Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors]

14.

[ocr errors]

13.

[ocr errors]

rum cognita, confirmarent, ab altissimis arboribus efferri
faces accensas jusserunt. Deinde cum id parum intelli-
geretur, tenuem plumbi laminam literis insculptis convol- Frontin.

Strat. III.
verunt, quæ per urinatorem alligata brachio sub aqua de-

13. Dio. ferretur. Cum hoc modo sæpe commeassent literæ, atque parte Scultennæ, quæ nunc quoque Mutinam intrat, sa- Cluv. Ital. lem, quo maxime indigebant obsessi, cuppis inclusum, Frontin. itemque pecora intromisissent; sentiens quod agebatur An- Strat. III. tonius, retia per amnem tetendit, quibus omnia hæc exci

Plin, x. 37. perentur. Tum ad aliam astutiam transitum, et columbæ. Frontin.

Strat. Ill.
cum epistolis ultro citroque missæ. Priusquam dimitte-
rentur, in obscuro loco fame macerabantur. Deinde epis-
tolæ seta religabantur ad collum. Sic dimissæ, quam
proxime urbem poterat, cibi lucisque desiderio petebant
summa quæque ædificia, ibi excipiebantur: utique post-
quam intellecta re cibum certis locis collocari Brutus jus-
serat. Eædem deinde remittebantur a Bruto cum literis, Plin.
loca nota repetentes.

31. Sic obfirmato ad tolerandam obsidionem Decimo, Dio.
Antonius, fratri Lucio custodia operum ad Mutinam de-
mandata, castra hostium castris opposuit. Crebræ inde

Appian. velitationes, sed nihil ad rerum summam: inter quas et Dio. Galli equites, quos cum elephantis ad Cæsarem defecisse diximus, ad Antonium redierunt, clade etiam aliqua Cæsarianis illata ; et inter pabulatores oborto certamine, suos unoquoque conante defendere, acriter pugnatum, superiorque discessit Antonius. Interim P. Ventidius ex colo- Appian. niis Cæsaris instar duarum legionum collegit, notus plerisque et militiæ socius. Magni inde rumores extiterunt in Urbe, cum eo properare audiretur : fugerantque multi, atque inter eos Cicero. Sed conjungere se cupientem Antonio Ventidium Cæsar et Hirtius excluserunt. Ergo profectus in Picenum, ibi quoque delectibus habitis, aliaque conscripta legione, temporibus insidiabatur.

32. Dum hæc in Urbe et Italia fiunt, M. Brutus in Ma- Dio,xlvi. cedonia et Epiro res suas insigniter auxit. C. Antonius, Plut, Brut. progressus Apolloniam, eo contrahere quicquid militum vicinis locis erat, moliebatur. Sed ubi et illi se ad Brutum potius contulerunt, et Apolloniatas eodem inclinare Delph. et Var. Clas. Livius.

15 Y

[ocr errors][merged small][merged small]

1

Antonius sensit, magnam urbem et gravem, relictá A pollonia, Buthrotum profectus est. Mpx amissis in itinere

cohortibus tribus, quæ cæsæ a Bruto fuerant, cum præter Cic. Phil. Amantiam et Bullidem teneret nihil, huc statuit contenXI. 11.

dere. Sed loca, per quæ eundum erat, Cicero adolescens Plut.

jam præceperat : per quæ vi conatus aperire viam, victusque, dum inter paludes longo agmine se recipit, a Bruto

circumvenitur. Appian.

33. Facile erat delere universos : sed Brutus parcenet Plut,

dum dicens suis mox futuris, consalutari eos jussit, et cum nihil responderent, tamen dimitti. Sed rursus in præruptis locis nactus, circumdatosque uti prius salutans, commovit omnium animos, ut dignum existimatione sua præ

dicantes, qua mitis et sapiens ferebatur, in fidem ejus conDio.

cederent. Antonium etiam deditum ita clementer habuit,
Appian. ut ne magistratus quidem eriperet insignia : simulque cum
Plut.
Cic, ad

Bruti literis ad senatum allatæ sunt Idibus A prilibus a
Brut. 1.7. C. Antonio proconsule :' hoc enim adhuc vocabulo

utebatur.

