Immagini della pagina
PDF
ePub

I

1

his B. 3. posse] ed. Camp.: hos se. al. ap. Dr. || manum B. || deos] edd. Bs hostes s. directa B. incogni-vg.: ac deos || 15.ne]om.B.|| XXXII, tum Bs. 6. agminis esset] agminis 1. inde] M: om. 2. et 8. phoas B. foret (M2) Bas. b. || 7. iis B. 8. et redibat] libri, quod servavi intercums duo tum B5 (Lov. 2) || 9. col-punctione per totum h. 1. mutata: relectam MB: coniectams plerique (al. dierat vg. | inde q. menippum B ap. Dr.) || 10. utrinque M: utrique inde menippum quem M. 4. eleBs uterque s. in] om. 5 (Lov. 6) del. phantos accitos] revocavi ex M (idem Duk. XXVIIII, 1. Telemnastus] prob. Ma.): elephantos selephantes Valesius v. Pol. XXVIIII, 3; xxxIII, Bs; fort. elephantes accitos || ante] 15: letemnastus B; s ap. Dr. || 2. M: ad Bs acs. I uti] B: ut || possit] erant] om. B. || 3. tyranni] om. B. || M: posset Bs possent 5. || 6. abscis effusi Bs plerique || 5. et in] in Bs sa s. res] spes Duk., in quod et pauci || 7. ea] M: om. [] in] edd. vett.: ipse ante hos viginti annos incidi; nec om. et quacunque Bas. b. | iniqua hodie improbo 7. et propter Ms quam] Bas. a: nequaquam || 8. et pauci || vetustam societatem] M: ex] M Mog.: ex et ex] B Bas. b: amicitiam (amiciciam B) || 8. est inex s et 5 Mog. 9. progredi] M: tromissus] libri (Otto l. 1. p. 70 sq.) procedere ut intercluderent iter] is optimum Otto fort. recte || 12. M: intercluderentur Bs (Voss.) ut meritorum B. XXXIII, 6. perintercluderentur al. s. | 10. simul mitti e graecia edimicaturos (edietiam tentaturus 5 (Voss.) edd. vett.: micature corr.) B. 7. thoans B. || 8. simul et tentaturus M símul etiam disceptandumque] B edd. vett. : dis(et Lov. 3) tentaturos s plerique, Al- ceptatumque s plerique || 9. (eorum) dus (Crev. Heus.) simul etiam ten- Vossius l. 1. 10. aliud] M Spirens. taturum Lov. 2 simulet iam tempta- teste Gelenio: primo aliud (alid B turos (mulet in lit.) B. || XXX, 4. et pr.) Bs prius aliud ci. Wt; num pridiripiunt] M (s: Voss.?) Bas. b: om. mo ex genetivo ad viri pertinente, veBs, prob. I. F. Gr., ni corrigas ea (aut luti primarii, ortum est? || 11. tanet ea) diripiunt || vix] Mog.: uia (de tusque] tantus B. || XXXIIII, 1. 5 v. l. cf. Dr.) || expediri] s (Lov. 6): inde ut quaeque] Aetoli ne quaeexpedire || 6. transversae Duk. | 8. que Heus. ut ✶ ✶ quaeque W(1207) inermem] om. B. || 9. ex] M Bas. b: ut quieti T. Faber ut quaeque de cum ex Bs (Mead. 1) Otto l. 1. p. 71 Antiocho **] (fort. add. fama allata tum ex scums. | eduxisset, duarum erat, Aetoli excipiebant, et ne) Ma. Otto Pharass (Buslid.) et vel sic nihil] om. B. moturi Ascensius, vel Pheras Valesius: phacas B; al. I. Perizonius || 3. novari ex 'vet. lib.' ap. Dr. Barbosthenem] edd. vg.: Sigonius, Ma. || 4. consilium rei spe barbosthenes (B) et barbostenes quoque Ma. immodicum Kochius edd. vett. al. ap. Dr. || 10. quicquam] 7. 7. I, 14: uno die libri inde SeyfferM: qua se recipiebant 5 Bas. b. tus ann. ph. 83, 826 || 6. erat alia e] om. Bs. 11. praegressi ea sunt] spes] M: alia erat B alia erat spes B: ea sunt praegressi M; 5 v. ap. etc. 5. 7. veste✶ ✶ W(t praef.) || in] Dr. descenderunt] (s: Gaertn.?) Al- add. Ma. || adicerunt] aut adduxedus descenderant B rell. 5; num runt Ma.: adierunt MBs adire iudescendebant? || ubi B. || XXXI, 1. bent Bas. a. || 8. aetolios B. || et pro circuire] B: circumire Ms circum-se M. || 10. ex] M: om. || 12. dom3 B. iere pars edd. vett. Ma. || solliciti so-|| XXXV, 1. turannus B. erat] ciorum urbes (M, ut vid.) edd. vett. om. B. || 2. rei apparebat apud Heus. I Bas. b. || 3. flexere] M: direxere || 4. 3. fatigaret M. rebellaret M. || 4. a Romanis edd. vett. 7. fort. erat, iis] his s duo, Crev. || concilio Bs ut ne Vossius l. 1. || 10. vetere] M: (Gaertn.) || 5. movisset] Ms: mouisnoto || 13. hanc vocem Mog. ad- set&B monuisset 5 (I.F.Gr.) || 7. iam sensu B adsentientium ; al. ap. Dr. transisse in Europam] M: in Euro

