Immagini della pagina
PDF
ePub

praec. agglutinata B: enarit Kr (cf. ita] tam M om. Mog. Mog.(quae

contrahereque Bas. a. 14. ut] ettae B. 5. C.] B Sigonius 6. suffeB ut et ci. Kr. || ipse cum parte Vos- ctus Mog.: subiectus B cf. Kr. | 7. sius | depopulanda] B. cf. Ma. gr. Cn.] B Sigonius || P.] Bas. b: m B. || Lat. p. XI ed. tert. | reficiendae ur- Luscinus C. Atinius] add. Wi 180 bis] om.B;(reficiendae urbis) g Ww. tw; de Mog. et al. v. h. l. l. cf. Dr. | XXXVIlII, de ş. 2 cum c. 35, 2 Kr. | 8. M.] Bas. b: c.B (Mog. h. I. coll. v. Duk. Ww. | 4. e Syria Mog. manca) || c. i. e. centena vel centum || classem] B Vossius l. l. cf. Krg.: B: centum Mog: | discripserunt] Classe Mog. restituique [....] et coll. diviserunt Mog. || advexerant] om. Pol. XVII, 33. F. Lachmannus l. l. p. B. || cum collega] collegae B. || 10. 54 n. 1 cf. Ww; lac. post fuissent sta- C.] om. B. || Curio, curio maximus] tuendam esse censet Tillmanns l.l. p. scripsi, cum ad hanc dignitatem, etsi 52 sq. 1 et] om. Mog. || 7.quid? quod] postea (v. XXXXI, 21, 9.) evectus sit: B: quod Mog. Ma. || (etiam) Vos- curio maximus (ex maximos corr. sius t. l. l cum omnibus id. || XXXX, B edd. Curio Dr. Crev. li specularios 1 sq. cod. B lectiones recta interpun- B. | Fauni in insula" Glareanus ctione restituta servandas esse et ipse num epulum Iovis fuit? cf. Duk. videram; praecepit Ma.; al.v. ap.Dr., XXXXIII, 3. uenisset et eum B. Kr., Witw. || 3. agere se Mog. || 4. et quinque millia Bas. b. (num. susp. necíne Bekkerus || 5. (aliarum) Vos- Duk.) ex quinque millibus Mog: || 5. sius l. l. || usurpanda aliena] Ma.: in) om. B. datus] B Duk. || 6. iam] usurpandae alienae B Mog. usur- om. Mog. | 7. peditum] add. Bas. a. pando aliena Bas. a. || possedisse 1 9.(ad Etruriam) Ma.ll x.B:ducenti Bas. a. l causa tenuisse] om. Mog. Mog. duo millia Pighius || sardinia Bas. a.

6. Chersonesus Kr., at v. B. | Ti.] Ww: t. "B_om. Mog. || Wiw (de B v. c. 38,9; in Moy. l. man- XXXXIIII, 1. cons. B. | decreto] cus) || ad ea - ius] B; assecutus fere om. Mog. Il iussi facere] Baumgarerat "1. F. Gr. || XXXXI, 1. effecit] ten-Crusius, Krm I, 20 W (i): iussit B: post regis add.I.F. Gr., om. Mog. facere (fecere ex errore g) B iussu 1 2. et] om. Mog. || dissimulauit B. fecere Mog. iussi fecere g (cf. Ig) (3. occupasset] B: occasio esset Kr. (t) || 2. A.] Sigonius, Pighius: cn.

