Arbeten utgifna med understöd af Vilhelm Ekmans universitetsfond, Uppsala, Edizione 31

Copertina anteriore
Almqvist & Wiksells, 1924
 

Pagine selezionate

Sommario

Altre edizioni - Visualizza tutto

Parole e frasi comuni

Brani popolari

Pagina 128 - Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.
Pagina 192 - Profecto enim qui de die in diem adhuc renovatur, nondum totus est renovatus, intantumque adhuc in vetustate est.
Pagina 79 - Genom en enda människa har synden kommit in i världen och genom synden döden; och så har döden kommit över alla människor, eftersom de alla hava syndat.
Pagina 185 - Liberum ergo arbitrium perfecte fuit in primo homine, in nobis autem ante gratiam non est Liberum arbitrium ut non peccemus, sed tantum ut peccare nolimus. Gratia vero efficit ut non tantum velimus recte facere, sed etiam possimus; non viribus nostris, sed Liberatoris auxilio, qui nobis etiam perfectam pacem in resurrectione tribuet, quae pax perfecta bonam voluntatem consequitur. Gloria enim in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis (Luc.
Pagina 66 - Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem, oss skyldiga äro...
Pagina 26 - När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna, som du har beredt, hvad är då en människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du låter dig vårda om honom?
Pagina 225 - Serm 82. läsa vi: ipsa corripienda sunt coram omnibus, quae peccantur coram omnibus; ipsa corripienda sunt secretius, quae peccantur secretius.
Pagina 94 - daß Paulus in mancher Hinsicht nicht sowohl der Vater der Reformation als vielmehr der alten und mittelalterlichen Kirche ist", wenden sich meine Ausführungen nicht. Ich möchte dabei nur das „in mancher Hinsicht" betonen und schätze die innere Verwandtschaft Luthers mit Paulus viel höher ein, als Heitmüller es tut.
Pagina 329 - Pertinet autem ad rationem rectam, ut aliquis doleat, de quo dolendum est, et eo modo et fine quo dolendum est ; quod quidem observatur in poenitentia, de qua nunc loquimur ; nam poenitens assumit moderatum dolorem de peccatis praeteritis cum intentione removendi ea.
Pagina 46 - Allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det gören* I ock dem.

Informazioni bibliografiche