indignatione B indignantium ; pam transisse || viris [navibus] vel

e

1.

2

e

ta

2.

LS,

ib.'

pe

aus

er

lia

pes in]

xeiupro B.

rat]

eus.

14. B

uisiam uro

vel

L

ei

viris [classibus] Duk. inpleturum nes (Harl.) om. B rell. nouos
B. 8. om. 9. Nabidi] (nouus b) quos
B. 6. est] om. B.
id M. Nabidique et ipsis (Lov.6) duae] duplex Ma. urbana B. 8.
||
ipsi] M Ma: et ipsi || 10. ac] M: et duae Iovi] M: iouis Bs (Lov. 2.) Ioui
14. equitandi] MBs (Gaertn.): rell. || 10. positae in cella Iovis, et
adequitandi se ad tyrannum]s supra fastigium aediculae duode-
(Gaertn.) edd. vett.: ad tyrannum se cim vel positae supra fastigium ae-
sad tyrannum Bs. || 16. in] Ms: om. diculae, et in cella Iovis duodecim
Bs. 17. meo] in eo 5 (I. Perizonius) ci. Dr. | duodecim] s (Lov. 6 m. alt.)
18. transfosso M. 19. datis] M: Kr.: et duodecim aut et XII (B) ||
om. a] Bas. a: om. | 3.
spectatorum] M: spectatorum B Bpr. potuerat Crev. || 4. afferebat M:
(I. Gr., at v. Dr.) perpaucorum deferebat || 5. eius] om. B. || omni-
s. 4. frequentibus inde retentis in bus B. 6. neque] om. B. || navium]
armis Aetolis I. F. Gr. (cf. Wiede- om. B. 7. si dimittendae B.
mannum obss. p. 12.) retenti in om. 5 (Vict.), ( Crev. || 8. possit M
armis] sic certe M. retentis in armis (Lov. 2?) || 9. conciliatur M. || re-
aetolis B; des h. l. cf. Dr. || 6. ab-gem conspici] M: om. || 11. prope]
sumpsit B. 7. rei, simul] Bas. b: om. B (Lov. 3) 12. laturus] om. B. ||
rei ac simul cum] dum I. F. Gr.; 13. et] om. B. || XXXXIII, 1. et] ut
tum in sqq. videtur requirit Dr., quod Crev., Rollinus, Tenickius ap. Wt. ||
praebet B. 8. lanonicuss (Ox. L1) 3. escendit] Bs (Mead. 1) I. Gr. || 8.
Laonicus I. F. Gr. || 9. ibi Alexame-ita] om. B. 9. vulgi significatur
num] om. B. XXXVII, 1. caede] Aldus: uulgo significatur Bs signi-
Ms: clade Bs.4. Iisdem] om. B. ficabatur uolgi Muulgo significaba-
legatorum B. || 6. locum] om. B. 7. tur duo || XXXXIIII, 1. aegre]
Thoas et] Crev.: et thoas Bs Thoas M: om. aliis facto silentio Bek-
5. || XXXVIII, 1. Micythio] App. kerus: aliis in silentio facto B aliis
