Immagini della pagina
PDF
ePub

RECOMMENDATION.

The following note, received by the publishers, expresses the opinion of a very eminent classical scholar, as to the manner in which the translation of the Dauphin Notes has been executed :

MESSRS. TOWAR & HOGAN,—

I have had the pleasure of seeing the manuscript copy of Mr. J. G. Smart's translation of the Latin Notes, accompanying the Dauphin Edition of Cicero's Select Orations. With much satisfaction I state, that so far as my inspection of it, and comparison with the original, extended, (for time did not permit me to give it an entire perusal,) I consider it to be accurately and neatly executed. The value of this edition, in the existing state of classical literature, will be greatly enhanced by the consideration of the following fact, but too well attested by the experience of most teachers,-That many of their pupils are too indolent, not to say too ignorant, to peruse the Latin notes for themselves. Moreover; we are beginning now to admit as a truth, what should always have been considered as axiomatic, viz. That all helps, introductory to an acquaintance with the dead languages, should be more plain, and more easily accessible, than those languages are themselves in other words, the thing explaining should always be plainer, than the thing explained.

Gentlemen, I heartily wish you success in the edition you are publishing, and remain, very respectfully,

Yours, &c.

Philadelphia, July 24th, 1826.

SAMUEL B. WYLIE, (D. D.)

Breviarium Vita Ciceronis, ex Aurelio Victore, sive ex ejus additamento, desumptum.

MARCUS Cicerotio rege duxit. Adolescens Rosciano ju

ARCUS Tullius Cicero, genere Arpinas, Patre Equite Romano

dicio Eloquentiam et Libertatem suam adversùs Syllanos ostendit: ex quo veritus invidiam, Athenas studiorum gratiâ petivit: ubi Antiochum Academicum Philosophum studiosè audivit. Inde Eloquentiæ gratiâ Asiam, pòst Rhodum petivit: ubi Molonem Græcum Rhetorem tum disertissimum Magistrum habuit; qu flêsse dicitur quòd per hunc Græcia eloquentiæ laude privaretur. Quæstor Siciliam habuit: Ædilis C. Verrem repetundarum damnavit: Prætor Ciliciam latrociniis liberavit: Consul conjuratos Capite punivit. Mox invidiâ Publii Clodii, instinctuque Cæsaris et Pompeii, quos dominationis suspectos, eadem, quâ quondam Syllanos, libertate perstrinxerat, sollicitatis Pisone et Gabinio Consulibus, qui Macedoniam Syriamque provincias in stipendium operæ hujus acceperant, in exilium actus; mox, ipso referente Pompeio, rediit: eumque civili bello secutus est. Quo victo, veniam à Cæsare ultro accepit; quo interfecto, Augustum fovit, Antonium hostem judicavit. Et cùm III. Viros se fecissent Cæsar, Lepidus, Antoniusque, Concordia non aliter visa est inter eos jungi posse, nisi Tullius necaretur: qui, immissis ab Antonio percussoribus, cùm fortè Formiis quiesceret, imminens exitium corvi auspicio didicit: et fugiens occisus est Caput ad Antonium relatum.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

PARTIM EX PLUTARCHO, PARTIM EX FABRICIO, PIGHIO, ALIISQUE SCRIPTORIBUS COLLECTA.

CICERS

ANNUS URBIS CONDITE 647.

COSS. Q. SERVILIO CAPIONE, C. ATTILIO SERANO,
Ante Christum natum 105.

ICERO, Romanæ eloquentiæ princeps, hoc anno Arpini, tertio Januarii natus est matre Helviâ, patre M. Tullio ex equestri ordine, quem ex regio Volscorum sanguine originem traxisse scribunt Plutarchus, et Silius Italicus lib. 8. et genus illius ad Tullium Atticum Volscorum regem referunt. At id ne cogitavisse quidem Cicero videtur, nedum credidisse. Non enim ita laudum suarum abstinens fuit, ut id de se præterierit. Ex nomine avi, qui M. Tullius Cicero nuncupabatur, vocatus est, quo vivo, se, lib. 2. de Legibus, natum ait. Pater ejus nullis dignitatum ornamentis domum suam illustravit; cùm enim infirmâ valetudine esset, vitam privatam domi in literis egit, ubi fulloniam exercuisse dicitur: his ipsis Coss. et se natum esse, et L. Crassum legem Serviliam suasisse, in Bruto dicit, quâ de communicandis cum Senatu et equitibus judiciis agebatur. Eodem anno, novem mensibus post Ciceronem, natus est Pompeius magnus, si D. Hieronymo apud Eusebium, et Velleio credamus.

