Immagini della pagina
PDF
ePub

HISTORIA RUM

AB URBE CONDITA

LIBRI QUI SUPERSUNT OMNES,

EX RECENSIONE

ARN. DRAKENBORCHII.

ACCEDUNT

NOTÆ INTEGRÆ

ES EDITIONIBUS

J. B. L. CREVIERII.

CUM

INDICE RERUM LOCUPLETISSIMO.

TOM. IV.

O XONII,

EXCU DEBAT W. BAXTER;

IMPENSIS J. PARKER, ET R. BLISS: ET R. PRIESTLEY, ET

G. ET W, B WHITTAKER, LONDINI,

MDCCCXXI.

4

BODLEIAD

11 JAN

1927 OXFORD

LIBRA

1

T LIVII PATAVINI

HISTORIAR UM

AB URBE CONDITA

LIBRI.

EPITOME LIBRI XLI. IGNIS in æde Vestæ exstinctus est. Ti. Sempronius Gracchus proconsul Celtiberos victos in deditionem accepit, monumentumque operum suorum, Gracchurim oppidum in Hispania constituit. Et a Postumio Albino proconsule Vaccæi ac Lusitani subacti sunt. luterque triumphavit. Antiochus, Antiochi filius, obses Romanis a patre datus, mortuo fratre Seleuco, qui patri defuncto successerat, in regnum Syriæ ab urbe dimissus. Lustrum a censoribus conditum est. censa sunt civium capita ducenta sexaginta tria millia ducenta nonaginta quatuor. 'Q. Voconius Saxa tribunus plebis legem tulit, ne quis hæredem mulierem institueret. suasit legem M. Cato. exstat oratio ejus. Præterea res contra Ligures, Istros, Sardos, et Celtiberos, a complaribus ducibus prospere gestas, et initia belli Macedonici continet, quod Perseus, Philippi filius, moliebatur. miserat enim ad Karthaginienses legationem, et ab üs nocte audita erat : sed et alias Græciæ civitates sollicitabat. qui præter religionem, quod quam multa templa magnifica multis locis erezit, Athenis Jovis Olympii, *et Antiochiæ Capitolini, vilissimum regem egit.

Į Uterque triumphavit) Antea le- nem, quod quam mulia templa magnigebator de utrisque triumphavit : quo fica multis locis erexit, Athenis, Jovis admisso, sileretur de triumpho Grac- Olympii, et Antiochiæ, Capitolini, vichi. Emendavit Sigonius ex vet. lib. lissimum regem egit. Itaque hæc ad et Livio infra, c. 7. Consentit Campa- Persen referebantur, quæ tamen con. bus.

stat ex Polybio et Diodoro ad Antio2 Q. Voconius) Suum quoque buic chum pertinere Quum igitur nanitribuno restituit nomen Sigonius. 0. festum vitiam esset, Gronovio obsecuti lim, Q. Volumnius.

sumus, qui reponendo in ordinem suum 3 Præter religionem, qua multa male trajectas voces cum levissimis templa ... vilissimum regem egit] Hic mutationibus locum sanavit, aut certe sequimur, post Clericum, Gronovi ad historiæ veritatem revocavit. mentem. Antea enim bæc omnia ad 4 Et Antiochiæ, Capitolini] Vocem totius cpitomes finem attexebantur in ultimam adjecit Sigonius ex Livio, in. banc modam: sed et alias Greciæ ci-fra, c. 20. vitates sollicitabat : qui, præter religio

VOL. IV.

B

T. LIVII PATAVINI

LIBER XLI.

U. C. 574. 'a patre in pace habitam armasse, eoque juventuti prædandi
A. C. 178. cupidæ pergratus esse dicebatur.
Istricum 1. Consilium de Istrico bello quum haberet consul, alii ge-
bellam.

rendum extemplo, antequam contrahere copias hostes pos-
sent, alii consulendum prius senatum censebant. Vicit sen-
tentia, quæ diem non proferebat. Profectus ab Aquileia
consul castra ad lacum Timavi posuit; (inminet mari is
lacus) eodem decem pavibus C. Furius duumvir navalis ve
nit. Adversus Illyriorum classem creati duumviri navales
erant, aqui tuendam viginti navibus mari superiore Anco-
nam, veluto cardinem haberent: inde L. Cornelius dextra
litora usque ad Tarentum, C. Furius læva usque ad Aqui-
leiatn tueretur. Eæ naves ad proximum portum in Istriæ
fines cum onerariis et magno commeatu missæ: secutusque
cum legionibus consul quinque ferme millia a mari pósuit
castra. In portu emporium brevi perfrequens factum, om-
niaque hinc in castra subportabantur. et, quo id tutius
fieret, stationes ab omnibus castrorum partibus circumdatæ
sunt: in Istriamque suum præsidium stativum, repentina

a veluti Gron. Crev."

