Immagini della pagina
PDF
ePub

Moguntina, Bas.a et b=ed. Basil. meum iterum atque iterum tibi, vir a. 1531 et 1535, tum litera W tui ornatissime ac doctissime, comnominis nota, ita ut Wt et inde a mendem. vale. lib. XXXV W significaret ed. Teu- Scr. Gryphiae d. XXIIII m. Mart. bnerianam, Ww Weidmannianam, a. MDCCCLXII. Wi lectiones Livianas, Wi commentationes nov. annalibus phil. LIB. XXXI in periocha acarnanis insertas et numero non addito vo- qui Naz. || . post pacem - quinqualumen eorum annalium XXVIII) gesimo.] scripsi cf. c. 5, 1. cum v. l.: adhibui haec: M=cod. Mogunti- post-datam quadra(spscr. i)ngernus, de cuius lectione numquam ex tesimo anno ab urbe condita pausilentio capienda est coniectura, cis mensibus coeptum est autem B (et interdum b = man. 2) cod. anno quingentesimo quinto. Naz.; Bambergensis, s, ut antea,=codd. de s et edd. vett. cf. Drak.; post pa

5, dett., ita tamen ut numquam, ne in cem Carthaginiensibus datam quanumero quidem codd. adferendo, dragesimo anno (ab urbe condita) Lov. 5 rationem habuerim, qui ex paucis mensibus (coeptum est aued. Campaniana descriptus est cf. tem anno quingentesimo quinto). Drak. ad lib. XXXVI 34, 10 adn. O. Iahnius . coeptum est autem anno coll. XXXIIII 40, 4; 47, 7 XXXV quingentesimo quadragensimo ab 28, 4; 49, 8 XXXVI 41, 5 etc.; g = urbe condita, post pacem Carthaeditio Goelleriana; Ig=Iacobsius giniensibus datam paucis mensiapud Goellerum; Krg.= Kreyssi- bus. Ww || quod] Naz. corr. 5: quot gius ap. eundem. ipsius Kreyssi- Naz. pr. cui lahnius | ferre quoque gii, qui per extremas has duas de- libri ferri . (fort. nunc) quoque Iahcades de Livio optime meritus est, nius ferre ** quoque Ww. | I, 3. lib. XXXIII ed. signavi Kr, eius- tris] B teste Besslero in ed. capp. 1dem ed. Tauchnitzianam (usus vero 24, progr. gymn. Soltisquell. a. 1847 sum ed. form. min.) Krt, eiusdem inserta, quacum cf. eundem act. ant. v. d. annott. ad lib. XXXXI - 1842, 480 sqq. nov. ann. phil. et paed. XXXXV Kra, Krc censuram ed. suppl. X 568 sqq. || 4. LXXXVII S Bekkerianae insertam ann. lit. Ien. teste Hearnio cf. C. Peterum act. ant. a. 1831 nr. 153 sqq., Krm melete- 1839, 631 Th. Mommsenium röm. mata; per lib. XXXIII r = ed. Chronol. p. 121. adn. 210 ed. alt. : Romana, h Horrio. adornata LXXVIIÍ B5 LXXXVIII (i. e. duopraeterea sunt omnia secundum denonaginta Kr.) Glareanus | prieas leges, quas in prioribus volu- mus $ (Lov. 1)? edd. pleraeque Tl 5. minibus secutus eram; in rebus or-proximis litori) Moguntini: proximi thographicis, cum scriptura cod. litori (seu littori) Bs proximi liM passim tantum et vix ubivis ac- toris (seu littoris)'s proximis litoris curate tradita sit, cod. B auctoritas edd. princ. || profundum] 5? Ascen

