Immagini della pagina
PDF
ePub

367 Bekkerus cf. tamen Wi p. 201 cissent B Besslerus || nuntio ante w: et militum B et militibus edd. corr. B. || XVIIII, 1. duce] rege B vett. et militum copiis 5 Aldus, ubi cf. Besslerum horr. ph. X, 578. || 3. exiguis vel parvis vel modicis exci- reges] B Bas. b: regem 5. || XX, 5. disse arbitrantur Crev.Heus. || 4.[duo- Ti.] s? Sigonius: T. Bs, om. 5.|| 7. bus] navalibus .. (proelio) Crev. I fort.(ex praeda) Ww.l quadraginta 10. quidem] B$ (Mead. 2), ex ci. add. tria] quadraginta quatuor s Aldus I. F. Gr. || 12. in insignibus suis] W quadraginta s. I fort. centenos vi(i p. 201; cf. lib. V 41, 2), nisi in B cenos Ww. || XXI, 3. egregiae B. || participium aliquod exciderit (w): in- 4. lassitudinem] scripsi: lassitudini signibus suis B cum insignibus suis libri, quod probandum est, si voc. 5? vg. || XV, 3. suorum] B: suam s timuit int. vers. a b add. interpolasociam 5 om. 5 suam; suarum Bess- tioni debetur, ut ei cum Ma. peperci lerus || 4. dum ante Rhodios] om. B, aliudve verbum substituendum sit || 5. add. b. 5. recuperatas(que) Vos repetivere. Postero Ma. 214 sq. 7. sius l. l. ] 6. vox Attalo 'nonnihil su- in alas - habebant (sic Lipsius: haspecta' Duk. 1 8. Ciam] Sigonius Ce-bebat libri)] cf. Lips. et Duk. ap. Dr.; am Gelenius:" ceiam ex utroque con- Ww; num (in alas habebat)? | flatum B. || 10. sed Duk.: et libri at 11. in multitudine s 1. F. Gr. múltiVossius l. i. | cum, si] B; assecutus tudini Ven. 1495. || 12. Vediovi] Rud. erat Duk. 1 "11. (in) Hellespontum Merkelius Ov. Fäst. p. CXXIV: deo Vossius || Thraeciae] W: Thraciae Ioui (quibus vocc. praecedunt litteI. F. Gr. Graeciae libri || XVI, 4. rae ue) Bs Diiovi (immo Dievi cf. Callimedis] Bekkerus: Gallimedis Buechelerum mus. ph. xv. 445 sq. Bs Ganymedis svg. || cypsella B. | n.) H. Valesius, Prellerus nunt. soc. 5. chersonessum eleunta et alope lit. sac. 1855, 212 sqq. myth. Rom. p. connessum B. Callipolis] Mog.: 238 n. 1. Vedio Iovi Klausenius AeGallipolis Bs. || Madytos] Mog.: neas u.d. Penaten p. 1091 n. 2182 adeo madocus smadotus 5. || 7. classe acū Iovi Heus. (duo) Iovi Böttcherus B classe sua cum ci. Wt. || 8. XVII, progr. gymn. Dresd. a. 1838 p. 8. || 1. distinxi et emendavi secundum Ma 15. in omni] omni s iam omni ci. Wt prob. M. Seyfferto emend. Liv. ann. || XXII, 5. adtulerunt Vossius l. l. || ph. 83, 823, nisi quod a delet; per 6. Megara s 1. F. Gr. Megarida se recte quidem ille, at cf. lect. cod. B: kerus 7. ne] Bs: nec s Ascens. 