Immagini della pagina
PDF
ePub

THUCYDIDES

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

881

TG 1877

r.2

ADNOTATIO CRITICA.

5, 2, 2 Tòv Kolopavlov codd. Emend. Pluygers. 3 őtl oídê codd. Emend. Pp. déxa rồv codd. Emend. Pp. – 3, 1 TEPLÉTEREOVłs codd. (praeter unum) et Bh.

5, 2 codd. et Bh. τοϊς κομιζομένοις (unus προσκομ.). Emend. Mnk. Articulum seclusit St. cum aliis. 3 'Intitovictas xai Mɛdudlovs St. de coni. Weidneri ducta e Strabone, non improbabili illa quidem, quanquam nomina satis longe recedunt a codd. Thuc. 6, 3 αυτόθεν seclusi cum Kr. et St. Tres codd. deteriores om., duo alii dant aúróv.

7, 2 &vvñasov codd. Emend. Dobr. — xal oů Bovhóuevos interpunctione separavit St., interpretationem secutus Schuetzii, cui obstat me iudice collocatio pronominis aútovs. cf. ad 4, 63, 1. — 4 oủ xatña9ev codd. (aliquot deter. oủx &rñ19ɛv). Emend. Haack. - 9,6 Šuvrayanval codd. Emend. Kr. - 8 ućliot' av St. Sed post hais non opus videtur particula; vid. Madvig Adv. I, 178 sq. Post vouloote e Stobaeo et schol. tola add. St.; idem secl. Stò ante aiozúv. de coni. Rsk. 10, 3 τοϊς seclusi cum St. auctore Kr. 4 oxoan codd. paene omnes, non apte ad sententiam. – 7 xai ante lžanívns, omissum in duobus codd., secl. Bh., defendit St. – 11, 1 nequelqŠAVTES St. ob 1, 106, 1 TERLEToyov. 14, 4 Κυνόσουρίαν. De forma v. ad 4, 56, 2. -- 15, 1 duolos St. de coni. Bk., quae vix magis satis facit quam volg. Alii alia coni.

2 {vdeçouévous codd. paene omn. et Bh. Adsentior nunc in hac re Stahlio quaest. gramm. 9.

16, 1 τότε δε codd. (praeter duo deter.) et Bh. - την ηγεμονίαν codd. .

Emend. L. Dindorf. Máriot' aúrny St. de sua coni. 2 kúláčelv codd. et St. Emend. Cob. 3 δοκούσαν Βh. St. cum volg. Codd. optt. doxovoav fos vel doxnouvéws, . al. δόκησιν ες 8. εις, al. δόκησιν, quae discrepantiae ex

δοκούσαν casu ortae esse non possunt, possunt ex δοκήσεως,

[ocr errors]

a*

ut unus cod. in marg. dopwv doxnous pecuniarum acceptarum existimatio s. suspicio recte dicitur; cf. 3, 43, 1 της ου βεβαίου δοκήσεως των κερδών. . 18, 1 και ιέναι seclusi cum Kr. et St. 2 Médava St. Vid. ad 4, 45, 2. 8 Exquvdav St., cuius vid. adn. 1, 65, 2.

9 દેવું Éxbotns rólews codd. et Bh. Emend. Üllrich. Vid. Bh.

župévo cod. Emend. F. Portus. — 11 Icfuộ codd. Emend. idem. 'Anvnot unus cod., ut voluit Haack. Bh. ut volg: - 19, 2 Πλειστοάναξ, 'Αγις αdd. Arnold. e 24, 1 coll. 23, 4. 20, 2 την απαρ. των ον. St. transposuit posti onuaiv. de Arnoldi coni. ut audaciori, ita durissime statuente accusativum a xată suspensum. 21, 3 natellnuuévas codd. Emend. plures. - 22,1 détao ai codd. Vid. praef.

- 2 violentissime St. vouldavres – oú secl. et quae sequuntur infra tpos yde χωρείν in parenthesin redacta transposuit post dezvous elvat. Ipse conieceram μόλις pro μάλιστ'. Μάν. ante επειδή inseri νult επιτίθεσθαι.

