Immagini della pagina
PDF
ePub

DE BELLO PELOPONNESIACO

LIBRI OCT 0.

DE ARTE HUIUS SCRIPTORIS HISTORICA EXPOSUIT; EIUS
VITAS A VETERIBUS GRAMMATICIS CONSCRIPTAS ADDIDIT;
CODICUM RATIONEM ATQUE AUCTORITATEM EXAMINAVIT;
GRAECA EX IIS EMENDAVIT; SCRIPTURAE DIVERSITATES
OMNES,COMMENTARIOS RERUM GEOGRAPHICARUM, SCHOLIA
GRAECA ET NOTAS TUM DUKERI OMNES ATQUE ALIORUM
SELECTAS TUM SUAS; DENIQUE INDICES RERUM ,

ET VERBORUM LOCUPLETISSIMOS

SUBIECIT

ERNESTUS FRIDERICUS POPPO

G U BEN EN 8 I s.

PARS II.

CONTEXTUS VERBORUM CUM SCHOLIIS ET

SCRIPTURAE DISCREPANTIIS,

VOLUMEN II.

THUCYDIDIS LIBER IV. et V.

LIPSIAE, APUD GERHARDUM FLEISCHERUM.

MDCCCXXVII.

PO NEW

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

LECTORI BENEVOLO S.

OLO

I.

censura primorum historiae Thucydidis a nobis editae voluminum, quae inserta est Bibliothecae criticae novae Vol. II. p. 225. sqq., quum humanissime promisisset censor eruditissimus, I. Bake, si gratum nobis fore intellexisset, se collationem codicis ms. Lugdunensis a Wyt'tenbachio Selecta historica edente aliquoties inspecti absoluturum et ad nos missurum esse, virum praestantissimum, ut id faceret, vehementer rogavimus. Quibus precibus ille officiosissime satisfaciens permovit B. A. Nautam, iuvenem ornatissimum, ut codicis excutiendi molestiam susciperet. Ita igitur, quarto libro typis modo exscripto, ad nos pervenit collatio et huius et sequentium omnium librorum, pro qua tam iuveni doctissimo, a quo prudentissime et strenuissime confecta est, quam viro praeclaro, cuius auctoritati atque officio singulari hoc munus debemus, gratias agimus maximas.

De codice ipso haec scripsit Bake I. d. 1.213. „Volumen est chartaceum forma quadrata sed oblonga, continens Marcellini de vita Thucydidis commentarium, tum octo libros historiarum, postremo Dionysii Ilalic. locum περί των Θουκυδίδου ιδιωμάτων. Scriptara ea est, quam seculo XIV. tribuere solent. Praeterea summa librarii diligentia, cuius errores eos, quales ab ignorantia linguae proficiscuntur, perquam raro deprehendas; quo accedit diligens correctio, sive ea in ipsis versibus, sive in margine apposita et ab alia manu profectą. Scholia habet margo, neque omnia, et subinde nova, eadem, sed minutiori scriptura quam ipse contextus. Satis constanter servat haec: Tleonóvngos, iota subscriptum neglectum, επιπλείστον, ουχήκιστα, εξότου similiaque una

[ocr errors]

τοce, τε, 'Ακαρνάνες, πλόϊμος, στρατιά pro στρατεία, άλλο τι, nunc κρατύναι et παροξύναι, nunc δεικνύναι, Ποτιδαιάται, Θουριέται, λελύσθαι, alibi λελυσθαι, μη δε pro μηδέ, Όλυμπιάσιν, ακηρυκτεί, Πλαταιέων. «'