1513 ostendit neque., adiutis sociis (ad- | quidem] add. Ma. ad Cic. de fin. p. iuti* sociis B adiuti socii ci. Bess- 821 || XXIII, 3. inde) interdiu Heus. lerus). XVII, 1. Abydeni etc. vg. | | promuntorio B 1 9. quos [eo] ci. non (terra) modo Mal (aditu) Vos- I.F.Gr. | XXIIII, 1. erat] "melius sius l.l. Ma. || 5. aut in gymnasio] venerat' "Crev. || 2. milibus] scripsi aut in templum Ma: in templo et in cum B cf. XXII 16,2 ibique Dr.: milgymnasium libri || 9. id se] B: et se libus (sive milibus) peditum rell., ug. et, id se Baumg.-Crusius, Kr. 1 edd. || 4. hemerodromos] Ascensius iurat] B: iurare vg. Wi p. 201 sq. t 1513: hemerodromas bs hemro(iurare) Crev. || XVIII, 1. trium con-dromas B | 11. fort. s. odium s. iram sensu] num genuinum sit dubitat Wt. excidit ad "expleturum Ww | 12. || 4. animos] Ma: animo est Bs in ecum] b: aecū B in bostes equum 5 animo est s? Mediol. a. 1505. || re- Kr cf. Krc 274 Besslerum horr. ph. gnum [meum] ci. Wt. | vel 6." (re- X 581 sq., qui et ipse equum ed. a. pente) vel 7. (repente) Crev. cf.Wal- 1847 concitat in hostem secum s chium l.l.p. 19 sqq., praeterea quasi, XXV, 2. Eleusinam] B5: Eleusiveluti ad proditos desiderantem; aí nem s Mog. Eleusina s || Megara s v. Büttnerum obs. p. 82 sqq. || repente I.F. Gr. || 3. Cycliadam] Dr. in adn.: proditos] pene prodi eos v. d. act. Cycliadem s et fort. Livius sibi nec in lit. Lips. 1815, 1638 sq. || 7. laeti Bs hoc nomine constitit (cf. XXVII 31, 10; ('vet. lib.' Sigonius) Besslerus || fe-1XXXII 19, 2; 32, 10) nec in Heraclide

* dar

(v. c. 33,2).cycladem B || 6. ne] fort. lenius : Pyraeo bpyraea B; rell.v.ap. ut ne Vossius l. l. || 8. peloponnesso Dr. cf. Ww.h. l. et Duk. ad XXXIII B. || 9. Cycliadas] s Dr. in adn.: Cy- 35, 8. adn. || 4. sit] Mediol. 1505: cliades 5 clycliades B. | XXVI, 1. om. || in] om. B. I pyliaco B.

Eleusine] cf. pr. sit Wt praef:') XXXIII, 4. DasWw. || ab eleusino b ab Eleusinis saretiorum] Mog: (et sic dassaretios s Eleusine 5 et vel sic vel ab Eleusi- B c.40,4 et ex corr. XXXII 9,9): darniis vel Eleusinis ci. Dr. || 4. discur- sertiorum B darsetiorum b rebant Wt praef. || 6. et] om. B; fort. setiorum §. 5 darsetios g. 8 B). || 6. comminandaq. oppugnatione com- túxov nuper in ed. Teubn. Plut.Flamin. minando oppugnationem b) ] 7. aut 4 scripsit Sintenis || Bevum] edd. alifelicior aut expugnatio Dukerus. || |quot vett., Sigonius: Betum, Baetum 8. bracchiis B pr. || 11. exornata] 5 etc. s Bactum Bs. || 8. post exauditus Aldus: et ornata Bs. || XXVII, 1. est: hostes appropinquare add. hapsum B. | L.] Glareanus, Sigo- libri praeter B, edd., at cf. Ww adn.; nius: T. Bs litum 5. || 2. Corrhago] hostes esse ci. Wt. 1 9. aliquod B s edd. vett.: Corhago Bs. Gerunio pr. | XXXIIII, 1. (pro eo) Vossius Bekkerus. || orsesso B.