satis gravis esse videatur, sius: profundam || 8. causa]N.Heinantiquioris quidem scribendi ratio- sius: causai B caussae (aut causae) nis vestigia ex libris enotata, nisi 5 || II, 2. eam] Asianam vg. || pro molestias tironibus parare vide- vinciis] assecutus erat A. Rübenius rentur, servavi, reliqua ad artis prouintiis B: in proelio cum Boiis praecepta redegi, in idagógous aut in proelio Boiis 5 || 3. P.] fort. rationes Drakenborchii, quam- C. Dr. proconsul s Cn. edd. ante Ald. quam haud ubivis satis sibi con-| || ut et adnunt(seu chiarent aut ut stantis, servare malui quam sine adnunt(c)iarent aut ut et nuntiaiusto fundamento aliquid novare, rent (Dresd.) 5 || 6. Ampium] 5 (B §. id quod imprimis ad praepositio-|7. 9) W: Appium B | qua] Ma.: num quae dicitur assimilationem quam || 7. Mutilum) s (B. XXXIII, pertinet. iam igitur nihil adden- 37, 2) edd. vett.: militum B. || 9. VII dum est nisi ut et me et Livium B corr.: 10. B pr. || icit] 5, quod eti

non

5

[ocr errors]

am XXI 18, 10. 11 videtur servan-Irat. T. L. ann. usi sint hist. Lat. atq. dum esse: iecit Bs fecit Besslerus | Gr. Gott. 1860. p. 86. || (qui nunciaaliut B. LIII, 6. eadem scribere 5 runt) Crev. || nunciarunt s edd. vett.

5 Ald. | III, 3. C. et M. Servilii] et m. || 3. libeat ş"Muretus | possint Vosseruilius B. | L.) C. XXVII 35, 2. sius l. I. || 7. voveri] "Crev.: uouere 14 t. P ibid. §. 1. || hostilus B. || 4. libri uouere [licere; ex certa uoueri] Gillo] B XXX, 21, 2 el ex sil. infrac. Ma. || vovere. pecunia] in litura B. 8, 8, ex corr. 6, 2: cilo B h. l., unde Il quiä ea] Bekkerus: quia B si ea Cilo ubique scripturus eram coll. inscr. vg. | quod nisi 5 og: || 10. quantam] Grut. DXCVII, 9, ubi M. quidam Ful- bvg.: qua tamen B quanta Duk. Ji vius Cilo l.; at meliores ibi testes totiens) octiens B cf. Krg. 419 n. c. p. Gillo praebere me edocuit Aem. Hueb-273. || X, 2. Celinibus Ilvatibusque] nerus (hodie lapidis huius Carthag. Bcf. Wwadn.: al. v. ap. Dr. || 5.: cenov. très modo priores versus super- tero .. dimisso, praeter .. nominis, sunt); scillo B pr. c. 6, 2. | Plancus] cum s pars edd. || 7. velit] b: uenit B c. 6,5: plautus (plantus g) Bh.l. B velint ci. Ww.ll augere s Sigonius || V, 1. quingesimo ex Prisc. de fig. | XI, 1. in Etruria edd. ante Ald. || 3. num. 4,22 p. 1352 P. Sigonius | quin- Q. Minutio Bs: immo L. Furio, et sic quagesimo primo] Ww. cf. Momm- s? Mediol. 1505, al. | fort. (in) vicem senii chronol. Rom. p. 121 adn. 210: I. F. Gr. || 5. sciri Vossius l. 1. || 9. quinquagesimo uno F. Lachmannus (iussi) 1. "F. Gr. | 10. peterentque] de font