ANNUS U. C. 648.

COSS. PUB. RUTILIO RUFO, CA. MALLIO.
Ante Christum 104. Ciceronis secundus.

Hoc anno duplex bellum Romanis contigit, funestum utrumque, alterum in Lusitaniâ, ubi cæsus est eorum exercitus: alterum Cimbricum, quod nec Consules sustinere potuerunt. Hinc magna Romæ exorta trepidatio, et seditiones, tum propter imminens periculum, tum propter imperium Q. Servilio Cæpioni abrogatum rogatione Norbani tribuni plebis.

ANNUS U. C. 649.

COSS. C. MARIO II. C. FLAVIO FIMBRIA,
Ante Christum 103. Ciceronis tertius.

Marius deportatis ex Africâ legionibus, ipsis Kal. Januariis Consulatum iniit, et magnificentissimè triumphavit: quo in triumpho vinctum Jugurtham exhibuit. Longinus tribunus plebis leges contrarias nobilitati tulit, hanc præsertim, ne esset in Senatu, qui damnatus esset à populo, aut cui imperium esst abrogatum.

ANNUS U. C. 650.

COSS. C. MARIO III. L. AURELIO ORESTE,

Ante Christum 102. Ciceronis quartus.

Hic annus consumptus est in belli apparatu, quod à Mario contra Cimbros susceptum est, et duce Athenione servile exortum fuit.

ANNUS U. C. 651.

COSS. C. MARIO. IV. Q. LUTATIO CATULO,

Ante Christum 101. Ciceronis quintus.

Ad Aquas Sextias Marius contra Teutones pugnavit, quo in certamine hostium ducenta millia trucidâsse, ac nonaginta cepisse, dicitur. His Consulibus Archias poëta Romam venit, quem in Oratione pro eodem dicit Cicero à primâ pueritiâ principem et ad suscipiendam, et ad ingrediendam rationem suorum studiorum se habuisse.

ANNUS U. C. 652.

COSS. C. MARIO V. M. AQUILLIO,

Ante Christum 100. Ciceronis sextus.

Clarus hic annus fuit C. Marii et Catuli triumpho, nam utrique simul decretus est, cùm ab eis centum quadraginta Cimbrorum millia aut in pugnâ, aut in fugâ casa essent, et sexaginta capta millia: eodem anno M. Aquilius bellum servile confecit.

ANNUS U. C. 653.

COSS. C. MARIO VI. L. VALERIO FLACCO,
Ante Christum 99. Ciceronis septimus.

Apuleius Saturninus interùm tribunus plebis legem Agrariam per vim tulit, et Q. Metello Numidico, qui in eam jurare noluit, diem dixit. At ille maluit urbe cedere, quàm de sententia dimoveri: cùm idem Saturninus Memmium candidatum Consulatûs occidisset, efficeretque ut C. Servilius Glaucia Consul fieret, Senatus-consultum factum est, ut viderent Consules, nè quid detrimenti caperet Respub. Statim Saturninus et Glaucia interfacti sunt. Saturnini caput Rabirius Senator per convivia circumtulit. Verùm posteà, Cicerone Consule, Rabirius perduellionis accusatus fuit à Labieno, cujus patruus Q. Labiennus cum Saturnino occisus fuerat. Hoc eodem anno natus est Julius Cæsar, mense Julio, die duodecimâ.

ANNUS. U. C. 654.

COSS. M. ANTONIO, A. POSTHUMIO ALBINO,
Ante Christum 98. Ciceronis octavus.

