum defigi posset. Talis tum mucro tam contu-
maciter hæsit humi, ut vix multorum simul nisu evellere-
tur. Præterea signum militare, quod inscriptam puniceis
literis exercitus imperatorisque notitiam habebat, signifero
ereptum in Euphratem projecit ventus. Quo viso, Cras-
sus cetera ejus magnitudinis, vela enim fere æquabant,
præcidi jussit, ut minus obnoxia turbinibus essent.

30. Proficiscentibus per pontem, crebra et atrocia ful

gura, cum ingenti fragore cæli, inter densam nimborum Jul. Obseq. caliginem in adversa militum ora micuerunt: ut inter se Plut,

trudentes ruentesque vix in hostilem terram eniterentur.
Et unus equorum imperatoris insigniter ornatus cum aga-
sone gurgite haustus disparuit. Locus ubi castra meta-
turi erant, bis de cælo tactus est. Et priusquam omnes

transirent, pontis partem magnam repens procella perDio.

fregit.

31. Nihil ceterorum tam terruit milites: reditum enim sibi apertissime præcisum interpretabantur. .Igitur Crassus, ut consolaretur trepidantes, advocata concione, Desinite,' inquit, turbari, milites. Nihil hic casus triste præsagit: nec enim hac, sed per Armeniam, juratus dico, reducere copias decreveram.' Cum sub hæc erecti pau

lisper animi essent, validius statim, quam unquam antea Plut.et Dio. perculsi sunt voce quam adjecit imperator ; ' Hac,' ait,

* nostrum nemo revertetur.' Neque curavit Crassus, re
animadversa, corrigere dictum, aut interpretatione lenire :

[ocr errors]

Plut.

Dio.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

P Ex en appellatum, quod ibi ... videtur, an eo loco Alexander pontem Magnus Alexander strur. Euphratem transmiserit. Vid. erat] Hoc non est sine contro. Cellar. Geogr. Ant. I. III. C. 22. versia : ac merito dubitari posse Crer.

« IndietroContinua »