Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

num eorum Nabidem prospere gestum, data iis pace, qualem ipse voluit, liberatisque Argis, qui sub ditione tyranni erant, finivit. Senatus tunc primum secretus a populo ludos spectavit : ut id fieret, Sex, Aelius Paetus et C. Cornelius Cethegus censores intervenerunt, cum indignatione plebis. Coloniae pleraeque deductae sunt. M. Porcius Cato de Hispania triumphavit. Res praeterea in Hispania , et adversus Bojos et Insubres Gallos feliciter gestae referun

rum sumptibus statuerc. Cicero ubi quod finire potestatem dixit, 2. de Leg. (26.) Sepulchris au- 4, 34, 5. ct 7. modum, vel temtem novis finivit modum. nam poris modum inponere magi. super terrae tumulum noluit stratui adpellavit. Tum matro. quid statui , nisi columellam narum cultibus Vol.Leid.Boend. tribus cubitis non altiorem. 2. et ed. Campani. Vox cultibus de. de Finib. 9. De cupiditatibus fi. crat in Berg. Hinc cum magną niendis. Hoc libro (c. 6, 10.) Si contentione Leid. Voll. Berg. ista ler ideo lata esset, ut fini. Boend. Exc. Pithoei, et ed. Camp. ret libidinem muliebrem. V. ad V. ad Epit. Liv. 51. Mox quum 1. 35, 7. Quin etiam Gud. alter M. Cato auctor fuisset Boend, minore forma, ut conjeceramus, et ed. Camp. de finiendis matronarum culti. bus tulerat, cum magna con.

Data iis pace, qualem ipse tentione. Sic enim quoque, ut yoluit) qualem voluit Boend.qua. ct major, Volianusque, non mo.

lem ipse volebat Leid. et Berg. xima: quod aliquoties in his e

Mox sub ditione erant, omissa pitomis pro illo inculcatum eß. media voce, Boend. Tum finiit J. FR. GRON. stringendis, quod Leid. et Berg. finit Vos. ante Sigonium vulgo legebatur, in nullo meorum codd. superel; Cornelius ex Capitol. censura.

Et L. Cornelius Cethegus) C. nequc id in alio invenit Hear. Sit. Ita et in Boend. fuiffe vi. nius, quam in Norvic. perpetuo detur. Paullo ante ut fieret, o. typis descriptorum adsecla.' Fru. Gra igitur Doujatius hanc lectio.

millo pronomine, Vol. Berg. et nem defendit, et stringere sim. Boend. ut fierent ed. Camp. ut plex interpretatur per composi.

id fierent Rom. anni 1473. tum adftringere, aut, quod idem Coloniae plerueque deductae ese contendit , arctare, compri. sunt] Vet. lib. Coloniae plures. mcre: constringere autem eo SIG. Non eft audiendus liber ille. sensu usurpari docet infra c, 3. Pleraeque est multae, magna et l. 35, 7. fugiendis est in Berg. pars. 10, 13, 14. Eo anno ple. et Boend. fingendis, ut Sigonius risque dies dicta ab aedilibus, malebat, in Voff. At Gronovio quia plus, quam quod lege fi. recte adsentitur Leid. Supra 9, nitum erat, agri possiderent. 34,9, Ira finitae potestatis Mam. et c. 31,8. In exercitu Ap. Clay. Lemilium acrarium fecerunt. dii plerosque fulminibus ictos

tur. T. Quinctius Flamininus, qui Philippum Macedonum regem et Nabidem Lacedaemoniorum tyrannum vicerat, Graeciamque omnem liberaverat, ob hanc rerum gestarum multitudinem triduo triumphavit. Legati Karthaginiensium nunciaverunt, Hanni. balem, qui ad Antiochum confugerat, bellum cum co moliri. Tentaverat autem Hannibal per Aristonem Tyrium, sine literis Karthaginem missum, ad rebellandum Poenos concitare.