Summâ totius populi consensione perhonorificè Metellus Numidicus revocatus est; et Furius, qui pertinaciter hujus reditui obsistebat, nè exspectato quidem judicio, in quod à Canuleio tribuno plebis vocatus erat, à furente multitudine discerptus est: his Consulibus à Dolabellâ Lusitani subacti sunt.

ANNUS U. C. 655.

Coss. Q. CÆCILIO METELLO NEPOTE, T. DIDIO,
Ante Christum 97. Cieeronis nonus.

Ab his Consulibus lata lex Cæcilia Didia, et ab his sic nuncupata, quâ sancitum est, nè diversis rebus lex ferretur, ut leges trinundino promulgarentur. Hic porrò Metellus pater illius Metelli fuit, qui cum Cicerone inimicitias habuit, et qui Consul cum eo rediit in gratiam.

ANNUS U. C. 656.

COSS. CN. CORNELIO, LENTULO, P. LICINIO CRASSO,

Ante Christum 96. Ciceronis decimus.

Hoc anno Antonius Censor imperatoriis manubiis rostra ornavit, ut scribit Cicero lib. 3. de Oratore; et superstitiosæ illæ religiones S. C. sublatæ sunt, cum sacrificiis, in quibus homines immolabantur.

ANNUS U. C. 657.

COSS. CN. DOMITIO ENOBARBO, CASSIO LONGINO,
Ante Christum 95. Ciceronis undecimus.

Cicero pro Domo ait Cn. Domitium Consulem, Censorem, et Pontificem maximum se puerum vidisse: his Coss. Ptolemæus Cyrenarum rex, cognomento Apio, moriens populum Romanum hæredem reliquit.

ANNUS U. C. 658.

COSS.L. LICINIO CRASSO, Q. MUTIO SCÆvola,
Ante Christum 94. Ciceronis duodecimus.

Duo illi Consules legem Mutiam Liciniam tulerunt de redigendis in suas civitates sociis, qui se passim pro civibus Romanis gerebant quæ lex fomes fuit illius incendii civilis, quod post triennium exortum est. Gallia provincia Crasso obtigit, Asi Scævolæ, quam tantiâ abstinentiâ rexit, ut à Senatu in exemplum deinceps cæteris magistratibus proponeretur. At, quia publicanis regere Asiam non permiserat, eorum conspiratione in judicium vocatus est, et ab equitibus, qui tum judicabant, condemnatus.

ANNUS U. C. 659.

COSS. CELIO CALDO, L. DOMITIO ENOBARBO,
Ante Christum 93. Ciceronis decimus tertius.

Hoc anno nihil memorabile apud Romanos gestum est. Huic Consuli Caldi seu Calidi cognomen à ferventiori indole datum fuisse, ait Cicero, lib. 2. de Inventione.

ANNUS U. C. 660.

COSS. C. VALERIO FLACCO, M. HERENNIO,

Ante Christum 92. Ciceronis decimus quartus.

Hic M. Herennius Philippum summâ virum eloquentiâ et nobilitate in petitione Consulatûs superavit. T. Didius de Celtiberis, P. Licinius Crassus de Lusitanis triumphavit. P. Rutilius vir summæ innocentiæ, qui à publicanorum insidiis Asiam liberaverat, invisus equestri ordini, repetundarum damnatus est, et in exilium ejectus.

ANNUS U. C. 661.

COSS. C. CLAUDIO PULCHRO, M. PERPENNA,
Ante Christum 91. Ciceronis decimus quintus.

His Coss. nobilissima M. Curii, et M. Coponii causa apud centumviros à duobus Consularibus atque æqualibus L. Crasso, et Q. Scævolâ defensa est.

ANNUS U. C. 662.

COSS. L. MARTIO PHILIPPO, SEXTO JULIO CESARE,
Ante Christum 90. Ciceronis decimus sextus.