Syr. 12, I. F. Gr.: myctilo B; rell. v. introductus facto silentio M inde
ap. Dr. et Kr. Xenoclides] Aldus: silentio factos aliis introductus:
enoclides || 2. et prodi et deseri] inde facto silentio (sive silentio
lac. rel. om. B. || 4. ne] neu Duk. || 6. facto) Kr. aliis in [tribunal est] pro-
et in]s (Lov. 2) vg.: in || 8. et legati] ductus; inde etc. Wi 207 sq. rex
M: legati || 14.nequiquam] om. B. dicere orsus M (de 5 v. Dr.) || 2. ex-
XXXVIIII, 4. et ut] M: et esset] cusantis] Mog.: primo excusantis ||
MB: esse Villium] om. B. 5. ad 5. equis] Bas. b: equisque (al. ap.
ostium] I. F. Gr.: ad hostium Bs Dr.) 7. suppeditet (Gaertn.
ostium M ? Bas. b. sese venisse] Duk. (al. ap. Dr.) || XXXXV,
M: uenisse se Bs (Lov. 6); rell. sv. bellare necesse sit] M: bellarent
ap. Dr. 7. ut] om. s (Vict.), del. 5. thoans B. || 6. expertos I. F. Gr.
Crev. praediceret] M: praedica- XXXXVI, 3. et decem] M: decem
clades] BMs: caedes s pleri- constratis navibus] : navibus
que
3. Boil
Constratis
Boii qui fuerunts boiq; vi fuerunts (al. ap. Dr.) || 4.
B. dediderunt se] B: dederunt se quoque] om. B.
s dediderunt sese 5. || 4. potestatem re] Dr. (cf. Kr.):
Vossius l. 1. || 6. eos] om. B. | Cras- M liberandae res liberanda re B. ||
sipes] Bas. a: crassus Bs (al. s ap. 7. tutas Duk. 8. quod B. his B
Dr.) equitibus M. 7. diutinus] (iis) aut sibi Vossius l. l. || 10. se] om.
M: diutius Bs diutior duo 5. dies Baut foedere] M: quae foedere
per duodequadraginta M. [ 8. uere illigata I. F. Gr. 12. neque 5..|| et
M. I versa] om. B. || XXXXI, 1. id M; fort. sed id Modius cedant
magis] magna Bs plerique || et fama B. || 13. non modo non] non s
de bello antiochi M cf. Kr. p. LXXX. (Lov. 4.); fort. non modo Dr. || ex
3. iam] eam Ma. || 5. ne quid] M: auctoritate] authoritate (? aucto-

ret

5.

portam] om. B. |
6. et liberandae
et re liberandae

ritate sec. Modium) M. || XXXXVII, Bas. b: iam (om. Lov. 3) || adportari 1. vi] vg.: uel Bs illis (Lov. 3) 2. B. 10. cum oppidum id Kochius 1.1. vanum] M: inane s in naue B. |||II, 15. || tanta insula et] M cf. Kr.: Boeotos] add. I.Perizonius cf. Heus. tantae insulae.