. v. . . Heerwagenium ann. ph. 71, 193 sq.) Mog. || 4. hominibus] M (vera leoccasioni non deesset Glareanus et ctio' Gelenius) B Bas. b: Ninutium vel sic vel occasione usus esset Duk. | quod cum ..neglegerent]B: quod (W); al. I. F. Gr., Crev., Vossius || 5... negligi 'verá lectio' (M3) sec. Genavigans Mog. I. inde legatis Bek- lenium quod... negligere Mog. cur, kerus : legatisque ci. Kr. ; recta di- quod .. negligerent Ma.; fort. subest stinctione sanavit Ma. || 6. Cyprum] lacuna|| Turbam Mog. 1 6. legibus] MB: Cypri Mog. ||_tendens] M: pe-om. B. | restare Mog. || 8. haerere] tens B om. Mog. (17. oborta Mog. cf. habere" B. || 9. peloponnenso B. | Kr. (coll. m I, 13 sq.) || multae - na- XXXXV, 1. referrent Mog. || 1 sq. ves] Ig, Krg: multae fractae mul- audirentur, maior res, tum magis] tae naues B multae naves eiectae B I. Perizonius || 3. bellum] B, Crev. Mog.; al. g. lj enaret] lit. m voc. || facere I. F. Gr. | quae e Mog. || 4.

p. B: g 457) enaverit Mog. 1 8. interit B. rem populi Romani (Mo) 19. esset Mog. || redit Mog. || hiemps Po.); rempublicam populi Romani B. J processit "Mog. || XXŠXII, 1. I. F. Gr. 115. magis si id B magis C. Licinius – Laecaj B; praeeunte sibi id go cf. Krg. || karthaginiensi aliquatenus Sigonio assecutus fere cum B, unde scr. Karthaginiensis si erat A. Rubenius || item ut pontifici- cum | ortum foret bellum Mog.] 6. bus] Pighius: item ut pontifici B hospitibus] Ig (Krt. Kr.): hostibus Mog. idem ut pontificibus ci. Wt B amicis Mog. amicis et hospitibus (item ut pontificibus) Ww. || 3. alla- Krg. | 7. otii situ] B v. Kr.: otio si

tuque(M?)Bas. b otio tum Mog.otio- ctionibus cf. Kr.; al. v. ap. Dr., sam Ienickius

ap. Wt. || sopiri]B, A. Kr., Vossium, Bauerum, Heus. Rubenius: operis Mog.operiri Vossius XXXXVIIII, 1. populo Romanoj l.l. torpere Bauerus || XXXXVI, 5. populo in populū corr. B. || 2. haut] productumque I.F.Gr. || 7.utin Mog. g: haud Mog. aut B. || ante quam I neve] aut neu (sic Dukerus) Baue- bellum] Mog.: eum quam bellum rus: ne B Mog. (: ne Büttnerus ap. ante quam B eum ante, quam belBauerum) nec Vossius l.l. | quantum lum Kr. || concisset] Bas. a Dr.: B. || obfenderat] sic, nisi quod offen- conscisset || 3. id ei non]B: Ne his derat B, Duk. || 8.quo]Dan.Heinsius: Mog. nec id Clericus, Duk.; al. v. quod || 9. quin] om. B; lac. subesse ap. Dr., Walchium l. 1. p. 246 sqq. || videbatur Wit. || suo quoque anno] 4. esse] se esse Vossius l. l. sese Bekcf. Ma. ad Cic. de fin. p. 700 Wexium kerus, at v. Kr (c 276. 280) || 6. in ad Tac. Agric. p. 323 Ph. Wagnerum Asiam] Kr. (m I, 15 sq.): in asia B. philol. suppl. 1,368 sq. Ww: suo quae- | cum convenisset B;

rell. v.ap. Dr. que anno I. F. Gr. sua quoque Bauerum, Kr. || 7. de) om. B. 1 moanno Vossius l. l. || XXXXVII, 1. vendum g. || 8. reiecerat (s. reiecis(essent) Vossius l.1."|| 3. ii] Bekkerus: set Bauerus) Bauerus, Heus., at v. iis B isti Mog. || furtorum manubiis Büttnerum ap. Bauerum. extortis Ma. olim in Seebodiï tabul. LIB. XXXIIII in periocha C] Alphil. a. 1829, tum in op. ac. alt. 365 dus: cn. I finiendis] s I. F. Gr.: fin(cf. Ma.), WI II, 12 n. 8 a. 1840, itw gendis Naz. s stringendis 5 princ. | (postea idem Madvigium próbare ** citeriorem 0. Iahnius || finit Naz. vidi' t): furtorum manibus extortis s finiit s. || id ut] 0. Iahnius: ut Naz. B Mog.; al. Bas. ab || 4. itaque Mog. s utid 5? ed. princ. || C.] s? Sigonius: | qui] B Crev. (cf. Bauerum): quia L. || ob hocNaz.s(Guelf.) || 1,3.eum] Mog.; ad sqq. cf. Dr. Kr.: cod. B enim Rinkes disp. de or. I in Cat. thes. assecutus fere erat P. Manutius || ac- XLVI || C.Oppius M. || Ti.] Sigonius: cusatorum] B I.F. Gr. || 5. haberi B. it. || nec] B:

neu s vg. ne s. || neu] ne || 6. arguerent]om.B. || XXXXVIII,'s. || 4. P.] M: titi B Titus s cf. Duk., 1, agri] cf. Wiw: Afri Kr (8 461) || Ww. || 6. conciliabulisque]vg.: conAcyllam] B Glareanus || 2. ita] B: ciliabulis B. || conveniebant M. || 7. , ita lucius Mog. Italica . ead. in em. abrogatur B. || II, 2. sustinere non err.; al. v. ap. Dr. Heus. Krg.Kr. || 3. potuimus] s ög.: non potuimus B missum] om. Mog. ire ci. Wt. || 4. non domuimus Ma. restituere non (navis) Vossius 1.l. || 5. umbrae- tum potuimuset non potuimus restringe.. fierent] B: umbra-etenim . fieret res; num non continuimus (aut conMog. et vel sic vel umbraclum - tinere non potuimus) ? || 5. pertinefieret Ma. ] 6. quanto - sunt] B (nisi ret M. || 7. vobis, si] cf. v. l. ap. Dr. quod apparatu et aepulae; cf. Krm || 7. feminas ad concitandas] 's vg.: 1,12) et sic ex scriptura a g non omnino ad feminas sq. lac. B ad feminas recte tradita Ma.op.ac.alt. 366 || pro- concitandas s Bekkerus; de 5 v. Dr.; ductum Mog: 7. cum] s, quum ed. cf. Duk. || iam] etiam Possius l. I. || Lugd. a. 1553 al.: quod B quam si, ut plebis] Bas. b: sicut plebis 5 Mog: || 8. ad id quod serum] B Vos- sicut B. || 8. magis (maiestatis) et sius l. 7. p. 284 cf. Kr (m I, 12 a 90) | pudor Döbree advers. II, 381, recte referendis] B: remis Mog. velis Dr. fort. Il compellata ea uiderentur B. antennis Heus. | et collocandis g:|'|| 10. istuds is ut (i. e. istut) B. | 11. collocandis B collocandisque Bek-nos]nuncBs fere omnes || públicam] kerus collocandis et aptandis Mog. om. B. || prope]M: quoque Bs. || 12. collocandisque et aptandis Kr. || 9. quam rogationem] B: quam roga(et) multitudinis] Ww (ni malis et tiones s (Dr. Hellerus cf. Wi 205 sq.) ut Ş. 10 cum Aldo) Ma.: et multitu- quam quod aliae rogationes 5? edd. dinis B Mog. || 9 sq. ut multitudinis vett. || 12. (aliam)] sic in sem.ph.Berol. .. et non ci. Dr. || 11. (studiis] et fa-Temendatum aliquando esse comper