. Liv. II, 94 ĝldragensimo Bs fere omnes, Dr. in adn., v. d. act. uno B quadragesimo uno vel qua- lit. Ien. 1811, 20, 156 sq.: petere Bas. dragesimo primo vel quadragesimo a I. F. Gr.; al. s ap. Dr. || 12. eis] 5 quinquagesimo Sigonius quinqua- Ma.: ei libri (ei) Vossius 1.". sibi 1. gesimo secundo Dodwellus quin- F. Gr. | indicasset] B, tacite Walquagesimo quarto Glareanus || 2. chius em. Liv. p. 220, g: p. 366 (Ma): fort. primam 1.F. Gr. || 7. renuntias- iudicasset s vg. || 17. eius .. permitsent] B; assecutus erat Dr. || 9. re- tenti] A. Rubenius: eius .. permitsponderi] B Duk., Crev.: respon- tente Bs eis .. permittente sedd. vett. dere || VII, 3. si numquam alias] B cf. Wt praef. 1 mutarive] s vg. cf. et sic "I. H. Vossius Anm. u. Randgl. Kr. Krc. p. 273 sq. Besslerum act. p. 280. | proximo certe Ma. :Punico ant.l.l. p. 485: mutari Bs. || XII, 3: proximo certe Bs proximo Punico fort. quinquennio ante Crev. || 4. si certe et proximo certe punico s. || 7. qua Vossius l. 1. || 4 sq. fieri , curam quinto die Ma.: quinto die indë B - accenderunt] ex B Bekkerus (nisi quinto inde die b vg. || 8. nec car- quod nunciata Bekk.). || 6. fart. [in] thaginiensibus B cf. Bessleri adn. et templo Ww. || XIII, 4. aliut B pr. | Ww.| alterum aequabitis] add. Fr. noxia] Wt. praef. w: noxiam B ob Iacobšius add. animadv, in Ath. dei- noxam vg. ob noxiam Besslerus Wt pnos. p. 128 cf. diatr. de re crit. capp. noxam v. d. lit. Centralbl. 1862 p. 18. duo p. 11 n. | 10. comparate I. F. || 5. aeri Budaeus, Crev., al. || 6. diGr. comparo Vossius l. I. || 11. sed] cerent I.F. Gr. || 7. vectigalj B Ww et id. ibid. || 15. iam] Bs Besslerus: Ma.: vectigales vg. 1 9. trientabuetiam 5 vg. VIII, 3. fort. (feciales) lumque] Hearnius, Mommsenius

| decreverunt I. F. Gr. || 5. de exer- nunt. soc. sax. 1850,98 sq. n. 13: trien citu B; fort, de exercitubus Bessle- tabulūq; B trieñ tabulumque s (Ox. rus ( 7. consules darent] g p. 148: N); de rell. cf. Dr., Wi p. 182. | cos. darent B consul daret vg. || 8. XIIII, 1. paludatis] Bs cf. Heerwapraesidium I. F. Gr. praesidi Ma. genii ad XXI, 63, 9 et Ww adn.: pa386 n. | esse I.F.Gr. | 10. haberent] ludatus cum's? vg. I.F. Gr. ad XLI, Muretus: haberet | VIIII, 1. Ptolo- 10,5 adn. Kra p. 24. 1 2. Cn.) conmaeo hic ac saepius B, quam scribendi sulis s C. s. || 3. Centho] quod etiam rationem aequabilitatis tantum causa XXV 2, 3 scribendum erat, Sigonius: non admisi cf. modo Köhlerum qualcento B. || et mille militum] b g. p.

事本

[ocr errors]
[ocr errors]