5

et Amynandrum (al. ap. Dr.) LIB. XXXVI. I, 1. Cn. filium] M: vg. 4. gloriae] graeciae gloriae om. | M'.] Sigonius: m. | consules] M. 5. atque] et B. || Apamam] ex M: om. 6. ut] Bs (Harl.): om. || ut] App. Syr. 13 notante Sigonio utrubi-om. 5 pauci, del. I. F. Gr. || 7. ut] om. que Heus. Kr.: apamiam impo- Mog., del. I.F. Gr. | acciperet et Bs suerat M: imposuit (inposuit B) || plerique || 9. mitterent B ante corr. || 6. inclutam] B inclytam M: in- Romam] om. B. || II, 1. [haud] ad id dultam et inductam inclusam Ma Ma. [incerto] ad id Kochius l.1. [id] iunctam Kochius l. l. II, 14. || e] B: om. 5 (Lov. 6) || quae] om. B. || quod ex 5 om. 5 plerique || 7. quod quasi cuiusque provinciae Seyffertus ann. I.F. Gr. quod-esset, regni Mace-ph. 83, 826. || 2. populus Romanus doniae (Macedonici ?) (Voss. ?)[eo] om. s plerique; al. ap. Dr. || eo vg. || XXXXVIII, 2. Aetolorum tempore] om. B. bellum M (?) Glareanus 3. a quis v. d. ap. Dr. || duellium B. || (esse) I. F. Gr. | cum tectis ita uersos refugientis B. |||rege Antiocho esse edd. vett. || 3. erit] averso refugientis W. 6. umquam om. B. 8. propraetore Bas. b., at v. nec arte nec] om. B. || 7. auro sem- Wi 208 praetores duo || est] M: om. per B. Junius] B: om. M; de 5 h. l. 9. citeriorem] ulteriorem Bs. || 10. v. Dr. 8. uenit M. || 9. sed ut] M: successurus is esset M. || 14. trised 10. petiit] (Lov. 1)? Bas. a: ginta] B5 (Lov. 2): cum (vel a vel et) peti B petits.tutissima] M: iustis- triginta || 15. et in] Bas. b: ut in M sima XXXXVIIII, 4. haberent] in,Bs. || III, 1. et] s duo, Mog.: om. || Ms: habent Bs plerique || 5. esse se- 4. comparando impigre classem cuturos] om. B. 7. quam ut isti M fere omnes comparando impigrum quam iusti B quantum isti ci. Wt; (classem) I. F. Gr. || 5. eis] Bs: his de s Dr. 8. sint] M: sunt || et Me-M iis s. 6. certarent B certarunt s dos] edd. vett.: om.; exciderunt haec (Lov. 3)"|| 8. eis] om. B. || 13. confort. post Elymaeos || 11. in] om. B. scripsisset et quos] om. B. secum] nihil] om. B. || 12. vos] M: om. om. B. | ut ii omnes] Wt: uti omnes potius] Ms duo (Wi 208): tocius Bs ut omnes s uti homines Bg ut hi toties. 13. dicunt s (Lov.3 cf. Dr.) omnes I. F. Gr. Crev. uti hi omnes Crev. Ma. interponi] Ms: interpo- Dr. | IIII, 1. et] Ms duo cf. Wi 208: nendi B5 plerique (Haasius ad Reis. om. | Philippo-rege] 5 vg.: phischol. adn. 594) | L, 1. absurde] om. lippo ptolomaeo aegypti rege B B. 2. nec disceptatio nec dubita- Philippo et Ptolemaeo I. F. Gr. et tio] M: disceptatio (disceptio B.) vel sic vel (Philippo-rege) Ma. Phigenti Achaeorum hostes] M: fidos lippo Macedoniae et Ptolemaeo 4. enim] autem B. 5. tum] om. Aegypti s (Vict.) Crev. | Philippo Bs. (Lov. 1) 7. militum] M: om. || 8. pollicente] Mcf. Wt praef. Ma: polet ab] (Lov. 6 m. 2) I. F. Gr.: ab licentes || 2. a M. etiam] om. M? 9. ad Hermeum Ms (Ox. N.): om. viginti milia] sic certe coll. Gelenio B; sap. Dr. LI, 1. Apollonis] B M 5: xx (B) vel viginti etc. Bs duv. adn. ad lib. XXVшш, 10, 6. || 2. quo centa quinquaginta duo M?? || 5. trisunt templa quae] Bas. a: quoque ticu B pr. modia M. || decies cen(?) sunt templa quae M quoque sunt tena] Dr., num recte?: mille 5 vg. templa Bs (al. ap. Dr.) || 3. gladios] Mc (Pal. 2) D. B om. 5 (Ox. N.) sexom. B. 4. eos caesorum numerum centa Wt. quinquaginta s (Lov.3) inesse censet Crev. pauci B. 7. cf. Dr. milia] om. B5 (Ox. N.) Í (causa) Lipsius loci] Ms: locum sunt] edd.: om. 6. Romani] om. B. Bs plerique | 8. (non 7 ut vid.) exces- (suorum) Duk. Wt. || 8. quingenta serant M cf. Wt praef. || 9. tamen] modia tritici Ms (Gaertn.) [[ trecenta