Hoc anno ætatis decimo-sexto Cicero excessit è pueritiâ, in quâ mirâ animi felicitate iis omnibus artibus instructus est, quibus per illam ætatem pueri ad humanitatem informari solent: incredibile est quantum ejus ingenium eluxerit, quantâque esset apud æquales in veneratione. Nam eum euntem ad ludum, et redeuntem, honoris gratiâ, medium de

ducebant. Delectabatur in primis poësi. Plutarchus scribit, Pontium Glaucum tetrametris composuisse, atque eum suâ ætate adhuc extitisse. Juxta antiquum morem sumptâ virili togâ à parentibus in forum deductus est, ut esset auditor, et sectator judiciorum.

bat.

ANNUS U. C. 663.

COSS. L. JULIO CESARE, P. RUTILIO LUPO,
Ante Christum 89. Ciceronis decimus septimus.

Hoc anno acriter bellum Italicum gestum est, in quo plures clades accepêre, quàm intulêre Romani: cùm itaque tota tumultibus repleta esset Italia, Senatûs decreto judicia intermissa sunt. Quo tempore totum se eloquontiæ studio dedit. Nam quotidie et scribebat, et legebat, et commentabatur quæ legerat aliis verbis, et quæ fuerat commentatus pronunciabat. Græcas summorum oratorum orationes Latinè reddeArati carmina de cœlo, stellisque lib. 2. de Nat. Deor. refert se convertisse, et lib. 1. de Leg. et 1. de Divin. Marium scripsisse. Quoniam verò sumptâ virili togâ adolescentes ad aliquem virum præstantem à parentibus deducebantur, à patre Q. Mutio Scævolæ Auguri traditus est, cujus à latere nunquam se discessisse in Lælio asseverat. Huic igitur Mutio operam dedit, à quo tantum juris civilis accepisse se in Bruto ait, quantum satis esset oratori.

ANNUS U. C. 664.

COSS. ON. POMPEIO STRABONE, L. PORCIO CATONE,
Ante Christum 88. Ciceronis decimus octavus.

L. Cæsar, occisis octo millibus hostium ad Asculum, morbo periit. Hoc in bello Marsico Cicero aliquandiu sub Syllâ militavit, apud quem se legatum fuisse lib. 1. de Divinat. scribit, cùm ante oppidum Nolam, Samnitum castra diripuit.

ANNUS U. C. 665.

COSS. L. CORNELIO SYLLA, Q. POMPEIO RUFO,
Ante Christum 87. Ciceronis decimus nonus.

Confectum est bellum Italicum seu Marsicum; cùmque Sylla rebus proximè in Italiâ, nuper in Asiâ, et jamdudum in Galliâ, Africâque gestis clareret, omnium suffragiis Consulatum obtinuit, eique bellum Mithridaticum cum Asiâ provinciâ sorte obtigit. Verùm ei à Sulpicio tribuno plebis abrogatum est in gratiam Marii, quod cùm Sylla intellexisset, cum sex legionibus ad urbem venit, quam initâ cum Marianis pugnâ victor occupavit, ac Marium profugere in oras Africæ extremas coëgit, Sulpicio occiso, cujus caput pro rostris expositum est, veluti fatale quoddam futuræ proscriptionis omen. Dum hæc in Italiâ geruntur, Mithridates rex Ponti Asiam intravit, ubi unâ die in urbibus uno nuncio et unâ significatione literarum cives Rom. omnes necandos imperavit. Cùm autem princeps Academiæ Philo cum Atheniensium optimatibus propter bellum Mithridaticum Romam profugissit, tum ei se Cicero tradidit, admirabili quodam ad Philosophiam studio incitatus.

ANNUS U. C. 666.

COSS. CN. OCTAVIO, L. CORNELIO CINNA.
Ante Christum 86. Ciceronis vigesimus.

Cùm Cinna perniciosas leges per vim ferret, urbe à Cn. Octavio collegâ pulsus, corrupit exercitum Appii Claudii, quem in suam potestatem redegit. Redux statim ex Africâ ei Marius se adjunxit cum sex Hetruscorum millibus: atque ita isto agmine urbem obsident, et invadunt:

« IndietroContinua »