Immagini della pagina
PDF
ePub

iis comitia tribunorum militum tollentibus per quinquennium urbem tenuit.

XXXIX. Inter priorem dictaturam abdicatam novamque a 1 Manlio initam ab tribunis velut per interregnum concilio plebis 5 habito apparuit, quae ex promulgatis plebi, quae latoribus gra

tiora essent. nam de fenore atque agro rogationes iubebant, 2 de plebeio consule antiquabant. et perfecta utraque res esset, ni tribuni se in omnia simul consulere plebem dixissent. P. 3

Manlius deinde dictator rem in causam plebis inclinavit C. Li10 cinio, qui tribunus militum fuerat, magistro equitum de plebe

dicto. id aegre patres passos accipio; dictatorem propinqua 4 cognatione Licini se apud patres excusare solitum, simul negantem magistri equitum maius quam tribuni consularis im

perium esse. 15 Licinius Sextiusque cum tribunorum plebi creandorum 5

indicta comitia essent, ita se gerere, ut negando iam sibi velle continuari honorem acerrime accenderent ad id quod dissimulando petebant plebem; nonum se annum iam velut in acie 6

adversus optumates maximo privatim periculo nullo publice 20 emolumento stare. consenuisse iam secum et rogationes pro

mulgatas et vim omnem tribuniciae potestatis. primo inter- 7 cessione collegarum in leges suas pugnatum esse, deinde ablegatione iuventutis ad Veliternum bellum, postremo dictato

von

5 Jahre, wo weder Consuln noch Militärtribunen angegeben werden, sondern nur Licinius u. Sextius als tribuni plebis. Diodor nennt diesen Zustand die Zeit der αναρχία.

3. Inter priorem dictaturam] M. Furius Camillus war zur Abdication genötbigt worden durch den Beschluss der Plebs, dass, wenn er als Dictator etwas Gesetzwidriges gegen sie unternehmen würde, man ihn nach Beendigung seiner Amtszeit auf eine Brüche 500000 As anklagen würde. Ihm folgte sofort P. Manlius als Dictator. 5. ex promulgatis, neutr. plur., weil die 3 Rogationen in eine zusammengefasst waren (lex satura). 7. antiquabant] de conatu! Wahrscheinlich hatte der Senat erklärt zu den beiden ersten Gesetzen seine Zustimmung geben zu wollen, wenn die lex de consulatu verworfen würde. Die Patricier befolgten eine ähnliche Politik wie gegenüber den rogationes Canuleiae. Das

Volk stimmte jetzt mit der Kurzsichtigkeit und Undankbar. keit der Menge nur für die ihm unmittelbar vortheilhaften Rogationen. Die Tribunen dagegen fassten nun die 3 Rog. in eine zusammen, damit das Ganze entweder angenommen oder verworfen würde wie in schwierigen Zeiten das Englische Haus der Gemeinen, uneins mit der Krone, wenn das Haus der Pairs ihr anhing, Beschlüsse, wofür die Beistimmung dieses Standes nicht zu erwarten war, einer Geldbill einverleibte, wie fremdartig sie ihr auch sein mochten.“ Nieb. R. G. III, 33. 9. C. Licinio] Vatersbruder des Volkstribuns. 17. dissimulando, di' elowvelas. — 23. ad Veliternum bellum] „Veliterni coloni gestientes otio, quod nullus exercitus Romanus esset, et agrum Romanum aliquotiens incursavere et Tusculum oppugnare adorti sunt“ Liv. VI, 36. Vielleicht waren die Einfälle durch

8 rium fulmen in se intentatum. iam nec collegas nec bellum

nec dictatorem obstare, quippe qui etiam omen plebeio consuli

magistro equitum ex plebe dicendo dederit. se ipsam plebem 9 et commoda morari sua; liberam urbem ac forum a credito

ribus, liberos agros ab iniustis possessoribus extemplo, si velit, 5 10 habere posse. quae munera quando tandem satis grato animó

aestimaturos, si inter accipiendas de suis commodis rogationes spem honoris latoribus earum incidant? non esse modestiae populi Romani id postulare, ut ipse fenore levetur et in agrum iniuria possessum a potentibus inducatur, per quos ea conse- 10

cutus sit, senes tribunicios non sine honore tantum sed etiam 11 sine spe honoris relinquat. proinde ipsi primum statuerent

apud animos, quid vellent, deinde comitiis tribuniciis declara

rent voluntatem. si coniuncte ferri ab se promulgatas roga12 tiones vellent, esse quod eosdem reficerent tribunos plebis, per- 15

laturos enim quae promulgaverint: sin, quod cuique privatim opus sit, id modo accipi velint, opus esse nihil invidiosa continuatione honoris: nec se tribunatum nec illos ea, quae promulgata sint, habituros.