3

3

modia tritici M. elephantes spauci || opperiretur M. || hominum]
(Lov. 6 Voss.) xxx B Lov. 6. || V, om. B. 4. specie] om. B Harl. ||
1. agerentur Duk. per] om. 5 VIIII, 5. paussaniam B. || 9. itaque]
(Barb.) cf. I. F. Gr. || (venerunt) om. B. ab] M: om. simul] om. B.
1.F. Gr. 2. credebant] s (Harl.) 11. dein] M: deinde cæperunt
edd. vett. om. 6. (exercitus) I. F. B: coeperes (om. 5 duo) || 12. casti-
Gr. 8. et huic M. ad eos] om. M. gationibus] M (Voss.?) castiga-
VI, 3. a] om. B. || 4. eamdem ora- tiones B castigatione s. | in ulterio-
tionem teste Gelenio M: eadem mo- rem MWt. I cui] quibus B. || 13.
ratione (moratione b) B eadem ora- quatuor milia] vg.:
IIII B qua-
tione al. s. est exorsus] Kr., quo-tuors unus mille trecentos M. de-
cum ed. Ascensianae et Duk. h. l. di- ditioni Duk. || 15. (ab rege) I. F.
stinguendi rationem sequor: exorsus Gr. a rege 5. magno momento
est Duk. exorsus libri per] M Lov. I. F. Gr. | (rex) alt. I. F. Gr. ci.
2. ad constitui B pr. || [quidem] esse ci. Wt. X, 1. Cranonem] M:
quid Duk. | 5. tamen] om. B. leni] Crannonem Bs (al. ap. Dr.) || pro-
B Bekkerus, Ma: leui || 6. indictam fectus] M: om. 2. Cieriam] scripsi
edd. vett. dictum Ma. | 10. et alii] cf. adn. XXXII, 15, 3: Cierium Wt
alii Lov. 2 Duk. et alii cum Lov. 1. Cierum B Bekkerus Cyerum al. s. ||

5

VII, 2. consilio B. de Achaeis 4. praesentium Muretus || absentem deque Boeotia] M: deque Achaeis B. 5. Malloeam] Bas. b: Malleode Boeotia Bs deque Achaeis et de lam Bs (al. ap. Dr.) | et depopulaBoeotia (al. ap. Dr.) de Achaeis, de tus] Wt: depopulatus Be depopuBoeotia Bas. b. 3. in societatem tusque edd. 7. afferendam uim M belli 5 (Voss.)? Bas. b. (censeo) uim ad exhibendam 5 duo || apertae] Crev. 4. sq. recte distinxit Ma. | cui] B5 Valesius: apertes a partes aperquid M cf. Modius Ma qui Wt. || est] to et Duk. atque Vossius l. 1. p. 286 esse M esse potest ci. Wt. ut qui- || 8. aliis tuuc M. || 11. ab Larisa] bus] M: utrisque B cum utrisque om. B. || 12. ibi] Ms: ubi Bs. || metaal. 5. ac simul I. F. Gr. || noluerunt tus] M edd. vett.: om. || latius quam Bs. 6. cui qui Вs plerique || cui pro copiis metatus Wt praef. quam simul in (si om. 5 aliquot) ci. Dr. pro copiis et plures M: om. (et)] descenderint B. || futuri sint B. Wt praef. quod Bs (al. ap. Dr.) | per ipse B. 7. ego] MB (s: Voss. ?): erat Bprs. 13. stare s nonnulli obergo qui] M Lov. 2: quid || 10. stare Duk. rediit] M: redit B; de s meam] MB: in eam et eam s iam v. Dr. | 15. excesserunt M. XÍ,1. a edd. vett. iam meam Ascensius || Chalcide (adalcide Bpr.) ad Demeutramque] offendit Duk.; inmerito triadem Bs plerique ad Chalcidem

