Immagini della pagina
PDF
ePub

ne.

2635. Parisiis apud societatem ditio, cui Notae ejus criti. minimam, in forma majore. cae et politicae, et quinqua. In calce libri hi quinque

ginta in Tacitum Discursus bibliopolae, tamquam socii,

additi sunt, nec non obser. memorantur, Joscphus Cot.

vationes Godelevaei, et ve. tereau, Sebalianus Chappe.

terum historicorum fragmen. let, Jacobus Quesnel, Dio.

ta, per Franciscum (immo nysius Moreau, et Samuel Antonium) Riccobonum col. Thiboust. Hi primam Gru.

lecta. Parum buic editioni teri editionem anni MDCVIII.

Gruterus supervizit. Nam ct omnia in illam recepta,

praefatio cjus his verbis de. eo inscio et non consulto,

finit: Deproperabam animo tanta superâitione exprime.

ac corpore aeger, fine Augu. re conati sunt, ut paginae

sti mensis CIDIOCXXVII. paginis responderent. Ve. Heidelbergae. et obiit die rum pellime a librariis ha. XX. Septembris, codem anno bita innumeris eorum

clɔlɔcxxvII. In hac autem gligentia commillis errori. primum omnium Livii libri bus scatet; quos insuper

in capita divisi sunt, Gruterus in Praefat. editio. nis tertiae anni MDCXXVIII.

1633. Amsterdami apud Guiliel. eo nomine traduxit, quod,

mum Blacu, in forma duo,

decima, curis suis secundis relictis, primas secuti sint, quasi fru: 1634. Lugduni Batavorum ex of. gibus repertis adhuc glan. ficina Elzeviriana ac recensio. dium amarore delectarentur. ne Heinsiana, tribus volumi. Insuper observat, nihil boni gibus, in forma duodecima, in tam vafti operis progresu Fabricius in Biblioth, La. oxspectandum cfl'e' de illis,

tin, teftatur, Livium er re. qui in ipso statim titulo, sive,

censione Dan. Heinsii pitide ut loquitur, in frontispicii

admodum er officina Elze. mcditulio tantopere impege. viriana Lugduni Batavorum runt, ut ridicalis soloecis.

vulgatum cfle anno ndCXIIV, mis se profituerint. In line Nescio utrum vere, an ope. hujus editionis conspiciun.

rarum errore. Fatetur lamen tur Excerpta er Livii Deca.

J. Fr. Gronovius in Prae. dibus moralia, politica, et fatione anni DCILV. Livium historica, cum aliis Lnti.

bis ante suam editionem er norum et Graecorum scri.

officina Elzeviriana prodi. ptorum locis et Eclogis col.

ille, lata ordine Alnhabetico, Fed. Morelli Professorum 1634: Francofurti, tribus volu. et Interpretum regiorum

minibus, in forma octuplice, Decani opera ac ostudio, 1645. Lugduni Batavorum er of. Perpcram Hearnius hanc e. ficina Elzeviriana quatuor vo. ditionem retulit ad annum luminibus, in forma duode. XDCXXII. quem tamen secų.

cima. tus eft Clericas.

Prima baeo el editio, quae 1698. Francofurti ad Moenum prodiit ex recensione J. Fr. typis Guolphgangi Hofmanni, Gronovii. Ejus autem to. impensis baeredum Jacobi Fi. mus quartus continet J. Fr, echeri, in forma majori.

Gronovii Notas in Livium. EL haec tertia Gruteri e. 1654. Lugduni Batavorum apud

[ocr errors]

nore,

Elzevirium ex recensione J. Lantur Hearnius et Clericus,
Fr. Gronovii, tribus volumi. vel in forma duodecina, ut

nibus, in forma duodecima. auctor eft Fabricius in Bi. 1659. Francofurti ad editionem

blioth, Lat. Gruterianam, additis notis Go. Hanc editionem optimo.

delovaci, in forma octuplice. rum exemplarium collatione 1661. Amstelaedami er recensio. recognitam, et novis addi. ne J. Fr. Gronovii , in forma

tamentis, chartis geographi. duodecima.

cis etc. illuftratam ese, viri

docti telantur. 2665. Amkelaedami apud Ludo. vicum et Danielem Elzevirios, 1696. Francofurti apud Frid. cum perpetuis J. Fr. Grono.