1

Antipa- 1.1. ' 4. bracchis B bracchiis by tream] 5 Bekkerus: Antepatream abscissis B pr. | 5. nondum iusto B5. || 5. affecit Kr. p. 395, at v. Wi proelio vg: 1. 7.00 o B, Wt praef.: 199. 6. Cnidus] B lac. Gronovius || quatuor millibus s vg. octo millibus XXVIII, 1. Langari s cf. Dr. || 2. et octo et quatuor etc. s quatuor 1. Langarus s. | XXVIII, 6. trans- F.Gr. | mille] (sic 0o) B, el vel hoc vel cenderunt B transscenderunt Crev.: o cc poposcerat Röellius || Athaco] conscenderunt s vg. || 10. eidem] s: Achaco, Achaeo etc. . Areto B Crev.: eiusdem svg." 11. (eiecto) Mediol. 1505; lacuna in B. || 9. duxit Vossius l. l. fort. recte | prodigium B. || XXXV, 1. vero tam] "5 Aldus: relicta sublata virgula I. F. Grill non tam Bs (Lov. 4), Dr. adn. tam deleta] s Ven. 1498: deiecta Bs et motam 5. || 2. autem] item I.F.Gr.; cf. Wt praef. | 13. et nihil s vg. al. v. ap. Dr." | vero tam §. 1 servato: fort. recte ] petit Bs. || 15. leves et aberat autem commendat Dr. ad ci. C. L. Bauerus 16. impro- 3. credere] Bs: credidere s vg. brantibus B. || XXX, 4. verum enim XXXVI, 1. peltas B peltatas ci. vero] Enimvero I.F.Gr., at v. Duk. | Ww. || 4. aliquod B pr. 1 5.quia hoid se queri] fort. id se ferre I.F.Gr, stium tam Dukerus 1 6. millia, inat v. Duk., Dr. 1 5. nudatos manes] tervallo distinxit Dri: millia intercf. Ritschl anth. "Lat. coroll. epigr. p. vallo vg. millium intervallo I.F. Gr. XII. || 7. et truncata vg. || 9. Eleusine | Ortholophum] Kr. v. Krs p. 95 vel Eleusinae s? edd. 11" 11. possint Kra p. 75 sq. (XXXXIIII 3, 1 idem novg. | XXXI, 3. superos inferosque men in mentem venit Heusingero: et vg. 4. haec Cianos] Kr.: Cianos nomen certe idem, de loco haud imSigonius haec Chios b Aechios vel merito videtur dubitari cf. C. Buret Chios etc. s haec sq. lac. B. ] fort. sianum mus. phil. XVI 420 n. *, qui Aenios Dr. || Larisenses] Bekkerus: ubivis Ottolobum probat et adn. ad Larissenses vg. lamsenses B. || qui- illum l.): Octolophum exemplaria bus) quod A. Perizonius || 6. a nobis scripta' Gelenius Ottolobum B c. 40, ante Reginis (Rheginis vg.) add. vg., 9 Wattalobum B. h. l.; al. v. ap. at cf. Wtw. | 9. stipendiarias nobis Dr. || 7. cresceret [temeritas] simul ac yg., at cf. Wt praef. ll 10. ne ipsi H. Ä. Kochius emend. Liv. II. 13. || quidem] B, I. F. Gr. | possent, eXXXVII, 4. effuse A. G. Ernesti** a b inducta, B possintos. || 17. sint] gloss. Liv.'s, v. effundere, at cf. FaAscensius 1513: sunt libri sunto ci. Wri ad XXI 55, 3 adn. | 11. paludes W. || XXXII, 3. [ut non] tempus, per vias inviaque] Dr.: paludes ita iam nunc statui (ius) posse Ma. Í belloque] bellove vg. Pylaico]Ge * unde corr. adn. ad lib. XXI, 55, 3.