tum habeo; itidem (aliae) Lud. Hel-l.. aut] Wi 206 tw: quae aut B lerus obss. Liv. Erl. 1824 fol. p. 3 sq.: quia . . aut s fere omnes quia .. an et aliam B aliae s antiquam ci. Wi 206 an..an (cod. Sig.? Sigonius) singulis tw ac iam ci. Ww. || 13. facietis] Bs quam vetus? regia scilicet, simul plerique: feceritis M faciatis s edd. . aut Ma. quam vetus? regiane lex vett. 1 14. iniuncta] 1. F. Gr.: iniun- simul Seyffertus l. l. 824 sq.; fort. ctum Bs. || tentauerint M. | III, 1. ne, (ut nae in quae abierit) ... aut || recens et ea omnia B recensete ani- 8. decus] om. B. || 9. Ti.] t. B. || 10. mo Ma. || vestri] B cf. Wt praef. || 2. aut antiqua aut ideo] Ma: aut ideo extorquere] (52) Ascensius: extor- Bs ideo Bas. a ad id Otto l. 1. p. 89 || queri Bs.) et aequari] Bs: et exae-indicabit] I.F.Gr.: indicauit Bs in" quari Ms."| 3. novi ci. Bauerus || 5. dicat s. || 12. ita ut] aut B. | pro cuique]B cf. Ma.: cuiquam || 6.pro- ipsis M. | 13. eandem diem pecucurrerunt M. I abstinent M. || 8. a] niae] I. F. Gr.: eadem die pecuniae M(s?): om. Bs. 1 9. fulgamus B Bek- Bs eandem diem Gelenius | 15. Opkerus || IIII, 1." (de) privatorum ci. pia lex] B: lex Oppia vg, l'ex Ma. || Bauerus || 2. magna] om. B. | 7. ve- 17. aut decrevit] M Aldus: decrestris] B: nostris || sanciundi] M. | vit | VII, 1. vestras] B: nostras || 2. 8. fecerunt M. || 9. pleps B pr. || 12. hic“- vicorum] M: om. B rell. () (non) conspiciatur Vossius i. l. 1 14. Marquardtius ant. R. IIII, 162 n.948, exsaequationem B. || (illa locuples) at cf. Mercklinium act. ant. 1848 p. Vossius || 15. Quirites] spat. rel. om. 79 Ma.. est] permittemus M. || 3. B. || 16. ne] om. 5 duo (nae) Wt nam ut] B: id ut | (solum)] Ma. || usu] Haasius ad Reisig. schol. ádn. 381 || Bas. b: usui B usum s. 11 et equus] nae eas simul F.L. Lentzius in progr. equus B. 1 4. (absumitur)] Vossius gymn. Regiom. Kneiphoef. a. 1852 p.22 1. 7.: absumitur Bs absumiturque s. a Windicatus || pudore B. || coeperit, || iniustam] Bas. b: in his iustam quod oportet] post oportetom. B. | Bs; al. v. ap. Dr. | manupretium} 17. datum) om. B. || uidebito B. || 18. Bekkerus: manui (ex manu et mani et id a(aut id a) M cf.Kr. || exorabilis conflatum) pretium B manus preties] B Ma. (cf. 363): inexorabiles vg. um 6. | 5. inter se singularum] Bs inexorabilis Ww. ||.19. existimare] Bas. b. (Bakius ad Cic. de legg. P: B: existimare, Quirites, | ferae - 339): inter singularem M emissa] I. F. Gr.: ferae bestiae ir- inter eas singularum I. F. Chriritatae deinde emissae || V, 2. nunc stius . quoniam] om. B. | uideut uir clarissimus M. | quae] M et ant M. 19. vestri) B: nostri | 11. sic (sc., quod qua expl. Kr.) B: qua arbitrii] om. B. || 12. exsuițur"B. || Il necessum] M cf. tamen Ma p. 452 VIII, 2. Brutorum] B Bas. b:

tribun. || 3. et ita quidem aut ita quidem norum M rell. || obsiderunt B pr. I Bauerus || 9. (urbe) Ma. I urbs .. rogationi collegae M. || est]Bs (Ma. quod redempta urbi Seyffertus ann. 350): esset M I. F. Gr."|| 3. anno viphil. 83, 824 | quo] M: aurum quo gesimo post Pighius; de 5 v. Dr. Il Bs ut vid. omnes, tum nempe aurum] VIIII, 1. fort. (Iam) vel Etiam Ww.; M: : nempe rell.; utrobique, gi de B de §. distinguenda cf. Duk. || 4. ferae testimonio inductus, om. Bekkerus; - obiectos] Bas. b: fera et bellicos quo (aurum) .. nempe Ww, ni aut é agenti esse obiectis B fera et belliDuk. ci. nonne scribas pro nempe, cosa gente obiectis 5. || 5. Et paraut ante id voc. addas unde sumptum tem M. || custos] custos semper M. est vel sim. aliquid; al. ci. v. d. ap. 1 6. excubabants plerique || 9. merDr., Dr. | 10. proximo bello] Punico carique ea (aut mercarique et ea), excidisse "ci. Bauerus || dei M. || 12. et ipsi agrorum H. 1. Hellerus feminas] B: feminasque || VI, 4. phil. XII, 698 | 10. ita pari s pauci nisi] B; nisi quam || 6. secundam (Wexius Tac. Agric. p.97) || ac beniadversam tempestatem] M: secun- gne] ante acceperunt om. B. 1 11. da..adversa tempestate || 7. quippe dies ibi moratus cos . Cato M. || es

eas

[merged small][ocr errors]

sent copiae B ante corr. Il ne ea || XV, 3. erat, equo revehitur M. I mora Ww adn. || 12. Hispani] B M signa propere ferri Ma. signa proAldus: om. s edd. vett., del. I. F. Gr. ferre Seyffertus ann ph. 83, 825, ||X,1. M.] M: om. || ex] om. B. || ob- quod recepissem, nisi locus ille typis currunt] vel occurrunts: accurrunt mandatus fuisset antequam emend. B occurrerunt s. || 2. viginti] om. Seyffertianae in publicum prodirent B. | 4. decem et septem milia] s: 5. castra] castra hostium M. || inXVII B; de rell. numeris cf. Dr.] 7. tentius I. Perizonius impensius Duk. ducenta septuaginta octo milia] nu- | 6. vi resistatur] Ms Aldus cf. Kr: merum addubitant Glareanus, Crev., üi restatur bs Dr. uire statur B ui at cf. Mommsenium r. Münzgesch. p. resistitur s. 1.ea] s: eā B eo s. 1 7. 668 sq., ubi casu h. I. 228000 typis ex- opposita B. l ipsis castris exuti Bas. pressum est || XI, 2. couuenerunt Bs. b ipsi exsutis B ipsi castris exeun1 praesidium Romanus misisset] tes H. A. Kochius em. Liv. II, 14 || 8. Bekkerus : praesidium romanis mis- ceteri castra diripiunt] om. B. || sis et B praesidium Romani misis- XVI, 1 sq. tria – iussit] M:

om.rell, sent s praesidio Romanus miles ( Handius Turs. IV, 253 W, at cf. esset M. || 4. possit Vossius l.l. || 5. Ma 398 n. || non nisi) 1. F. Gr.; idem audierunt Ms. I orantes B. 1 8. (pas- interpolatori tribuit Handius l. l. et si sint) Vossius | XII, 1. sic] ante habet sane haec verb. collocatio alisine om. B. || 6. denuntiari [inde] ci. quid offensionis (nisi .. non haberent Ww. || (iubet) 1. Perizonius | ius-Crev.): nisi M. || 3. suos] suis Bs sisse id. 1 7. éa iussit B. || XIII, 2. (Lov. 1) milites M. || 5. vinoque (hiberna) Ww. || ducebat) B: edu- curatos] M: om.rell." () Ww. | remicebat || 4. admodum] B (satis) ad-sit M. || 6. domita B. i 7. in Hispamodum Ww: satis admodum vg. sa- nia] om. B. || a] om. B. | 8. profetis ad hunc modum Duk. ad hunc ctum etiam] B; assecuti erant Kr. modum Ma.; de sqq. cf. vv. dd. ap.jin utraque ed. (v. Kr. coll. nov. ann. Dr. Wtw. || 5. ostendere] B: osten-ph. suppl. 1, 59 sq.m I, 15 sq. II, 37.) dendi || 6." conseretis manum] M: et Böttcherus (v.progr. a. 1838 p. 9): confertis manus (vel manum 5) Bs; profecturum etiam vg.; al. Crev. conferetis (vel conseretis vel con-Heus. || 9. ullo [ortum] rumorem seratis) manus al. | Hispania Car- Kochius l. 1. || eos deducto] Bvg.cf. thaginiensium, Carthaginiensium Ww adn.: eo deducto M5 (Voss.)