XL. Adversus tam obstinatam orationem tribunorum cum 20 prae indignitate rerum stupor silentiumque inde ceteros patrum

defixisset, Ap. Claudius Crassus, nepos decemviri, dicitur odio 2 magis iraque quam spe ad dissuadendum processisse et locutus

in hanc fere sententiam esse: „Neque novum neque inopina3 tum mihi sit, Quirites, si, quod unum familiae nostrae semper 25

obiectum est ab seditiosis tribunis, id nunc ego quoque audiam, Claudiae genti iam inde ab initio nihil antiquius in re publica patrum maiestate fuisse, semper plebis commodis adversatos quorum

alterum neque nego neque infitias eo, nos, ex quo adsciti sumus simul in civitatem et patres, enixe operam 30 dedisse, ut per nos aucta potius quam inminuta maiestas earum 5 gentium, inter quas nos esse voluistis, dici vere posset. illud

alterum pro me maioribusque meis contendere ausim, Quirites, nisi, quae pro universa re publica fiant, ea plebi tamquam

1

4 esse.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

16

[ocr errors]
[ocr errors]

„ ut

aliam incolenti urbem adversa quis putet, nihil nos neque privatos neque in magistratibus, quod incommodum plebi esset, scientes fecisse, nec ullum factum dictumve nostrum contra

utilitatem vestram, etsi quaedam contra voluntatem fuerint, 5 vere referri posse. an hoc, si Claudiae familiae non sim nec 6

ex patricio sanguine ortus, sed unus Quiritium quilibet, qui modo me duobus ingenuis ortum et vivere in libera civitate sciam, reticere possim, L. illum Sextium et Licinium, perpetuos, 7

si diis placet, tribunos, tantum licentiae novem annis quibus 10 regnant sumpsisse, ut vobis negent potestatem liberam suffragii

non in comitiis non in legibus iubendis se permissuros esse? sub condicione" inquit nos reficietis decimum tribunos.“ 8 quid est aliud dicere: quod petunt alii, nos adeo fastidimus, ut

sine mercede magna non accipiamus. sed quae tandem ista 9 15 merces est, qua vos semper tribunos plebis habeamus ?

rogationes inquit „nostras, seu placent seu displicent, seu utiles seu inutiles sunt, omnes coniunctim accipiatis. obsecro 10 vos, Tarquinii tribuni plebis, putate me ex media contione

unum civem succlamare bona venia vestra liceat ex his 20 rogationibus legere, quas salubres nobis censemus esse, anti

„non“ inquit , licebit, ut de fenore atque agris, 11 quod ad vos omnes pertinet

, iubeas, et – hoc portenti non fiat in urbe Romana, uti L. Sextium illum atque hunc Gaium Li

cinium consules, quod indignaris, quod abominaris, videas? 25 aut omnia accipe aut nihil fero.“ ut si quis ei, quem urgueat 12

fames, venenum ponat cum cibo, et aut abstinere eo quod vitale sit iubeat, aut mortiferum vitali admisceat. ergo si esset libera haec civitas, non tibi frequentes succlamassent

, abi hinc cum tribunatibus ac rogationibus tuis!“ quid? si tu 30 non tuleris, quod commodum est populo accipere, nemo erit

qui ferat? illud, si quis patricius, si quis quod illi volunt 13 invidiosius esse - Claudius diceret , aut omnia accipite aut nihil fero,“ quis vestrum, Quirites, ferret? numquamne vos res 14 potius quam auctores spectabitis, sed omnia semper, quae ma

[ocr errors]

quare alias.“

[ocr errors]

des Aristokraten ist das Wohl der Patricier zugleich das Wohl des gesammten Staats.

