Immagini della pagina
PDF
ePub

ADJECTIVES OF THE FIRST AND SECOND DECLENSION. Bonus, bonă, bănům, good.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Plural.

masc.

fem. neut. bonæ, bănă,

N. Bŏni,

G. Bonōrum, bonārům, bonōrům, bonis, bonis,

D. Bonis,

bonás,

bonă,

bonă,

bonis.

A. Bonōs, V. Boni, bonæ, A. Bonis, bonis, těněrům, tender. N. Těnĕri, těněræ,

těněră,

G. Tenerōrum, —ārŭm, —ōrŭm, D. Teneris, teneris, teneris, A. Tenerōs, tenerās,

teneră,

V. Teneri,
A. Teneris,

teneră,
teneris.

Lēnis, lēnĭs, lēně, mild.

N. Lénior,

lénior,

G. Leniōrĭs, leniōrĭs,
D. Leniōri, leniōrī,
A. Leniōrěm, leniōrěm, leniùs,
V. Lenior, lenior, leniùs,
A. Leniōrě, v. leniōri, &c.

teneræ, teneris,

dŭō,

dŭæ, důō, duabus, duōbus.

unis,

unās,

unæ,

unis,

Pos. Com. Sup. Altus, high, altior, altissimus. Durus, hard, durior, durissimus. Felix, happy, felicior, felicissimus. Lenis, mild, lenior, lenissimus. Tener, tender, tenerior, tenerrimus. Facilis, easy, facilior, facillimus.

leně,

leně,

leni; Lēnior, lénior, léniŭs, milder. lėnius, leniōrĭs, leniōri,

felicia, felicium, felicìbus, felices, feliciă,

feliciă, felicibus.

N. Lénés,
G. Lenĭům,
D. Lenibus,

lēnēs,
lenium,

lenibus, lenės,

A. Lenės,

V. Lenês,

lenės, A Lenibus, lenibus,

Duo, two, & Tres, three, are thus declined.
N. Dňo, důæ,
G. Duōrum, duārŭm,
D. Duobus, duabus,

dŭo,
duōrům,

duobus,

A. Duōs, v. duo, duās,
V. Důō,

A. Duôbus,

N. Tres,
G. Trium,

D. Tribus,

A, Trés,

V. Trēs,
A. Tribus,

COMPARISON OF ADJECTIVES.

ůnă, unōrům, unis,

ună,

ună,

unis.

lēniōră,

N. Lēniōrěs, lēniōrès,
G. Leniōrum, leniōrům, leniōrům,
D. Leniōrĭbus,leniōribus, leniōrĭbŭs,
A. Leniores, leniōrès, leniōră,
V. Leniōres, leniōrès, leniōră,
A. Lenioribus,leniōrĭbus, leniōrĭbus.

trēs, trium, tribus,

trēs, três, tribus,

lēniă, lenium, lenibus,

leniă,

leniă, lenibus.

triă, trĭům, tribus,

triă,

trìă, tribus,

Pos.

Bonus, good,
Malus, bad,

Com. Sup. melior, optimus. pejor, pessimus. Magnus, great, major, maximus. Parvus, small, minor, minimus. Multus, much, plus, n. plurimus, Dexter,right, dexterior, dextimus.

EXERCISES.

Benignus gener. Liberalis socer. Formosa filia. Fortis filius, Amabilis puella. Mitis vir. Una hora. Mitis aura. Atra cura. Magna stella. Mite pomum. Hilaris fœmina. Bonum exemplum. Difficile principium. Doctus vir. Carus socius. Magna prudentia. Pretiosa gemma.

Utilis poeta. Fidus amicus. Pauper homo. Dives stultus. Perniciosa lex. Medicabilis amor, Bonus animus. Fulvus ager.Casta fœmina. Vafra vulpes. Assidua apis. Multus honor. Parvum agmen. Clamosus risus. Nigra felis. Miser bufo. Misera ovis. Ruber draco. Prospera vitis. Verus honor. Rigidus Aquilo. Pallidus timor. Falsum omen. Purum ebur, Ob tusum telum. Acidum vi num. Horrida bella. Tumidum flumen. Raucus fluc tus. Claudus manus. Dulce pomum. Maturus fructus. Ferox latro. Grandis aula Brevis vita. Fragile filum, Velox cervus. Subtilis ratio. Terrestris res. Pernix ala. Immanis lacus. Sagax vultus. Ignobile nomen. Terribilis lues. Turpe crimen. Triste negotium. Viridis vitis. Exsanguis manus. Inanes spes. Ingens veru. Exilis cervus. Sagax equus. Deformis lupus. Vile regnum. Sapiens homo. Amabilis mulier. Hilaris puella. Docilis puer. Canina rabies. Malum consilium. Magnum concilium. Dulcis libertas. Candidus ursus Alta domus. Longus dies. Magna salus. Divinus amor. Matutinum canticum. Publicus vicus. Su prema dies. Dulcia oscula Novi fluctus. Timidus navita. Inutile genus. Oriens Sol. Sedens luna. Julium sidus. Densa silva.