ibi] scripsi : Hispania C (aut eos educto 1. F. Gr. eos inductó K)arthaginiensium .. ibi Bs omnes Crev. | redegit] vg.: redegat B rein Hispania Carthaginiensium digit Ms (Lov. 6) | 10. iterum.iteibi edd. vett. in Hispania Carthagi- rum] Bekkerus:

iterum || XVII, 5. niensium .. (ibi) 1. Ê. Gr. Ma. || nul- bergustanorumB||occansionem B. lum imperatorem, nullos (nullum 6. fort. passi (sunt] Ww. || genus] M al. Kr.) milites (militem Kr.) s I. F. Gr.: gens || 7. renuntiatum M. edd. vett

. || addi Ma. | 9. exsuit acci- || factum est adhuc B. || 8. possetis peret B. || XIIII, 2. et ipsi Duk. || 3 M. | (rebellare) I. F. Gr. prob. Ig sq. ne essent (spat. vac.) castra B. 397"|| 11. consilio B. | omnibus B. 4. tutissimum est vg. || 6. educit] in- XVIII, 1. primo uenerunt M primi duxit M. || 8. verteritque in hostem] venerunt Dr. || 2. sustenturi I. PeriBs: et adversos in (aversos in I. F. zonius | XVIIII, 2. facere .. abire] Gr. adversus Vossius) hostem uer- M: faciebant..abibant || 4. primum terit M. | 9.ita]M:. || dextera B. B. || et] om. B. || 5. noxiae] Bs: no|| 10. a tergo] M: tergo B ab tergo xae M5. 11.8. incerta .. essent] Bs (of: vg. || 11. soliferis B; solliferreum, Wi206): incertum .. esset 5. 1 deni] Fest. et P. s. v. sollo p. 298, 11; 299, B: dein s Bas. b. deinde 5; cf. adn. 6 M ubi neglegenter, sed casu recte, ap. Dr., Wi 199 || 11. praetoriis s Livi nomen adscripsit Paulus v. Mül- (Pall.) | posterius praetoris] Bs leri ad h.l.adn. Il est] om. vellet Duk. (num=praetorîs? Ww): et sic prae

[ocr errors]

toriis cod. Sig. (?) praetorianis M. |||I, 24 Ma. 386 n.): praesidio || oporprogressus B. ) XX, 2. est] esset tuna] B opportuna s: aut opporMa., quod mihi quoque in mentem ve- tuna M. || 7. argius

B. || 8. hortaturnerat | 5. eis] Mvg.: iis B. || 6. insul- que] s (Lov. 2. 6) Dr., ni malis hortassent B (cf. Wt praef.) || 'ipsis B. l tatusque.. (atque ita) : hortatusque 7. tulerunt) B: tulere | 8. supter B. svg. hor|tusque B hortatusque est || a vehitur] B: uehitur s (Harl.) ad- Kr. (Ma. 215) || 12. proxima] libri uehitur rell., og 9. oma arma Bb. (cf. Wtpraef.): multi proxima Ascen| accepit]om.Ď. ( XXI,i.Bergium] sius, vg. || perfugerunt] B: transfuscripsi, ut quodammodo nomina haec gerunt XXVI, 1. futurum eum sibi responderent: nec Bergii nec Ber-motum M; al. ap. Dr. || 2. argos Bs gistanorum nomen in inscr. inveniri fere omnes || 5. ordiendi belli B edd. me docuit Aem. Huebnerus, qui men- vett.: ordiundi bellum M ordinandi tionem inicit similis nominis Bergidi bellis ordiendum bellum Bas. b. || Flavii sic in lap. scripti cf. Ww adn.: 6. et] Bs Ww: sed s vg.; huius §. et uergium MB s;