I A patre in pace habitam) Quinque ginti navibus maris Superi oræ Anco-
horum librorum fragmenta quæ ha- nam velut cardinem haberent. Sic I.
bemus, publici juris fecit Simon Gry. XL. c. 18. Inter duumviros ita divisa
næus in Helvetiis anno 1531. reperta tuenda denis navibus maritima ora, ut
apud monasterium Laurissenum, vulgo promontorium iis Minervæ velut cardo
Lorssense, e regione Borbetomagi: in medio esset.
nec alius postea erời potuit codex, 8 In Istriamque suum] Rescribit
quocum illa conferrentur. Ex unici Gronovius : in Istriam versum stati-
igitar illius exemplaris fide descriptivum præsidium. Repentina cohors vi-
sant hi libri.

detur exponi debere cobors ex eo mili-
2 Qui tuendam viginti navibus mari tum genere, qui subitarii passim a Li-
superiore Anconam) Hunc locum feli- vio nominantur. Sic infra c. 10. re-
citer emendavit sive Florebellus, sive pentinus et tumultuarius exercitus.
Muretus, hoc modo : qui tuendæ vi.

4

tum creant in castris

cohors Placentina obposita inter mare et castra:

et, ut idem V. C. 574. aquatoribus ad fluvium esset præsidium, M. Æbutius tri- A. C. 178. bunus militum secundæ legionis duos manipulos militum adjicere jussus est. T. et C. Ælii tribuni militum legionem tertiam, quæ pabulatores et lignatores tueretur, via, quæ Aquileiam fert, duxerant. Ab eadem regione mille ferme passuum castra erant Gallorum: *Catmelus pro regulo erat tribus baud amplius millibus armatorum.

II. Istri, ut primum ad lacum Timavi castra sunt Roma- Istri tumulna mota, ipsi post collem occulto loco consederunt; et inde obliquis itineribus agmen sequebantur, in omnem oc-Romanis. casionem intenti: nec quidquam eos, quæ terra marique agerentur, fallebat. Postquam stationes invalidas esse pro castris, 5 eorum turba inermis frequens inter castra et mare mercantium, sine ullo terrestri aut maritimo munimento, viderunt; duo siunul præsidia, Placentinæ cohortis, et manipulorum secundæ legionis, adgrediuntur. Nebula matutina texerat inceptum: qua dilabente ad primum teporem solis, & perlucens jam aliquid, incerta tamen, ut solet, lux, speciem omnium multiplicem intuenti reddens, tum quoque frustrata Romanos, multo inajorem iis, quam erat, hostium aciem ostendit. qua territi utriusque stationis milites ingenti tumultu quum in castra confugissent, haud paullo ibi plus, quam quod secum ipsi adtulerant, terroris fecerunt. Nam neque dicere, quid fugissent, nec percunctantibus reddere responsum poterant: et clamor in portis (ut ubi nulla esset statio, quæ sustineret inpetum) audiebatur: et concursatio in obscuro incidentium aliorum in alios incertum fecerat, an hostis intra vallum esset. Una vox audiebatur ad mare vocantium. Id forte temere ab uno exclamatum Fugiunt ad totis passim personabat castris. Itaque primo, velut jussi

mare Ro

maoi. id facere, pauci armati, major pars inermes, ad mare decurrunt: dein plures, postremo prope omnes, et ipse consul; quum, frustra revocare fugientes conatus, nec imperio, nec auctoritate, nec precibus ad extremum, valuisset. Unus remansit M. Licinius Strabo, tribunus militum tertiæ legionis, ?cum tribus signis ab legione sua relictus. Hunc, in

6 Carmelus Gron. Crev. 4 Carmelus pro regulo erat] Hæc Gronovius : forum turba inermi frenobis suspecta sunt. Possis tamen ut- quens inter castra et mare mercantium. cunque explicare: Carmelus quidam Forum intellige emporium illud, quod loco reguli, qui ipse non aderat, in iis brevi perfrequens factum fuisse dixit castris erat cum tribus haud amplius supra Livius. millibus armatorum. Haud amplius 6 Perlucens jam aliquid, incerta ta. legi jusserunt Florebellus et Gronovius men, ut solet, lur] Lux jam aliqua ex pro aut amplius.

parte perrumpens obstantia, incerta 5 Eorum turba inermis frequens tamen, ut solet esse, quum nebulis Egregie Jos. Scaliger forum pro eo- dilabentibus oriri incipit.

Totam periodum sic format 7 Cum tribus signis) Cum tribus

Caut Gron.

[ocr errors]
« IndietroContinua »