Immagini della pagina
PDF
ePub

ex Inim.

quo tempore dixisse Cicero fertur, · Cæsarem Pompeii et de Cap. statuas erigendo, stabilire suas.' De Pompeio semper Util. et honorificentissime loquebatur. Præterea cohortes præ- Apoph.

Rom. in torias, quibus stipatus bellorum tempore fuerat, a se re

Cic. movit. Custodes corporis uti ascisceret amicis monenti- Cic.ad Fam.

Plut. Cæs. bus, multisque se offerentibus ad officiun, respondit, 'se

Appian. mel mori præstare, quam semper timere.' Dicta graviora Sueton. inhibere quam vindicare maluit. In quibus et A.

Cic. ad Cæcinæ

Fam. vi. 6. criminosissimum librum, et M. Otacilii Pitholai carmina et 7.

Macrob. maledicentissima æquo et civili animo tulit.

Sat. 11. 2. 5. Sed hæc tam pulchra et laudanda plerisque insolen- Sueton. ter usurpandis corruperat, in omni celebritate triumpha- Appian.et

Dio, XLIII. lem vestem indutus, laurumque perpetuo gestans : quo Sueton. tamen honore lætatum ideo præcipue ferunt, quod moles- Cæs. 45. ta et dictis obnoxia calvitiei deformitas sic tegebatur, Sed ipsum occultandi studium patebat obtrectatorum jo- Dio. cis; et quod a Venere sua præcipuum formæ decus adeptum sese credi volebat; et de maximis quibusque negotiis literas Venere armata obsignabat, hanc insculptam annulo gestare solitus.

6. Fuit enim statura excelsa, colore candido, teretibus Sueton. membris, ore paulo pleniore, nigris vegetisque oculis. Sed et cultu notabili commendare formam studens, jam olim non evitaverat dicteria : cum et rubei coloris veste Dio. uteretur, qualem Albæ regibus gestari solitam ipse Iuli genus credebat ad se pertinere; et fluxiore cinctura, in quam memorabile dictatoris Syllæ dictum fuit, deprecan- Sueton. tibus pro Cæsare amicis, “cavere' jubens “male

et Dio. præ

Macrob. cinctum puerum.'

Unde et Cicero post civile bellum Sat. 11. 3. interrogatus quomodo in electione partiserrasset, · Præcinctura,' inquit, me fefellit.'

7. Sed hæc erant, præ his quæ sequuntur, tolerabilia. Namque sacrificiis, certaminibus, donis circa omnia tem- Sueton. pla et loca publica, per singulas tribus colebatur: delubra Cæs. 76.

Dio, xliv. quoque complura ei decernebantur senatusconsulto : ean- Appian. demque insaniam, ad exemplum Urbis, civitates regesque socii insaniebant. Ipse Liberator vocabatur, relato in Pausan,111. fastos nomine : templumque Libertati locabatur publice. Dio, XLIIT,

Sueton. Prænomen imperatoris non ipsi tantum, sed filiis etiam Dio. Delph, el Var. Clas. Lirius.

15 R

111. 74. Dio.

[ocr errors][ocr errors]

1, 9,

III. 74.

Balbi

tibus

et XLIV.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

nepotibusque dabatur, cum nullos haberet; quod postea

sequentes ad principes cum nomine Cæsaris pervenit, Tac. Ann, privato concessum nemini: cum adhuc imperatores voca

rentur ob victoriam. Quem honorem ipsi quoque prinTac. Ann. cipes asciscebant, vel sæpius; ut Augustus quidem impeLips, ad

rator appellatus*legatur semel et vicies. Sed ista quidem Tac. Ann. appellatio quoties victori tribuitur, post nomen ascribi

solet: eidem, quoties principatus est nota, præmittitur. Sueton.

8. Appellatus est et pater patriæ, et dictator perpeFlor. Iv. 2. Appian.

tuus, consulque in decennium continuum, et sacrosancDio, x111. tus esse jussus, quo jure semper tribuni plebis fuerant.

Sacerdotibus Vestalibusque injunctum, uti singulis lus-
tris vota pro eo facerent publice.' Decretum, ne quis
conjunctum cum eo imperium haberet, neve rerum bello
gerendarum laudem communicaret: utique magistratus
inter ineundum jurarent, nihil moturos eorum quæ essent
a Cæsare definita : neve quis injussu ejus ullam partem
militaris imperii, aut pecuniæ publicæ attingeret.'