1

nunciatum est. 35, 6, 8. Pri. verat, ob hanc rerum gestarum vatim plerisque senatoribus M. multitudinem]rerum factarum Claudius scripserat. Hoc. c. 8, Vol. Leid. Berg. Boend. et ple4. dicit ad magnam partem se. raeque edd. anit. V. viros do.. natorum. Suet. in Tiber. 76. ctos ad Ovid. 9. Her. 105. (* Ad. Dedit et legata plerisque. DUK. de ad 39, 54, 10.). Au insuper Sigonii vet. lib. conscntiunt ex Graeciam omnem liberavit. 'Ob meis Voll. Leid. et Berg. cum hanc etc. Berg. Mox ad Antio. editione Campani. Probavit hanc chum regem confugerat, bellum lectionem etiam Crevier.

moliri ed. Camp. bellum moliri

etiari Boend, bellum commoliri Res praeterea adversus Bojos et Insubres Gallos feliciter ge

Leid. stae referuntur] Vet. lib. Res praeterea in Hispania et ad

Tentaverat autem per Aristo. versus Bojos et Insubres. sit. nem ) Vet. lib. Tentaverat au.

tem Annibal Similiter Von. Leid. Berg. et

per Aristonem. SI.

GON. Similiter Voll. Leid. et edd. antiquae. Res praeterea in Hispania, et in Gallia adverbal Boend. et ed. Camp. Mox ad

Berg. Tentaverat enim Hannisus Bojos Boend. et ed. Campa. bellandum Leid. Vor Boend. et ni. Res praeterea adversus Bo- cd. Camp. Verum rebellare hic jos primus Aldus, mor Froben elt iterum bellare, ut saepe apud anno 1531. cdiderunt. Ceterum omnia haec verba pod voces ty. lent autem bellare et rebellare a

Livium et alios usurpatur. So. ranni erant, finivit inserunt

librariis commutari. V. ad 40, Berg. Boend. et edd. antt.

38, 5. Graeciamque omnem libera.

[merged small][ocr errors]

T. LIVII PA TA VINI

LIBER TRIGESIMUS QUARTUS.

1. Inter bellorum magnorum, aut vixdum finitorum, aut inminentium, curas intercessit res parva

ad 28,

11.

[merged small][ocr errors]

10XXXVIII.

.

S. 1. Aut vixdum finitorum) bei. Sed pallim librarios ita pechauddum vix finitorum Mcad. 1. casse vidimus ad 31,6, 4. (tribu. et Gaertn. Male. De voce vix. ni plebi. Bamb.] dum v. ad 32, 28, 4. Solent au. tem haud et aut commutari. V.

Q. Fabio, T. Sempronio con.

sulibus) Ti. Sempronio, ut su2,

pra. SIG. V. eumdem Sigonium 9. 3. Tulerat eam C. Oppius Passim librarii praenomina T.

ad 22, 57, 9. (T. Sempr. Bamb.) tribunus plebis) Editio Mogunti. et Vi. sive Titus et Tiberius, in nensis anni civixix. rcfert, Tu. lerant eam M. Oppius et T. Ro

Mfis commutarunt. V. ad 40, muleus tribuni plebis, camque bis consul fuit, primum anno

44, 12. Ceterum Ti. Sempronius lectionem proballe videtur Ay. marus Rivallius Jurisconsultus

cum Q. Fabio, illo Allobrox. contra quem merito

Cunctatore; iterum anno 15xl. cum vulgata passim lectione fa. cum Q. Fabio, Cunctatoris filio. ciunt amplissimus Antonius Au- lex Oppia referenda sit, dubitari

Ad utrum autem consulatum ejus gulinus, et clarissimus Fr. Ho. tomannus, Jurisconsulti nobiles. posse exiftimat Cl. Crevier. VeCeterum lata hacc fuit ab Oppio Livius, anno vigesimo poft ab

rum quum infra c. 8, 3. tradat lex in medio, ut aït, ardore bel. li Punici secundi, hoc eft, anno rogatam esse legem Oppiam, ab urbe condita 15XL. V. Taci. quam lata fuerat, et M. Porcius tum 3. (Ann. 33. et 34.) et Va.