23, 1 και Αθηναίοι post Λακεδαιμόνιοι addi voluit F. Portus, ñv dé tives codd. Emend. ipse coll. 5, 47, 3. 8, 18, 1. 37, 1. 25, 1 post äran add. tɛ et ante xai @uc lenius interp. St. coni. inutili. - 26,5 qibtectau optt. codd. et Bh. dubia forma. — 27, 1 n vuuanla hic et 48, 1 pro αι ξυμμαχίαι et 79, 1 τάς ξυμμαχίας pro tãv &vuuaxıãv dedit St. ob ceteros locos contra codd., illud de coni. Herw., hoc de Bk. et Cob. At fer

aus όρκος et όρκοι in eadem re posita (at taceam Πλάταια et Πλαταιαι, Olan et "Olstal), et in hoc simus difficiliores? Scilicet non oportet uno omnia pectine subigi. — cúrds St. de coni. Cf. tamen 6, 10, 2. 2, 96, 1. 2 xai ante oi secl. St. de coni. Kampii. Sed vix poterat librario, qui sic scriptum invenisset, in mentem venire a priore xai apodosin incipere et alterum addere. 31, 2 και λυσάντων codd. καταlvoávrov St. de Kr. coni., qua accepta, quod lúelv TÒV stóleuov non dicitur, sai tamen servandum putavi. 6 περιορώμενοι υπό corruptum videtur, quia usitata in passivo contemnendi notio ab h. l. aliena est. Haas, coni.

[ocr errors]

τα από, St. secl. υπό των Λακ. 32, 5 Tottwv secl. St. auctore Dobr. Ego non offendo. 35, 1 Θυσσόν. Vid. ad 4, 109, 1. – Šv "A99 Alxtidiñs codd. paene omn. Emend. Didot. et Bergk., fort. etiam melius Mnk. 'Afwidi 'Axtñ Auñs, quod ap. Steph. Byz. extat 'Afwis. - 4 ÚTTETÓTEVOV codd. et Bh., quam formam ter redeuntem confusam esse

Θx υπετόπουν et υπόπτευον vidit Mnk. 6 Mɛoonvlovs te codd. Emend. Rsk. 7 TE vai secl. Kr. de coni., Erotas quoque St.; unde talia addi potuerint, neuter docere conatus est. 36, 1 taūta codd. Emend. Rsk. Utrumque äv additum cum St. Vid. praef. Prius iam Pp. suppleverat. — 'Agnvalmv de coni. secl. St., quo sublato tota sententia friget. ηγουμένους idem de coni.,

.

2 post

., quae ita demum necessaria esset, si ephori ipsi non idem sensissent ac populus. Nunc cf. 8, 32, 1 et alia. Βοιωτούς lacunam notavit St., excidisse posse diceng παραGKEVÉÇELV. Ego, ut 3, 51, 2, duas structuras in unam coniunctas esse statuo. 38, 1 đuúvětv codd. Emend. Bk. 3 uetà tõv codd. et Bh. Emend. St. coll. 36, 1. 1 ήκοντο aut έκοντο codd. Emend. Kr. – 41, 2 Κυνουρίας St. Vid. ad 4, 56, 2. 44, 1 την κατά θάλασσαν secl. St. de coni, non necessaria. 45, 1 tæūta codd. et Bh. Emend. St. 46, 1 των ñiatnuévov secl. St. de infelici Herw. coni. 47, 2 öntha un codd. Emend. Kr.

5 undè xatà Jólaosav seclusi cum St. auctore Kr. 7 ættñ codd. Emend. Duker. airñs Bh. cum. Kr. - 8 fuméVW codd. Emend. F. Portus. ai đptūval codd. et St. Emend. Duker. και ÉZOVTES seclusi cum St. de coni. Kr. 12 őti av codd. Emend. Bk. 48, 1η ξυμμαχία St.

1. εγένετο idem de coni. . 49, 1 σφάς pro oqbv codd. Emend. Goeller. Quamquam scrupulus residet; v. Bh. — 50, 2 Avoias rai đyávov secl. St. cum Kr. 9ểv Aiyívn St. de coni. Michaelis. υπέμενον cum exspectandi notionem non habeat, conieci Értéuevov.

tèo Borculov St. cum codd. plerisque optt., ipse coniciens υπέρ βοτανών. .

55, 4 av óuevoz codd. Emend.

40,

Vid. ad 27,

« IndietroContinua »