9. Mensem quoque cujus nomen antiquitus a numero
Euseb. Quintilis fuerat, Julium appellari voluerunt, quod eo
Macrob.
mense erat in lucem editus, A. D. iv. Idus: die

quo Sat. 1. 12. sacrificandum quoque censuerunt ob natalem Cæsaris. Dio, XLVI. Sed quia dies eadem celebrabatur Apollinaribus ludis, ea

causa fuit, cur, edicto triumvirorum postea, Cæsaris nata-
lis in antecedentem diem retraheretur: quia honores ei
divinos habere cupiebant, Apollinaribus non poterant,

quem diem antiquæ religiones unius Apollinis honori voDio, XLIII.

luerunt esse consecratum. Tum etiam statuam Cæsaris Sueton.

eburneam, mox thensam et ferculum Cæsaris Circensi Flor: pompa inter simulacra Deorum jusserunt vehi : et imaAppian,

gines in templis vario ornatu proposuerunt: unam in fano Dio.

Quirini cum inscriptione Dei invicti; aliam in Capitolio,

ubi septem regum erant statuæ, et octava in medio glas
Dei. c. 12. dium stringentis L. Bruti, qui libertatis vindex fuit.
Xxx111. 1. Juxta hanc Cæsaris collocata statua M. Bruto momen-
Plut. Brut. tum ad facinus fuisse creditur, quod postea suscepit.
Dio.
Flor.

His honorum velut infulis victima orabatur, solatio
potius quam remedio casura libertatis. Sed et alia
multa decreta fuerunt, quæ tamen ex his cognosci æsti-
marique possint.

n. 1975.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Cic. pro

[ocr errors]

Sueton.

10. Nec ei numerus tantum horum atque novitas con- Liv. Epit. civit invidiam, sed magis etiam ipsius superbia, quod Sueton. cum his decretis venientem ad se pro æde Veneris Ge- Cæs. 78.

Dio, xliv. nitricis universum senatum, consulibus præcedentibus, Plut. Cæs. sedens excepit, dextra tantum porrecta singulis. Nihil Appian.

Eutrop. temere aut acceptum acerbius, aut pluribus exagitatum sermonibus fuit. Quidam assurgere conantem a Cornelio Plut. et Balbo retentum autumant, memorem esse jubente majestatis suæ.

Alii conatum negant, sed et C. Trebatium admonere ausum limis aspectasse. Quapropter excusan- Dio. tibus illum postea, profluvio ventris laborantem timuisse, ne quid assurgens turpiter faceret, non est creditum, præsertim quia deinde 'pedibus domum redierat. Et, quo ægrius homines factum ejus paterentur, quam ipse tulisset iniquo animo, recordabantur, quod triumphanti, cum sub- Sueton. sellia tribunitia? præterveheretur, a tribuno plebis Pontio Aquila assurrectum non fuerat. Nam et statim præ indignatione exclamarat, • Repete igitur a me Aquila rempublicam tribunus :' et per continuos aliquot dies nihil promisit cuiquam, ut non adjiceret, si tamen per Pontium Aquilam licuerit.'

11. Ex honoribus porro decretis, præter decennem con- Appian. sulatum, admisit reliquos, et quibusdam statim cæpit uti. Sueton. Magistratusque ad libidinem et capere et dare solitus, Celica pridie Kalendas Januarias, cum hora secunda, comitiis Fam. vii. quæstoriis institutis, sella Q. Maximi consulis posita, deinde mortuo eo nuntiato, qui nullis evidentibus causis obierat, sublata esset; qui comitiis tributis esset auspi- Plin. vii. catus, centuriata babuit: petentemque consulatum hora septima renuntiavit consulem C. Caninium C. F. C. N. Plut. Cæs.

Dio, xliii. Rebilum, qui usque ad Kalendas esset, quæ essent fu

Sueton. turæ postridie.

ubi supr. et

Ner. 15. 12. Hæc referri melius non potuere, quam verbis Cice

FastiCapit. ronis, qui interfuit. Neque dicta prætermittenda, quibus Tac. Hist. consulatus iste derisus est. · Caninio consule prandisse neminem : eum tanta fuisse vigilantia ut toto consulatu Cic. suo somnum non viderit,' Ciceronis sales sunt; antea

30.

53.
Cic.

III. 37.

2 Tribunitia add. Crev. ex Suet.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Macrob. Aamines Diales fuisse,a nunc consules,' Pitholai. Sed et
Sat. 11. 2. ad salutandum consulem ituris, · Maturemus, inquit Ci-
Plut. Cæs.
Macrob. cero, ne priusquam accedamus, ille consulatu abeat :'
Sat. 11.3. idemque Græco verbo doyo espntov appellabat consulem,
Dio. tanquam qui sensu percipi nequiret : idque consecutum

esse Caninium' dicebat, ut, quibus consulibus consul fu-
erit, quæreretur.' Sed tamen res in exemplum ivit: neque
deinde quicquam fuit usitatius, quam ut multi eodem anno
consules, et plerique in bimestre crearentur; annis nomina
darent, qui ex Kalendis Januariis fuissent.