Knocbium, in forma octuplice. vii et variorum Notis, tribus Haec editio a Jo. Gerardo voluminibus, in forma octu. Arnoldo, Gymnasii Franco. plice.

furtani rectore, curata elle 1677. Romae prodiit Bibliothe.

dicitur, praemissa ejus dis. ca sacra et profana Latini La.

sertatione de Livii vita ct tinii: cujus parti secundae in.

scriptis. Vide Fabricii Bi. sertae sunt ejus Observationes

blioth. Latin. et Correctiones in T. Livium, 1703. Londini duobus volumini. in forma majore.

bus, in forma octuplice. 1678. Amkelaedami apud Danie- Fabricius in Biblioth. Lat.

jem Elzevirium er recensione teftatur, hanc editionem ad J. Fr. Gronovii, in forma mi. Gronovianam recensitam,

lommatibus hiftoricis ad pa1679. Amstelaedami apud Danie.

ginarum oras notatis, tabu. lem Elzevirium cum perpetuis

lisque Geographicis inltru. Car. Sigonii et J. Fr. Grono

ctam esle. vii Notis, quibus ctiam suas 1707. Patavii quinque volumi. aliorumque Notas adjecit Ja- nibus , in forma duodecima. cobus Gronovius, tribus vo

Memoratur haec editio in luminibus, in forma octuplice,

Catalogo bibliothecae Hul. 1679. Cantabrigiae ad editionem sianae, tom. 3. num. 5930. Gronovianam duobus volumi. 1908. Oxonii sex voluminibus,

nibus, in forma octuplice. in forma octuplice. 1679. Parisiis sex voluminibus, Hanc editionem curavit in forma quadruplice.

Thom. Hearne, eamque Mio. Hanc editionem Interpre.

rum codicum collatione re. tatione et Notis illustravit

cognovit, Annotationibus. Joannes Dovjatius, Anteces,

que illustravit. sorum Parisiensium et Re, 1910. Amstelaedami et Trajecti giorum Profesorum Primi. ad Rbenum decem volumini. cerius, in usum Delphini, bus, in forma ocluplice. Antecelerunt Supplementa Haeo editio, quam recen. Livii per Freinshemium, suit, et Notulis auxit Joan. quac magna ex parte pri. nes Clericus, insuper es. mum in hac editione in lu.

hibet integra Freinshemij cem prodierunt.

Supplementa, tabulas Geo. 1694. Patavii quinquc volumini. graphicas, et Anonymi co, bus, in forma octuplice, ut te.

piosum indicem,

[ocr errors]

1723. Londini ger voluminibus, Professor in collegio Dorma. in forma duodecima,

no. Bellovaco Universitatis

Parisiensis. Is, qui banc editionem cu. ravit, nomen suum non ad. 1740. Basilcae tribus volumini. scripsit.

bus, in forma octuplice. 1735. Parisiis sex voluminibus, Haec editio repetiit majain forma quadruplice.

rem Jac. Gronovii, et, quem. Hanc editionem, quao con

admodum illa, infructa eft tinet etiam Supplementa li. perpetuis Car. Sigonii et J. brorum amissorum a Joh. Fr. Gronovii Notis, quibus Freinshemio concinnata, re. etiam suas et aliorum Nolas censuit et Notis illustravit adjecit Jac, Gronovius, J.B.L. Crevier, Rhetoricao

[ocr errors]

COLLATIO FRAGMENTI,

UT EXISTIMATUR, LIVIANI ET PARTICUL A E,

EXCERPTAE EX POLYBII BELLO PUNICO

PRIMO, INTERPRETE

LEONARDO ARETINO.

FRAGMENTUM LIVIANUM. LEONARDI ARETINI INTER.

PRETATIO POLYBIANA. ac necessarium sibi ratus, Mes. sanam servare, ne a Cartagi. Haec igitur cogitans. po. ro.] nensibus undiq; Italia cinge. ac necessariu sibi ratus Messa: retur : neå quasi pontem quem. nam servare. ne a Carthagi. dam ad invadendum haberent, nensibus undiq; Italia einge. auxiliandum Mamertinis de retur. Neu quasi pontem quen. crevit. Cum igitur id placuis. dam ad invadendum haberent: set, Appius Claudius traduce. Auxiliandum Mamertinis deal re copias in Siciliam, et Ma. crevit. Cum ergo id placuisset mertinis opem ferre jussus, pro- Appius Claudius Consul trao fectionem parabat. Mamerti. ducere copia's in siciliam: et ni autem de P. R. decreto Mamertinis opem ferre jussus certiores facti Cartaginensium profectionem parabat. Mamer. prefectum , qui in arce positus tini autem de populi romani erat, incautum circumsistunt, decreto certiores facti : cartha. eumque una cum presidio ur- ginensium pfectum qui in arce. be dejiciunt. Post hec jam li. positus erat incautum circum.' beriu's Consulem Romanum per sistunt: eumq; una cum prae. crebras litteras ac nunctios gvo. sidio urbe deiiciunt. Post haec cant. At Curtaginenses posto jam liberius Consulem ro. per quam intellexerunt, presidio crebras litteras ac nuntios con: eorum a Mamertinis pulso, Ro. vocant. At Carthaginenses : manos vocari, iru simul et in. postgr intellererunt praesidio dignatione accensi prefectum eorum a mamertinis pulso to. presidii, q ejus culpa atque i. manos vocari: ira simul et in. gnavia arcem amisisset, in cru. dignatione accensi: praefectum cem substuleit. mox raptim co. praesiilii ejus culpa atg; i. octis copiis mari et terra Mes. gnavia arcem amisissent: in sana agrediuntur. classe qui.. crucem sustulerunt: Mox ro. dem circa Pelorum statione po- ptim coactis copiis mari el ter. sita , terrestribus autem copiis ta aggrediuntur: Clarse quide haud procul Messana castra. ad pelorum statione posita. ter. metuti urbem premebant. Acrestribus autem copiis haud pro.

