Immagini della pagina
PDF
ePub

785.

Dio.

Jovisque Capitolini cella, quæ fuit in fano Victoria, Appian.

aliæque sacræ ædes et statuæ. Tabulæ æneæ ex deluCiv. iv. Jul. Obseq. bris Fidei et Saturni turbine evulsæ; ad Opis valvæ Plin.11.26. ædis fractæ.

Arbores extirpatæ, tecta convulsa. Fax et 31. Dio. cælo visa, quales Græci bolidas“ vocant, ab ortu ad oc

Euseb. cidentem ferri. Trini soles apparuerunt; quorum unus,
Chron.
Jul. Obseq. quasi spicea" corona cinctus, micuit. Et postea pau-
Tibull.11.5. latim unum in orbem sole redacto, multis mensibus prope
Plut, Cæs.
Virg. Ov. ad exitum anni lurida et pallens lux fuit, quasi continuo
Met, xv.

sideris defectu. Id ostentum mox accommodarunt temDio.

poribus, • Triumviros denuntiatos' dictitantes, quorum duo defecturi fuissent, Cæsare superstite, cujus victoriam

corona soli circumdata ; spicarum figura frugum uberJul. Obseq. tatem notasset.' Ætna arsit. In Tiberis ostio piscium &c.

magna vis relabente æstu in sicco est exposita. Padus etiam inundavit in campos magno accolentium damno, recedensque vim reliquit ingentem viperarum. Insecuta est pestilentia vehemens per omnem Italiam. Armorum sonitus auditus in Germania de cælo cum cantu tubarum, virorumque clamoribus, et equorum decurrentium strepitu, cum tale nihil oculis cerneretur.

64. Voces, humana" majores, ex lucis auditæ. PalEuseb. lida simulacra hominum sub crepusculis visa : bos inter Chron.

arandum humana voce prolocutus, * frustra se urgeri; non

enim fruges paulo post, sed homines defuturos.' Infans Jul. Obseq. recens natus locutus est. Amnes constiterunt. Terra &c.

hiavit.' Effigies Deorum lacrymare et sudare; in quibusdam et sanguineus sudor apparuit. Puteorum aqua in sanguinem versa. Lupi per fora urbium discurrerunt. Sereno cælo sæpe fulguravit. Taurus cum in æde Vestæ immolatus esset, exsiluit. Carmina Sibyllarum jactata, quibus finis reipublicæ instare prædictus esset. Lapidibus multoties pluit.

10 Ita ex Dion. correxit Crev. pro spinea in edd. priorr.
11 Humanæ edd. ante Crev.

c Bolidas] Hoc interest, teste ciunt, priore ardente parte; Plinio, inter faces et bolidas, bolis vero perpetua ardens, lonquod faces, vestigia longa fa: giorem trahit limitem.' Crev.

65. Hæc in communes valere calamitates credita ; sed
alia malum significare singulis. Ciceroni, quod conse- Dio.

Cic. ad crata ab eo pridie quam in exilium iret Minerva, vi tur

Fam. XII. binis dejecta et confracta est. Lepido, quod ante domum 25.

Jul. Obseq. ejus canum ululatus auditi, maximusque omnium a ceteris dilaniatus est. Hoc minari pontifici maximo crediderunt. Illud Antonii et Dolabellæ consulum alienationem a republica portendisse, quod in æde Castorum ex eorum nominibus literas quasdam corvi advolantes rostris exciderant. Sed omnia hæc malorum præsagia propemodum sero apparuerunt.

Jam enim ea passim agebantur, ex quibus exarsuræ necessario turbæ erant, discurrentibus utriusque partis ducibus ad occupandas pro- Liv. Epit. vincias, cogendosque exercitus, et quæ alia bellis gerendis apparantur. Ex quibus initiis longorum deinceps atque multiplicium certaminum insani tumultus extiterunt.

[ocr errors]

SUPPLEMENTUM

LIBRI CXVIII.

HISTORIARUM

T. LIVII

LIVII PATAVINI.

10, 1l.

IV.

et 5.

Plut. Brut. 1. Hoc idem tempus M. Bruti, C. Cassii contationem
Dio, XLVII.
Cic. ad

abrupit, quorum anceps hactenus, et varie impedita deliAtt. xv. 9. beratio fuerat. Romam reverti periculosum erat; ma

nere in Italia, suspectum : et, si ad impositam provinciam

accingerentur, contumeliosum videbatur. Brutus enim in Appian. Asia, Cassius in Sicilia frumentum emendum, atque in Civ. Ili, et Urbem mittendum curare debebant. Præbuit tamen ilCic, ad

lud negotium et colligendarum classium facultatem, et Att. xvi. 4.

prætextum ducendi moras, si forte casus aliquis existeret, Cic. ad Nec interea desistebant tueri dignitatem ut poterant, et Fam, X1. 3. literas atque edicta in Urbem mittere. Sub autumnum Dio. Plut. deinde per Lucaniam pedestri itinere Veliam access

Cic: Phil. Brutus, atque inde transjecit Athenas. Paucisque dein Plut. Dio, diebus cum sua classe discessit Cassius. Jam enim de

speraverant qualem volebant obtineri rempublicam posse : et, quia Cæsar Octavianus jam se commoverat, nesciebant quantum huic recte crederetur.

2. Et primo quidem tempore Brutus cum philosophis Plut.

conversando, videbatur abjecisse rerum aliarum curam. Sed tamen et nobiles juvenes, qui Athenas, studiorum causa, profecti fuerant, sibi dissimulanter adjunxit, in quibus et M. Ciceronem M. F. et in Macedonia per He

x. 4.

Dio.