[blocks in formation]

A. Eŭm,

v

A. Eō,

fuistis. Illi fuerunt.-Ego N. Is,
G. Ejus,
fueram. Tu fueras. Ille
fuerat. Nos fueramus. Vos D. Ei,
fueratis. Illi fuerant. Ego
ero. Tueris. Ille erit. Nos
erimus. Vos eritis. Illi
erunt.-Ego sim. Tu sis.
Ille sit. Nos simus. Vos
sitis. Illi sint.-Ego essem.
Tu esses. Ille esset. Nos
essemus. Vos essetis. Illi V.
essent.-Ego fuerim. Tu
fueris. Ille fuerit. Nos fu-
erimus. Vos fueritis. Illi
fuerint.-Ego fuissem. Tu
fuisses. Ille fuisset. Nos
A. Quěm,
fuissemus. Vos fuissetis. V.
Illi fuissent.--Ego fuero. A. Quò,

N. Quis,
G. Cujus,
D. Cui,
A. Quem,

A. Quả,

N. Qui,

G. Cūjus,
D. Cui,

illă, illius,

illi,

illăm, illă,

illâ,

Sui, of himself, of herself, of itself. *
N.

G. Sui, of themselves,

D. Sibi, to themselves,

A. Se, themselves,
V.

A. Se, with themselves.

hæc,

hujus,

huic,

Ille, illa, illud, he, she, it, or that. N. Illi, illæ, G. Illōrum, illarum, D. Illis, illis,

A. Illōs,

illás,

V. Illi,

illæ,

A. Illis,

illis,

hanc,

hæc,

hac,

illud, illius,

illi,

illud,

illud,

illō;

că, ėjus, ĕi, eǎm,

Tu, thou.

In the same manner decline iste, ista, istud, that Ipse, ipsa, ipsum, himself, herself, itself. ipsă, N. Ipsē, ipsæ, ipsius, G. Ipsorum, ipsarum, D. Ipsis,

ipsi,

ipsam,

A. Ipsos,

ipsa,

V. Ipsi,

ipsa,

A. Ipsis,
Hic, hæc, hoc, this.
N. Hi,
G. Hōrum,
D. His,

A. Hos,

V. Hi,

A. His,

ipsum, ipsius,

ipsi, ipsum,

ipsum,

ipso;

hoc,

hūjus,

huic,

hoc,

hoc,

hoc;

id, ējus,

ĕi,

id,

N. Nós, we,

G. Nostrum, v. nostri, of us,

D. Nobis, to us.

A. Nós, us,

V.

A. Nōbis, with us.

Plural

[ocr errors]

N. Vōs, ye, or you,

G. Vestrum, v. vestri, of you,

D. Vobis, to you,

quæ, quod, cujus,

cūjus, cui,

cui, quăm,

quod,

qua,

quo;

A. Võs, you,

V. Vos, O ye, or you, A. Vobis, with you.

quō; Qui, quæ, quod,

Is, eă, id, he, she, it, or that. N. Ii,

eâ, eō; Quis, quæ, quod, v. quid, quæ, quod, v. quid, cujus, cujus, cui, cui, quam, quod, v. quid,

quã,

ipsă, ipsorum, ipsis, ipsis,

ipsas,

ipsa,
ipsa,

ipsæ,

ipsis,

ipsis.

hæ, hārum, his,

has,

hæ,

his,

eæ, earum,

G. Eōrum, D. Iis, v. eis, &c. A. Eōs, eas,

V.

A. lis, v. eis, &c.

illă, illōrum,

illis,

illă,

illă,

illis.

quæ,

who? which? what? N. Qui, G. Quorum, quarum, D. Queis, v. quibus, &c. A. Quōs, quás,

V. A. Queis, v. quibus, &c who, which, that.

hæc, hōruin,

his,

hæc,

hæc,

his.

eă, eōrum,

eǎ,

quæ, quorum,

quæ,

[blocks in formation]
[blocks in formation]

EXERCISES.

