Immagini della pagina
PDF
ePub

Handbuch der Romischen

Nationalliteratur,

Prosaiker

und

Dichter.

(Rudolph) Loehbach

Braunschweig;
G. Westermann,

1868

Hominem esse barbarum, iracundum, mero a senatu appellatos, in servitute temerarium; non posse eius imperia atque in ditione videbat Germanorum diutius sustineri. Nisi quid in Cae- teneri eorumque obsides esse apud sare populoque Romano sit auxilii, Ariovistum ac Sequanos intelligebat; omnibus Gallis idem esse faciendum, quod in tanto imperio populi Romani quod Helvetii fecerint, ut domo emi- turpissimum sibi et reipublicae esse grent, aliud domicilium, alias sedes, arbitrabatur. Paulatim autem Germanos remotas a Germanis, petant fortunam- consuescere Rhenum transire et in que, quaecunque accidat, experiantur. Galliam magnam eorum multitudinem Haec si enuntiata Ariovisto sint, non venire populo Romano periculosum dubitare, quin de omnibus obsidibus, videbat, , neque sibi homines feros ac qui apud eum sint, gravissimum sup- barbaros temperaturos existimabat, quin, plicium sumat. Caesarem vel auctori- cum omnem Galliam occupavissent, ut tate sua atque exercitus, vel recenti ante Cimbri Teutonique fecissent, in victoria, vel nomine populi Romani provinciam exirent' atque inde in Itadeterrere posse, ne maior multitudo liam contenderent, praesertim cum SeGermanorum Rhenum traducatur, Gal- quanos a provincia nostra Rhodanus liamque omnem ab Ariovisti iniuria divideret; quibus rebus quam maturrime posse defendere.

occurrendum putabat. Ipse autem Ario32. Hac oratione ab Divitiaco habita vistus tantos sibi spiritus, tantam arroomnes, qui aderant, magno fletu auxi- gantiam sumpserat, ut ferendus non lium a Caesare petere coeperunt. Ani- videretur. madvertit Caesar, unos

ex omnibus 34. Quamobrem placuit ei, ut ad Sequanos nihil earum rerum facere, Ariovistum legatos mitteret, qui ab eo quas ceteri facerent, sed tristes capite postularent, uti aliquem locum medium demisso terram intueri. Eius rei causa utriusque colloquio diceret: velle sese quae esset, miratus ex ipsis quaesiit. de re publica et summis utriusque rebus Nihil Sequani respondere, sed in eadem cum eo agere. Ei legationi Ariovistus tristitia taciti permanere. Cum ab his respondit: Si quid ipsi a Caesare opus saepius quaereret neque ullam omnino esset, sese ad eum venturum fuisse; si vocem exprimere posset, idem Divi- quid ille se velit, illum ad se venire tiacus Aeduus respondit: Hoc esse oportere. Praeterea se neque sine exermiseriorem gravioremque fortunam Se- citu in eas partes Galliae venire audere, quanorum prae reliquorum, quod soli quas Caesar possideret, neque exerne in occulto quidem queri neque citum sine magno commeatu atque moauxilium implorare auderent absentis- limento in

locum contrahere que Ariovisti crudelitatem, velut si co- posse. Sibi autem mirum videri, quid ram adesset, horrerent, propterea quod in sua Gallia, quam bello vicisset, aut reliquis tamen fugae facultas daretur, Caesari aut omnino populo Romano Sequanis vero, qui intra fines suos negotii esset. Ariovistum recepissent, quorum oppida 35. His responsis ad Caesarem reomnia in potestate eius essent, omnes latiş iterum ad eum Caesar legatos cum cruciatus essent perferendi.

his mandatis mittit: Quoniam tanto suo 33. His rebus cognitis Caesar Gal- populique Romani beneficio affectus, lorum animos verbis confirmavit polli- cum in consulatu suo rex atque amicus citusque est sibi eam rem curae futuram: a senatu appellatus esset, hanc sibi magnam se habere spem, et beneficio populoque Romano gratiam referret, suo et auctoritate adductum Ariovistum ut in colloquium venire invitatus grafinem iniuriis facturum. Hac ora- varetur neque de communi re dicendum tione habita concilium dimisit. Et se- sibi et cognoscendum putaret, haec esse, cundum ea multae res eum hortabantur, quae ab eo postularet: primum ne quare sibi eam rem cogitandam et su- quam hominum multitudinem amplius scipiendam putaret, imprimis quod Ae- trans Rhenum in Galliam traduceret; duos, fratres consanguineosque saepenu- deinde obsides, quos haberet ab Aeduis,

unum

« IndietroContinua »