cul

tes.

FRAGMENTUM LIVIANUM. LEON. ARET. INTER. POL. cessit

quoq; ad Cartaginen. cul messana castra metati ur. sium violentiam Hyeron Sira. bem premebant: Accessit quoq; cusang, qui tempus plane ad. ad Carthaginensium violentiesse ratus', quo Mamertini ven am Hieron syracusanus: qui teres hostes penitus delerentur, tempus plane adesse ratus : quo inito cum Cartaginensibus fe. Mamertini veteres hostes penidere ac socius belli factus, suo tus delerentur inilo Cartha. et ipse milite suisq; castris alia ginësibus foedere: ac socius er parte Messanam obsedit. belli factus: suo et ipe milite: Ita binis per terram hostium suisq; castris alia er parte Mes. castris, mari qutem classe Ma. sanam obsedit. Ita binis per mertini ob sidebantur. Inter hec terram hostium castris mariano Appius Claudius Consul ratib9 tem clusse Mamertini obside. er Neapolitanis ac ceteris so- batur:Inter: haec Appius Clau. ciorum' maritimis civitatibus dius Consul. ratibus et Neapoli(nondum enim P. R. classem tanis: accaeteris sociorum ma. ullam habebat) er plebiscito ritimis civitatibus. (Nondum e. per silentium noctis exercitu nim po. ro. Classem ullam ha. imposito Messanam advehitur, bebai) et plebescito acceptis: trajectoq; celeriter freto inco. per silentiú noctis erercitu im. lumes omnes copias ante urbem posito Messanam advehitur: erponit. Hec prima exercitus trajectoq; celeriter freto inco

P. R. profectio extra Italia lumes omnes copias ante urbem fuit, primusq; mari ingressus, erponit. Haec prima erercitus cum ad eam diem cetera oia bel. populi ro. profectio ertra Ita. la intra Italiam gessisse quin. liam fuit : primusq; mari in. gentesimum jam post urbem gressus. Cum ad eam diem cae. condita annum in Tuscis et tera omnia bella intra Italian Samnitibus, ceterisque finiti. gessisset. quingentesimi jam mis populis domitandis occu. post urbem conditam annum: patus. Expositis igitur in Si. in haetruscis et samnitibus: cilia copiis, et intra Messanam caeterisq; finitimis populis dourbem inductis, Consul nec tu. mitandis occupatus. ' Exposi. tum sibi exercituique, nec sa.

tis ergo in sicilia copiis: et tis e dignitate P. R. obsidio. intra messanam urbem indu. nem perpeti ratus, quippe non ctis: consul nec tutum sibi er. terram modo verum etiam me. ercituiq; nec, satis e dignitate re undiq; hostis habebat, ur. populi 1o. obsidionem perpeti bique imminebat, commeatus rato (quippe nở terram modo omnes intercludebat, pace pri. verum etiam mare undiq; homo res componere, si qua pos. ştis habebat urbiq; immine. set, ea vero si negaretur, fer. bat) Comeatus omnes inter. ro quam primum decernere sta. cludebat. pace primo res comtuit. Maxime vero e P. R. ponere si qua posset: ea vero dignitate visum est, ante omnia

si negaretur ferro: 9primú dede pace agere. Nam federa ro e dignitate populi ro. visum

cernere decrevit. Marime vee cum Cartüginensibus sepius est ante omnia de pace agere. jam ad ean diem icta erant, foedera cum Carthaginen. ertahant, per que etsi licebat sibus saepius ad eam diem reP. R. Mamertinos in amici. novata estabat: per quae e si

tiam

« IndietroContinua »