Tufueris. Ille fuerit. Nos fuerimus. Vos fueritis. Illi fuerint.-Es, v. esto tu. Esto ille. Este, v. estote vos. Sunto illi.-Esto illa. Illa sit. Ego sum discipulus. Tu es bonus puer. Ille est vir. Pax est jucunda. Divitiæ sunt pernicio sæ. Veritas est magna. Charitas est benigna. Virtus est pretiosa gemma. Principium est difficile. Nos omnes essemus meliores. Nulla potentia est longa. Senes sunt cauti. Cives sunt candidi. Boni homines erunt beati. Improbi viri essent miseri. Pueri sint callidi. Esto perpetua. Hoc est pulchrum facinus. Puer, qui est studiosus, erit doctus. Puella quæ est amabilis, erit amata. Pueri, qui sunt studiosi erunt docti. Puellæ, quæ sunt amabiles, erunt amatæ. Illi sunt boni homines, qui sunt justi, probi, cle mentes, pii, benigni, sobrir. Hic est manus, qui fuit victus. Hæc est domus, quæ fuit deserta. Hoc est negotium, quod fuit per fectum. Vir, cujus opus est. Viri, quorum opus est Is est vir honestus. Ea est mulier pulcherrima. Hæ puellæ sunt formosæ; illæ sint amabiles. Hic vir est amatus. Iste vir est exosus. Homo es. Homines sumus. Vita est bre vis. Mors est certa. Quis musicus est hic? Quæ mulier est ea? Quid ne gotium est illud? Cujus opus est id? Hoc est opus America est mea patria. Georgius est meus carus amicus. Petrus est docilis. Johannes fuit juvenis. Cicero, orator, fuit consul. Horatius, homo ingeniosus, fuit poeta. Si Wash ington, dux, fuisset rex Virgilius, poeta, fuit ve recundus.

[blocks in formation]

Jesus Christus, filius Dei, est Salvator mundi. Cicero, orafuit consul Romæ. Numa Pompilius erat rex secundus Romanorum. Ille fuit vir magnæ prudentiæ. Ego sum publicus nuncius populi Romani; verbis meis fides sit. Ancus Marcius erat nepos Numa Pompilii, similis avo æquitate et religione. Augustus est puer probâ indole. Petrus est vir minimi pretii. Est homo nullius stipendii, Est ager trium jugerum. Es bono animo. Capite aperto est. Cervice obvoluta est. Johannes est adolescens eximia spe, summæ virtutis. Paulus est vir præstantis ingenii-præstanti ingenio-præstans ingenio—præstans ingenii. Os humerosque deo similis sit. Esto forti animo. Vox populi est vox Dei. Hæc est domus Cæsaris. Facilis est descensus Averni. Multum pecuniæ est illi. Plus eloquentiæ est tibi. Est nobis minus sapientiæ. Est vobis nihil sinceri. Quid rei est illis? Quicquid ingenii sit mihi. Per hoc noctis. Ad hoc ætatis. Circum id loci. Libri permulti sunt mihi. Eadem mens est mihi, eadem tibi. Nobis est opus pecuniâ. Vobis est usus viribus. Dux nobis opus sit. Nobis exempla opus sunt. Est regis. Pecus est Meliboi. Hæc sunt hominis. Temeritas est florentis ætatis, prudentia senectutis. Tuum est. Meum fuisset. Suum sit. Vestrum fuerit. Nostrum erit. Est regium. Est humanum. Lex naturæ est universalis. Illi est summa prudentia juris. Quorum magna pars fui. Liber mei est novus. Liber tui est novellus. Salus populi est suprema lex. Hoc est tuum munus. Hoc est tui muneris. Liber deest mihi. Libri desunt mihi. Præfuit exercitui. Adfuit precibus. Mali nec prosunt sibi, nec aliis. Est mihi voluptati. Est tibi exemplo. Horatius fuit cupidus pacis. Cato fuit tenax propositi. Cicero fuit amans patriæ. Cæsar fuit peritus literarum. Petrus est memor beneficiorum. Petrus est avidus gloriæ. Paulus est ignarus fraudis. Memor esto brevis ævi. Catilina fuit audax ingenii. Est sapientis esse contentum sua sorte. Hic est assuetus labore in omnia. Nos sumus insueti moribus Romanis. Fœminæ sunt desuetæ bello, et triumphis. Una sororum fuit pulchra. Ille est aliquis philosophorum. Uterque nostrum fuit ibi. Quis vestrum est senior fratrum? Cicero fuit optimus consulum. Sunt lecti juvenum. O sancte deorum. Ille est vir præstantissimus nostræ civitatis. Poeta est utilis urbi. Hic puer est similis suo patri. Lex fuit perniciosa Reipublicæ. Censura est facilis cuivis. Hoc est commune mihi tecum. Mens est mihi sibi conзcia recti. Regi dicto audiens erat. Superbia est aliena dignitati. Nemo est immunis vitio. Omnes sunt proni ad vitium. Hic puer est dignus laude. Sapiens est contentus sua sorte. Dux est præditus virtute. Stultus est captus mente. Homo superbus sapientiâ est stultissimus. Æneas fuit ortus Anchise. Omnia plena sunt Dei. Non inopes temporis, sed prodigi sumus. Lentulus, non est verbis inops. Omnium consiliorum ejus, participes fuimus. Quando erimus vacui molestiâ? Nihil insidiis est vacuum

