Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors]

andrini, licet numero navium hominumque multo superio-
rés, victi sunt. Paucas

men amiserunt naves propter
propinquum perfugium, et quia ex molibus et ædificiis
littori imminentibus defendebantur.

72. Idcirco Cæsar, quo hanc eis adimeret opportunitatem, omnino sibi conandum existimabat, ut Pharum, et, qua Pharus Alexandriæ committitur, molem in sua potestate haberet. Neque difficulter expugnata est insula : sed ad portum, quem oppido suo propinquiorem Alexandrini tuebantur, majoris certaminis res fuit: et, cum remiges classiariique Cæsaris, injussu imperatoris, pugnæ se miscaissent, deinde subito perterriti etiam pavorem injecissent militibus, fuga omnium ad naves facta, multi occisi sunt ab hostibus, magnus numerus inconsulte irruentium cum ipsis navibus demersi.

73. In hoc periculo Cæsar, cum profligatis succurrere cupiens, non ab hostibus modo, sed etiam suis navigium onerantibus, timeret, ejecit se in undas: et quia paluda- Oros. vi. mentum natatu prohibebat, illo relicto, per spatium du- 15.

Dio. centorum passuum adnatavit ad eas quæ longius abstite- Appian. rant naves. Utrumque consilium salutare fuit. Nam et Civ. 11. pp. navis, quam reliquerat, præ multitudine subsedit; et pa- Sueton, ludamentum hostes petierunt telis, dum ille ignoratus et Cæs. c. 64.

Plut. Cæs. neglectus evadit. Neque indignum relatu est, quod tra- Hirt. ditur: libellos quos forte manu tenebat, inter natandum Flor. iv. 2. supra aquam elevasse, ne madefierent; paludamentum Plut. Dio. traxisse aliquamdiu mordicus, ne hostes eo potirentur. At Alexandrini victores eodem loco castellum cum mag- Hirt, nis munitionibus, multisque tormentis constituerunt: tropæumque erexerunt, in quo et paludamentum de Cæsare Appian.

Dio.
captum suspensum est.

74. Hac clade non tam perturbati, quam erecti incen- Hirt.
sique sunt militum animi: adeo quidem, ut post hoc in-
commodum formidabiliores fierent Alexandrinis, quam
antea fuissent, quod neque secundis rebus quiescere,
neque frangi adversis videbant. Igitur, legatis ad Cæsa- Oros. vi.
rem missis, regem suum sibi remitti orant': pertæsos im-

Dio. Plut.
períuni' puellæ et crudelitatem Ganymedis, quod regi pla- Hirt.
cuisset facturos. Atque illius apud Cæsarem gratiam
Delph. et Var. Clas.
Livius.

15 M

484. et 523,

16.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

præsidio sibi fore, quo tutius ad amicitiam officiumque
redeant.' Ibi Ptolemæus flens orare Cæsarem cæpit, ne
se dimitteret. Nihil sibi conspectu ipsius esse jucun-
dius. Sed adeo fictæ fuerunt eæ lacrymæ, ut adventu
ejus Alexandrini, si quam antea cogitationem pacis ha-
buissent, eam omnem deponerent, bellumque acrius,
quam unquam prius, administrarent.

75. Jam ex Syria et Cilicia confluere auxilia ad CæsaDio.

rem cceperant, commeatusque navibus apportari. His
intercipiendis Ægyptii ad Nili ostia ignes excitabant ;

quibus decepti, cum ibi præsidia Cæsaris esse puta-
Sueton. rent, nonnulli inciderunt in hostium manus. Donec
Tiber. c. 4.
Hirt. Dio.' quæstor Ti. Claudius Nero, pater ejus Tiberii qui postea
Sueton. imperavit, cum classe ad Canopum provectus, summovit

Ægyptiorum stationes, plurimumque eo facto ad victo-
Hirt.

riam contulit. Amissus tamen ea expeditione cum sua
quadriremi Rhodius Euphranor, rei bene gestæ tristem
imposuit notam.

