Immagini della pagina
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

SELECTÁRVM

REM LITTERARIAM

SPECTANTIVM.

TOMVS III.

VE STATERAM
TRANSILIAS

HALÆ MAGDEBVRGICÆ An. 1707.

Prostat in officira Libraria Rengeriana.

W6164 11493

[ocr errors]

minton

[ocr errors]
[ocr errors]

1970DE.PRAEFATIO. !II!
Lectori Beneuolo,
S.

wie JOn dubito fore plerosque,

quibus aut mirum iam yideatur, aut viderisane posfit, has

telectas, quas cernis obseruationes fine præsidig prodire, nec Principis cuiusdam noinine, nec alio quodam dedicationis elatæ titulofuperbire. Eft enim hæc consuetudo fic communis ac inueterata, vt illi nullam decori rationem habere yideantur, qui' libros, quos in vulgus emittunt, hoc ornaru denu. dant; & fine nuptiali, yt ita loquar, vetimento ad publica Virorum erudito

rum fubfellia ablegant. Quamobrem non incongruum forte fuerit, Autho rum illorum rationes, quibus ab lige in

Ititu

[ocr errors]

stituto absterrentur, paulo laxius exponere, ne nihil commemorando adfectatæ cuiusdam obstinationis aut maiorissa licuius vitii rei peragantur. Nam-quantum mihi quidem perfpicere datum est, multa sunt, quæ eos impediunt; & plura multo, quæ iis contrarium perluadent; licet non fit diffitendum, multos clariffimos Viros eruditione præstantes, authoritate summos, aliam hic viam cat casse, iisque,fi inanibus commoueri possent, ad imitationem quafi præluxifle. At enim hoc ipsum maxime fuerať, quod nonnihil scrupuliiniiciebat. Sunt enim illi in ea opinione dudum confirmati non conuenire Virishonestis immodice laudare eos, qui in excelso ætatem ad gunt, tum quod ex illis laudibus adulationis quædam suspicio subnafcatur;fum quod farius omnino fit ab omnibus Panegyricis abstinere, quippe qui paruin veritatis, multum autem mendacii ac vanitaris in fe continere deprehenduntur. Iam vero iudicet æquus Lector annon pleræque dedicationes ita conceptæ fint, ve nauseam creare legentibus

pos

[ocr errors]
« IndietroContinua »