tor,

lile est doctus grammaticæ. Hic est patiens algoris. Sapientia est melior gemmis. Nihil est dulcius libertate. Nihil fuit facundius Cicerone. Tu es nihilo melior alio. Amor non est medicabilis herbis. Via lethi est calcanda semel omnibus. Hic liber est mei fratris. Hæc toga erat tua. Jacobus et Johannes, qui sunt mortui, fuerunt fratres. Jupiter est omnibus idem. Peripatetici quondam iidem erant qui Academici. Est animus erga te idem ac fuit. Res est soliciti plena timoris amor. Maxima domus servis est plena superbis. Amor quæque et melle et felle est fœcundissimus. Anna est amanda omnibus.

Mors est terribilis malis. Pax est optabilis omnibus. Adhibenda est nobis diligentia. Bella matribus detestata sunt. Deus est venerandus et colendus à nobis. Mors Crassi est à multis defleta. Pedibus longè melior fuit Lycus. Dum anima est, spes est. Donec eris felix, sunt tibi multi amici. Fuit olim quasi ego sum, senex. Nihil abest quin sim miserrimus. En hostis. Ecce signum. Ecce miserum hominem. Ecce duas aras tibi, Daphni. O vir bone! O vir fortis atque amicus! Heu me miserum! Heu vanitas humana! Hei mihi! Vo vobis! Proh hominum fidem! Proh Sancte Jupiter! Et ego sum in culpa, et tu. Nihil hic nisi carmina desunt. Mens, ratio, et consilium in senibus sunt. Etsi sit liberalis, tamen non est profusus. Non bonus est somnus de prandio. Ah virgo infelix! O crudelis Alexi! Es penes te? Lentæ adversus imperia aures fuerunt. Hic illius arma, hic currus fuit. Timor Domini est initium sapientiæ. Facies rerum est mutata. Quantum nummi sit ubivis, tantum fidei est etiam ibidem. Ubi plurimum est studii, ibi est minimum strepitûs. O, Fons Blandusiæ, splendidior vitro. Nil mortalibus arduum est. Sine amore jocisque nil est jucundum. O cives, quærenda pecunia est primum, Virtus post nummos. Sapientissimus philosophorum est aliquando deceptus. Heliodorus fuit longè doctissimus Græcorum. Stertinius, octavus sapientium, erat Stoicus. Satis est verborum ubique gentium, ergo virtutis. Rex, Solomon, fuit sapientior omnibus. Pax est melior bello. Cicero fuit candidior Cæsare. Dux est major milite. Cortex Peruvianus est efficax contra febrim. Fuit Ciceroni mentis ad omnia capacitas. Sunt ebrii omnes ad unum. In vino est veritas. Tu es homo ad unguem factus. Hæ sunt herbæ ad lunam messæ. Ira est brevis, et ad tempus. Nebula erat ad multum diei. Est mihi fides apud illum. Adversus infimos justitia est servanda. Sunt clamosi ab ovo usque ad mala. Est calor à sole. Fuissent omissiores de re. Erat Caio Mario ingenuarum artium et liberalium studiorum contemptor animus. Lucius Cornelius Scylla, patricio genere natus, bello Jugurthino quaestor Marii fuit; vir ingentis animi, cupidus voluptatum, sed gloriæ cupidior; literis Græcis atque Latinis eruditus, et virorum literatorum multùm amans. Est mihi nomen Alexandro. Ducitur honori tibi. Id vertitur mihi vitio. Petrus et Johannes, qui sunt docti, fuerunt studiosi.

[blocks in formation]
« IndietroContinua »