76. Inter hæc Mithridates Pergamenus, initio belli
missus a Cæsare, validas in Syria atque Cilicia copias
contraxerat. Erat enim magnæ apud civitates auctorita-

tis, propter singularem virtutem in bello, et summam noStrabo, bilitatem domi. Quippe ad Gallogræciæ tetrarchas re

ferebat genus, et quia pellice Mithridatis Magni erat edi

tus, amici materni hoc ei nomen imposuerant, ut rege Plut, de prognatus existimaretur. Certe Mithridates cum Pergami Vint. Mul.

magnam tetrarchici generis stragem edidisset, hunc parHirt, de vulum non servavit tantum, sed et transportavit secum in B. Alex.

castra, multosque per annos disciplinis regiis educandum

curavit.
Dio. 77. Sed hic ostio Pelusiaco conatus ingredi, cum ab
Marcell. Ægyptiis navibus prohiberetur, perrexit ad fossam, quali-
Strabo,

bus ea regio multis ex amne principe deductis irrigatur: XVII. P:

atque in eam translatis navibus (nec enim ad mare per801.

tingebat, sed iterum in flumen erat aversa) Nilo fluvio
Dio.
Hirt, subvectus Pelusium venit. Ibi cum pacati responderetur

nihil, firmum enim præsidium Achillas ibi collocaverat,
ex itinere oppugnationem orsus, eodem die oppidum pug-
nando cepit. Insignis in ea victoria totoque deinde bello

XIII. p.

625.

c. 41.

C, 78.

XXII.

VII. 37.

num, 1856.

fuit Antipatri opera, qui ab Hyrcano tribus Judæorum Joseph.

Ant. XIV. millibus adductis, primus murorum, quæ ipsi evenerat, 14. et de partem dejecit. Idem et Arabas hospites suos, Soæmi- B. Jud. que filium Ptolemæum, et Jamblichum regulos, multas- 1. 7. que præterea Syrorum civitates ad mittenda Mithridati auxilia impulerat.

78. Ceterum deinde iter ad Cæsarem contendenti pacatius, præter nomen Cæsaris, et auctoritatem victoriæ, Hirt.

Josepb. idem Antipater præstitit, Ægyptios Judæos, conspectu suo, et pontificis ostensa epistola, in partes pertrahendo. Ita et qui Oniæ regionem incolebant Judæi, arma quæ prohibendo itineri sumserant, posuerunt; et omnia hospitaliter præbuerunt exercitui. Ab Onia Simonis filio Ju- Joseph.

de B. Jud. dæorum pontifice, loci nomen deductum est, qui, vastante Hierosolymam Antiocho, in Ægyptum fugiens, conce- Euseb.

Chron. dente Ptolemæo templum ad similitudinem patrii in Heliopolitano pago exstruxerat. Haud procul inde Memphis Hieron. in

Dan, c. 9. aberat: (stadia centum octogintao intererant:) cognitoque successu Mithridatis, inde quoque legati venerunt, Adon. oppidum dedentes. Eo recepto, Mithridates ad Ægyp- Joseph. tium Delta processit.

Joseph, 79. Insula est haud procul Alexandria, quam in ejus Hirt.

Antiq. literæ formam, una parte mare, duabus Pelusiacum et Marcell.

Sırabo, Canopicum Nili ostia constringunt. Appropinquanti missæ a Ptolemæo copiæ occurrerunt. Eorum pars, non Hirt. expectatis subsequentibus, flumen quo Delta clauditur transgressa, tenentem se munitis Romana forma castris Mithridatem temere lacessivit. Sed improvisa Mithridatis eruptione magnus numerus cum duce Dioscoride occu- Dio. Hirt. buit. Ceteros notitia locorum texit, aut quibus flumen transierant navigia reportarunt. In hoc etiam prælio in- Joseph. signis Antipatri opera fuit, qui laboranti Mithridati sub- 15. et de

B. Jud, 1.7. venit, Ægyptiosque jam sua opinione victores pepulit.

80. Cum deinde cetera multitudo advenisset, Mithri- Hirt. et dates denuo cæptus oppugnari, nuntios ad Cæsarem de Dio. rebus suis misit. Ergo, sub idem tempus, et hic ad reci

et 11.

XVII, 801.

Stadia centum octoginta] Leucæ nostrates septem cum dimidia. Crev.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

piendum Mithridatem, et rex ad opprimendum proficis-
cuntur. Neque Ptolemæus, quanquam venerat prior,
operæ pretium facere potuit, antequam Cæsar adveni-
ret; aut, hoc præsente, prohibere ne copiæ conjunge-
rentur.

81. Hoc facto, cum jam metueret ne ad se iretur, equi-
tatum omnem cum delecto pedite misit ad flumen ex Nilo
deductum, quod superandum Cæsari erat : et, donec
eminus pugnatum est, loco adjuti facile restiterunt.
Postquam Germani equites vadis repertis tranarunt, le-
gionarii, magnis excisis arboribus, quæ ripam utramque
magnitudine contingerent, et aggere superinjecto, signa
transtulerunt; terga vertunt hostes. Nequicquam: pau-
ci enim refugerunt ad regem, ceteros celeritas victorum
occupavit.

