Immagini della pagina
PDF
ePub

Julius deceffiffet, in locum ejus M. Cornelius fubfectus eft. Nec id poftea factum eft: quoniam eo luftro a Gallis Roma capta eft. Furius Camillus, quum ei dies a L. Appulejo tribuno plebis dicta effet, in exfilium abiit. Quum Senones Galli Clufium obfiderent, & legati, a fenatu miffi ad componendam inter eos & Clufinos pacem, pugnantes contra Gallos in acie Clufinorum ftetiffent; hoc facto eorum concitati Senones urbem infefto exercitu petierunt, fufifque ad Alliam flumen Romanis, cepere urbem praeter Capitolium, in quod fe juventus contulerat: majores natu, cum infignibus honorum, quos quifque gefferat, in veftibulis aedium fedentes, occiderunt, Et quum per averfam partem:Cupitoli jäṁ summum evasissent, proditi clangore anferuin, M. Manlii praecipue opera dejecti funt. Coactis deinde propter famem Romanis defendere, ut mille pondo auri darent, & hoc pretio finem obfidionis emerent; Furius Camillus, dictator abfens creatus, inter pendendum aurum cum exercitu venit, & Gallos poft fextum menfem urbe expulit, ceciditque. Aedes Ajo Loquutio facta, quo loco ante urbem captam vox audita erat, adven

tare Gallos. Dictum eft, ad Vejos migrandum effe propter incenfam & dirutam urbem. Quod confilium Camillo auctore difcuffum eft. Movit populum vocis quoque omen ex centurione auditae, qui, quum in forum veniffet, manipulariis fuis dixerat, Sta miles; hic optime manebimus.

PATAVINI

LIBER QUINTUS.

1. PACE alibi parta, Romani Vejique in armis

erant tanta ira odioque, ut victis finem adeffe adpareret. Comitia utriufque populi longe diverfa ratione facta funt. Romani auxere tribunorum militum confulari poteftate numerum. Octo, quot numquam antea, creati, M'. Aemilius Mamercinus iterum, L. Valerius Potitus tertium, Ap. Claudius Craffus, M. Quinctilius Varus, L. Julius Julus, M. Poftumius, M. Furius Camillus, M. Poftumius Albinus. Vejentes contra taedio annuae ambitionis, quae interdum difcordiarum cauffa erat, regem creavere. Obfendit ea res populorum Etruriae animos, non majore odio regni, quam ipfius regis. Gravis jam is antea genti fuerat opibus fuperbiaque, quia follemnia ludorum, quos intermitti nefas eft, violenter diremiffet: quum ob iram repulfae, quod fuffragio duodecim populorum alius facerdos ei praelatus effet, artifices, quorum magna pars ipfius fervi erant, ex medio ludicro repente abduxit. Gens itaque, ante omnes alias co magis dedita religionibus, quod excelleret arte colendi eas, auxilium Vejentibus negandum,

donec fub rege effent, decrevit. Cujus decreti fubpreffa fama eft Vejis propter metum regis; qui, a quo tale quid dictum referretur, pro feditionis eum principe, non vani fermonis auctorem, habebat. Romanis etfi quietae res ex Etruria nunciabantur, tamen, quia omnibus conciliis eam rem agitari adferebatur, ita muniebant, ut ancipitia munimenta effent: alia in urbem & contra oppidanorum eruptiones verfa: aliis frons in Etruriam fpectans auxiliis, fi qua forte inde venirent, obftruebatur.

II. Quum fpes major imperatoribus Romanis in obfidione, quam in obpugnatione, effet; hibernacula etiam, res nova militi Romano, aedificari coepta confiliumque erat, hiemando continuare bellum. Quod poftquam tribunis plebis, jam diu nullam novandi res cauffam invenientibus, Romam eft adlatum, in concionem profiliunt, follicitant plebis animos, " Hoc illud effe" dictitantes, "quod aera militibus fint conftituta. "Nec fe fefelliffe, id donum inimicorum veneno

inlitum fore. Veniffe libertatem plebis: remo"tam in perpetuum & ablegatam ab urbe & ab "republica juventutem, jam ne hiemi quidem "aut tempori anni cedere, ac domos & res invi"fere fuas. Quam putarent continuatae militiae "cauffam effe? nullam profecto aliam inventu"ros, quam ne quid per frequentiam juvenum

« IndietroContinua »