peruias inuiasque B s pauens per scripsi, a Ma. monitus (excidit olim uias inuiaque 5 (Lov. 2) etc. || 12. Q. ante O): statuae et imagines Ma. equi spoliis..relatis] Gelenius:"equi statuae imagines Bug. imagines spoliis .. relictis 5 equi sunt spo- omnes, item .. virilis ac muliebris liis .. relatis B etc. cf. Dr. et Ww.ll sexûs omnium, nominaque eorum XXXVIII, 3. erat] BWt: om.svg. (eorum s: cod. Vict.), tollerentur (erat) Kr. Ww. || 5. temeritatem]B: ci. Crev. | (earum) Duk., at cf. Waltemeritatem regis rell., edd. - | 10. chium l.l. p. 207 s99. || virilis ac muabiit 5. || XXXVIIII, 2. quam] B5: liebris sexus b vg. " diesque festi, quas, fort. recte cf. Dr. || 4. Pluinnam] sacra, sacerdotes, "quae] s: diesBs: Pluuinam,Pliniam,Pelimam etc. que sacra festi (festi sacra corr.pr.) s Pellinam (immo Pelinnam) Sigonius sacerdotesque B dies festi, sacra, || 5. Bruaniùm] I. F. Gr.: Bryanium sacerdotes, quae s; al. v. ap. Dr. jí Sigonius Bruantiam B Bruanam etc. sacerdotesque, qui .. instituti b g. 5. 1 7. (etc.40,1). Eordaeam]L.F.Gr.: p. 372. | maiorumve vg. || 5. esse] Heordaeam Sigonius erduaeam B essents, edd. ante Bas. b. | 6. et exerdumaeam B C. 40. || 8. ut aut] B: ercitibus et vg. [ XXXXV, 2. atque ita ut vg. et vel sic vel ita ut aut Kr., in ira .. fuerant] s I. F. Gr.: atque at cf. Wi 202. | operi, permuniitj in iram .. fuerant Bs ac quae in Walchius l.l. p. 231 sq.: opere per-iram .. fuerant s ac quae in ira .. muniit Bs permuniit s Crev. propere fecerant aut ac quae ira .. fecerat permuniit 1. H. Vossius cf. Wil. l. al. cii. I.F.Gr. || 3. portūB. || 4. Gaupropere muniit Ig. p. 388. || 12. pe- rion] scripsi cum Xen. Hell."I, 4, 22: teret vg. | 15. circū itu B circūitu Gaurelon 5 (i. e. Gaureion ex dupl. b. || XXXX, 4. (et) Ma.; fort. at || 9. lect. Gaurion et Gaureon ortui) (auctor) Ma. || Ortholophum] v.c. Bekkerus caurelon B Gaureleon s. 36,6. | 10. ad haec vg. Ì XXXXI, || 8. faciles I. F. Gr. || 11. maris vg. 3. superfuerant s Aldus" || 8. Phae- || 14. ad] om. 5, Glareanus || Mencae] W (phaecam B XXXII, 14, 1): daeum]b: memdaeum B Mendeum phaeca B phaecado b Phecado's etc. s Mendin Mog. Mendam Glavg. Phecae Bekkerus || 9. quingen- reanus | 15. Toronae] Bas. a: Cotorum passuum vg. quingentos pas- ronae

XXXXVI, 2. Pyrrhias] sus Crev. || 10. palati] om. B, fort. Bekkerüs: pyrrihas B Sipyrrhicas recte; sed potuit etiam ob simile voc. vg. quae] I.F.Gr.: qui || convenit praecedens alii excidere | 12. exci- cã. Ww. || 3. praestaret) om. B; fort. tare igitur alii vg. 13. quum uni- daret vel mitteret Wt. || 5. agitari) versi sexcentorum Gelenius || animis B, I. Gr.: excitari 5 consultari vg. 1 armisque s vg. armisque Gruterus, 7. Zelasium] Bs (de al.v. Dr.): PhaVossius l. l. 1 14. captique quidam lasiam I. F. Gr. Aeantium Heus. quos vg. || XXXXII, 5. receperats Phthiniae id] Ww: pthiniae id B Mog. rereperant B pr. || 6. 'Forte in Isthmiae id 5 (al. v. ap. Dr.) vg. tumulum. Vel ad tumulumin castra' Istiaeae id vel İstiaeotidis I. f. Gr. 1.F. Gr. || 8. ignotoss: | XXXXIII, Phthiotidis ci. Wt. || Isthmi id .... 