367 Bekkerus cf. tamen Wi p. 201 cissent B Besslerus | nuntio ante w: et militum B et militibus edd. corr. B. || XVIIII, 1. "duce] rege B vett. et militum copiis 5 Aldus, ubi cf. Besslerum horr. ph. X, 578. | 3. exiguis vel parvis vel modicis exci- reges] B Bas. b: regem 5. || XX, 5. disse arbitrantur Crev.Heus. || 4.[duo- Ti.] 5? Sigonius: T. Bs, om. 5. || 7. bus] navalibus .. (proelio) Crev. I fort.(expraeda) Ww. I quadraginta 10. quidem] B(Mead. 2), ex ci. add. tria] quadraginta quatuor 5 Aldus 1. F. Gr. || 12. in insignibus suis] W quadraginta s. | fort. centenos vi(i p. 201; cf. lib. V 41, 2), nisi in B cenos Ww. || XXI, 3. egregiae B. 1! participium aliquod exciderit (w): in- 4. lassitudinem] scripsi: lassitudini signibus suis B cum insignibus suis libri, quod probandum est, si voc. 5? vg. || XV, 3. suorum] B: suam s timuit int. vers. a b add. interpolasociam s om.s suam; suarum Bess- tioni debetur, ut ei cum Ma. peperci lerus || 4. dum ante Rhodios] om. B, aliudve verbum substituendum sit || 5. add. b. 5. recuperatas(que) Vos- repetivere. Postero Ma. 214 sq.) 7. sius l. l.) 6. vox Attalo 'nonnihil su- in alas – habebant(sic Lipsius: haspecta' Duk. || 8. Ciam] Sigonius Ce-bebat libri)] cf. Lips. et Duk. ap. Dr.; am Gelenius:" ceiam ex utroque con-Ww; num (in alas habebat)? || flatum B. || 10. sed Duk.: et libri at 11. in multitudine s I. F. Gr. multiVossius l. l. | cum, si] B; assecutus tudini Ven. 1495. || 12. Vediovi] Rud. erat Duk. j "11. (in) Hellespontum Merkelius Ov. Fäst. p. cxxiv: deo Vossius | Thraeciae] W: Thraciae Ioui (quibus vocc. praecedunt litteI. F. Gr. Graeciae libri | XVI, 4. rae ue) Bs Diiovi (immo Diovi cf. Callimedis] Bekkerus: Gallimedis Buechelerum mus. ph. xv. 445 sq. Bs Ganymedis s vg. || cypsella B. \ n.) H. Valesius, Prellerus nunt. soc. 5. chersonessum eleunta et alopë lit. sax. 1855, 212 sqq. myth. Rom. p. connessum B. | Callipolis] Mog.: 238 n. 1. Vedio Iovi Klausenius AeGallipolis Bs. || Madytos) Mog.: neas u.d. Penaten p. 1091 n. 2182 adeo madocus smadotus 5. || 7. classe acū Iovi Heus. (duo) Iovi Böttcherus B classe sua cum ci. Wt. || 8. XVII, progr. gymn. Dresd. a. 1838 p. 8. | 1. distinxi et emendavi secundum Ma 15. in omni] omni s iam omni ci. Wt prob. M. Seyfferto emend. Liv. ann. || XXII, 5. adtulerunt Vossius l. 1. || ph. 83, 823, nisi quod a delet; per 6. Megara 5 I. F. Gr. Megarida Duse recte quidem ille, at cf. lect. cod. B: kerus 7. ne] Bs: nec s Ascens. 1513 ostendit neque.. adiutis sociis (ad- | quidem] add. Ma. ad Cic. de fin. p. iutim sociis B adiuti socii ci., Bess- 821 || XXIII, 3. inde] interdiu Teus. lerus). XVII, 1. Abydeni etc. vg. || | || promuntorio B || 9. quos [co] ci. non (terra) modo Ma. || (aditu) 803- Ï.F. Gr. | XXIIII, 1. erat] "melius sius l... Ma. || 5. aut in gymnasio] venerat "Crev. il 2. milibus] scripsi aut in templum Ma: in templo et in cum B cf. XXII 16,2 ibique Dr.: milgymnasium libri || 9. id se] B: et se libus (sive milibus) peditum rell., yg. et, id se Baumg.-Crusius, Kr. Il edu. I 4. hemerodromos] Ascensius iurat] B: iurare vg. Wi p. 201 sq. t 1513: hemerodromas bs hemro(iurare) Crev. || XVIII, 1. trium con- dromas B | 11. fort. s.odium s. iram sensu) num genuinum sit dubitat Wt. excidit ad "expleturum Ww || 12. || 4. animos] Ma: animo est Bs in ecum] b: aecū B in hostes equum 5 animo est 5? Mediol. a. 1505. || re- Kr cf. Krc 274 Besslerum horr. ph. gnum [meum] ci. Wt. Il vel 6." (re- X 581 sq., qui et ipse equum ed. a. pente) vel 7. (repente) Crev. cf. Wal-1847 concitat in hostem secum 5 || chium 1.l.p. 19 sqq., praeterea quasi, XXV, 2. Eleusinam) Bs: Eleusiveluti ad proditos desiderantem; ai nem s Mog. Eleusina 5 || Megara 5 v. Büttnerum obs. p. 82 sqq. || repente I.F.Gr. || 3. Cycliadam] Dr. in adn.: proditos) pene prodi eos v. d. act. Cycliadem 5 ét fort. Livius sibi nec in lit. Lips. 1815, 1638 sq. || 7. laeti Bs hoc nomine constitit (cf. XXVII 31, 10; (øvet. lib.' Sigonius) Besslerus || fe-lxxxII 19, 2; 32, 10) nec in Heraclide