34. Hæc igitur epistola movit iram patribus: ut, quam

Brutus scripserat, mira senatus lætitia, totiusque civitatis Vell. 11.62. alacritas excepit atque laudavit. Igitur paucis ab inde

diebus, cum ? fugatus a Mutina Antonius animos patribus fecisset, Bruto Cassioque provinciæ, quas jam privato consilio occupaverant, decretæ sunt: laudati exercitus qui his se tradidissent. Senatusconsulto comprehensæ com

probatæque pecuniæ, quas a quæstoribus transmarinarum Plut. provinciarum acceperant. Postremo præceptum rursus Appian., omnibus provincias trans Ionium habitantibus, "uti M. Civ, ill. et

Bruto, C. Cassio dicto audientes essent.' Sed jam de Cic. Phil.

rebus, quas interim in Asia Dolabella gessit, exponenX1. 12,

dum est.

IV.

3 Quam pro cum legebatur ante Crev.

1

SUPPLEMENTUM

LIBRI CXIX.

HISTORIARUM

T. LIVII PATAVINI.

[ocr errors]

XI. 1. et

11

1. P. DOLABELLA, cum in consulatu suo Syriam ple- Vell. 11. 60. biscito obtinuisset, sic instituit agere, tanquam non ad Dio,x2011

, unam provinciam tuendam, sed ad infinitam colligendam Civ. m. potentiam viribus opus haberet. Erat enim inter hunc Cic. Phil. et Antonium collegam, sicut mox ejus rei certa indicia X111. 19. eruperunt, de occupanda dominatione inita pactio. Id-Vell.

Cic, ad circo simul Achaiam attigit, Veterem Antistium nactus Brut, 1.11. (quem postea Bruto accessisse diximus) pecuniam ab eo poposcit; deinde per Macedoniam atque Thraciam agendo Dio. eadem, M. Octavium Marsum legatum cum una legione Cic. Phil. præmisit in Asiam.

2. Ipse tardius insecutus, allato senatusconsulto, quo Dio. Cassio Syriam ab senatu datam cognovit, C. Trebonium, qui tum Asiæ præerat, adiit: complexusque hominem et Cic, Dio. familiarissime collocutus, adeo fefellit, ut nihil non in ejus amicitia collocandum esse Trebonius crederet, cibaria militibus ejus daret, cum ipso creberrime et confidenter versaretur, Sed hæc utrum eo animo facta sint, an vero

XI. 2.

[ocr errors]

Allato senatusconsulto, quo post interfectum demum a Do-
Cassio Syriam ab senatu datam Jabella Trebonium, Syriam Cas-
cognovit] Et hoc numeretur in. sio a senatu decretam esse.
ter Dionis hallucinationes. Con- Crev.
stat enim ex Phil. xi. 11. et 12.

XI. 2. et
XII. 10.

ut ad fraudem Dolabella illiceretur, inter auctorum dis

sensionem tanto post tempore difficile dijudicatu est. Appian. Certe neque Pergami, neque postea Smyrnæ admissum

esse Dolabellam traditur : forum tantum rerum venalium, tanquam consuli videlicet, præbitum. Ideoque incensum ira Dolabellam, oppugnationem tentasse ferunt oppidi: summotumque Trebonii promissis, fore ut Ephesum intromitteretur. Neque tamen excusandus Dolabella est, utro modo res acciderit, fide violata.

3. Quippe, missis a Trebonio copiis, quæ proficiscentem Ephesum sequerentur atque observarent; hostilia agitans animo, dissimulavit omnia, donec, minore parte in proxi

mis locis relicta, plures revertisse Smyrnam cognovit. Cic. Phil. Tum vero paucos illos per insidias delevit: statimque

Smyrnam contendens, fidelissimorum antiquissimorumque Dio. sociorum oppidum irrupit noctu, scalis ad mænia, qua Appian.

parum attente custodiebantur, appositis. Trebonius in

cubili deprehensus, cum ad Dolabellam deduci posceret, Cic. Phil. contumeliosissime exceptus, deinde Samiario cuidam exuli

traditus, verbera atque tormenta pertulit, ne publicam

pecuniam proderet. Vell. 11, 69.

