Immagini della pagina
PDF
ePub

FUAD PRAEFATIO. 1 DINI

Lectori Beneuolo,

S.

On dubito fore plerosque,
quibus aut mirum jam yidea-

tur, aut viderisane postic, has

Ktelectas, quas cernis obferuationes fine præsidio prodire,

nec Principis cuiusdam noinine, nec alio quodam dedicationis elatæ titulofuperbire. Eft enim hæc consuetudo fic communis ac inueterata, vt illi nullam decori rationem habere yideantur, qui libros, quos

in vulgus emittunt, hoc ornaru denua · dant; & fine nuptiali

; vt ita loquar, vestimento ad publica Virorum eruditorum subsellia ablegant. Quamobrem non incongruum forte fuerit, Authorum illorumrationes, quibus ab hoc in

[ocr errors]

1

[ocr errors]

stituto abfterrentur, paulo laxius exponere, ne nihil compiemorando adfecta | tæ cuiusdam obftinationis aut maiorissa licuius vitii rei peragantur. Nam-quan. tum mihi quidem perfpicere datum est, multa sunt, quæ eos impediunt; & plura multo, quæ iis contrarium perluadent; licet non fit diffitendum, multos clarissimos Viros eruditione præstantes, authoritate summos, aliam hic viam cat caffe,iisque,fi inanibus commoueri pofsent, ad imitationem quafi præluxisle. At enim hocipsum maxime fuerat, quod nonnihil scrupuliiniiciebat. Sunt enim illi in ea opinione dudum confirmati, non conuenire Virishoneftis immodice laudare eos, qui in excelfo ætatem ad gunt, tum quod ex illis laudibus adulationis quædam suspiciofubnafcatur;tum quod facius omnino fit ab omnibus Panegyricis abftinere, quippe qui paruin veritatis, multum autem mendacii ac vanitatis in fe continere deprehenduntur. Iam vero judicet æquus Lector annon pleræque dedicationes ita conceptæ fint, vr nauseam creare legentibus

pos

poffint; quibus adhuc aliquid candoris eft, vel finceritatis. Sane 4 in ipsam hominis naturam penitig inquirere ve limus, deprehendemus credo talia indicia, ex quibustuto inferre poffis, omnes & fingulos mortalium adeo corruprost esse, vt nunquam aliquid boni ab iis proficiscatur, nisi quidem minorem malitia am virtutis titulo commendare, aut fietam probitatem fub, veræ honestatis specie obtrudere aufis, Meo judicioa uaritia, ambitio, voluptas pari palluamþulant, necvel huius, vel illius conftantiæ attribuendum eft, quod nullis auaritiæ vel voluptatis stimulis vrgeatur. Natura eum aliorfum rapit, & prædorpinans, ille affe&us; non vircus, aut voluntas aliqua recta, quæ vbique deficit, & non nifi inter cælites, ac beatiffimarum animarum consortia reperitur. In gitur, si dicendum,quod res flagitat,laudare prope mentiri èft: sed quod tamen in omnibus dedicationibus ita inualuit, ve is officio fuo minus reéte videatur functus, quiex pumilione Atlantem, ex Sardanapalo Herculem , & ex Midasą.

a 3

pol

<36601637310017

<36601637310017

Bayer. Staatsbibliothek

« IndietroContinua »