qui quid] Doujatius Ma: quicquid a Demetriade Lov. 6 m. 2. || 2. celeB quidquids quid M Lov. 6 I. F. Gr. brabat B5. || quantas] M: quantum || erat] Ma: erit Ms om. B. || compa- Bs quantas tum (Mead. 1) non ratus] MB Mog.: comparatum 12. improb. Wt; al. 5. || 3. ad Boeotiam] hoc] Ms: haec Br. 13. ferae] sac Boeotiae I. F. Gr. || induit s. || 7. (Harl.)? Bas. b: ut ferae M? Bs via] Ms: uiam Bs plerique praeter] vel ferae ci. Wt praef. cupienti] per M. chalydonem B Calidonem M Ven. 1495: cupientes Bs cupien-s Bas. b: chalcidem M; al. 5. || Matis 5 (Wt praef.) 14. mouebit M. liacum] medium Heus. || 9. quaeve] coniungere M. coniungi M. 16. quae Bs quaeque ci. Wt. cephalaRomani edd.: a romanis (cf. Dr. niam B (cephalaniae c. 12, 9 id.) Kr.) 20. te] om. B. || 21. optima] quam scr. rationem ipsi, ut vid., Livio om. B Bekkerus | VIII, 2. ab Aetolis vindicandam (v. V. Köhler qua rat. I. Gr. cum exercitu Í. F. Gr., Ma. Liv. ann. usi sint hist. Lat. atq. Gr. p. p. 417 n. indictus M fort. recte, vel 87 sq.) tironum causa non recepi || 10. Ma. coll., quil. l.l. xxvi, 30, 6; fort. dixisset et B. 11. in potestatem] edictus Dr. || 3. ibi] Ms: ubi Br potestatem B. | XII, 1. eos B. || 3.