Cato ac L. Valerius Flaccus, in lerium Max. 9, 1. MOD. Ed. ant. quorum consulatu abrogata eft,

consules fuerint anno 17LVIII. Tulerant eam M. Oppius et T. Romulejus tribuni plebis ; quod fuille' anno 15xxxv11. in primo

patet, secundum Livium latam damnat cum Ant. Augustino Fr. Ti. Sempronii consulatu, ci male Modius. GEBI. Eadem lectio, Modium ad vcrba praecedentia vel similes haud multum inde di.

latam existimasse anno 15XL. vcrsae exstant in plerisque Mstis meis, et omnibus excusis usque Ne mulier plus semuncia ad Aldum, qui ex codicis Mo.. auri haberet] Secus nobis tradi. guntini excerptis, quae ad cal. dit Livius 26, (36,5.] Consulibus cem ed. Moguntinae subjecta enim M. Marcello iv. ac Valerio sunt, primus vulgatum recepit. Levino 11. ubi privati conferunt (M. Oppius Bamb.) Paullo ante pecuniam, urori filiaeve singu. ctiam . praec. quidam codd. et lae unciae auri relinquebantur, L. Valerius 'r. Romulejus ple. et pondo argenti. Hic autem non

qua

dictu , sed quae ftudiis in magnum certamen excesserit. M. Fundanius et L. Valerius tribuni plebei z ad plebem tulerunt de Oppia lege abroganda. Tu-3 lerat eam C. Oppius tribunus plebis, Q. Fabio, Ti. Sempronio consulibus, in medio ardore Punici bel. li, Ne qua mulier plus semunciam auri haberet: neu vestimento versicolori uteretur : neu juncto vehiculo in urbe oppidove, aut propius inde mille passus, ni

licuit plus semuncia auri ullam kem eunuchi versicolorem dicit. habere mulierem, lege Oppia. Casaub. 1. d. scribit, versicoloDe qua lege ne unum quidem res vestes olim luxuriosis et im. verbum fecise Livium 1.33. quan. pudicis proprias fuisse, atque do Q. Fabius suffectus Podhumio ideo lege Oppia cautum, ne qua. cum Sempronio fuit consul, an. mulier vestimento versicolori no quarto ejus belli, admodum uteretur. Sane, apud Graccos miror. Quare videat lector, uter quosdam non nisi meretrices dv. ex altero locus sit emendandus. Siva gestalle, ex Athen. 12, 4. Deinde utrum Livium memoria Suida in v. 'Etarpov et Zalev. lapsum,

an diversos utroque in kos, aliisque oftendit Petitus in loco secutum authores (ut fit Legib. Att. 1. 6. tit. 5. p. 476. saepe) credamus. GLAR. De dif. Sed alia videtur Oppio fuille cau. ficultate hac a Glareano mota v. sa mulieribus interdicendi vefte ad 36, 36, 6. Praeterea plus se versicolori; haec nimirum, ne mii uncia auri Lov. 1. plus se muliercs in miseria et inopia cimiuncia auri Lov. 2. 3. 'Harl. et vitatis, per quam omnium pri. Mead. uterque. V. ad 7, 27, 3. vatorum pecuniae in usum pu. utroque modo semiuncia et sem. blicum, quod Valerius tribunus uncia in Miis obcurrere, vi plebis c. 6. dicit, vertendae erant, dimus ad 27, 1, 15. Insuper plus pecuniam in vestes, quae aliis semionciam auri Gaertn. plus pretiosiores erant, effunderent: semiunciam auri Vol. et Lov. a quo luxu quum sibi, ne in pu. 4. ac 6. plus semunciam auri blica quidem inopia, temperare Lov. 5. cum cdd. Camp. Rom. non poßent, Oppius, eum lege anni 1472. ac Parm. quam scri- prohibendum putavit. Res ipsa pturam recepi. V. ad 41, 12, 8. oftendit, aliter Gra os, aliter

Romanos de mulieribus, quae Neu vestimento versicolori u. versicolori vestimento utebantur, teretur, neu juncto vehiculo) sensisse. Nam si Romani versiHoc elle, quod Gracci dicunt coloria honestis foeminis non avSivov luatrov, docent Casaub. convenire exifiimassent, ncc ma. ad Athen. 7, 6. et Salmas. 'ad tronae sibi usum corum reddi Vopisc. Aurel. 46. ex cujus scn. petiissent, nec tribunos plebis tentia versicolor vestimentum adjutores ad eum recuperandum idem eft, quod varium, id eft, nactae fuissent, nec Cato hoc quod varios colores simul inter- argumento ad impugnandam le. tos habet. Ita Eugraph. ad Te- gem, qua Oppia abrogabatur, uti rent. Eun. 4, 4, 16. variam ve. neglexiset. DUK. ne vestimen.