de rell. s cf. Dr. || sqq. emendavi interpunctionem 1 9. (eius) Crev. || 2. Bergistanus)s: uer- introiret agros M; al. ap. Dr. I 12. gestanos B; al. v. ap. Dr. || 6. Ber- recuperandae vg. cf. Kr.: recipiengistanos] s (Lov. 3): bergustanos dae B. | convenerunt] Bs: perueBs; al. ap. Dr. || 8. gestas in Hispa- nerunt Ms (Voss. m. pr.) convenenia] M: gestas | ŠXII, 1. L.] M: rant Bas. a || 14. regnum Lacedaeom. propter praec. consul || manu] monium M;" al. ap. Dr. || XXVII, 1. exercitu M. | 2. omisso bello] M: belli] M: bellum | vere aestimisso B omnes s. || 3. circum M. || 4. manti vires] M: uires .. aestimanti quinctius B. || 6. conventu.. edicto, Com. vere) B rell. vere vires .. aestiubi Bas. b. || uti ne] Kr.: ut in ea Bs manti W. de §. 3 sq. distinguendis utne Bas.b.|| 7. belli] bellandi I. F. cf. Crev. || 4. Dromon ipsi vocant] Gr. | 9. et] om. B. || fueritB:fuerint M: om. rëll., post campum collocat || 11. peloponnensi B. || 13. staturos Meursius, prob. Kr. W (ni gloss. sit: B. XXIII,2.(auxilium)] Vossius l.l., w), obloq. Ig. 402 || 5. iussit M. perperam Gronovio tribuens, Ma. 1 1 6 sqq. mutavi distinctionem; post 2 sg. tulisse; opem non .. (auxili- idem fere praecipere vidi Ma. (cf. um): I. F. Gr. | opem] regem Seyf-Ww adn.) 1 7. instet] B (s?) Bas. fertus l. l. || 6. questus deinde] (5?) b: instat" s plerique instaret_s Aldus: questus deinde est Bs pleri-|(Lov.6) || caveatur) M: cauetur B5 que questus est deinde 5 (Lov. 6) | caueretur s (idem in B indicari censet philyppi B: philippo || 7. ad postre- Wt) | 8. citari] om. B. | et nocte .. mum ab s plerique postremum ab interfecit M Bas. b. || 10. si] om. B.. {$?) vg. I echineo Bs; al.ap. Dr. | 8. XXVIII, 2. descensum] BMs Beksint] s (Mead. 2) Perizonii : sunt || 9. kerus cf. Ma. 402 n.: ascensum (addonec] om. B. || Chalcis s calchis B. scensum al.) s vg. accessum s escen||10. quia manendi] B: de v. h. l. l. et sum Gebhardus, I.F. Gr. | difficilem de eius interpunctione cf. Dr. I 11. et arctas vias 5. 3. expeditis [pepotestatem Vossius | XXIII, 1. ditibus] Duk. I ueluti Ñ. || 4 et 11. Haec] B5 Gruterus: Hacs. || 2. vo- aliquandiu B. "I 6. derecta] Bessbis] Bs: nobis 5. || 3. peloponenso lerus nov. ann. ph. suppl. X, 581: diB. 4. immo quam] B, mss. exem- recta vg. decreta B erecta . || exieplaria'_teste Gelenio (i. e. M) (imo bat B. quam Bas. b): om. s (Perizonius) | Ww. | 8. tergo] B: tergo hostem ||

7. Menelai] Bs cf. "Dr. et

L. inmanes] rapacissimae mss. ex- 9. postremum B. || (eruperant) I. F. empl.! teste Gelenio (rapaciss. Bas. Gr. || 10. et praeparatis B.'| 11. b) Wi 178 inmanesve I. Perizonius || effusä ac] Crev., exempli causa poet ab] Bs: ut et ab s vg. ut ab 5. 1 sui: ** ac teste Gelenio M infida ac haec] om. B; omnia ci. Wt; possis Bas. b foeda ac ci. Wt; om. B rell. ea | XXV, 5. praesidi] B (cf. Krm|(Böttcherus progr. a 1838 p. 9, neque

[ocr errors]
« IndietroContinua »