4. Postquam sic excruciatus est biduo, 'caput abscidi' Oros. Spis. jussit Dolabella : idque in tribunali ubi jus reddere conAppian. sueverat propositum, deinde ad Cæsaris statuam proDio. Cic. Phil. jectum, pilo suffixerunt milites, gestaruntque circum vias: X11. 2. et postremo per plateas silice stratas mittentes remittentesque Appian.

pro pila, sic contriverunt, ut amplius agnosci nequiret.

Corpus tractum atque laceratum in mare abjectum est. Cic. ad

5. Ad hunc modum occiso Trebonio, Dolabella occuFam. xi. pavit Asiam, seque munire rebus omnibus instituit, acerbe

cogendo pecunias, et classem a Rhodiis, Lyciisque, atque Appian. ex Pamphylia et Cilicia, per L. Figulum contrahendo : Liv. Epit

. non ignarus instantium. Quippe quamprimum hæc sunt Cic. Phil. Romæ cognita, hostis ab senatu judicatus est : diesque Appian.

dictus, intra quem impune ab eo discedere milites atque

XI, 2.

12. et 14. et 15.

XI. 6.

Dio.

6. Inter auctorum dissensionem] mus. Cicero quidem, Velleius, Quinam auctores fraudis in Do- Orosius, atque ipsi Appianus et labellam comparatæ Trebonium Dio, nulla iali suspicione Trearguant, assignare non possu. bonium aspergunt. Crer.

14.

familiares possent. Decretum præterea, uti consules,
Mutinensi bello confecto, Asiam obtinerent provinciam,
et de Dolabella sumerent pænas.' Nondum enim Cassii
conatum successusque compererant : et veriti ne interea
Dolabella fieret firmior, finitimarum provinciarum præ- •
toribus curam Asiæ, donec eo venissent consules," de. Cic. ad

Fam. xII. mandarunt.

6. Sed priusquam ab illis quicquam ageretur, rebus Dio.
Cassii auditis, huic bellum contra Dolabellam decreverunt,
amplissimis verbis Cicerone dicente sententiam ; 'uti ejus Cic. Phil.
belli gerendi causa, C. Cassius pro consule, quibus ei xi. 12.
videatur, naves, bautas, pecunias, ceteraque omnia quæ
ad bellum gerendum pertineant, imperandi in Syria, Asia,
Bithynia, Ponto, jus potestatemque habeat: utque quam-
cumque in provinciam, ejus belli gerendi causa, advenerit,
ibi majus imperium C. Cassii proconsulis sit, quam ejus
erit, qui eam provinciam tum obtinebit, cum C. Cassius
proconsul in eam provinciam venerit.' Eodem senatus-
consulto comprehensum, uti · finitimi reges, tetrarchæ,
dynastæ C. Cassium suis copiis opibusque adjuvent:' et
de Dejotaro patre et filio regibus nominatim, qui, audita Cic. Phil,
morte Cæsaris, Armeniam ab eo sibi ablatam, suo Marte 11. 37.
recuperaverant.

7. Interim et Mutinense bellum ad finem venit, sed
ita ut majorum inde motuum exordium oriretur. C. Cic. ad
Pansa consul cum novis ex Italia delectibus (quatuor le- Fam. x.30.
giones tironum erant) et Ser. Sulpicio Galba, qui ad
eum, itineris accelerandi causa, millia passuum centum
erat missus, Bononiam processerat. Inde ut ad castra Dio, XLVI.
collega et Cæsaris perveniret per viarum angustias tutius, Cic.

Appian.
noctu obviam ei D. Carsuleium, qui bello Alexandrino
præclaram operam Cæsari navaverat, cum legione Martia, Hirt, de

B. Alex, et duabus prætoriis cohortibus, Hirtii atque Cæsaris,

Appian.
miserunt.

8. Hoc ubi sensit Antonius, quanquam iter arctum
occludere palam potuisset; tamen ne moram injiceret
bello, quamprimum enim pugnare cupiebat, insidias per Dio.
sylvestria Æmiliæ viæ disponere maluit. Quam ad rem Frontin,

Strat, 11, 5.

16

Civ, Ili.

[ocr errors]

et Cic.

39.

1 Filiis edd. ante Crev,

« IndietroContinua »