De natura et pretio libri in disputatione de artis criticae apud Thucydidem exercendae ratione et subsidiis p. 50. sq. ex paucis scripturae exemplis, quae Wyttenbachius dederat, nihil certi affirmare potuimus. Nunc adnotamus eum proxime cum F., saepe etiam cum Mosqu., rarius cum Gr. conspirare, et ita pessimum primi generis codicem oum optimo quarti et secundo tertii genetis (dę Art. crit. p. 62.) nectere. Cum solo F. enim consentit IV, 58. in omisso τί, 61. in επίασι pro απίασι, 63, in πυθόμενοι pro πειθόμενοι, 67. in omisso είδέναι, 12. in άρξασθαι pro άρξαι, 19. in τοιούτω pro τούτο τω, 85. in male repetito articulo τού εκεί του πολέμου, 81. in πλείονας pro πλείους, 99. in σφών βία pro βία σφών, 102. in μεταπέμψαντες pro πέμψαντες, 122. in και ότι pro solo ότι. Cf. V, 31. (μέχρι μέν.) 32. (έδωκαν.) 39. (μή pro μήτε.) VI, 32. 34. 53. al. Cum uno Mosqm. legit έκέλευσε pro εκέλευε IV, 11., επί pro ες 12., αρκούσι pro άρκώσι 17., του μέσου pro μέσου του 96., αυτούς αξιωτάτους pro αξιωτάτους αυτούς 120. Cf. V, 36. (om. γάρ.) 41. (έξειν 8. έξιν.) 56. al. Solos F. et Mosqu. sectatur iv, 31. in articulo ante falcoons addito, 40. in τεθνηκότες pro τεθνεώτες, 54. in οπλίτ. Μιλησ. pro Μιλησ. οπλίτ., 91. in ήσαν οι Αθηναίοι pro οι 'Αθην. ήσαν. Cf. V, 42. (αιχμαλ. collocat.) 74. (ξυμμαχ. Βοιωτών.) VI, 31. 58. (φέρειν pro υπολαβείν.) Cum solo Gr. IV, 48. στέγος praebet pro τέγος, V, 70. μέγιστα pro μεγάλα, 80. φρουρικόν pro φρούριον; cum Gr. et Mosqu. addit závras VI, 67.; cum Gr. F. et Reg. V, 16. inserit οι εν ante εκατέρα et ειπείν ante θεωρούς. Rarissime et plerumque in rebus tenuissimis uni Reg. adstipulatur, ut in πειρασθείς VI, 54. Cf. IV, 2. 4. Ex his igitur apparet non satis recte Bakium 1. 1. affirmare „ eum raro deteriorem exhibere lectionem, plerumque cum optimis libris conspirantem, neque uno loco novum quid afferentem, quod minime spernendum sit.“ Imo mediocris est pretii, fere Regio et Graeviano aequandus, quorum auctoritatem praeterquam quod V, 16 et 80. aliquantum confirmavit, in quarto et quinto libro

non multum atilitatis attulit, novi certe, quod probaremus, nihil exhibuit.

Sequitur collatio libri IV. ad exemplum maius à Bekkero editum, cuius Bekkeri dissentiens scriptura a nobis ubique adnotata est, sic Instituta, ut, ubicunque nihil discrepantiae memoratum est, codex conspirare putandus sit. Nostro exemplo accuratius accommodare noluimus, quoniam collator aliquoties, ubi Bekkerus ex solis It. Vat. II. aliter legit, et Lugdunensem ab bis diversissimum consentire nequaquam verisimile est, tacet. Sic IV, 35. 36. 41. 79, cf, infra p. XIII. Quod silentium ut erroris convincere noluimus, ita, ne quis eo ad Bekkeri scripturam confirmandam magnopere utatur, cávendum est. Omittimus autem partim interpretationes vel inter versus vel ad marginem scriptas, de quibus infra dicendi locus erit, partim multas ex iis rebus minutis, quas in farraginem discrepantis scripturae congessimus,

Cap. Ι. S. 1. Συρακοσίων. Lugd. Συρρακοσίων,

Λοκρίδες. Lugd. Λοκρίδων.
S. 8. Και μάλλον. Lugd, μάλλον και,
Π. 5. 3. Παρεπεπλεύκεσαν. Lugd. παραπεπλ.
ΙΙΙ. S. 2. Ξυνεκπλεύσαι. Lugd. ξυνέπλευσε.

Αυτό τε. Lugd. αύτό τότε.
IV. S. 1. Ταξιάρχoις. Lugd. ταξιάρχαις.
S. 2. Ξυμβαίνοι. Lugd. ξυμβαίνειν.

Μέλλοι. Lugd. μέλλει.

'Αποπίπτοι. Lugd, αποπίπτη.
S. 3. Εξεργασάμενοι. Ιugd. εξειργασάμενοι.

Ουδέν. Lugd. ουδενί, sed superscr. ήκιστα.
V. S. 1. Και τι καί. Lugd. καίτοι.
VII. Χαλκιδέων. Lugd. Χαλκιδαίων.
VIII. S. 1. Στρατείας. Lugd. στρατιάς.

6. 4. 'Ανθρώπων. Lugd., ut videtur, αυτών.
S. 5. Της Ζακύνθου etiam Lugd.
S. 7. Κλήσειν. Lugd. βλήσειν, sed κ ειperscr.

Es autńv. 'Es etiam Lugd., qui contra

aliquoties είς. S. 8. Κατειλημμένου. Lugd. προκατειλημμένον. Χ. 5. 1. Μάλλον δε. Νec δε nec ή agnoscit Lugd.

S. 2. Κρείσσω. Lugd. κρείσσον.

« IndietroContinua »