4 si sacrorum publicorum caussa, veheretur. M. et P.

Junii Bruti tribuni plebis legem Oppiam tuebantur, nec eam se abrogari passuros ajebant. Ad suadendum dissuadendumque multi nobiles prodibant. Ca

pitolium turba hominum faventium adversantiumque 5 legi complebatur. Matronae nulla nec auctoritate,

nec verecundia , nec imperio virorum , contineri li. mine poterant: omnes vias urbis aditusque in forum obsidebant, viros descendentes ad forum orantes

to, et ne juncto Vol. et Lov. 3. c. 50. et 57. anno V. 10Lviv. Sed ac 6. ne juncto etiam Lov. 1. So. Pighius ad omnes hos annos D. lent pasim neu et ne a librariis non P. Junium habet: quod, et, commutari. v. h. I. cap. 35, 9. si dissentire videntur úss. ta. (nec vestimento Bamb.) Tum men consideratione dignum eft. versi coloris Voff. Lov. 1. 2. 3.4. nam praenomen Decimus ingen6. Mead. uterque, et Gaertn. qu. te Junia usitatissimum fuit, Pilrei coloris Hearnji L. 1. Male. blius admodum rarum: nec ad. vestis versicolor memoratur et. huc usquam id inveni, nisi in iam supra 7, 10, 7.. Hic vero in. Cic. 1. Verr. 50. et 58. quibus telligi videtur veltimentum pur- locis nullam quidem discrepan, pureum és c. 7, 3. juncto vehi- tiam scripturae adnotavit Grae. culo, ut 42, 65, 3. Juncta vehivius, sed tamen dubito, an iticula mille admodum capiuntur. dem scribendum sit D. Junius, Vellej, Pat, 2, 114. Erat deside. DUK. M. et T. Junius Brutus rantibus paratum junctum ve Titus Romuleus plebei Lov. 1. hiculum. V.Gronov. Diatr. Stat. Marcus et Titus Junius Brutius c. 9. Plene Cic. dixit rheda equis Titus Romuleus plebei Vol. et juncta 6. ad Att. 1. circa fin. Lov. 6. nisi quod ultimus ignoret

to et. Marchus et Titus Junius Nisi sacrorum publicorum caussa) V. Lips. ad Tac. 19. Ann. nii L. 1. Marcus Titus et Junius

Brutus Romuleus plebei Hear42. et Spanh. de Praeft. et usu numism. disert. u. p.248. DUK. Brutus tribuni plebis Mead. 1. To nisi crsulat a Voff. et Lov, 1.

a quo non aliter dissentiunt Lov, publicorum a Lov. 2.

2. et Mead. 3. quam quod ille M.

Titius, hic Brutius legant. Si. V. 4. M. et P. Junii Bruti tri- miles fere lectiones pracferunt buni plebis] Editio Moguntina M. reliqui mei, et Hearnii

codd. ut et P. Junii Bruti. MOD. Non fc. et primae edd. (M. et TITO Ju. rendum, quod habetur in Pall. ni Bruti Bamb.] Ea, quae nunc et prisca ed. Marcus et Titus vulgo erstat, lectio debetur edi. Junius et Brutus tribuni plebis. tioni Mog. Eorum alterum pro GEBH. Publium Junium Bru. P. Junio Bruto palim Pighius tum acdilem curulem memorat in Ann, vocavit D. Junium Bru. Livius 35, 41. anno V.

tum; quem v. ad ann. 1oLm. p. praetorem 36, 45. et 37, 2. anno 244. Verum in omnibus locis LiV. ISLXII. : propraetorem ibid. vii, quae Cl. Dukerus laudavit,

IOLXI.

« IndietroContinua »