3. scientes, auch die Usurpation des Decemvir Appius? Vgl. Mommsen, F. I, 295. 6. qui sciam, der nur einfach (modo) das Bewusstsein hätte, dient zur Charakteristik des quilibet Quiritium.

11. non in comitiis] Denn sie hatten ja auch die Wahlversammlungen für Militärtribunen verhindert. Der Redner denkt aber zunächst nur an die p.

118, 13 gestellte Bedingung. – 12. inquit, sagt man, auch von mehreren Personen gebraucht. 18. Tarquinii tribuni] Liv. III, 39 nec minus ferociter M. Horatium Barbatum isse in certamen, decem Tarquinios appellantem, admonentemque Valeriis et Horatiis drcibus pulsos reges.

21. Non licebit etc.) Der Antwort des Tribuns legt Appius seine eigene Ansicht u. Abscheu unter. 21. Rhetorische Form der altercatio. 25. ut

[ocr errors]

gistratus ille dicet, secundis auribus, quae ab nostrum quo 15 dicentur, adversis accipietis? at hercule sermo est minime

civilis; quid? rogatio qualis est, quam a vobis antiquatam in

dignantur? sermoni, Quirites, simillima. consules inquit 16 „rogo, ne vobis quos velitis facere liceat.“

an aliter rogat, 5 qui utique alterum ex plebe fieri consulem iubet, nec duos 17 patricios creandi potestatem vobis permittit? si hodie bella

sint, quale Etruscum fuit, cum Porsina Ianiculum insedit, quale Gallicum modo, cum praeter Capitolium atque arcem omnia haec hostium erant, et consulatum cum hoc M. Furio et quo- 10 libet alio ex patribus L. ille Sextius peteret, possetisne ferre

Sextium haud pro dubio consulem esse, Camillum de repulsa 18 dimicare? hocine est in commune honores vocare, ut duos

plebeios fieri consules liceat, duos patricios non liceat, et alterum ex plebe creari necesse sit, utrumque ex patribus prae- 15 terire liceat? quaenam ista societas, quaenam consortio est?

parum est, si, cuius pars tua nulla adhuc fuit, in partem eius 19 venis, nisi partem petendo totum traxeris? „, timeo“ inquit , ne,

si duos licebit creari patricios, neminem creetis plebeium.“ quid est dicere aliud: „quia indignos vestra voluntate creaturi 20

non estis, necessitatem vobis creandi quos non vultis inponam?" 20 quid sequitur, nisi ut ne beneficium quidem debeat populo, si

cum duobus patriciis unus petierit plebeius et lege se non 1 suffragio creatum dicat?“ XLI. „Quo modo extorqueant, non

quo modo petant honores quaerunt; et ita maxima sunt adep- 25.

turi, ut nihil ne pro minimis quidem debeant; et occasionibus 2 potius quam virtute petere honores malunt. est aliquis, qui

16

[ocr errors]

ex

petit.

[ocr errors]

si quis, die Refutation ist iro- zugleich etc. - 22. quid sequitur nisch, wozu sonst quasi vero, pro- nisi, was anders ist dann das Reinde quasi dient. 2. at hercule, sultat als dass etc. Affirmativ: die selbstgemachter Einwand: Aber Consequenz eines solchen Gesetzes vielleicht, kann man sagen,

sind ist, dass etc. Dagegen Sall. Ing. nur ihre Aeusserungen nicht recht 85, 37: nobilitas honores non demokratisch, um so demokrati- merito sed quasi debitos a vobis rescher aber ihre Forderung! 4.