13. Ceteros magistratus in speciem more antiquo po-
pulus dabat, recusante munus istud Cæsare : sed tamen
neque contra voluntatem ejus fiebant, et provinciæ ab
ipso mandabantur extra sortem. Numerus adhuc cete-

rorum idem : sed prætores eo anno quatuordecim, quæTac.

stores quadraginta creati. Nec enim erat alia maturandis Dio. civilis belli præmiis expeditior ratio. Eandemque ob

causam collegio quindecimvirorum adjectus unus est; et

septemviris tres additi.
Sueton. 14. In senatorium quidem ordinem allegebat sine dis-
Cæs. 76.

crimine milites, libertinos, civitate recens donatos, Gallos
Dio.
Macrob. quinetiam semibarbaros, aucto ad nongentos senatorum
Sat, 11. 3.

numero. Unde rogatum a quodam Ciceronem, uti pri

vigno suo decurionatum expediret,' respondisse ferunt, Sen. ep.98.“ Romæ si vis habebit; Pompeiis difficile est.' Et Q. Sueton.

Sextius pater, latum clavum offerente Cæsare, studiorum
Cæs. 72. et obtentu repudiavit. Quosdam etiam infimi generis pro-

vexit ad summos honores : monetæ, publicisque vectiga-
libus peculiares servos præposuit: trium legionum, quas
Alexandriæ reliquerat, curam et imperium exoleto suo,
Rufini liberti sui filio, commisit.

15. Hæc quoque vanis vocibus ultus est populus, hoc

tantum assecutus, ut et pati posse quævis indigna et moSueton, lesta judicaretur. Ideo · Gallos idem in triumphum atque Cæs. 80.

curiam, depositis braccis, lato clavo sumto, duxisse ca-
pebatur : et libellus est propositus in hanc formam: · Bo-

ded Case

cre

76.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

a Antea flamines Diales fuisse] Tunc nullus flanien Dialis erat. Vid. supra Lxxx. 44. Crev.

Ann. 25,

Cæs, 76.

num factum. Ne quis senatori novo curiam monstrare
velit.' Hæc ille sic defendebat, ut diceret palam, si Sueton.

Cæs, 72.
grassatorum et sicariorum ope in tuenda dignitate usus
esset, talibus etiam se parem gratiam relaturum.'
16. Sed in allegendis patriciis fuit aliquanto severior : Id. ib. 41.

Dio, in quos et C. Octavium recepturus erat, carissimum sibi;

Nic, Dan, et maximi meriti virum, neque pollutum ab indignis ho- de Instit. norem patienter laturum, M. Ciceronem, lege Cassia. Dio; xxvi. Ascripsit autem præterea consulares omnes, et eos qui Tac. XI. cuna imperio ad exercitus fuerant. Sed et viris prætoriis

Dio, xuin. decem consularia ornamenta tribuit. Quod autem dimissi Sueton. quidam fuerunt, quos accusatores corruptorum judiciorum Dio: convicerant, id crimini datum est Cæsari, tanquam pecuniæ causa jus violasset: eaque suspicio vehementius aucta, postquam loca publica, nec profana modo, sed Sueton.

Cæs. 54. etiam sacra quædam, subjecit hastæ.

Dio. 17. Certabat tamen ibi quoque cum rapacitate profusio, multisque grandes summæ donatæ, aut minimis addicta sunt luculenta prædia : notumque est Ciceronis dic- Sueton. tum, mirantibus amplissimos fundos minimo abstulisse Cas. 50.

Macrob. matrem Serviliorum; · Quo melius emtum sciatis, Tertia Sat, 11, 2. deducta est.' Erat autem Junia Tertia Serviliæ filia, C. Cassii? uxor: quam et ipsam conciliare Cæsari mater credebatur. Sed L. Basilo præturam gerenti visum in- Dio. tolerabile, quod, negata provincia, pecuniam Cæsar dedisset : igitur, non ferens ignominiam, sibimet conscivit

Hæc, ut in civitate studiis et motibus discordi necessum erat, varie accipiebantur: gaudebant, quoruin hæc fiebant emolumento; ceteri ringebantur, sermonibusque occultis, et quibus plus audaciæ erat, libellis editis, temporum infelicitatem traducebant.

18. Hæc ferme anni illius gesta reperio : quo quidem ærarii curam ex præfectorum numero duo gesserunt, a quæstoribus prius administrari solitam.

Ab eo initio Tac. Ann, varie habita ejus rei forma est; nec postea perpetuo *11. 29. mandata quæstoribus, sed postremo præfecti sunt ærario

necem.

2 C. Crassi edd. ante Crev.

« IndietroContinua »