82. Ægyptii horum clade suoque periculo anxii, legatos ad Cæsarem de pace mittunt. Ille perfidam et imbellem gentem cogitans, victoria finire bellum maluit : alteroque statim die castra regis undique simul adortus, quanquam, præter manufactas munitiones, hinc editissimo

loco, inde palude aut Nilo tuta, expugnavit. Magna Dio.

ibi cædes puguantium fugientiumque est edita. Nam Oros, vi.16. viginti millia regiorum cæsa referuntur ; quingenti ex

victoribus. Rex ipse cum, navigio conscenso, fugeret,

2. Plut. Dio. præ multitudine adnatantium insilientiumque in Nilo naLiv. Epit. vicula subsedit.

Cadaver expulsum fluctibus, limoque
Flor. Oros. obrutum, indicio aureæ loricæ repertum. Nam id in

Capit, in
Maxim. bello gestamen erat Ptolemæorum regum.
Jun.

83. Cæsar, lorica Alexandriam præmissa, cum equiOros. Hirt.

tatu statim subsecutus, per media hostium præsidia in-
travit urbem. Nec enim, audito eo prælio, amplius de
bello cogitaturos prospexerat. Atque illi supplice veste
gestuque, sacrisque prolatis omnibus, quorum religione
deprecari offensorum regum iram consueverant, occur-

rerunt victori, fideique ejus sine exceptione se permiseOros.

runt. Duodecim adhuc armatorum millia erant, navesAppian. que longæ septuaginta. Hæ novem ferme mensium spatio

gesta : intra quod tempus, et in Africa Pompeianæ partes
coaluerunt, et Pharnaces paternum regnum recuperavit.

Hirt.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

84. M. Cato cum ingenti numero navium Corcyra pro- Lucan. fectus, Cyrenen petierat: estque receptus a Cyrenensi- X: 34. bus, quanquam Labieno, diebus aliquot ante advecto, Plut. Cat. portas clauserant. Eo in cursu naves ad eum venerunt, cum Sex. Pompeio noverca Cornelia crudeliter inter- Lucan. fecti viri triste nuntium perferens. Id auditum totaque classe mox vulgatum sic exterruit animos, ut plerique convertere vela, seque victori permittere cogitarent, extincto, pro quo arma tulissent, Pompeio. Sed Catonis oratione revocati sunt plurimi : pars (neque enim retineri quenquam invitum Catoni placebat) in Italiam abnavi- Plut. Cat. gavit cum Cornelia, cui nihil a victore metuendum constabat. Atque ea * deinde, nescio quas Pompeii reliquias Dio. nacta, sepelivit in Albano.

Plut.Pomp. 85. Catoni cum ceteris petenda provincia Africa vide- Appian. batur, quo appulisse L. Scipionem audierat, Varumque Plut. Cat. habere magnas ibi copias, et fidum partibus Jubam. Sed Dio.

Vell. 11.54. neque mari tutus erat transitus ; et pedibus circumituro Lucan. Syrtes per deserta et arida laboriosum iter, molesta sitis, x. 371. infesti serpentes, insuperabiles pæne difficultates objiciebantur. Catoni tamen nulla videbatur pænitenda via, Dio. qua servitutem effugeret: tantumque abundavit ille vir Cic. ad

Fam. xv. animo, ut plerisque suorum ad eadem conanda inserere 15. Dimissis enim qui sequi noluerant,

Plut. posset audaciam,

Strabo, inter quos et C. Cassius recta profectus ad Cæsarem erat,P xv11. 836. tamen plures decem millibus eduxit. 86. Sed quia per squalentia loca proficiscenti timenda Liv. Epit.

Vell. Plut. inopia aquarum erat, magnam asinorum multitudinem one

et Lucan. ravit utribus : plaustra quoque multa secum traxit, et adversus venena serpentium Psyllos, qui et exsugere virus ex vulneribus erant soliti, et carminibus vim nocendi anguium hebetare. His ita præparatis, quanquam bruma

[ocr errors][ocr errors]

4 Atque et omnes ante Crev. edd. præter Cler. apud quem ex-
hibetur quæ et.

p C. Cassius recta profectus ad memorantur, clare apparet vera Cæsarem erat] Hic est ille Cas esse quæ Freinshemius supra c. sius Cæsaris interfector. Atque 22. argumentatus est adversus ex iis quæ hoc loco, testibus eos qui illum in Hellesponto sese Dione, atque inprimis Cicerone, dedidisse Cæsari tradidere. Crer.

« IndietroContinua »