Immagini della pagina
PDF
ePub
[graphic][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed]

VERY RARE PORTRAIT OF CAPT. GUSTAVUS CUNNINGHAM, NAVAL OFFICER IN THE REVOLUTIONARY WAR

[graphic][subsumed]

JOURNA EL

Van de derthien-jarighe Reyfe, te Water en te Lande,

Gedaen door

Fan Huygen van Linfchooten,

ΝΑ

OOST-INDIEN,

Inhoudende de Belchyvinge der felver Landen en Zee-kuften/met aenwijfinge ban alle de booznaeiste habeng/ Hebieren/ Hoecken ende ooghten: Mitsgaders

t Lebenen Bleedinghe der Inwoonders en Portugefen/manieren van hare gebouwen ban Tempelen/ Afgoden/Hupfingen/ Gods-dienst/Policie /en Koophandel/ hoe/en waer die gedzeven wozt / Ec. Als oock van de Beesten/Dogelen/ Dzuchten/ Specerpen/Materialen en eenige Geschiedenissen van die Landen,

[graphic]

PAMSTERDAM, Gedruckt

3 GILLIS JOOSTEN SAEGHMAN, in de Nieuwe-fraet/ Ordinaris Backer van de Journalen ter Zee/ en de Landt-Hepfen,

CHOICE COPY OF BOTH PARTS OF THIS RARE WORK
[NUMBER 184]

« IndietroContinua »