Immagini della pagina
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]

CAROLO CHRISTIANO,

A U G U STI III. POTENTISS. POLONIAE R E G I S,

E T

E L E C T O R I S S A X O N I C I T E R T I O G E N I T o.

Uod Quartum hunc Tomum Antiquitatum Italicarum, Tibi, SERENISSIME PRINCEPS , dicatum voluerim , non longe quaerenda eft cauffa . Nam poftquam Magn imo Regi Patri tuo, ac Sereniffimis Fratribus tuis natu majoribus, praecedentes Tomos fàcraverim, committendum non erat , ut erga Te , ejufdem Regiae Familiae illuftre etiam ornamen.um , obfequii mei fpecimen defideraretur . Neque dubito , quin & tuae Celfitudinis gratiam initurus fit ipfe Liber , aut fàltem . offerentis obfequiofà ac humilis voluntas ; non enim poftrema . laus tua eft , benignitate excellere , atque omnibus humanitatis officiis te excultum exhibere. Et quid heic unum te memoro? Dicam quod omnes norunt : admirationis ac voluptatis nobile , fpe&taculum praebet univerfà Regalis Familia veftra , in qua , tanta Pietas , tanta animorum concordia, mores adeo compofiti atque elegantes , uno verbo tot Virtutum complexio cernitur,

[ocr errors]

quis Palatiis Regum , immo & in privatorum aedibus , fruftra fortaße conquiratur. Haec Regalis Aulae veftrae fingularis praerogativa mihi creditur. Qua ex re quantum gloriae efHuat in Cätholicam Religionem, quam Vos tam fànétè colitis, & quae Vobis praecipua fuit ad Virtutem magiftra ,, nemo non intelliit. Age ergo , SERENISSIME PRINCEPS, donis in Te a Deo liÉÉÉ cönlatis induftriam tuam junge , & fac , ut tecum . Virtutes una cum aetate adolefcant. Ante oculos tuos ftant exempla optimi Patris Regis , & piiffimae Matris tuae MARIAE JOSEPHAE Auftriacae Reginae. Tuum nunc eft , Eximiis adeo Parentibus dignum Te Filium praebere egregiis operibus, atque illorum praefertim imitatione. Quod fupereft , Tibi, NÖBILISSIME PRINCEPS , atque univerfàe Regali Familiae veftrae, omnia faufta a Deo Optimo Maximo precor , fimul enixe rogans, ut perfuafum habeatis, me in Italia obfequio, &c amore_, erga tantos Principes nemini concedere.

SERENISSIME PRINCEPS

Mutinae III. Non. April. MDCCXII.

Humillimur, Obfequentifr. & •Addi&fifr. Famulus
Ludovicus Antonius Muratorius.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

De Inftitutione Militum , quos Cavalieri appellamus , & de Infigniis, quæ nunc
•Arme vocantur. pag. 675-

BREVE CHRONICON Regum Langobardorum , & Auguftorum Francici
Generis ab Anno Chrifti DLXVIII. ufque ad Annum DCCCLXXXIII.
e MSto Codice Patavimo. v- Pa3. 94I.

CHRONICON SUBLACENSE , five CATALOGUS Abbatum Monaßerii
Sublacenfis ab Anno Chrifti circiter DXCV. ufque ud MCCCXC. Auétore
Monacho Sublacenfe •Amonymo. Nunc primùm prodit ex Manufcripto Co-
dice Romano. pag. Io35.

RICHARDI Cluniacenfis Monachi CHRONICON ab Imperio Caroli Ma-
gni, five ab Anno Chrifti DCCC. ufque ad Annum MCLXII. Nunc pri-
mùm luce donatum ex MSto Codice Bibliothecæ Vaticanæ. pag. 1675.

CHRONICON PATAVINUM ab Anno Chrifti MCLXXIV. ufque ad

- MCCCXCIX. Auétore JAnonymo. Nunc primùm luci redditum ex MSto
Codice Bibliothecæ Eßenßs. : •. pag. 1 1 1 5.

INSTRUMENTUM PACIS a Fratre $obamme Picentino Ord. Præd. initæ
in agro Veronenfi inter Guelfos & Guibellinos coram Populis complurium
Civitatum , Anno Ch. MCCXXXIII. - pag. I 172.

[ocr errors]
« IndietroContinua »