1. agmen primo turbavit vg. || 2. promontorium Oreo est Heus. || de(Dardani).I.F.Gr., atv.Dr. | nullum metriaden B. || 10. ingerentes et talis auxilii vg. || 5. D B et vel sic vel :. saxa. faciebant] Krt. prob. Ma: mille I.F. Gr.: öm. vg. || avexits vg. ingerentes. etsaxa .. iaciebant Bvg. euexit 5. || 7. terra] Ma.: erant codd. W cf. WIII, 2; al. I. F. Gr. | fort. (erant) Dukerus, Krt cf. Kr 178. ) cuniculos [agebant] Ww.ll 11.castiXXXXIIII, 1. Maleo superato] B gationis regis] Ma.: castigationis cf. Wt praef.: Malea superata vg. regiae I. F. Gr. castigationibus re12. cui] quae s. l odium b. || in Phi- gis B vg. || castigationibus regis. lippo] Wwf. Wi praef. in philyppo culpa (admoniti], simul Wi 202. B: in Philippum vg. | immodera- || et simul] simul 5 1.F. Gr. Dr. || 12. tum b. || 4. statuae imaginesque] quot satis videbantur traiicit s

Dr.: quod satis uidebatur.. traicit gati] ? v. Ma. milia (vel millia) B quod satis videbatur.. militibus quingenta] 5. Ox. L. 1) Kr. Ma.: traiicit edd. vett. quod satis videba- OD B; cf. de h. l. Wt, Mommsenium tur .. traiicit Bas. b quot satis vide- röm. Münzgesch. p.381 n. 43. septuabantur .. militibus traiicit s? I. F. ginta millia vg. I post septuaginta Gr. quod satis militum videbatur.. millia add. pondo s vg. (cod. 5 mod. traicit Ww; de al. s cf. Dr. || 13. Ae- s), at v. Ma. (om. Bs: Ox. L. 1. al.) geleon] 5 (al. v. ap. Dr.) edd.: Ege- 14. proconsul Glareanus proconsule leon B Pteleon Rupertíus a Ww l. Muretus | 6. Venusinis) spatio rel. || timentes Crev.] 15. ariete incusso om. B. || 9. (et)] Stuerenburgius a Wt subruti multis iam locis, procide- et Ma l., Ma.: et Bs haud s vg. et rat Büttnerus l. l. p. 85 sqq. | ma- non W (al. Wi 203); erat cum vel de ritumam, quae super portum est] vec cogitarem vel de ex iis pro et eoscripsi, voc. maritumam post Ro- rum, ut ex in et corrupto, iis in genemani facile excidere potuisse ratus: tivum mutatum esset | 10. testes] Ma.: quae super portum est B quodque lac. in B uirtus s uirtutes s veritas (quod al. et sic v. d. act. lib. Lips. Sigonius veritatem Krt. Kr. veruin 1815, 1642 sq.) super portum est s Goell., atv.Kr. || populus Romanus] (quodque - est) Bültnerus, Vossius BMa. Kr.: publice || videret] B$ Ma. i.l. (quae--est) Ww. || in arcem, Krt. Kr.: videretur s Sigonius uidequae super portum est altera Bütt- rentur s; Ljungbergiana ad h.l. videsis neri ci., Krt. cf. Kr. in arcem quod- ann. phil. 80, 138. | L, 1. puilis B. || que super portum est Elspergerus 2. in aerario] vocc. suspecta I. Periobss. ad al. Liv. Il. Erlang. 1827. p. zonio || 4. M.] Mog.: om. || P. et M.] 15 sq.; al. Walchius l.l. p. 128 sqq., b vg.: p. et m. et B; fort. aut C.et M. Heus. || XXXXVII, 1. sinus Euboi. aut P. et M. etC. Wwcf. Dr. || 5. morcus] vg.: euboicus B Euboicus tuos B.|| M.']Sigonius: M.Bs(Marcus sinus Wt. || 2. statum]B cf. Ig.p.389. et Marchus al.) is 6.cf. postGlareanum Kr.: spatium vg. | ceperis B. || 3. et Sigonium Dukeri adn. || 10. sq. dilegatis B. | 5. (quem] Ma.; quem stinci secundum Ma. | 11. Stertinio] libri eumque (s: Ox. L. 1.3) 1. È, Gr. Bas. a:

Tercinio Bs" (al, v. ap. Dr.) atque eum ci. Ww. l. XXXXVIII, LIB. XXXII in periocha proelio] 3. consulares praecipue, vg. con bello 5 (Gud. maior) Crev. Heus. I sulares, praecipue 1. H. Vossius | Euboeam oram] Naz. s (Gud. 4. extrahere] scripsi: extraheret, maior), quos secutus sum virgula post ad decernet adaptatum, B extra- vexavit pro maiore distinctionis signo here. et vg. || ut consulem expecta- posita: Euboeam etmaritimam oram ret.] B cf. Wi 202 sq. t: . Consulem cepit. s ed. princ. Euboeam et maexspectarent. vg. | 6. an] cf. Wtw: ritimam oram * Iahnius. in Eueasne Ma. op. ac. alt. p. 164. || magi- boeam et maritimam oram trastratu suisque] s ? Bas. b: magi- iectus, Eretriam expugnauit. s in stratus ius quis B magistratu suis Euboeam traiectus, Eretriam et quis (suis quisque al.) s; erat cum Carystum cepit. Crev. in Euboea de magistratu, iustis cogitarem; al. iras (i. e. duas) maritimas urbes, Wi 203. | 8. sicut non] B Ww Ma.: Carystum et Eretriam, expugnavit. si cum nön s si non cum s vg. cum Heus. || 1, 2. L.] Mog.: 'L. Cornelios non ci. Dr. I si non ductu praetoris, P.Bs P. Cornelio s. a praetoribus sed consulis, rem ci. Crev. praeto-B e praetoribus ci. W. I urbano B.ll ris absenti sed B ante corr., Ww, at 6. prorogata imperia 1. F. Gr. Ma. v. Kr. Ma. || exercitū B. || senatus 380 n. prorogatum imperium s (Lov. consulto] |"Duk., Ww, Ma.: senatus 2.) Dr. | prorogato imperio praeconsultum | ne] nec B. I 9. occur- tores .. "Cn. Sergius .. Q. Minucius reret B. | XXXXVIIII, 2. et] Bs: I. F. Gr. altera ci. (Q. Minucius duo om. s vg. (et) Ww. || aeris argenti ex 5) || C.] Bekkerus v. XXXI 4 et 6: centum] òm. B. || nüm argenti (bi-IL. Bs om. 5 Cn.s? Aldus || assignari

1. F. Gr. assignare s (Voss.) || 10. ab tonem div. Liv. p. 75., 0. Gerhardum sq. lac. annuntiatum B (de Anagnia de Aristarcho Aristoph. interpr. Boninferenda cogitavit Wt; nisi lac. ad-nae 1850. thes. 5. || amicum] asseesset, possis et de Antio) || nuntiatum cutus erat Fr. Iacobšius v. Kr. cf. Iaest] nuntiarunt I.F. Gr. || sede ca-cobsium de art. crit. capp. duo. p. 12 pillum vel aede caprificum Rob. Ti- n. || 8. tum] 5 Duk.: cum B5. ( 10. tius | 14. dicta B indicta ci. Wt. [II, post paucis diebus] cf. Ma. 474. } 4. Signian] Setiam Sigonius || 7. Cn.) VI, 1. Charopem s perpauci, SigoBs 1. Perizonius || III, I. Villium vg. I nius, at cf.c.11; 14,5. || 7. Iovi in] s IIII,3.Pylis] s? "Mediol. 1505: Pyleis (Lov.2) Mog.: Iouis ins (al.v.ap. Dr.), Bs. || ipsis] Mediol. 1505: in ipsis | om. B; fort.Iovi Wt. || VII, 2. Cornequam Coelen] Bas. b (Ww) quä lius] om. B. || 3. venaliciûm] B GeleCoelē ş B: quas Coele s quas (vel nius: venalium vg. || Castrûm portoquae) Coela Mediol. 