Clyti] om. B. accepta est] M: ac-() Vossius l. l. || 2. qui hac B. || 3. incepta rell. (Duk.) 4. coniecti] col- exuperabilior] M: inexsuperabilis lecti M. || 5. et mox] MB: mox || ab || 4. haec B. inter] in B. || est] et Clyto] edd. ab exaclito (B) et ab B. munitiones fuerunt] M: muI eraclito libri rex ab Clyto ci. Wt. || |nitioribus tunc Bs plerique; al. s ap. 6. (territos) Wiedemannus l. l. p. 13 Dr.; totum h. l. temptavit I. F. Gr. || 8. dato enim] 5: dato ei edd. dato ualidiores impositae M; cf. ad h. l. B. Romanorum imperatorum 5 Kr. ann. phil. Iahn. suppl. 1, 60 sq.: Romanorum I. F. Gr. || 9. legatus ualidioribus inpositi (impositis) I. Perizonius accepisset] om. B. |||Bs; al. s ap. Dr. || ille] sic etiam M XIII, 1. ante hiemem B. | 4. rece- ut vid. coll. adn. Gelen.: multo M pta] capta M. || 5. adventu] libri cf. test. Mog.; si sic M, fort. multo ille Dr. Kr.: adventum Mog. 7. et Wt. || aliquanto genere M. 5. feroequitibus quadraginta] M: om. 9. cissimae] bellicosissimae M. viobpugnari Limnaeum] om. B. lissima] B: leuissima || seruitutis XIIII, 1. consul] om. B. decem] digna M. || 6. iam inde] Ascensius: coll. Duk. adn. num. mutare nolui: iam ille (om. Lov. 3) || 7. omittam] viginti 5 (Vict.) App. Syr. 17 I. F. Gr. M (s pauci): sileam is] B (Lov. 1) milibus] alterutro loco () I. F. Gr. Bas. b: om. || 8. ingratissima] leuis2. traditum B. || 5. ad] om. B. || ad sima M; 5 v. l. ap. Dr. || 9. frequenquattuor millia Bekkerus: ad III B tes convenerunt] M: uenerunt fread tria millia s vg. || 6. ab] ad B. |||quentes || Heracleae] M: om. B5 HeCieria] B5 v. adn. XXXII, 15, 3: v. 7. racleam Vossius muris ci. Wt. || 12. ap. Dr. || 7. potiendae Bs duo || 9. atque] Ms (Gaertn.): anteque (v. 1. excessit] discessit Bpr. || 10. reno-s ap. Dr.) 13. nunc regis Bs fere vato] M: reparato progressus] omnes. || 14. ortus] Lov. 6 m. 2 SaM: profectus 12. circa ea castella bellicus: ortu B portus et portas 5. || Bs circa castella I. F. Gr. || adpro-aperturis I.F.Gr. || 15. inde B. || qui pinquante Bas. b. || 13. consul pri- in gadibus B. | XVIII, 3. montis] mo mittere] M: primo missi (emissi om. B. || hostium] om. B. || 4. (Macepaucis) Bs consul primo misit Ma. donibus) I. F. Gr. || 6. prae se] lac. primo missis pr. not. ed. I. F. Gr. || rel. om. B. | 7. ad pugnandum suis] 15. Spercheum] Dr. in adn., Kr.: M: suis ad pugnandum B ad pusperchium M Spergetum et Sparge- gnandum s. 8. occidissent B5 tum 5 pergaetum B. || XV, 1. tum] (Gaertn.) || collem quum (2) appaom. B; de sv. l. cf. Dr. | et] om. B. I ruisset M cf. Dr. || XVIIII, 2. fue2. misit] B: mittit || Lamiam,] Duk.: rant regiis M?; de 5 v. Dr. || 3. pro. Iam || 3. expleta] et creta M ex-pinquo] M: in(vel im)prouiso cocreta ci. Wt completa 5 duo || 4. an- gnitæ prore B. || 4. et angustiae] antea] M: ante 6. appennini B. || 7. gustiae B. omnium] M: om. 5. est] om. B. Achaci] Bas. b: et edentibus] M: dantibus et] M: achaei M om. B5 || 8. infra B, Bek-om. || optinuit] M: tenuit | Scarkerus poloponensus B. || 9. verso] pheam] Dr. in adn., Kr. ad xXXIII, Bas. b: uersa Bs plerique (al. ap. 3, 6: scarphiam ut vid. M tarpeiam Dr.) 11. possent Bs plerique pos- B carpeiam al. s ad Scarpheam ci. set Lov. 3 XVI, 1. portas] om. B. Wt. 6. poterant Bs duo potuerunt 2. omnia] M: om., non improbante Lov. 3 || 9. rex] om. B. || ab effuso] Wt. || 3. exercitum] om. B, Bekkerus Bas. b: a confuso Bs (al.s ap. Dr.)

5. utraque s duo I. F. Gr. || 8. (ut) || constitisset M constitit et constihane I. F. Gr. ut vertices] MB: terat bini s. 10. subsistentes] vel uertices ; de rel. h. l. v. l. cf. Dr. || scribendum vel intellegendum esse adRomani possent] libri, Wt: Roma-mon. Crev. Ma.: subsistentis libri || nis posset vg. XVII, 1. postquam 11. toto] M: isto (ipso Lov. 6) || 12. uidit occupata ab aetolis superiora quadraginta] centum quadraginta loca M. peditum] militum 5 pauci; M. || 13. in ipso quinquaginta] M:

« IndietroContinua »