22. ne beneficium quidem] sermoni] = Ihren Worten; so un- Die homines novi sahen jedoch in verschämt u. thöricht ihr Auftreten, der Vergleichung der honores am ebenso sei ihre Rogation. 4. meisten ein beneficium p. R. consules gehört zu facere: mein Antrag ist, dass euch die Wahl der 26. ne pro minimis quidem] Sie Consuln nicht frei stehen soll. fühlen sich durchaus nicht, nicht 12. In solcher Lage würde eben einmal zu den geringsten, geschweige die repulsa eines Camillus unmög.

für die höchsten Ehren zu Verlich sein, es sei denn, dass sein dienst und Dank verpflichtet. Vgl. Mitbewerber dasselbe Vertrauen occasionibus u. virtute. 27. Est geniesst. 17. parum est, si-nisi, aliquis] Es findet sich hin u. wieder es ist nicht genug, dass (si) du dir ein Mann, der etc. Aber abgesehen ein Recht anmasst, welches dir von Sextius und Licinius, wer ist bisher nicht zustand, wenn du nicht jetzt so niedrig gestellt etc., der

[ocr errors]
[ocr errors]

se inspici aestimari fastidiat, qui certos sibi uni honores inter dimicantes conpetitores aequum censeat esse, qui se arbitrio vestro eximat, qui vestra necessaria suffragia pro voluntariis

et serva pro liberis faciat — omitto Licinium Sextiumque, 3 5 quorum annos in perpetua potestate tamquam regum in Capi

tolio numeratis quis est hodie in civitate tam humilis, cui non via ad consulatum facilior per istius legis occasionem quam nobis ac liberis nostris fiat? si quidem nos ne cum vo

lueritis quidem creare interdum poteritis, istos etiam si nolu10 eritis nécesse sit."

„De indignitate satis dictum est, etenim dignitas ad ho- 4 mines pertinet; quid de religionibus atque auspiciis, quae propria deorum inmortalium contemptio atque iniuria est, loquar?

auspiciis hanc urbem conditam esse, auspiciis bello ac pace, 15 domi militiaeque omnia geri, quis est qui ignoret? penes quos 5

igitur sunt auspicia more maiorum? nempe penes patres. nam plebeius quidem magistratus nullus auspicato creatur: nobis 6 adeo propria sunt auspicia, ut non solum quos populus creat

patricios magistratus non aliter quam auspicato creet, sed nos 20 quoque ipsi sine suffragio populi auspicato interregem proda

mus, et privatim auspicia habeamus, quae isti ne in magistratibus quidem habent. quid igitur aliud quam tollit ex civitate 7 auspicia, qui plebeios consules creando a patribus, qui soli ea

habere possunt, aufert? eludant nunc licet religiones: quid 8 25 enim esse, si pulli non pascantur, si ex cavea tardius exierint,

si occecinerit avis? parva sunt haec, sed parva ista non con

nicht das gleiche fastidium zeigen anzustellen, 19. auspicato] Dies könnte? 16. nempe penes patres] geschieht, wenn vor der Wahl von Diese Ansicht wurde von der Plebs dem die Wahl leitenden Magistrat bestritten, cf. IV, 6: interroganti Auspicien angestellt worden sind.

: tribuno (dem Canuleius), curnam Dies musste immer geschehen, wenn plebeium consulem fieri non opor- der zu wählende magistratus das teret, ut fortasse vere sic parum uti- ius auspiciorum erhalten sollte. liter in praesens certamen consul 20. ipsi-privatim, denn wenn kein respondit, quod nemo plebeius auspi- Magistrat vorhanden ist, welcher cia haberet, ideoque decemviros con- Träger der Auspicien sein könnte, ubium diremisse, ne incerta prole so gehen diese auf die Patricier auspicia turbarentur. Darüber ist über, auch wenn sie privati sind: das Volk voller Entrüstung,. quod sie übertragen sie dann dem interauspicari tamquam invisi diis ne- rex etc.

Die Worte et privatim garentur posse. Vgl. die Schrift sind rhetorische Erweiterung von des Augur M. Messala de auspi- ipsi sine suffragio populi. - 20. Sine

· ciis bei Gell. XIII, 15: Patrici- suffragio populi] Nur durch den paorum auspicia in duas sunt tricischen Senat. - 24. Eludant nunc divisa potestates etc. Diese Bezeich- licet] Den Geist seiner Zeit legt nung blieb auch zu als Ple- Livius schon dem Licinius etc. unter. beier das Recht hatten als Consuln, 25. si pulli non pascantur] Die Prätoren oder Censoren Auspicien auspicia pullaria oder ex tripudiis.

[ocr errors]
« IndietroContinua »