1505 vg. || 3. sq. rium]cf. Ma.op.ac. p.300 sq.n.2. || 4. vocant Thessali; atque transeunti] mille ducenta] s (al. v. ap. Dr.): scripsi monitus a Ma: vocant Thes- post lac. B; numerih.l.corrupti essevisali; itaque transeunti Ma. vocant: dentur v.Duk. I 8.M.'] Sigonius: M. ! Thessaliaeque transeunti vg. vo-10.medio I. F."Gr.medios s (Gaertn.) cant. Thessaliae quae transeunti || 13.C.Helvius] ‘vetus lectio' Gelenii, aut vocant Thessaliae. quae transe- 5 (al. v. ap. Dr.) et sic B c. 8,5; 26, 2 unti ci.Dr.vocant Thessaliam; quae cf. 9, 5: caelius b caelus B. | ante transeunti Ww. || 4. inplicatas B. II instaurati num. I. vel II vel III exci5. saxo undique absciso, vel saxi disse censet Ritschelius mus. ph. I, 70 undique abscisi ci. Dr. || (rupibus) n.=parerg. I p. 311 n. | 15. Ser. et Crev. I 7. hiemps B. | V, 1. quanti- C. Sulpicii Galbae] Sigonius: Ser. cumque] I. Gr.: quantacumque | Sulpicius et Galba Bs fere omnes 2. animum] B cf. Wi 203: animus's, (cf. Dr.) || VIII, 4. sortitis consuliVossius l. 1. p. 281. animos et animis bus provincias, 1. F. Gr. || 5. praes animi Mog.annus I.F. Gr. || (even- torum ci. Dr. || L.) edd. vg.: T. vel tum) Vossius || 4. quod annis B. || 5. Titus (om. s: Ox. L. 1.) || M. Clautriphilia neleis B. | Megalopolitis] dius] lac. in B. || 6. praetoribus] I. F. Gr. et sic certe scribere debebat Crev. cf. Wi 189, "Dr., ad Marcello Livius v. XXVIII 8, 6: Eleis libri fere et Catoni dederunt vel adiudicarunt omnes, ipsius Livii ni f. neglegentia, additurum: praetores || praetores .. cuius vestigia tironum causa et ipse Marcellus .. Cato I. F."Gr. || 7. detersi; [Megalopolitis, nam ad- ciûm et] Bs edd. vett. Ww (0.p. 358) emerat iam] Fleis Heus. (cf. Ww.) | Ma.: socium | 8. ut hi] uti B ut i 6. ad] (at post firmabat om.) add. Ww. || 11. classi suaquej w: classis Ma.op. ac. alt. p. 363 sq.cf. Ma. Seyf- sq. lac. B classe suaque vg. || 13. Atfertus ann. ph. 83, 823. || animos cum tali (auxilia) Crev. || 14. in potestate Heracliden amicum maxime] B et ed. Tarvis. 1842, al. | 16. eum futusic Bekkerus, Seyffertus, W, nisi quod rum 5. I senatui] B Gelenius: et seilli post animos (conciliandos addit natui s omnes; de Rubenii et I.F.Gr. Seyffertus fort. recte), hic post amicum ad h. l. cii. v. Dr. || VIIII, 2. hercolis lac. statuit (alienare et cum inserit in B. || 3. porcum cum] Duk.: porcum t, a se alienare aut offendere-, 114."post sunt spat. rel. in B. || 6. (Et) eumque cum in w cf. i 203 sq.): Ma. | octingentis] Glareanus: D vel animos cum (cum om. Lov. 1.) Hera- quingentis T 8. vim] uiam s vi viam clide. Nam cum (quum al.) eum ci. Duk., Dr. || 9. dasseretios B ante maxime (maximae al. ?) s animos corr. || 11. expediebant] Bs (Ox. M) sibi conciliavit cum Heraclide. Nam Bas. 6.I.F. Gr.: expediebat vg. excum (aut quum) eum maxime (ma-pediebatur altera ci. Gr. | X,1. Dies ximae Mog., al.) Ascensius, vg.; vv. s I.F. Gr. || apsū sperant B. |í 2. condd. cii. recenset Kr. (cf. Wi 203), add., silio s (Lov. 6) edd. vett. Dr. || 3. (res) si tanti, Böttcherum l. 1. p. 8 sq., Ot-|Vossius l. l. f 4. civitatium] hic et

[ocr errors]
« IndietroContinua »