Immagini della pagina
PDF
ePub

FRAGMENTUM LIVIANUM. LEONARDI ARETINI INTER.

FRETATIO POLYBIANA. tiam fidemq; suscepisse, in hu. manum videbatur; pacem, nie licebat populo romano Mamerchil presertim habituram no. tinos in'amicitiam fidemq; suscumenti, offerre., Servata eim cepisse: tamë humunum vide. Mamertinorum libertate, Si. batur pacé nihil praesertim ha. racusanis item (item) in suis bituram nocumenti offerre: Setconsistentibus, minus erat, P. vata enim mamertinorum li. R. Cartaginensium formidan. bertate: Syracusanis item in da potentia. Missis igitur suo suis finibus consistentibus mi. per his ad Cartuginenses Hye. nus erat. po. ro. Carthaginen. Tonemque legatis cum utique sium formidanda potentia. Mis. pacem aspernarentur, quod re. sis igitur super his ad Cartha. Tiquum erat Consul milites co. ginenses: Hieronemq; legatis :

. hortatus adversus Hyeroné et Cum' utriq; pacem longe asper: Siracusanos ducit. Nec Hyeron narentur (quod reliquum erat) quidem detractavit certamen, Consul milites cohortatus ad. sed obviam Consuli egressus versus hieronem et syracusanos acie instructa dimicavit. Pu. educit. Nec hieron quidem de. gnatum est alig diu equo Marte. tractavit certamen. Sed ob. tandem vero prelii is exitus viam Consuli egressus acie stru. fuit, ut Romani victores ma. cta dimicavit. Pugnatum est gna parte hostiú cesa Regem aliqdiu aequo marte. Tandem nudatum pene omnibus copiis, vero proeliis exitus fuit. Utro. usq; in castra persequerentur. mani victores magna parte ho. Hyeron autem metuens non ca. stium coesa : regem nudatum strensibus modo, verum etiam poene omnibus copiis: usq; in urbanis rebus, prorima nocte castra persequerentur. Compul. desertis castris Siracusas con. sis in castra hostibus: romani cessit. Cartaginenses quoque spolia legerút et in urbem se re. auxilio Hyeronis nudati, per. ceperunt. Hieron autem metu. culsisque metu militibus, et vir.

ens non Castrensibus modo: Ve. tutem Romanor. plus equo for. rum etiam urbanis rebus: pri. midantibus, soluta confestim ma nocte desertis castris syra. / obsidione, nec ultra castris fio cusas concessit : Carthaginen. dere ausi, per Sicilie urbes,

ses quoq; aurilio hieronis nu. que ipsorum in fide erant, divi. dati percussisg; metu militi. duntur. Consul puucis post die. bus : et virtutem Romanorum bus hostium agros cum legionia plus aequo formidantibus : so. bus ingressus usq; ad Siracu- luta confestim obsidione: non sarum menia longe lateq; popu- ultra castris fidem habentes latus omnia, ubi obviam nemo per Siciliae urbes: quae ipso. procedit, Messana copias redu. rum in fide erant dividuntur. xit. Hec ut gesta erant per licte. Consul paucis post diebus ho. ras. Consulis Rome nunctiata stium agros cum legionibus in. mujori spe patres plebemq; im

gressus: usq; ad syracusarum puleré ad bellum Sicilie capes. moenia longe lateq; populatus cendum. Itaque M. Valer. et C. omnid. Ubi nemo obviam proOctacilium sequentis anni con. dibat. messanam copias redu. sules cum duobus Consularib, xit. Haec ut gesta erant per erécitih99; magnisq; sociorum litteras consulis Romae nun. auriliis' in Siciliam mictunt. ciata : majori spe patres ple. Ad.

being;

:

656 FRAGM, LIVIÍ ET LEON. ARET. COLLATUM.

FRAGMENTUM LIVIANUM.

LEON. ARET. INTERP. POL.

Adventu csulum qm preter sul, bemq; extulere ad bellum sici. periorem victoriam dupplicatü live capessendum. Itaq; M. Va. P. R. erercitum, duosq; jsu. lerium: et. C. Octacilium se. les pro uno versari in Sicilia quentis anni consules cum duo. conspiciebant, plereq; inediter- bus consularibus exercitibus: ranee civitates, que in fide Car. magnisq; sociorum auxiliis: in taginensium fuerunt, ad Ros Siciliam mittunt : Adventu homanos defecere. Hyeron ail. rum consulum quoniam praeter tem Sicilie populos metu per superiorem viciorium duplicaculsos, et simul hostium vires tum populi romani erercitum adauctas cenens, multis ratio. duosq; consules pro uno versa. niby prestare durit, si qua fi. riin siciliu conspiciebant: Plae. éri posset Romanor; patis se. raeq; mediterraneae civitates : ctari. A qua consideratione in. quae in fide Carthaginensium ductus missa ad Consules le. fuerant: ad romanos defecere. gatoé agere de pace cepit. Con. Hieron autem siciliae populos sules

& omes Sicilie portus Car- metu perculsos: et simul ho. tagind

stium vires auctas cernens: mul. tis rationib9 praestare durit (si qua fieri posset) romano. rum partes sectari. Qua cósi. deratióe inductus missa ad sules legatione agere, de pace coepit. Cūsulesq; videntes y oes siciliae portus carthagine (siü erát nequando intercludi commeatus poffent ad eam rem peropportunam syracusarorum amicitiam rati: oblationem re. gis non inviti acceperunt.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic][ocr errors][ocr errors][subsumed]
[graphic][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« IndietroContinua »