Immagini della pagina
PDF
ePub

ČESKÉ

MUSEUM FILOLOGICKÉ.

ROČNÍK VIL

ČESKÉ

MUSEUM FILOLOGICKÉ.

Založeno

Spolkem filologickým v Praze.

Odpovědný redaktor:

Dr. JAN KVÍČALA.

ROČNÍK VII.

V PRAZE.

TISKEM NÁRODNÍ TISKÁRNY A NAKLADATELSTVA.

1901.

[merged small][ocr errors]

OBSAH.

Pojednání.

Dr. Lev Sternbach: De Vincentii Bellovacensis excerptis
Graecis. II. .

Str.

1- 28

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Jan L. Čapek: O poměru české prosodie časoměrné i při

zvučné k rozměrům antickým

78-86

Adolf Patera: Hodiny sv. Mařie ze XIV. století

86-103

Fr. Palata: Různé příspěvky ke skladbě a fraseologii. XII. XIII. 103–107 Dr. Ant. Krecar: Filosof Seneka o mírnosti a milosti. . . . 107-114 Dr. Rob. Novák: In panegyricos Latinos studia grammatica

et critica. .

161-200

Ign. B. Mašek: Nové příspěvky ku posouzení rukopisu lékařského (v univ. knihovně XI. C. 2.)

201-209

Ignác Hošek: Poznámka ku Gebauerovu Slovníku staro"9

českému“

210-211

Dr. Rob. Novák: In panegyricos Latinos studia grammatica et critica.

241-283

Dr. J. V. Prášek: Herodot a pravlast Slovanův

284-300

Ignác Hošek: Poznámka ku Gebauerovu Slovníku staro

českému .

300-323

J. L. Čapek: Ještě něco o poměru české prosodie přízvučné

[blocks in formation]

Dr. J. Kvíčala: Adnotationes criticae ad Euripidis fragmenta 415-439 Dr. Rob. Novák: Varia .

439-455

Dr. J. V. Prášek: Opět nový příspěvek k topografii athenské 455–460

« IndietroContinua »