Civ, iv.

rostratum quendam tentavit animos eorum qui copiis præerant. Interim Athenienses ei et Cassio statuas æneas, Dio. juxta Harmodium et Aristogitonem tyrannicidas, tanquam horum imitatoribus ponendas locaverunt.

3. Hæc agentibus C. Cæsarem, coacto exercitu, senatum defendere contra Antonii dominationem et injurias auditum est. Igitur sub prætextu reipublicæ et belli Liv. Epit. Antoniani Cassius in Syriam contendit, jam inde a quæ- Cic

. Phil. stura benevolam et familiarem; Brutus Græciam atque xı. 13. Macedoniam occupaturus, facile contrahebat reliquias Appian. . Pompeianorum exercituum, quæ tum adhuc per Græciam Plut. Dio. vagabantur : etiam quos a Dolabella nuper advectos morbus aut oblivio sacramenti retinuerat, ultro affluentibus. Igitur, professo jam consilio, ad ostium Caystri perrexit Plut. Romanis navibus obviam, pecuniam cum M. Apuleio Vell. 11. 62. quæstore, qui, tradita C. Trebonio provincia, decedebat, Dio. in Italiam portantibus. Ab hoc Apuleio, perquam Cic. Epist. amico sibi homine, Brutus et copias accepit, et talen- ad Brut...7.

Appian. tum sexdecim millia, ex tributis atque vectigalibus Civ. JII. et Asiæ.

4. Cum inde Samum reverteretur, forte natalis erat Plut. et Bruti : eoque ob rem feliciter confectam hilarior, pocu- iv. p. 668. lum in convivio poposcit grandius, idque manu tenens, et Val.

Max. 1, 5. alta voce retulit Græci poëtæ versus, a fato se et Phoebo Apolline pessumdari.' Hæc vox quia, nulla apparente causa, erat jacta, vim præsagii deinde habere visa est : utique postquam ultimo prælio sive ipse, sive Cæsar et Antonius, (utrumvis enim traditur,) signum militibus dederunt Apollinem. Sed hæc posterioris paulo temporis sunt.

5. At tum quidem Brutus erectus ad conatum compa- Cic. Epist. randi exercitus, etiam Veterem Antistium induxit ut da- ad Brut.

1. 11. Plut. ret ei ex sua pecunia vicies,“ seque ipsum offerret ac con- "Cic. Phil. jungeret partibus. Sed et equitatum qui in Syriam duce- X. 6. et xr.

12. Plut.

IV.

a Talentum XVI. millia] Mar. est,'anné ue uoip' dron Kal Antoùs cas argenti nostrates 1500000. ékTavev viós. Iliad. I. XVI. v. 849. Crev.

Crev. bA fato se et Phæbo Apolline Vicies] Marcas argenti nos. pessumduri] Versus Homericus trates 7812. uncias 4. Crev.

с

XIII, 15.

Civ. Iv.

batur bipartito, intercepit. Quingenti equites a Cinna Cic. quæstore ad Brutum in Thessalia discesserunt: ceteros,

qui per Macedoniam ducebantur, Cn. Domitius a legato

Syriaco abduxit. Legio quam legatus Antonii L. Piso Plut. ducebat, Ciceroni adolescenti se tradidit. Interim et Appian. ipse profectus Demetriadem, armorum ingentem copiam, Civ, III.

quæ jussu Cæsaris transportata in Græciam, tum ad AnCic. Phil. tonium reportabantur, occupavit. Inter hæc summa cex. 5. 6. et leritate, nequicquam retinente senatu, C. Antonius prætor

affuit, Q. Hortensio successurus, qui Macedoniam obtiDio. Plut. nuerat. Sed prævertit Brutus, provinciamque tradente

Cic. Phil. Hortensio proconsule accepit, delectusque in ea, ejusdem x. 6. et 11. Hortensii summo studio, habuit. Vicinos etiam reges

atque tyrannos adjunxit sibi: magnaque iterum auctus Appian. est pecunia. Quippe Thracis cujusdam reguli conjux

Polemocratia, cujus maritus occisus dolo æmulorum fuerat, cum filio et thesauris se contulit ad Brutum, ejusque fidei omnia tradidit. Brutus puero Cyzicum amandato, donec in paternum imperium restitui posset, aurum atque argentum, cujus magna vi erat potitus, signare in

stituit. Cic, Phil. 6. His rebus acceptis, C. Antonius cum septem cohorx. 6. et 5. tibus contendit Apolloniam, ad occupandum Illyrici exAppian.

ercitum. Tres legiones P. Vatinio proconsule apud

Apolloniam et Dyrrhachium habebantur. Cum his pauFam. v. 9. lo ante res in Dalmatia et Illyrico gesserat Vatinius, de10. et 11. Appian.

ficientibus denuo post Cæsarem barbaris, et aliquot oppida ceperat, ex quibus rebus imperator est appellatus. Sed postea ob acceptum detrimentum, amissoque Bæbio viro consulari (forte ex suffectis a Cæsare fuit), Dyrrhachium

se receperat. Appian.

7. Is tum exercitum M. Bruto tradidit, apertis Dyr

rhachii portis : non sponte, semper enim adversatus his Dio. Vell. 11.69. partibus, et, pro ingenii quadam pravitate, Bruto fuerat;

sed milites continere invalidus, apud quos in odio semper

habitus, tum etiam propter adversam valetudinem in conPlut.Brut.

temtu erat. Clausit tamen portas; et, insolito casu adet Sympos. juvante, facile repulisset Brutum, si studia militum ha

buisset. Quippe Brutus, ut accidere quandoque aiunt

Cic. ad

Illyr.

Civ, iv.

VI. 8.

« IndietroContinua »