[ocr errors]
[ocr errors]

* dar

5

(v. c. 33,2) cycladem B | 6. ne] fort. lenius: Pyraeo b pyraea B; rell.v.ap.

1 ut ne Vossius l. l. || 8. peloponnesso Dr. cf. Ww. h. l. ei Duk. ad XXXIII B. || 9. Cycliadas] s Dr. in adn.: Cy- 35, 8. adn. || 4. sit] Mediol. 1505:

B. , B e regione 5. || 3. ex - Eleusine] cf. pr. sit Wt praef. | XXXIII, 4. DasWw. || ab eleusino b ab Eleusinis saretiorum] Mog: (et sic dassaretios $ Eleusine s et vel sic vel ab Eleusi- Bc.40,4 et ex corr. XXXII 9,9): darniis vel Eleusinis ci. Dr. || 4. discur- sertiorum B darsetiorum b rebant Wt praef. || 6.et] om. B; fort. setiorum g. 5 darsetios §. 8 B). || 6. comminandaq. oppugnatione (com- Lúxov nuper in ed. Teubn. Plut.Flamin. minando oppugnationem b) || 7.aut 4 scripsit Sintenis || Bevum] edd. alifelicior aut expugnatio Dukerus. || quot vett., Sigonius: Betum, Baetum 8. bracchiis B pr. || 11. exornata] 5 etc. s Bactum B5. || 8. post exauditus Aldus: et ornata Bs. || XXVII, 1. est: hostes appropinquare add. hapsum B. || L.] Glareanus, Sigo- libri praeter B, edd., at cf. Ww adn.; nius: T. Bs Titum s. || 2. Corrhago] hostes esse ci. Wt. || 9. aliquod B s edd. vett.: Corbago Bs. || Gerunio pr. || XXXIIII, 1. (pro eo) Vossius Bekkerus. || orsesso B. Antipa- i. 1. || 4. bracchis B bracchiis b || tream] s Bekkerus: Antepatream abscissis B pr. || 5. nondum iusto Bs. || 5. affecit Kr. p. 395, at v. Wi proelio vg: 1.7..coco B, Wt praef.: 199. | 6. Cnidus] B Iac. Gronovius || quatuor millibus s vg. octo millibus XXVIII, 1. Langari s cf. Dr. || 2. et octo et quatuor etc. s quatuor 1. Langarus 5. | XXVIIIÍ, 6. trans- F.Gr. || mille] (sic c0) B, et vel hoc vel cenderunt B transscenderunt Crev.: cc poposcerat Röéllius || Athaco] conscenderunt s vg. || 10. eidem] 5: Achaco, Achaeo etc. s Areto BCrev.: eiusdem 5 09." 11. (eiecto) Mediol. 1505; lacuna in B. || 9. duxit Vossius l. l. fort. recte | prodigium B. || XXXV, 1. vero tam] 's Aldus: relicta sublata virgula" I. F. Gr. || noï tam Bs (Lov. 4), Dr. adn. tam deleta] 5 Ven. 1498: deiecta Bs et motam 5. || 2. autem] item I.F.Gr.; cf. Wt praef. || 13. et nihil s vg. al. v. ap. Dr. || vero tam . 1 servato:

15. leves et fort. recte petit Bs. 16. impro- 3. credere] Bs: credidere s vg. ||

- aberat autem commendat Dr. || ad ci. C. L. Bauerus brantibus B. || XXX, 4. verum enim XXXVI, 1. peltas B peltatas ci. vero] Enimvero I.F.Gr., at v. Duk. ||| Ww. || 4. aliquod B pr. (5.quia hoid se queri]fort. id se ferre I.F. Gr., stium tam Dukerus || 6. millia, inat v. Duk., Dr. || _5. nudatos manesj tervallo distinxit Dri: millia intercf. Ritschl anth. "Lat. coroll. epigr. p. vallo vg. millium intervallo I.F. Gr. XII. || 7. et truncata vg. || 9. Eleusine | Ortholophum] Kr. v. Krs p. 95 vel Eleusinae s? edd. | 11. possint Kra p. 75 sq. (xXXXIIII 3, 1 idem novg. || XXXI, 3. superos inferosque men in mentem venit Heusingero: et vg. i 4. haec Cianos] Kr.: Cianos nomen certe idem, de loco haud imSigonius haec Chios b Aechios vel merito videtur dubitari cf. C. Buret Chios etc. s haec sq. lac. B. || fort. sianum mus. phil. XVI 420 n. , qui Aenios Dr. || Larisenses] Bekkerus: ubivis Ottolobum probat et adn. ad Larissenses vg. lamsenses B. || qui- illum l.): Octolophum exemplaria bus) quod A. Perizonius || 6. a nobis scripta' Gelenius Ottolobum B c. 40, ante Reginis (Rheginis vg.)

. add. vg., 9 W attalobum B. h. l.; al. v. ap: at cf. Wtw. || 9. stipendiarias nobis Dr. || 7. cresceret [temeritas) simul ac yg., at cf. Wt praef. ll 10. ne ipsi H. Ä. Kochius emend. Liv. II

. 13. || quidem] B, 1. F. Gr. I'possent, c XXXVII, 4. effuse A. G. Ernesti** à b inducta, B possint's. || 17. sint] gloss. Liv. s. v. effundere, at cf. FaAscensius 1513: sunt libri sunto ci. Jöri ad XXI 55, 3 adn. || 11. paludes W.. || XXXII, 3. [ut non] tempus, per vias inviaque] Dr.: paludes ita iam nunc statui [ius) posse Ma. || belloque] belloverg. || Pylaico] Ge- * unde corr. adn. ad lib. XXI, 55, 3.

[ocr errors]

a

[ocr errors]

5

peruias inuiasque B s pauens per scripsi, a Ma. monitus (excidit olim uias inuiaque 5 (Lov. 2) etc. || 12. Q. ante O): statuae et imagines Ma. equi spoliis.. relatis] Gelenius :'equi statuae imagines B vg. || imagines

B spoliis .. relictis s equi sunt spo-omnes, item .. virilis ac muliebris liis .. relatis B etc. cf. Dr. et Ww.ll sexûs omnium, nominaque eorum XXXVIII, 3. erat] BWt: om. 5 vg:|(eorum s: cod. Vict.), tollerentur (erat) Kr. Ww. || 5. temeritatem]B:ci. Crev. ll (earum) Duk., at cf. Waltemeritatem regis rell., edd. || 10. chium 1.1. p. 207 sqq. || virilis ac mu. abiit 5. | XXXVIIII, 2. quam] Bs: liebris sexus b vg. 1" diesque festi,

2 quas, fort.recte cf.Dr. || 4.Pluinnam] sacra, sacerdotes, quae] s: diesBs: Pluuinam, Pliniam,Pelimam etc. que sacra festi (festi sacra corr.pr.) 5 Pellinam (immo Pelinnam) Sigonius sacerdotesque B dies festi, sacra, || 5. Bruanium] 1. F. Gr.: Bryanium sacerdotes, quae s; al. v. ap. Dr. li Sigonius Bruantiam B Bruanam etc. sacerdotesque, qui .. instituti b g. 5. || 7. (etc.40,1). Eordaeam]I.F.Gr.: p. 372. || maiorumve vg. | 5. esse] Heordaeam Sigonius erduaeam B essent 5, edd. ante Bas. b. 1 6. et exerdumaeam B c. 40. || 8. ut aut] B: ercitibus et vg. || XXXXV, 2. atque ita ut vg. et vel sic vel ita ut aut Kr., in ira .. fuerant] s 1. F. Gr.: atque at cf. Wi 202. | operi, permuniit) in iram .. fuerant Bs ac quae in Walchius l.l. p. 231 sq.: opere per- iram .. fuerant s ac quae in ira .. muniit Bs permuniit s Crev. propere fecerant aut ac quae ira .. fecerat permuniit" I. H. Vossius cf. Wil. l. al. cii.I.F.Gr. || 3.portūB. || 4. Gaupropere muniit Ig. p. 388. || 12. pe- rion] scripsi cum Xen. Hell. I, 4, 22: teret vg. | 15. circū itu B "circūitu Gaurelons (i. e. Gaureion ex dupl. b. || XXXX, 4. (et) Ma.; fort. at || 9. lect. Gaurion et Gaureon ortum) (auctor) Ma. || Ortholophum] v. c. Bekkerus caurelon B Gaureleon s. 36, 6. || 10. ad haec vg. 1 XXXXI; || 8. faciles I. F. Gr. || 11. maris vg. 3. superfuerant s Aldus" || 8. Phae- || 14. ad] om. 5, Glareanus | Mencae] W (phaecam B XXXII, 14, 1): daeum] b: memdaeum B Mendeum phaeca B phaecado b Phecado's etc. 5 Mendin Mog. Mendam Glaug. Phecae Bekkerus | 9. quingen- reanus | 15. Toronae] Bas. a: Cotorum passuum vg. quingentos pas- ronae

|

XXXXVI, 2. Pyrrhias] sus Crev., || 10. palati] om. B, fort. Bekkerüs: pyrrihas B Sipyrrhicas recte; sed potuit etiam ob simile voc. vg. quae] 1.F. Gr.: qui | convenit praecedens alii excidere | 12. exci- ci. W w. || 3. praestaret) om. B; fort. tare igitur alii vg. I 13. quum uni- daret vel mitteret Wt. || 5. agitari] versi sexcentorum Gelenius || animis B, I. Gr.: excitari s consultari vg. I armisque s yg. armisque Gruterus, 7. Zelasium] Bs (de al.v. Dr.): PhaVossius l. l. | 14. captique quidam lasiam I. F. Gr. Aeantium Heus. || quos vg. || XXXXII, 5. receperat s Phthiniae id] Ww: pthiniae id B Mog. rereperant B pr. || 6. Forte in Isthmiae id 5 (al. v. ap. Dr.) vg. tumulum. Vel ad tumulumin castra' Istiaeae id vel İstiaeotidis I. . Gr. I.F. Gr. || 8. ignotos 5: || XXXXIII, Phthiotidis ci. Wt. || Isthmi id ... 1. agmen primo turbavit vg. || 2. promontorium Oreo est Heus. | de(Dardani) I.F.Gr., atv. Dr. || nullum metriaden B | 10. ingerentes et talis auxilii vg. || 5. D B et vel sic vel saxa. faciebant] Krt. prob. Ma: mille I.F. Gr.: om. vg. || avexit s vg. ingerentes. et saxa .. iaciebant Bvg. euexits. || 7. terra] Ma.: erant codd. W cf. WIII, 2; al. I. F. Gr. || fort. (erant) Dukerus, Krt cf. Kr 178. cuniculos [agebant] Ww.ll 11.castiXXXXIIII, 1. Maleo superato] B gationis regis] Ma.: castigationis cf. Wt praef.: Malea superata vg. regiae I. F. Gr. castigationibus re12. cui] quae s. | odium b. || in Phi- gis B vg. || castigationibus regis .. lippo] Ww f. Wi praef. in philyppo culpa (admoniti], simul Wi 202. B: in Philippum vg. || immodera- || et simul] simul 5 I.F. Gr. Dr. || 12. tum b. || 4. statuae imaginesque] quot satis videbantur .. traiicit s

« IndietroContinua »